Gegevens over Hoekstra, H.
  Geboren te Akkrum op 1881.07.23
  Overleden te Den Haag op 1960.12.10
Opleiding: bouwkundig ingenieur TH Delft/
Nevenfuncties: Bouwkundige Dienst van de Marinegebouwen/hoofd/?-1923;Rijkgebouwendienst/hoofdarchitect/1924-1946;Rijkgebouwendienst/waarnemend rijksbouwmeester/1946-1959;Rijksgebouwendienst/rijksbouwmeester/1959-1960
Archief: NAi/HOEK
Werken:
(10)
openen Academisch Ziekenhuis Leiden
openen H.B.S. Sneek
openen Laboratorium voor Anatomie Leiden
openen Laboratorium voor Farmacologie en Medische Chemie Leiden
openen Laboratorium voor Pathologie Leiden
openen Laboratorium voor Zuivelbereiding Landbouw Hoogeschool Lawickse Allee 13 Wageningen
openen Ministerie van Oorlog Den Haag
openen Post-, telegraaf- en belastingkantoor Wilhelminasingel 6-10 Weert
openen Rijks Hoge Burgerschool Van Heemstraweg West 5 Zaltbommel
Artikelen:
(45)
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbewerking
openen De Gevangen-poort
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Leergang ziekenhuisbouw
openen Minister Joekes opende Ziekenhuisbouwcentrum
openen Twee leergangen:
openen Bouwer moet herstelkosten betalen
openen Nieuw hoofdgebouw voor Nederlandsche Bank
openen Personalia
openen Architect G. Westerhout 70 jaar
openen Een afscheid en een verjaardag
openen Architect G. Westerhout 80 jaar
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Voorgenomen
openen Iets over de hygiëne der overdekte zweminrichting, en de marine-zweminrichting te Nieuwediep
openen De Gevangen-poort
openen Rijksgebouwendienst
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Raadhuis en school te Albefeuille-Lagarde
openen R.H.B.S. te Tiel
openen Tentoonstelling van werk van ir. Jos. Klijnen
openen Rationeele ziekenhuisbouw van H. Distel e.a.
openen Officiële mededeelingen aan de vereenigingen
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Berichten
openen Diverse mededelingen
openen De bouwkundige organisatie van het ziekenhuis en zijn afdelingen
openen Ir. D. Roosenburg 70 jaar
openen Mededeling
openen Hayo Hoekstra overleden
openen Mededelingen
openen Rapport der jury, ingesteld der beoordeling van de inzendingen naar aanleiding van de door het staatsbedrijf der P.T.T. uitgeschreven prijsvraag voor een ontwerp van brievenbussen aan portiekwoningen
openen Tijdschriftbespreking[.] Het Ziekenhuiswezen (Speciaal bouwnummer 1950)
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Prijsvraag
openen Albefeuille-Lagarde
openen Programma van de Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgerweg nabij de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Voorgenomen werken
openen Mededeelingen
openen Gunningen
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H. Hoekstra (1881-1960)

Hayo Hoekstra wordt in 1881 in Akkrum geboren. Hij studeert Bouwkunde aan de Technische Hoogeschool in Delft in de periode 1908–1915 en werkt daarna enige tijd op het bureau van J.A.G. van der Steur. In 1917 krijgt hij een aanstelling bij het ministerie van Marine, ee ... meer

In 2.70 sec.