Gegevens over Heukelom, G.W. van
  Geboren te Tilburg op 1870.03.29
  Overleden te Utrecht op 1952.02.17
Adres(sen): , Tilburg
, Amsterdam
, Utrecht (1891)
, Hengelo (1899)
, Breda (1903)
, Roermond (1909)
, Utrecht (1913)
Opleiding: Hogere Burgerschool Amsterdam/1882-1887;Polytechnische School Delft afdeling civiele techniek/1887-1
Nevenfuncties: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen/Chef dienst Weg en Werken/1912-1935;Commissie restauratie Domtoren/voorzitter/1922-1931;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1903 (vanaf);Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/bestuurslid/1905 (omstreeks);Vereniging van Delftse Ingenieurs/hoofdbestuurslid/1906 (vanaf);Raad van Arbritage voor de Bouwbedrijven in Nederland/lid/1911 (vanaf);Koninklijk Instituut van Ingenieurs afdeling bouw- en waterbouwkunde/bestuurslid/1903-1913;Koninklijk Instituut van Ingenieurs afdeling bouw- en waterbouwkunde/lid Raad van Bestarchitectuur/1919 (tot);Koninklijk Instituut van Ingenieurs/lid commissie van toezicht op De Ingenieur/;Bund Deutscher Architektenen/erelid/1928 (vanaf);Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen/lid/1931 (vanaf);Amsterdamse Paleis Raadhuiscommissie/lid/1931-1936;Utrechtse Volksuniversiteit/voorzitter Raad van Toezicht/1917 (vanaf);Reclameplaat-prijsvraag Eerste Nederlandse Jaarbeurs/voorzitter jury/1917;Monumentencommissie Utrecht/voorzitter/1918 (omstreeks);Utrechts Stedelijk Orkest/voorzitter bestuur/1919-1945;Overkoepelend bestuursorgaan orkestwezen/voorzitter Curatorium/1945;Spoorwegmuseum/voorzitter Raad van Beheer/1935-1952;Schoonheidscommissie Utrecht/voorzitter/1935-1946;Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten & Wetenschappen/lid/1917 (vanaf);Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten & Wetenschappen/lid directie/1935 Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten & Wetenschappen/voorzitter/1936-1937 en 1942-1943;College van Regenten der Verenigde Gods- en Gasthuizen/lid/1917 (vanaf)
Ereblijken: officier in de orde van Oranje-Nassau/1907;Diplome de Medaille d'Or (Parijs)/1925;eredoctoraat in d
Werken:
(51)
openen Baanvakken Gennep-Boxtel, Cuyck-Beugen en spoordijk Wychen-Ravestein
openen Bartholomeus Gasthuis Lange Smeestraat 40 Utrecht
openen Bruggen, viaduct en onderdoorgangen spoorlijn Heerlen-Schin op Geul
openen Buitenhuis De Nagtegael Roelofslaantje 10 Naarden
openen Buurtoren Steenweg 6 Utrecht
openen Centraal Station Stationsplein Utrecht
openen Derde Administratiegebouw Nederlandse Spoorwegen Catharijnesingel 58 Utrecht
openen Domkerk Utrecht
openen Draaibrug over de Trekvliet Voorburg
openen Dwarskribben in de Lek onder Schalkwijk
openen Goederenloods NS Parallelweg 99 Maastricht (Wijck)
openen Grote Kerk of Onze Lieve Vrouwekerk Breda
openen Halteplaats Sterksel
openen Halteplaats Tongelre
openen Herdenkingsmonument ambtsjubileum burgemeester dr. J.P. Fockema Andreae Wilhelminapark Utrecht
openen Jacobitoren Jacobikerkhof 22 Utrecht
openen Janskerk Janskerkhof 26 Utrecht
openen Kerk Nederlandse Protestantenbond Woudkapel Beethovenlaan 21 Bilthoven
openen Kerk Sambeek
openen Kolentip Born
openen Martinikerk Groningen
openen Merwedekanaal
openen N.H. Martinikerk Martinikerkhof Groningen
openen Nederlands Hervormde kerk en pastorie Maaspoort Weert
openen Nicolaaskerk Nicolaaskerkhof 8 Utrecht
openen Overkappingen, voetbruggen en en emplacementswijzigingen lijn Sauwerd-Roodeschool
openen Perronoverkapping station Vlissingen
openen Pesthuis Leeuwenbergh Servaasbolwerk 1a Utrecht
openen Polygonale locomotiefloods, seinhuis, dienst- en reservoirgebouwen bij station Susteren
openen Spoorbrug Eindhovens Kanaal Geldrop
openen Spoorbrug Zuid-Willemsvaart traject Eindhoven-Weert
openen Spoorlijn Gouda-Rotterdam
openen Spoorlijn Schaesbeek-Kerkrade-Simpelveld
openen Spoorwegstation Stationsplein Roosendaal
openen Spoorwegviaduct over rijksstraatweg bij Geldrop
openen Spoorwegviaducten Rotterdam
openen Station Baarle-Nassau
openen Station Eindhoven
openen Station Geldrop
openen Station Heeze
openen Station Hengelo
openen Station Klimmen-Ransdaal
openen Station Maarheeze
openen Station Maastricht
openen Station Roosendaal
openen Station Schin op Geul
openen Station Voerendaal
openen Station Weert
openen Station 's-Hertogenbosch
openen Woonhuis Woudzang Schubertlaan 4 Bilthoven
Artikelen:
(177)
openen Raad van arbitrage
openen Onderzoek van kalkzandsteen
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen
openen Ingezonden
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Prijsvragen-rubriek
openen Vijftig jaren Nederlandsche kunst. Kunst aan het volk in het Suasso-museum
openen Prijsvragen-rubriek
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbewerking
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen Het Haagsche Uitbreidingsplan
openen Dr. Jan Kalf
openen Restauratie Martinitoren te Groningen
openen M.J. Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Personalia
openen Van de boekentafel
openen Torengebouwen in oudheid en middeleeuwen
openen Normalisatie.
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Voorgenomen werken
openen Tweeërlei Duitsch oordeel over Hollandsche bouwkunst
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Ontwerp-normaalbladen.
openen Normalisatie van de keuringsvoorschriften voor lijnolie. droge verfstoffen en bereide verven.
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Berichten
openen Verslagen
openen Personalia
openen 94ste Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Berichten;Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
openen Het nieuwe station Baarle-Nassau
openen De verbouwing van het station Rosendaal (N.B.)
openen Jaarverslag 1905-1906
openen Helaas nog eens "de prijsvraag voor het Vredespaleis"
openen Prijskamp voor een monument ter eere van mgr. dr. H.J.A.M. Schaepman
openen
openen Vergadering van het hoofdbestuur op woensdag 12 mei
openen Tentoonstelling van 'Kunst aan allen'
openen Het Haagsche Uitbreidingsplan
openen Vergadering van de commissie tot behartiging der vakbelangen [...]
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Jaarverslag
openen Laatste berichten
openen Borgstelling en gunning bij publieke aanbesteding
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Lijst van leden van den Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Personalia
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Schoonheidscommissie II
openen Haagsche Brieven; onderdoorgang Vaillantlaan
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Prijsvraag voor een reclamebiljet voor de gemeente Utrecht
openen In memoriam Willem C. Brouwer
openen Voorlopig rapport der Paleis-Raadhuis-Commissie
openen Dr. Jan Kalf
openen Dr Ir G.W. van Heukelom [necrologie]
openen Naoorlogse stationsgebouwen in Nederland
openen De Hollandsche inzendingen voor de Londensche prijsvraag
openen [Grafmonument Ed. Cuypers]
openen Perron-overkapping op het station Utrecht der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.(1)
openen Perron-overkapping op het station Utrecht der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen [slot]
openen De vernieuwing van de spoorweg-draaibrug over den Leidschen trekvliet nabij Voorburg
openen Gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer als dakbedekking van stationsoverkappingen [1]
openen Gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer als dakbedekking van stationsoverkappingen [slot]
openen Dakbedekkingen en Stationsoverkappingen
openen Vluchtige Reisindrukken
openen De uitbreidingsplannen van station Hengelo (O.)
openen Het Nieuwe Station Baarle-Nassau (Grens)
openen De werken van het nieuwe station Baarle-Nassau (Grens).
openen Toekomst
openen De verbouwing van het station Roosendaal (N.B.)
openen Boekbespreking
openen Het nieuwe station te Maastricht
openen De restauratie van de Martinitoren te Groningen.
openen A.P.M. Kapteyn
openen De nieuwe stationswerken te Roosendaal
openen Ter herdenking, ir. H.E. Beunke
openen Ter herdenking van Eduard Cuypers
openen Naar aanleiding van een opmerking over de bruggen in de lijn Eindhoven- Roermond
openen Ter herdenking. Ir. F.M. van Pantheleon Baron van Eck 1870-1939
openen Herdenking ir. J.L. Schouten
openen Ter herdenking ir. A.J. Korthals Altes
openen De restauratie van de Martinitoren te Groningen
openen Een paar toren-restauraties.
openen Station Zürichs van de Schweiz. Nord-Ostbahn
openen Allerlei. Instituut voor religieuze en kerkelijke kunst
openen Verscheidenheden
openen Het verslag van de commissie tot onderzek van kalkzandsteen
openen Nationale prijsvraag betreffende het gebruik van baksteen, versus beton en gewapend beton
openen Nationale prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven.
openen Over Baksteenbouw [...] (Slot)
openen Dr. Jan Kalf
openen Onderzoek van kalkzandsteen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Nationale Prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven
openen Nationale prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven
openen Nationale Prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbedrijven
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen
openen De verwoesting van Borculo
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Mededeelingen
openen Ontwerp der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
openen Normalisatie in Nederland
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Mededeelingen
openen In memoriam Dr. Ir G.W. van Heukelom
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Kroniek LXVII. Het nieuwe Station S.S. te Maastricht
openen Prijskamp voor een monument ter eere van Dr. H.J.A.M. Schaepman
openen Berichten
openen Het zestigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
openen dr.ir. G.W. van Heukelom 1870-29 Maart- 1950
openen Ter Herdenking dr.ir. G.W. van Heukelom 29 maart 1870- 17 februari 1952
openen dr.ir. G.W. van Heukelom
openen Vereeniging van Delftse Ingenieurs. Verslag van de Algemene Zomervergadering
openen Prijsvraag voor een reclamebiljet voor de Gemeente Utrecht.
openen Een tijdelijk monument te Utrecht
openen Haagsche Brieven. Onderdoorgang Vaillantlaan
openen Jubilaris van steen HGB III. 40 jaren trouwe dienstvervulling
openen Personalia; dr.ir. G.W. van Heukelom.
openen Promotie van irs. A.C.C.G. van Hemert, G.W. van Heukelom en G.L.F. Philips tot doctor honoris causa in de technische wetenschap.
openen Berlage uitgesloten en gehuldigd
openen Prijsvragen.
openen dr.ir. G.W. van Heukelom
openen 'Tilburgse' architect bedacht paardemiddel. Werken van bouwmester Van Heukelom merendeels verdwenen
openen Dr Ir G.W.v.Heukelom, Bouwer o.m. van Hgb III tachtig jaar
openen Een bijzondere NS-bouwer. Dr.ir. G.W. van Heukelom richtte tachtig jaar geleden Struktongroep NV op
openen Baanversterking Spoorweg Gouda-Rotterdam
openen dr.ir. G.W. van Heukelom; 1891-1931.
openen Een opmerking over de bruggen in de lijn Eindhoven- Roermond
openen In memoriam Dr Ir G.W. van Heukelom 1870-1952
openen Toelichting bij de platen. Het station te 's-Hertogenbosch
openen De geschiedenis eener Spoorlijn
openen Nieuwe kolentip van de Nederlandse Spoorwegen te Born (Julianakanaal)
openen De seininrichtingen van het nieuwe station Roosendaal
openen De verlichting en verwarming der gebouwen van het nieuwe station te Roosendaal
openen De aanleg van de spoorlijn Heerlen-Valkenburg
openen De geschiedenis van de spoorlijnen in Twente
openen De spoorweg Turnhout-Tilburg
openen Bij de overgave van het in ombouw zijnde station Eindhoven [1]
openen Bij de overgave van het in ombouw zijnde station Eindhoven [2]
openen Bij de overgave van het in ombouw zijnde station Eindhoven [slot]
openen Staten-Generaal. De Waterstaatsbegrooting voor 1897. Eerste kamer. Uittreksel uit het voorlopig verslag
openen Het nieuwe station Hengelo
openen Werken bouwmeester Van Heukelom meerendeels verdwenen.
openen Kroniek LXVII. Het nieuwe station S.S. te Maastricht
openen Perronoverkapping van Centraal Station 's-Hertogenbosch
openen Gemengd nieuws. Binnenland. Maastricht
openen Restauratienieuws. Sambeek
openen [Restauratie van de toren van Sambeek]
openen Oorlogsschade aan Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Nederland. Noord Brabant. Sambeek
openen Bonds-Nieuws.
openen M.J.Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Historisch overzicht
openen De Bethel-kerk, Maaspoort
openen Zeer aards ondanks de forse hogte. Unieke foto-rapportage over NS-Hoofdgebouw III
openen De stationsoverkaping Den Bosch moet blijven
openen Geland
openen Zondagmiddag met station
openen Opknapbeurt protestantse kerk gaat 50 mille kosten
Boeken:
(4)
openen De Geschiedenis en Herstellingswerken van den Domtoren te Utrecht tot 1929
openen Dr.ir. Van Heukelom. De Ingenieur - De Bouwmeester - De Mens
openen G.W. van Heukelom;zijn stations en enkele andere gebouwen [1 en 2]
openen Gedenkboek van de Eerste Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht 26 Februari-10 Maart 1917
Lezingen:
(6)
openen De uitbreidingsplannen van station Hengelo (O.)
openen De werken van het nieuwe station Baarle-Nassau (Gr
openen Over samenwerking tussen ingenieur en architect, t
openen Toekomst
openen Het nieuwe station te Maastricht
openen Over het nieuwe station Roosendaal
Essay:
G.W. van Heukelom (1870-1952)

Toen in 1987 de perronoverkapping van het station van 's-Hertogenbosch gesloopt dreigde te worden, kwam voor het eerst sinds lange tijd weer belangstelling voor het werk van dr. ir. G.W. Van Heukelom. Deze eerste in staal uitgevoerde overspanning in Nederland, me ... meer

In 39.83 sec.