Gegevens over Hes, A.A.
Nevenfuncties: Rijksgebouwendienst/bouwkundig hoofdambtenaar, chef de bureau/?-1952
Werken:
(1)
openen N.H. Kerk Grote Dam De Rijp
Artikelen:
(67)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1265ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 29 October 1909
openen Verslag der 1266ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 10 November 1909
openen Verslag der 1267ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 24 November 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1272e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 Februari 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeeling van de redactie
openen De Dam en de Bijenkorf
openen Boekbespreking
openen Populaire voordrachten
openen Boek- en tijdschriftbeoordeeling
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Kritiek op kritiek?
openen Club van Utrechtsche leden van het genootschap "A. et A."
openen Tweede tentponnstellingsnummer van "Klei"
openen Rectificatie
openen Tentoonstelling van reis- en architectuurschetsen
openen Mededeeling van de redactie
openen Het restaureeren van oude kunstwerken door A.W. Weissman
openen Boekbeoordeeling
openen Rectificatie
openen Boekbeoordeeling
openen De tentoonstelling van architectuur-schetsen in den Haagschen kunstkring
openen Bericht
openen Verslag der 1283ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeeling van de redactie
openen Utrecht
openen Boekbeoordeling
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Verslag der 1287ste gewone ledenvergadering, tevens 55e algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 28 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag van de Redactie van het Weekblad "Architectura" over 1910
openen Rectificatie
openen Gevelwedstrijd te Leiden
openen Mededeeling van de redactie
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1304de gewone ledenvergadering, tevens 56ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 27 December 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1911
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Trappen
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Nieuwe uitgaven
openen Ontsiering van Bergen
openen De Schapenduinen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen Nieuwe uitgaven
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Plastische kristalplafonds
openen Boekbespreking
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Personalia
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Tentoonstelling van Reis-en Architectuurschetsen [1]
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: A.A. Hes (?-?)

A.A. Hes was tot 1 maart 1952 als bouwkundig hoofdambtenaar, chef de bureau, werkzaam te Amsterdam bij de Rijksgebouwendienst.

NB: het oeuvre van A.A. Hes is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.81 sec.