Gegevens over Herpel, J.Chr.
  Geboren te Amsterdam op 103.10.25
Adres(sen): Den Haag,
Nevenfuncties: Gemeentewerken Den Haag/ingenieur later hoofd-architect/1948-1968
Werken:
(0)
Artikelen:
(16)
openen Drie-in-een school
openen Haagse scholenbouw
openen Medische centra in Den Haag
openen Medisch centrum In Haagse buitenwijk
openen III. Gebouwen voor kinderhygiëne
openen Mytylschool voor Den Haag
openen Het oude raadhuis van 's-Gravenhage
openen De Haagse mytylschool in het in het park Steenvoorde te Rijswijk
openen Zwembad-badhuis te 's-Gravenhage
openen Voorzieningen ten gerieve van gehandicapten
openen Zwembad Morgenstond te Den Haag
openen J.C. Herpel met pensioen
openen Landhuis
openen Boekenkast
openen De Tentoonstelling van de Club H.B.O.
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: J.Chr. Herpel (1873-1968)

Jan Christoffel Herpel ontwierp voor de Gemeente 's-Gravenhage scholen (meer dan 40), bibliotheken en zwembaden (o.a. in Duindorp en aan Loevesteinlaan).

N.B.: het oeuvre van J.Chr. Herpel is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 1.95 sec.