Gegevens over Heemskerck van Beest, J.E. van
  Geboren te Utrecht op 1890.01.06
Adres(sen): Olympiaplein 87, 1077 CS Amsterdam
Opleiding: TH Delft/-1915
Nevenfuncties: Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk//;MTS Dongestraat/voorzitter/;vereniging ter veredeling van het ambacht/voorzitter/;Amsterdams Genootschap Voor werkverschaffing en omscholing van invaliden/voorzitter/;Stichting vrienden van het Amsterdamsche bos/voorzitter/
Werken:
(0)
Artikelen:
(7)
openen Personalia
openen Ver. ter veredeling van het ambacht
openen Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht
openen Themanummer Publieke Werken 100 jaar
openen Personalia
openen 100 jaar Publieke Werken Amsterdam
openen Het afscheid van Jhr. Ir. Van Heemskerck van Beest
Boeken:
(1)
openen 100 jaar Publieke Werken 1850-1950
Lezingen:
(0)
Essay:
J.E. van Heemskerck van Beest (1890-?)

Jhr. Jacob Eduard van Heemskerck van Beest ging na de HBS naar de TH in Delft. Na zijn afstuderen in 1915 werd hij ingenieur bij Waterstaat in IJmuiden. In 1919 trad hij in dienst bij Publieke Werken Amsterdam als ingenieur, in 1928 werd hij hoofdingenie ... meer

In 2.88 sec.