Gegevens over Hartman, M.A.C.
  Overleden te Anna Jacobapolder op 1928.05.02
Adres(sen): Den Haag,
Opleiding: Polytechnische School Delft/
Nevenfuncties: gemeentewerken Arnhem/ingenieur/;gemeentewerken Delft/ingenieur en stadarchitect/
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(0)
Artikelen:
(20)
openen Prijsvragen. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Berichten
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Jaarverslag 1905-1906
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Lijst van leden van den Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij;Rapport van Beoordeeling
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvragen
openen Oude Bouwwerken
openen Een Delftsche prijsvraag
openen Mededeelingen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Botermarkt 25 te Haarlem
openen De Nieuwe Kerktoren
openen Mededeelingen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
M.A.C. Hartman (1863 (omstreeks)-1928)

M.A.C. Hartman ontwierp o.a. het hoofdgebouw van de psychiatrische inrichting St Joris aan de Sint Jorisweg 2 te Delft (1895) en de watertoren aan het Kalverbos te Delft (1895-1896).

N.B.: het oeuvre van M.A.C. Hartman is niet (volledig) geïnvent ... meer

In 3.11 sec.