Gegevens over Hardeveld, J.M. van
  Overleden te Amsterdam op 1953.03.11
Adres(sen): Koninginneweg 11, Amsterdam
Nevenfuncties: Rijksmonumentenzorg//1944;BNA/secretaris/;BNA/vice-voorzitter/;St. Bernulphusgilde/bestuurslid/;RK-Staatspartij/advieslid/;Gemeenteraad Amsterdam/lid/;Commissie van advies voor de opleiding van Architecten aan de R.K. Leergangen, Tilburg/lid/;Tijdschrift Bouwen en sieren/hoofdredacteur/;Katholieke Kunstkring 'De Violier'/lid/;Schoonheidscommissie Amsterdam/lid/1939 (omstreeks);Wereldtentoonstelling Parijs/adviseur Paviljoen Religieuze Kunst/1937;Amitiés Catholiques Francaises/president/
Archief: NAi/HARD
Werken:
(91)
openen Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie Apeldoorn
openen ambachtsschool Oosthuizerweg
openen Arbeiderswoningen Graafseweg
openen bankgebouw Coolsingel hoek Kruiskade (Pauw & Van Harveveld)
openen bankgebouw Coolsingel hoek Kruiskade
openen Bibliotheek Tempsplein
openen derde Stulemeijer-complex
openen dorpskerk met ongeveer 700 zitplaatsen
openen Eerste Stulemeijercomplex
openen gemeentehuis Amsterdam (Van Hardeveld)
openen groothandel Wyers Schiekade
openen herenhuis Constantijn Huygensstraat (Van Hardeveld)
openen Hotel Max
openen Kerk Beilen
openen kerk in een provinciestad (ontwerp Hardeveld)
openen KRO-studio Hilversum (ontwerp J.M. van Hardeveld)
openen landhuisje Aerdenhout (Van Hardeveld)
openen Magazijngebouw Wyers Amsterdam
openen Middenstandswoningen Tempslein Heerlen
openen Ons Verpleeghuis Zuideinde
openen ontwerp bebouwing Amsterdam-Zuid (Van Hardeveld)
openen Openbare Lagere school Aalstraat
openen parochiale kerk in een grotere stad (ontwerp Van Hardeveld)
openen parochiehuis OLV vd H. Rozenkranskerk
openen Prijsvraagontwerp Nederlands Instituut Rome (Van Hardeveld)
openen Proefwoningen systeem Isola, Het Rad
openen R.K. kerk H. Antonius Stationsweg
openen R.K. kerk H. Martinus, Lathum
openen R.K. Kerk van de HH. Engelbewaarders Badhoevedorp
openen Reinilda Huis Marnixstraat
openen RK St. Augustinus-kerk Kalfjeslaan
openen RK-kerk Dronrijp
openen RK-kerk Johannes de Doper Warmondstraat
openen RK-kerk Vultostraat
openen Stadsschouwburg Kruisstraat
openen Tweede Stulemeijer-complex
openen villa Aerdenhout (Van Hardeveld)
openen villa Bentveld (Hardeveld)
openen villa Bussum (Van Hardeveld)
openen vrijstaande klokkentoren (Van Hardeveld)
openen warenhuis Vroom en Dreesman Den Haag
openen warenhuis Weyers Schiekade Rotterdam
openen Wijnkopersgildehuis Amsterdam
openen Winkelgalerij met café-restaurant Laan van Meerdervoort
openen woning Soembawastraat
openen woningbouwcomplex Amazonestraat (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Amstelveenseweg (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Amundsenweg
openen woningbouwcomplex Argonautenstraat (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Bataviastraat Amsterdam (parochiale kerk in een grotere stad (ontwerp Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Bernard Loderstraat
openen woningbouwcomplex Breda (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Ceramplein (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Columbusplein (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex De Vlugtlaan (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Eemsstraat 7-29
openen woningbouwcomplex Erasmusgracht
openen woningbouwcomplex Keplerstraat
openen woningbouwcomplex Laplacestraat (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Maasstraat (Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Mariotteplein (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Radioweg (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Robert Scottstraat
openen woningbouwcomplex Stadionplein
openen woningbouwcomplex Tuyll van Serooskerkenweg (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Van Tuyll van Serooskerkenplein (Van Hardeveld)
openen woningbouwcomplex Voltaplein (Van Hardeveld)
openen woningebouwcomplex Jacques Oppenheimstraat (Hardeveld)
openen woningen Admiraal De Ruijterweg (Hardeveld)
openen woningen Admiralengracht (Van Hardeveld)
openen woningen Betondorp (ontwerp Van Hardeveld)
openen woningen Copernicusstraat (Van Hardeveld)
openen woningen Davisstraat (Van Hardeveld)
openen woningen Erica Laren (Van Hardeveld)
openen woningen Faradaystraat (Van Hardeveld)
openen woningen Hudsonstraat (Van Hardeveld)
openen woningen James Rosskade 17-22
openen woningen James Rosskade 23-26
openen woningen Jasonstraat (Van Hardeveld)
openen woningen Kinderdijkstraat (Hardeveld)
openen woningen Kramatweg
openen woningen Natuurkundigenbuurt
openen woningen Ouderkerk aan de Amstel
openen woningen Patroclosstraat (Van Hardeveld)
openen woningen Postjeskade (Van Hardeveld)
openen woningen Reinier Claeszenstraat (Van Hardeveld)
openen woningen Ribesstraat (Van Hardeveld)
openen woningen St. Nicolaasbergweg (Van Hardeveld)
openen woningen Ternatestraat (Van Hardeveld)
openen Woonhuis en Wijnkopersgildehuis Koestraat 10-12 Amsterdam (restauratie Kok)
openen Zusterklooster Valentinum
Artikelen:
(235)
openen Het midden-Dam terrein
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Prijsvraag winkel-galery met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen Tijdschriften
openen Notulen der ledenvergadering van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Maandag 20 April 1925, Heerengracht 545
openen Architectonische meubelen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Notulen der Ledenvergadering gehouden op Vrijdag 5 Febr. 1926
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Diversen
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Na-oorlogse etagewoningen te Amsterdam
openen Grote bouwopdrachten
openen Personalia
openen Hersteld Gildehuis
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage.
openen Uitslagen van aanbestedingen
openen Tentoonstelling van de B.E.S.K. te Utrecht
openen De groei van Amsterdam-Oost ("Indische Buurt")
openen De groei van Amsterdam-Oost ("Indische Buurt") [...] II.
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid".
openen Voorgenomen werken.
openen De prijskamp in de schoone bouwkunst 1918
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De volharding', onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor en bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam [1]
openen Uit de geschiedenis van een geslaagde prijsvraag
openen Landhuis te Bentveld
openen Middenstandswoningbouw aan het Temsplein te Heerlen
openen Wandschildering-tentoonstelling in den "Haagschen Kunstkring"
openen Ontvangen tijdschriften
openen Landhuisje te Aerdenhout
openen Ontwerp voor vier betonwoningen te Brussel
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen De Tweede Vijzelstraat bebouwing
openen Reorganisatie Alg. R.K. kunstenaars-vereeniging
openen Publicatie werken voor pleinbebouwing Plan Zuid
openen Ars Sacra
openen Adres inzake de bebouwing van het Allebé- en het Minervaplein te Amsterdam
openen De "Centrale Velsen"
openen RK kerk te Amsterdam-West
openen De Van Löben Selsschool te Arnhem
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Voorlopig rapport der Paleis-Raadhuis-Commissie
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Officiële mededeelingen aan de vereenigingen
openen Het aartsbischoppelijk seminarie te Apeldoorn
openen Een gevel aan de groote markt te Heerlen
openen Een R.K. Kerk aan den Amstelveenschen weg te Amsterdam van arch. J.M. van Hardeveld B.N.A.
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Het architectendiploma in Nederland
openen Kantoorgebouw stroomverkoop te Maastricht
openen Architectendiploma en titelbescherming
openen Tempelbouw
openen De nieuwe A.V.R.O.-studio te Hilversum
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Commissie van redactie
openen Wolter te Riele+
openen RK kerk te Badhoevedorp
openen Amsterdam als monument
openen De neuro-chirurchische kliniek St. Ursula te Wassenaar
openen Hoe de limiet te bepalen van het architectonisch werk, dat een architect gelijktijdig kan of zou mogen verrichten
openen Dankbetuiging aan de Deense architecten
openen Berichten
openen Hastings [18 Int. Congres voor woningbouw en stadsontwikkeling]
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Na-oorlogse Amsterdamse woningbouw
openen Kroniek van de B.N.A. over 1953
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Een halve eeuw bouwen
openen Klein-seminarie te Apeldoorn
openen De katholiekendag te Amsterdam (26 Mei 1931)
openen Verslag van de Gildereis Juli 1927
openen De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Verslag der algemeene jaarvergadering van het St. Bernulphus-Gilde, gehouden op Donderdag 26 April 1928 in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht
openen Oprichting van een vereeniging voor aankoop met jaarlijksche verloting van Katholieke kunst voor het huisgezin (Kort verslag van het referaat van architect J.M. van Hardeveld)
openen Twee merkwaardige communiebanken
openen Zestigjarig bestaan van het Gilde
openen Twee merkewaardige communiebanken (een werderwoord en een repliek)
openen De viering van het zestigjarig bestaan van het Gilde
openen Vertgadering op Dinsdga 11 Juni 1929 des namiddags 2 uur in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht
openen Jaarverslag van het St. Bernulphusgilde over het vereenigingsjaar 1928
openen Rede van Pastoor C.C.A. Juten
openen Het feestmaal van 28 November
openen Tafeldicht op het zestig-jarig jubilé van het Gilde
openen Kleine berichten
openen Van Bouwen en Sieren [...]
openen Notulken van de algemeene vergadering op 2 April, gehouden in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, om 2 uur n.m.
openen St. Bernulphusgilde Lijst van leden op 1 April 193
openen De reis van het St. Bernulphusgilde naar Engeland en Ierland
openen De "huiszegen" (verslag van een prijsvraag)
openen Verslag der algemeene jaarvergadering van het St. Bernulphus-Gilde, gehouden te Utrecht op Woensdag 23 November 1932
openen Het belichtingsvraagstuk in onze kerken (dagverlichting)
openen Verslag der algemeene jaarvergadering van het St. Bernulphus-Gilde, gehouden te Utrecht, op Woensdag 29 November 1933
openen Jaarverslag van het St. Bernulphus-Gilde, uitgebracht in de jaarvergadering van 29 November 1933
openen Het nieuwe seminarie van Apeldoorn
openen Het aartsbisschoppelijk seminarie te Apeldoorn
openen R.K. Kerk te Badhoevedorp
openen Bij werk van Peter Hecker
openen Nog eens Peter Hecker
openen Het R.K. Lyceum voor meisjes te Den Haag
openen Ontwerp van een RK School met onderwijzerswoning te Schermer
openen De St. Franciscuskerk te Mörsenbroick
openen Kloosterbouw in Nederland
openen Nicolaas Molenaar Sr. tachtig jaar
openen Nijmegen bouwt
openen Uit Medan
openen Kerkbouw
openen De kerk van de H. Agatha te Boekel
openen Socialistische kunst
openen Het klooster der E.E.P.P. Minderbroeders te Venray
openen De kerk van den H. Martinus te Ankeveen
openen Kerk van den H.Josef te Zwaagdijk
openen De R.K. kerk te Nieuwstadt (L.)
openen Het platte dak in den kerkbouw
openen Duitsche oorlogskerkhoven in België
openen Het aarts-bisschoppelijk groot en klein seminarie te Bamberg
openen Het religieus werk van Evarist de Buck
openen Bij werk van Mari Andriessen
openen Kunstenaarsgroep "La croix latine"
openen Een hooghuis in badkamerstijl
openen De H. Hartkerk te Bussum
openen De ambachtsschool te Edam
openen "De kankeraars"
openen Socialistische kunst
openen L'Émulation
openen Vernieuwing in den Roomsch-Katholieken Kerkbouw
openen De neuro-chirurgische kliniek St. Ursula te Wassenaar
openen De Normaalwoning
openen Het vraagstuk der volkshuisvesting in de verwoeste gewesten in België
openen Bouwen in Amsterdam
openen Ontwerp voor vier betonwoningen te Brussel
openen Landhuisje te Aerdenhout
openen Een R.K. kerk aan den Amstelveenschen weg te Amsterdam van arch. J.M. van Hardeveld B.N.A.
openen Het "zusterhuis" bij het seminarie te Apeldoorn
openen Verlag van de Gildereis Juli 1927
openen Twee merkwaardige communiebanken
openen Twee merkwaardige communiebanken (een wederwoord en een dupliek)
openen Oprichting van een vereeniging voor de aankoop [...] van katholieke kunst voor het huisgezin
openen De Gildereis 1936
openen De Gildereis 1937 (vervolg)
openen De "Huiszegen" (verslag van een prijsvraag)
openen Het belichtingsvraagstuk in onze kerken (dagverlichting)
openen Van de vereeniging. Verslag der algemeene vergadering op zaterdag 9 Juni 1934 in hotel 'Suisse' te Tilburg
openen In memoriam Jac. Duncker
openen De uitbreiding van het Ste. Lidwina-Ziekenhuis te Den Helder
openen Het Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie te Apeldoorn. Architekt: J.M. van Hardeveld
openen Een verweer en een antwoord [betreft redactioneel artikel 1934, p. 209]
openen Van de vereeniging. Verslag van de lustrum-vergadering der Alg. Kath. Kunstenaarsvereeniging
openen Allerlei. Cursus voor architektenopleiding
openen De kerk der H. Engelbewaarders te Badhoevedorp. Architekt J.M. van Hardeveld
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Het Olympisch Stadion als heilige steden
openen Seminarie nummer. Inleiding ter confrontatie
openen Ontwerp voor een zomerwoning door J.M. van Hardeveld
openen De Rotterdamsche Betonwoningen
openen Dubbele villa's te Aerdenhout
openen De "Bauhaus"-tentoonstelling te Weimar
openen Arbeiderswoningen in Zuid-Limburg
openen Bouwen in Amsterdam
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De tentoonstelling van den Kring Rotterdam van den B.N.A.
openen Onze Lieve Vrouwe van Lourdes-kerk te Scheveningen
openen Kantoorgebouw stroomverkoop te Maastricht
openen De "Centrale Velsen"
openen De Van Löben Selsschool te Arnhem
openen De tweede Vijzelstraat bebouwing.
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen R.K. Kerk te Amsterdam-West
openen Een Amsterdamsch kerkgebouw
openen Examens der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Examens Teekenen M.O.
openen Prijsvraag Maatschappij 'De Volharding', te Rotterdam
openen Prijsvraag Winkelgalerij met Café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Technische vragen
openen De Normaalwoning
openen Mededeelingen
openen Het rieten dak
openen De bebouwing van het Allebé- en Minervaplein te Amsterdam
openen Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Amsterdamsche Architectuur. Het Noord-Oostelijk deel van den Watergraafsmeer
openen Het Aartsbisschoppelijk Seminarium. Architect J.M. van Hardeveld
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Oude en nieuwe kerken in Amsterdam
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Amsterdam let op Uw saeck
openen Van Bouwen en Sieren
openen De kerk van den H. Joannes te Eygelshoven (L.)
openen Vernieuwing in den Roomsch-Katholieken Kerkbouw
openen L'Architecture Hollandaise des dernierès années
openen Kerkelijke bouwkunst
openen Ars Sacra
openen De nieuwe A.V.R.O.-studio te Hilversum
openen De kerk van O.L.Vr. van Goeden Raad te Honselersdijk (Zuid-Holl.)
openen De Sacramentskerk te Den Haag van Nicolaas Molenaar jr.
openen Nicolaas Molenaar sr. tachtig jaar
openen In memoriam Wolter te Riele
openen De neuro-chirurchische kliniek St. Ursula te Wassenaar
openen L'architecture Hollandaise des dernières anneés
openen Het aartsbisschoppelijk klein seminarie te Apeldoorn
openen Middenstandswoningbouw aan het Temsplein te Heerlen
openen 'Een complex betonwoningen te 's-Hertogenbosch
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De Volharding", onder leiding der vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor een bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam
openen De restauraties van Jan de Meijer en A.A. Kok
openen Spangen en Spaarndammerbuurt verschillen in volkswoningbouw
openen Betonbouw in Rotterdam
openen De prijskamp in de schoon bouwkunst 1918
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid"
openen Publicatie werken pleinbebouwing Plan Zuid
openen Het voormalige August-Allebéplein
openen Landhuis te Bentveld
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Wandschilderingen-tentoonstelling in den 'Haagschen Kunstkring'
openen De nieuwe St. Augustinuskerk te Amsterdam
openen Musea en tentoonstellingen: De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Het nieuwe seminarie van Apeldoorn
openen Betonwoningen
openen De bebouwing van het Allebé- en het Minervaplein; Tentoonstelling van ontwerpen in het Panorama-gebouw
openen Het Isola-Bouwsysteem
openen De Isola-huizen
Boeken:
(33)
openen Monumenten in Nederland: Noord-Brabant
openen Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940
openen Monumenten in Nederland: Limburg
openen Zaanstreek; Architectuur en stedenbouw
openen Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Architectuur en stedebouw in Rotterdam 1850-1940
openen Atlas Sociale woningbouw Amsterdam
openen Ars Sacra: verzameling van de belangrijkste werken van gewijde kunst in de laatste tien jaren ten behoeve van den katholieken eeredienst tot stand gek
openen Socialistische kunst
openen L' Architecture hollandaise des dernières années
openen Bouwkunst in Nederland: Bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad gewijd aan de Hedendaagsche architectuur
openen Muurvast en gebeiteld; Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940
openen Bouwen in beton; Experimenten in de volkshuisvesting voor 1940
openen Moderne bouwkunst in Nederland; no. 2 De Volkswoning, Hoogbouw
openen Een toren zo hoog als de hemel
openen Het Gildeboek; Gedenkboek 1919-1929 van het Sint Bernulphusgilde inleiding)
openen Amsterdams bouwkunst en stadsschoon
openen Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Weyers' industrie- en handelsonderneming
openen Wat heet mooi?; Beschouwingen over de ontwikkeling van architectuur en stedebouw na 1900
openen Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden
openen Rooms-katholieke kerken in Amsterdam 1306-1935
openen Kathedralen en luchtkastelen van de omroep in Hilversum
openen Architektuur uit de 20e eeuw in Limburg
openen Monumenten uit Rotterdam
openen Het plan Amsterdam-Zuid van H.P. Berlage
openen Afgebroken Amsterdam
openen Beton in Rotterdam; Oude constructies in een modern materiaal
openen Het Nieuwe Bouwen; Rotterdam 1920-1960
openen Open Stad
openen Woningbouw, Inspiratie & Ambities [diss. TU Delft]
openen Gewijde Kunst Ars Sacra
openen Ars Sacra. Verzameling van de belangrijkste werken van gewijde kunst in de laatste tien jaar ten behoeve van den katholieken eeredienst tot stand geko
Lezingen:
(2)
openen Oprichting van een vereeniging voor aankoop met ja
openen Het belichtingsvraagstuk in onze kerken
Essay:
J.M. van Hardeveld (1891-1953)

Architectuur als de synthese tussen het praktische en het ideële

Het oeuvre van Van Hardeveld vertoont een opmerkelijke tweedeling: kerkelijke bouwwerken en sociale woningbouw. De meeste aandacht is tot op heden gegaan naar zijn experimenten in de gestan ... meer

In 5.12 sec.