Gegevens over Hamers, Ph.J.
  Geboren te Amsterdam op 1882.07.02
  Overleden te ... op 1966
Opleiding: Quellinusschool Tekenschool voor toegepaste kunst/
Archief: NAi/HAME
Werken:
(88)
openen 25 woningen Diemen
openen Amsterdams Kindersanatorium Hoog Blaricum
openen arbeiderswoningen Goes
openen badhuis Watergraafsmeer
openen Bataafsche Hypotheekbank Amsterdam
openen bibliotheekgebouw
openen boerderij en theeschenkerij Amsterdamse Bos
openen boerderijen Veenendaal
openen Boot- en clubhuis Loosdrecht
openen bouwblok
openen bovenplan van een woning
openen Burgermanswoning
openen dorpsschool met onderwijzerswoning
openen dubbel woonhuis
openen dubbel woonhuis Meeuwtje Amsterdam
openen Eengezins-arbeiderswoningen Watergraafsmeer
openen Fabriek voor kapokbereiding
openen gebouw
openen Gebouw Concordia Bussum
openen Gooische vakschool voor meisjes
openen Industrie- en huishoudschool Middelburg
openen kantoor Woningbouwvereniging Eigen Haard Amsterdam
openen katheder
openen koestal Naarden
openen Landhuis Bussum
openen Landhuis Oostkapelle
openen Landhuisje De Roerdomp Loosdrecht
openen Landhuisje Laren
openen Landhuisje Zeist
openen loopslot
openen Ons Landhuis Lunteren
openen ontwerp voor Muntplein-Rokin
openen openluchtschool-internaat studie
openen Raadhuis
openen raadhuis Huizen
openen Schuifraamconstructie
openen schuilplaats
openen stadhuis Amsterdam
openen stadhuis Arnhem
openen stadhuis Doetinchem
openen Stationsplein met omgeving Bussum
openen Tuindorp De Bilt
openen Tuindorp Doetinchem
openen tuindorp Phereklos
openen tuindorp te Haren
openen tuindorp Zuilen
openen tuinstadwijk Vlissingen
openen uitbreidingsplan Breskens
openen uitbreidingsplan Oostereng Bussum
openen Verkeers- en spoorwegen Gooi
openen vier woningen roerdomp
openen Villa Bussum
openen Volkenbondsgebouw Geneve
openen vrijstaande woning Bilthoven
openen Watertoren
openen wederopbouw Hofplein Rotterdam
openen Wijkgebouw Groene Kruis en kraamcentrum Breukelen-Nijenrode
openen woning
openen woning Callantsoog
openen Woning in molen Kortenhoef
openen woning Landsmeer
openen woning met garage Bussum
openen woning met garage en showroom Bussum
openen Woning met stal
openen woning Naarden
openen woningbouw Amsterdam
openen woningen
openen woningen Amsterdam
openen woningen en winkelhuiswoningen Amsterdam
openen woningen Lauernessestraat
openen woningen met schuren Koudekerke
openen woningen Nieuwenhoven Middelburg
openen Woningen voor spoorwegpersoneel Seppe
openen woningenblok
openen Woon- en winkelhuis Rapenburg
openen woonhuis Bergen aan Zee
openen woonhuis Blaricum
openen woonhuis Bussum
openen Woonhuis Laren
openen woonhuis Laren
openen woonhuis Otterlo
openen Woonhuis Ploner
openen Zomerhuisje de Papaver Bussum
openen zomerhuizen Zeist
openen zwembad met vijver, ijsbaan en pomphuisje Valkenveen
Artikelen:
(165)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Ingezonden. Bevende huizen
openen Makkink, J.H.
openen Ingezonden
openen Verlag der 1206e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1906 in "Parkzicht"gewone genootschapsvergadering gehouden iop Woensdag 10 Januari 24 Januari 1906, in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1211de gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 4 April 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De 1212e gewone genootschapsvergadering, gehouden in "Parkzicht" op Woensdagavond 18 April 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De prijsvraag voor het Vredespaleis. (Ingezonden)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1219de gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 9 Jan. 1907
openen Ingezonden. Protest Haarlemsche prijsvraag
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Verslag der 1232e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 20 November 1907 in "Parkzicht"
openen Aan het bestuur van het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Buitengewone huishoudelijke vergadering van Maandag den 16 December 1907, des avonds ten 8 uur, in het American-hotel te Amsterdam
openen Verslag der 1235e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 8en Januari 1908, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1236e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 22 Januari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1238e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 19 Februari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen "Sesam"-deuren
openen De uitbreiding van Amsterdam vanaf het laatst der 15e eeuw
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ons reisje naar Brugge
openen Verslag der vegadering, gehouden op Zaterdag 24 October 1908 's avonds 8 uur, in het genootschapslokaal van Architectura et Amicitia ter bespreking van de oprichting eener afdeeling kunstnijverheid
openen Het Damplein en nog wat
openen Verslag der 1250e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 DEcember ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Jaarverslag betreffende de bibliotheek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Overzicht van de week
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1259ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 14 April 1909
openen Ingezonden
openen Interieur St. Bavo te Haarlem
openen Overzicht van de week. Onze jonge architecten en het bouwkundig onderwijs
openen Domkerk te Utrecht, gezien van het zuidoosten
openen Verslag van den toestand en de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1909, uitgebracht op de 54ste algemeene vergadering op 22 December 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Rectificatie
openen Prijsvraag voor den kalender-omslag
openen Rapport der Jury betreffende de prijsvragen, uitgeschreven door het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1276stee gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 30 Maart 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1277ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 13 April 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1278ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 27 April 1910, in het genootschapslokaal, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Indrukken van de stadsversieringen op den eersten morgen van het koninklijk bezoek te Amsterdam
openen Feestverlichting
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen De Dambebouwing en de architectenkeuze
openen Prijsvraag dorpsschool, uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Ontwerpen voor den bouw van Een-gezins Arbeiderswoningen bij Utrecht voor de Bouwvereeniging "Zuilen"
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Reisschetsen
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Personalia
openen Voorgenomen werken.
openen Berichten
openen Prijsvraag
openen Prijsvragen. Bouwkundige studieprijsvraag betreffende een dorpsschool met onderwijzerswoning; uitgeschreven door de Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag. Onderwerp: school benevens onderwijzerswoning
openen Prijsvraag: Tuinstad-prijsvraag der sociaal-technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten
openen Prijsvragen: Prijsvraag - tuinstadwijk
openen Volkshuisvesting. De taak voor de vereen. 'Zuilen' van den architect Ph.J. Hamers
openen Volkshuisvesting: De arbeiderskolonie van de Vereeniging 'Zuilen', voor personeel van de Ned. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel in de gemeente Zuilen bij Utrecht
openen Tuindorp "Onnen" bij Groningen
openen Normalisatie?
openen Tentoonstelling M.B.V.A.
openen Wat er te Naarden gebeurt
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Titel architecten
openen Overzicht van tijdschriften
openen Naarden en de nieuwe verkeerswegen
openen Naar aanleiding der nieuwe muurvorsten
openen Kerkje te Kandersteg
openen Reisschetsen uit Italië
openen Voorstellen betreffende reorganisatie van het bouwkundig weekblad
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Ontwerp Volkenbondspaleis te Genève
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Woningen aan de Josef Israëlskade te AmsterdamZuid voor de woningbouwvereen. "Eigen Haard"
openen Tentoonstelling van den kring Hilversum van den B.N.A.
openen Tentoonstelling van den 'Gooisch Kring' van de BNA te Bussum
openen Bouwkunst tentoonstelling Gooische Kring van den B.N.A.
openen Woning aan de Boomhoeksche Dijk in de derde plas te Nieuw Loosdrecht
openen Bouwplan voor 26 woningen te Naarden
openen Reisschetsen door W. Retera Wzn.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het tuindorp te Haren (Gr)
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury-Rapport
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Bevende huizen
openen Eigenaardige kritiek
openen Prijsvraag Dorpsschool, uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Afloop van aanbestedingen
openen Muurvorsten
openen Pen- en potloodschetsen
openen Architectuur-Tentoonstelling te Bussum
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Voorgenomen werken
openen Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw
openen Ontwerp Volkenbondspaleis te Genève
openen Naarden en de nieuwe verkeerswegen
openen Huishoudschool kan ideaal cultureel centrum worden
openen Bussumse architect bouwt uniek project in Breukelen
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag
openen Prijsvraag: Tuinstad-prijsvraag der sociaal-technische vereeniging van democratische ingenieurs en architecten
openen Prijsvragen:Prijsvraag-tuinstadwijk
openen Volkshuisvesting: De arbeiderskolonie van de Vereeniging Zuilen voor personeel van de Nederlandse Fabriek
openen Volkshuisvesting de taak voor de ver Zuilen van den architect Hamers
openen Tuindorp Onnen bij Groningen
openen Ontwerp Volkenbondspaleis te Geneve
openen Woningen aan de Josef Israelskade te Amsterdam zuid voor de woningbouwver Eigen Haard
openen Woning aan de Boomhoeksche Dijk in de derde plas te Nieuw-Loosdrecht
openen Het probleem van den Rijksweg
openen De overheid en de weg
openen De bestrijding van gevaar op den Rijksweg
openen Plan voor een tunnel op het kruispunt bij Laren
openen Woningbouw te Goes
openen Buurt uit bezwaren tegen verbouwing bankgebouw
openen Voormalig bankgebouw straks 19 woninkjes
openen Oud hoofdkantoor AMRO-bank nu 19 appartementjes
openen Goois kinderziekenhuis werd halve eeuw geleden gebouwd
openen Huishoudschool aan Huizerweg zal nooit een cultureel centrum worden
openen Huishoudschool Huizerweg wordt cultureel centrum
openen Bussumse architect bouw uniek projekt in Breukelen
openen Studieprijsvraag
openen Afbeeldingen van tekeningen van het Amsterdamsch kindersanatorium te Blaricum
openen Juryrapport van het winnende ontwerp van Hamers voor de prijsvraag Het Bouwblok.
openen Juryrapport van het winnende ontwerp van Hamers voor de prijsvraag voor een raadhuis in een gemeente van 12.000 zielen
openen Juryrapport van het winnende ontwerp van Hamers voor de prijsvraag voor een katheder
openen de Heer Ph. Hamers werd 80 jaar
Boeken:
(2)
openen Het openluchtschool internaat, studie voor de stichting, inrichting en exploitatie van een openluchtschool internaat.
openen Handleiding bij de beoefening en het onderwijs in de athletiek
Lezingen:
(1)
openen De toren als monument in de kerkelijke bouwkunst
Essay:
Ph.J. Hamers (1882-1966)

Hamers werkte aan het begin van zijn carrière met de bekende architecten K.P.C. de Bazel en K.J. Muller die zich aan het begin van de twintigste eeuw bezig hielden met de nieuwste inzichten op gebied van de hygiëne en volksgezondheid.
Het sociaalidealistische ge ... meer

In 4.15 sec.