Gegevens over Halewijn, H. van
  Geboren te Dordrecht op 1893.05.02
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: Volkshuisvesting en Bouwnijverheid provincie Groningen/hoofdingenieur-directeur/?-1958;Groninger Vereniging tot Bevordering van Bouwkunst/voorzitter/1947 (omstreeks);Provinciale Commissie bebouwingshoogte Groningen/lid/1948 (omstreeks)
Werken:
(0)
Artikelen:
(26)
openen De Gewestelijke Dienst voor socialen woningbouw in Drenthe
openen Prov. directies Volkshuisvesting
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Personalia
openen Adreslijsten
openen Wederopbouw van Groningen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Ir van Halewijn vervangt tijdelijk ir Visser
openen Commissie krotopruiming en sanering
openen Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst in Groningen
openen Unificatie van bouwvoorschriften
openen Regionale commissies adviseren bij de keuze van stedebouwkundigen
openen Adviescommissie bouwverordeningen
openen Krotopruiming in 1968 op volle toeren
openen Personalia
openen Commissie positie woningbouwverenigingen
openen Samenstelling van de adviescommissie voor de unificatie
openen Voorgenomen werken
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Mededelingen
openen Jubilarissen
openen A et A leergang te Doorn
openen De Ambachtsschool en Hoogere Textielschool te Enschede
openen Ir. H. van Halewijn op 1 juni a.s. met pensioen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H. van Halewijn (geb. 1893)

Hendrik van Halewijn was hoofd van de Provinciale directie wederopbouw en volkshuisvesting in Groningen in de jaren 1947-1958, en ging in 1958 met pensioen als hoofdingenieur-directeur van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de Provincie Groningen. Hij is ook voo ... meer

In 5.12 sec.