Gegevens over Haas, A.M.
  Geboren te Hoorn op 1898.12.25
  Overleden te ... op ...
Opleiding: Technische Hogeschool Delft/1916-1919;promotie tot doctor/1948
Nevenfuncties: TH DElft/hoogleraar betonbouw/1953-1969
Ereblijken: erelid Betonvereniging/1967
Werken:
(0)
Artikelen:
(27)
openen Van de boekentafel
openen [Van de boekentafel]
openen Ontwikkeling van de betonconstructies en haar betekenis voor de utiliteitsbouw
openen Discussie
openen Utiliteitsbouw
openen Vijftig jaar Nederlandse Cenmentmaatschappij
openen Zestig jaar N.A.P.B.
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Van de boekentafel
openen Maand van de bouwnijverheid: 1 en 2 februari
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Maand van de bouwnijverheid: 15 februari
openen Studiebeurs unversiteit van Leeds
openen Betonnen schaaldaken
openen 70 m. hoog kantoorgebouw in Den Haag
openen Ondergrondse parkeergarages in Zuid-Limburg
openen Twintig jaar geco├Ârdineerd betonspeurwerk
openen personalia
openen Diverse mededelingen
openen Pier Luigi Nervi
openen Nieuwe ontwikkeling van het gewapend beton (uittreksel van een lezing)
openen twee ontwerpen voor het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlanden van 1845
openen Utiliteitsbouw[,] bouwen voor het gebruik
openen Boekbespreking. Ontwerp en berekening van paddestoelvloeren
openen Documentatie meervoudige opdracht voorlopig ontwerp hoofdkantoorgebouw 'de Nederlanden van 1845' 's-Gravenhage
openen Boekentafel
openen Betondag 1967
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: A.M. Haas (geb. 1899)

Arend Maarten Haas was expert op het gebied van betonbouw.

NB: het oeuvre van A.M. Haas is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.11 sec.