Gegevens over Haak, A.J.H.M.
  Geboren te Haarlem op 1930.02.09
Nevenfuncties: TH Delft/lector structurele vormstudie/1962-?;TU Delft/hoogleraar bouwkunde/1980-1992
Ereblijken: officier in de Orde van Oranje-Nassau/1965
O:6F F:66 F:66 I:69 C:63 I:69 E:65 R:72 :20 I:69 N:6E :20 D:64 E:65 :20 O:4F R:72 D:64 E:65 :20 V:76 A:61 N:6E :20 O:4F R:72 A:61 N:6E J:6A E:65 -:2D N:4E A:61 S:73 S:73 A:61 U:75 /:2F 1:31 9:39 6:36 5:35
Werken:
(0)
Artikelen:
(27)
openen Personalia
openen Akoestiek en kerkbouw
openen Woonhuis te Heemstede
openen Bank te Assen
openen Bankgebouw te Delft
openen Personalia
openen Cadeau voor Delft
openen Welstandscommissie
openen Welstands- en stadsschoon-commissie voor DEn Haag
openen Bankgebouw "Driemaster" te Delft
openen prijsvragen
openen Naschriften
openen Woonhuis te Berkel architect ir. A.J.H.M. Haak, Delft
openen Behaaglijkheid in en rondom gebouwen
openen Restauratieve vernieuwbouw te DEn Haag architect ir. A.J.H.M. Haak te Delft
openen [Winkelcentrum te Delft]
openen Winkelcentrum te Delft
openen Woningen te Vreeswijk architectenbureau ir, Haak BV te Delft
openen Bankgebouw met woning te Woerden
openen Bejaardencentrum "de Masemude" te Monster
openen Studieprijsvraag project Delft
openen Pleidooi voor kleinschalige binnenstadsarchitectuur
openen Uitbreiding Gemeenlandshuis Delft
openen De konijneoren van Lex Haak en de tempel van Taffeh
openen Wie weet er nog raad met raadhuizen? Raadhuis, stadhuis, stadskantoor
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A.J.H.M Haak (geb. 1930)

Alex Johan Henri M. (Lex) Haak wordt op 9 februari 1930 in Haarlem geboren. Met zijn studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft kan Haak zijn tekentalent verzilveren. Hij studeert in 1957 af. Tijdens zijn studie doet hij al werkervaring op, onder andere bi ... meer

In 1.94 sec.