Gegevens over Geldmaker, M.
  Geboren te Oranjewoud op 1874.09.30
  Overleden te Amsterdam op 1930.05.16
Adres(sen): Prinsengracht 592, Amsterdam
Amsteldijk 22, Amsterdam
Werken:
(2)
openen Fontein binnenterrein Uiterwaardenstraat, Waalstraat Amsterdam
openen Winkelhuis Groest 36 Hilversum
Artikelen:
(25)
openen Heeren architecten, ingenieurs, industrieelen en aannemers in Nederland
openen Adres inzake jaarlijksch verlof aan opzichters en teekenaars
openen Enquête: hoe wilt gij wonen?
openen Papendrecht's aarzeling halfweg
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen werken
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen
openen Voorgenomen werken.
openen De ontwikkeling van de overheidsbemoeiingf met aesthetische verzorging van bouwwerken tot de bebouwing van "plan Zuid" te Amsterdam
openen Voorgenomen werken.
openen De bebouwing van het Hoofddorpplein in Amsterdam West
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen Woningbouw te 's-Gravenhage
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Prijsvraag Rochdale
openen M. Geldmaker. +
openen Amsterdamsche Architectuur. Het Noord-Oostelijk deel van den Watergraafsmeer
openen Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw II. Omvang en algemeene beteekenis der Vereenigingswoningbouw onder de Woningwet
openen De tentoonstelling van stadsontwikkeling en volkshuisvesting in Den Haag
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
Gulden, Z.D.J.W. (1885-1960) en Geldmaker, M. (1874-1930)

(Zie voor een werkenlijst ook Archiwijzer, 'bureaus', 'Gulden & Geldmaker', 'Gulden' en 'Gulden & Husslage')

Naar de architecten Zeeger Gulden (1875-1960) en Melle Geldmaker (1874-1930) is tot op heden weinig tot geen onderzoek ... meer

In 3.17 sec.