Gegevens over Gulden, Z.D.J.W.
  Geboren te Zaltbommel op 1885.03.02
  Overleden te Amsterdam op 1960.11.24
Adres(sen): Prinsengracht 592, Amsterdam
Amsteldijk 22, Amsterdam
Opleiding: HBS Zaltbommel/
Nevenfuncties: Amsterdamse Bond van Gemeenteambtenaren/redacteur bondsblad/1907;gemeenteraad Amsterdam/lid/1909-1939;Vereeniging van Nederlandsche Bouwkundige opzichters en teekenaars/voorzitter/1904;Nederlands Verbond van Vakverenigingen/hoofdbestuurslid/
Werken:
(19)
openen Arie Kepplerhuis Zomers Buiten Waalstraat 184 Amsterdam
openen Bungalow Van der Ham Diepenbrocklaan Bilthoven
openen Complex met woningen, kantoren en winkels L.J. Borst Amsterdam
openen Coöperatiehuis Zomers Buiten Amsterdam
openen Galerijwoningen De Arbeid I Kerkstraat Wormerveer
openen Hotel Dam Amsterdam
openen Katholiek militair tehuis Huis ter Halve Soesterberg
openen Laagbouwwoningen en autoboxen Lobo Braakensiekstraat Amsterdam
openen Recreatiegebouw Amsterdam-Zuid Reinaert de Vosstraat Amsterdam
openen Winkel Rouwelaar Amsterdam Zuid
openen Woningbouwcomplex Albo-Ergon-Borst Kromme Mijdrechtstraat en omgeving Amsterdam
openen Woningen Amsterdam-Zuid Tweede Van der Helststraat en omgeving Amsterdam
openen Woningen Arbeidersbouwvereniging Van Egmondkade en omgeving Utrecht
openen Woningen Kijkduinstraat en omgeving Amsterdam
openen Woningen met garage Grosland-Slot-Cebe II Minervalaan en omgeving Amsterdam
openen Woningen Volkshuisvesting Kastanjestraat en omgeving Haarlem
openen Woningen Volkshuisvesting Meidoornplein en omgeving Haarlem
openen Woon-winkelcomplex L.J. Borst Woutertje Pietersestraat en omgeving Amsterdam
openen Woonhuis met berging G. de Jong Socratesstraat 1-1a Amsterdam
Artikelen:
(85)
openen Vereeniging van Nederlandsche bouwkundige opzichters en teekenaars. Afdeeling Amsterdam
openen Verslag der 1185ste gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 11 Jan. 1905
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Vereeniging van Nederlandsche bouwkundige opzichters en teekenaars. Afd. Amsterdam
openen Een circulaire van den Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Berichten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1215de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal op 12 October 1906
openen Berichten
openen Heeren architecten, ingenieurs, industrieelen en aannemers in Nederland
openen Salaris-regeling voor opzichters en teekenaars
openen Middelbaar Technisch Onderwijs
openen Ingezonden. Congres middelbaar technisch onderwijs
openen Adres inzake jaarlijksch verlof aan opzichters en teekenaars
openen Prijsvraag-Rochdale
openen Toch bebnouwing op het midden-Damterrein
openen Berichten
openen Dr. Berlage en de normaliseering der woningen
openen Personalia
openen Enquête: hoe wilt gij wonen?
openen Na-oorlogse etagewoningen te Amsterdam
openen Grote bouwopdrachten
openen Werken in uitvoering en voorbereiding
openen Arie Keppler-huis te Amsterdam
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Etagebouw te Utrecht
openen Flatgebouw voor werkende echtparen te Amsterdam
openen Bouwplannen
openen Torenflat te Beverwijk
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen Zwevende dekvloeren
openen Zwevende dekvloeren in de woningbouw
openen Nieuwe ontwikkelingen bij de bouw van hoge woongebouwen
openen Alwéér een Vijzelstraatkwestie
openen IJ-tunnel
openen Papendrecht's aarzeling halfweg
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen werken
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen
openen Voorgenomen werken.
openen De ontwikkeling van de overheidsbemoeiingf met aesthetische verzorging van bouwwerken tot de bebouwing van "plan Zuid" te Amsterdam
openen Voorgenomen werken.
openen Nieuwe uitgaven
openen De bebouwing van het Hoofddorpplein in Amsterdam West
openen Berichten
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen Dr. Berlage en de normaliseering der woningen
openen Korte Berichten
openen Metrodromen. Het ongebouwde stadsspoor van Amsterdam
openen Vereeniging van Nederlandsche Bouwkundige Opzichters en Teekenaars. Afdeeling Amsterdam
openen Dr. Berlage en de normaliseering der woningen
openen Woningbouw te 's-Gravenhage
openen Uitspraken uit de raadsverslagen van de gemeenteraad van Amsterdam, betreffende de discussies inzake het te wijzigen reglement van de schoonheidscommissies en de benoeming van een nieuw lid in de commissie Zuid.
openen De Vereeniging van Nederl. Bouwk. Opzchters en Teekenaars
openen De Vereeniging van Nederl. Bouwk. Opzichters en Teekenaars
openen De Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Ned. Opzichters- en Teekenaarsbobd
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Prijsvraag Rochdale
openen Woningcongres
openen Boekbespreking
openen Amsterdamsche Architectuur. Het Noord-Oostelijk deel van den Watergraafsmeer
openen Mededeelingen
openen Berichten
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen De tuindorpjes in germaanse aarde
openen Flatgebouw voor werkende echtparen te Amsterdam. Architecten: Z. Gulden en W. Husslage
openen "Pleintjestijd" in Haarlem-Noord
openen Woningcomplex van de Utrechtsche woningbouwvereeniging "Utrecht"
openen Twee woongebouwen. Arie Keppler-huis te Amsterdam
openen De zuidkant van Amsterdam
openen Nieuwe faze in de Dam-historie. Wat de archieven over de tallooze plannen vermelden. Een damspel sedert 1906
Boeken:
(1)
openen Rationalisatie in woningbouw. Voor de woonstichting Zomers Buiten
Lezingen:
(0)
Essay:
Gulden, Z.D.J.W. (1885-1960) en Geldmaker, M. (1874-1930)

(Zie voor een werkenlijst ook Archiwijzer, 'bureaus', 'Gulden & Geldmaker', 'Gulden' en 'Gulden & Husslage')

Naar de architecten Zeeger Gulden (1875-1960) en Melle Geldmaker (1874-1930) is tot op heden weinig tot geen onderzoek ... meer

In 3.52 sec.