Gegevens over Gugel, E.H.
  Geboren te Bergzabern (Beieren) op 1832.03.26
  Overleden te ... op 1905.05.21
Opleiding: Polytechnische School Bergzabern/1850-1856;Königliche Akademie für Bildende Künste München/1856-1858
Nevenfuncties: Polytechnische School Den Haag/hoogleraar bouwkunde/1864-1902;Bouwkundig Weekblad/redactielid/
Archief: NAi/GUGE;NAi/fotocollectie Gugel;NA/Den Haag;Mnch
Werken:
(19)
openen Academiegebouw Leiden
openen Academiegebouw Rijksuniversiteit Utrecht
openen Afdeling Bouwkunde Polytechnische School
openen Agnetapark Delft
openen Beursgebouw Frankfurt am Main
openen Gebouw Kunsten en Wetenschappen Den Haag
openen Genootschapsgebouw Minerva Leiden
openen Gevelsteen villa Rust Roest Delft
openen Hoofdpostkantoor Blaak Rotterdam
openen Industrie- Huishoudschool 'Rust Roest' Agnetapark Delft
openen Natuurkundig Laboratorium Polytechnische School Delft
openen Paleis der Staten Generaal Den Haag
openen Rijksdaggebouw Berlijn
openen Schetsboekjes Gugel
openen Sint Willibrorduskerk Hulst
openen Slot Berg Beieren
openen Slot Feldafing Beieren
openen Toren Nieuwe Kerk Delft
openen Villa Rust Roest Delft
Artikelen:
(100)
openen Berichten
openen Internationale eere-prijsvraag uitgeschreven door de "Maatschappij tot Bevordering der Bouwunst"
openen De zeventigste verjaardag van professor Eugen Gugel
openen Gugel jubileum
openen Berichten
openen De rede van Prof. H. Evers
openen Eugen Gugel +
openen Bericht
openen Herinnering aan .. Professor Gugel
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1282ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Nieuwe uitgaven
openen Ingezonden
openen Rectificatie
openen Ingezonden
openen De toren van de Nieuwe Kerk te Delft
openen Boekentafel
openen Hogere bouwkunst
openen Ir. J. Gratama, architect B.N.A.
openen Nieuwe uitgaven
openen Verslag van de een-en-dertigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [=bijlage tot dl. XX]
openen Verslag van de twee-en-dertigste algemeene vergadering en de vier en twintigste algemeene bijeenkomst Van leden [...] benevens de vijf-en-twintigate algemeene bijeenkomst van leden. [...][=Bijlage bij Jg. 21, stuk 5]
openen De opgravingen te Pergamos
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen De algemeene vergadering
openen Uittreksel uit de aantekeningen gehouden op de vergadering der commissie van beoordeeling over de vijf ingekomen antwoorden op de tweede prijsvraag, uitgeschreven voor een gebouw voor Permanente Tentoonstellingen
openen Bij de plaat [schoorsteenmantel voor een vorstelijk jachtslot]
openen Binnenlandsche berichten
openen Binnen- en buitenlandsche berichten
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvragen kerkbouw te Katwijk aan Zee
openen Prijsvragen
openen Binnenlandsche berichten
openen Bij de plaat [Raadhuis]
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Architecten en hun werk. III. Henri Evers
openen Professor E. Gugel herdacht
openen Gugel, E.
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer 5 november 1884-3 december 1946
openen De invloed van bouwmeester Cuypers op de in zijnen tijd voor het rijk uitgevoerde bouwwerken
openen Bouwkundig onderwijs
openen Het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft.
openen De St. Pieterskerk te Rome II
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging "rotterdamsche Schouwburg"
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [vergadering 29/09/1883]
openen Binnenlandsche berichten
openen Kerkbouw te Katwijk a/Zee
openen Prijsvraag uitgeschreven door de sociëteit De Harmonie te Groningen
openen Prijsvraag van de vereeniging "De Harmonie" te Groningen
openen Binnenlandsche berichten
openen Rapport der jury, uitgenoodigd tot beoordeeling der plans, ingekomen op de Eereprijsvraag, uitgeschreven door het Genootschap Architectura et Amicitia, te Amsterdam
openen Monumentale fontein op het Heerenplein te Groningen
openen Binnenlandsche berichten
openen Het nieuwe universiteisgebouw te Utrecht
openen Prijsvragen. Besloten prijsvraag voor de Witte Sociëteit te 's-Gravenhage
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvraag
openen Ingezonden
openen [Prijsvraag 'Duinoord']
openen Architectuur-beschouwingen
openen Prijsvragen
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prof. E. Gugel
openen Oude jaar
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur
openen Prijsvragen
openen Beoordeeling der prijsvragen
openen Een feit, waardig te herdenken
openen De zestigste algemeene vergadering der 'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.' 19 September 1889. - 's Gravenhage
openen Prijsvragen
openen Van Overal
openen Terugblik op het gouden eeuwfeest der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Technische vragen
openen Boekbeoordeelingen
openen Boekbeoordeeling
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Een monumentaal bouwwerk
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd
openen De arbeidersklasse heeft zijn eigen monumenten
openen Nederlands eerste hoogleraar bouwkunde: Eugen Gugel
openen J.C. van Marken en 'Het Agnetapark' te Delft
openen De Nieuwe Kerktoren
openen Prof. Eugen H. Gugel, J.C. van Marken en de villa 'Rust Roest' te Delft
Boeken:
(16)
openen Geschiedenis van de Bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur (deel 1 en 2)
openen De Akademiën en het kunstonderwijs
openen Architectonische vormleer (deel 1)
openen Architectonische vormleer (deel 2)
openen Architectonische vormleer (deel 3)
openen Architectonische vormleer (deel 4)
openen De geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architektuur. Van prof E. Gugel. Eerste deel
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architektuur. Van prof E. Gugel. Tweede deel.
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur
openen Ambacht Kunst Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)
openen Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900
openen J. Verheul Dzn. Voor iedere periode, locatie of functie een passend ontwerp
openen De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
Lezingen:
(0)
Essay:
Eugen Heinrich Gugel (1832-1905)

E.H. Gugel was Nederlands eerste hoogleraar bouwkunde in Delft (van 1864 tot 1902). Deze getalenteerde Duitse architect werd de nestor van het architectuuronderwijs in Nederland. Hij gaf tot het eind van zijn leven les aan de Polytechnische School en schreef t ... meer

In 4.51 sec.