Gegevens over Groot, A. de
Nevenfuncties: Plaatselijk Bureau voor de Wederopbouw te Deventer/hoofd/?-1947;Provinciale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting in Groningen/.../1948-?
Werken:
(1)
openen Raadhuis van de Wieringermeer Loggersplein Wieringerwerf
Artikelen:
(17)
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Concept-notulen van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 24 September
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschapsmededeelingen
openen Zuiveringsraad voor de Bouw-industrie
openen Het wederopbouwplan voor Deventer
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen Bouwtechnische examens
openen Adventkerk te Heerlen
openen Studie-prijsvraag
openen Bij de ontwerpen, ingekomen op de prijsvraag, uitgeschreven door "Klei" "Een brug in baksteen"
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Een zeer belangrijke tentoonstelling. De Architectuur Tentoonstelling van 10 - 19 Mei a.s. in het R.A.I. Gebouw te Amsterdam, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Nederlandsch Instituut van Architecten
openen De geschiedenis van de Raadhuisstraat
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A. de Groot

A. de Groot was hoofd van het Plaatselijk Bureau voor de Wederopbouw te Deventer totdat dat bureau per 1 januari 1948 werd opgeheven en hij overging naar de Provinciale Directie van de Wederopbouw en Volkshuisvesting in Groningen.

NB: het oeuvre van A. de Groot is niet (vo ... meer

In 2.14 sec.