Gegevens over Groenewegen, J.H.
  Geboren te Amsterdam op 1901.06.24
  Overleden te ... op 1958.03.08
Archief: NAi/GROE
Werken:
(18)
openen Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Boelelaan Amsterdam
openen Dorp Zuiderzeepolder
openen Goedkoope arbeiderswoningen Amsterdam (ontwerp A. Bodon)
openen Goedkoope arbeiderswoningen gemeentebestuur Amsterdam (ontwerp Merkelbach, Karsten, Bodon en Groenewegen)
openen Kunstgallerij Amsterdam (ontwerp S. van Woerden)
openen Maranathakerk Hunzestraat 85-89 Amsterdam
openen Pre-advies organische woonwijk in open bebouwing
openen Raadhuis Amsterdam (ontwerp S. van Woerden)
openen Straatversiering ter gelegenheid van het bezoek van de koningin en het prinselijk paar
openen Watertoren Wassenaar (ontwerp Merkelbach en Groenewegen)
openen Wereldtentoonstelling Amsterdam (ontwerp S. van Woerden)
openen Wereldtentoonstelling Amsterdam 1940
openen Wiener Messe Prater Wenen (ontwerp S. van Woerden)
openen Woningbouwcomplex Wolter Brandligtstraat en omgeving Amsterdam
openen Woningbouwcomplex "Tuinwijck" Amsterdam (ontwerp S. van Woerden)
openen Woon- en winkelcomplex Van Baerlestraat-Jan Luykenstraat Amsterdam
openen Woonhuis De Marel Lage Duin en Daalse weg Bloemendaal
Artikelen:
(204)
openen Alors intervient l'architecte .. pour faire solide. Film "Batir" door Pierre Chenal
openen Boekbespreking. Bouwkunde door G. Arendzen en J.J. Vriend. Deel II
openen Door normalisatie minder ongelukken!
openen Afdeeling bouwmaterialen Jaarbeurs Utrecht
openen Watertorens!
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een nieuw rutshuis te Driebergen[.] Ontwerp Ir J.B. van Loghem, Rotterdam
openen Eenige moderne winkels te Amsterdam
openen De kleine garage als massaproduct
openen Openlucht-Montessori-school voor gezonde kinderen
openen "Die Stadt von Morgen", film van Svend Noldan.
openen Het Instituut voor Physische Therapie, Heilgymnastiek en Massage in de Nic. Witsenstraat te Amsterdam. Architecten: Henri E. v.d. Pauwert te Eindhoven. Albert Kramer te Amsterdam
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Afdeeling bouwmaterialen op de Jaarbeurs te Utrecht
openen Landhuis te Rearsby, Leicestershire in uitvering. Arch. Joh. H. Groenewegen
openen De prijsvraag voor goedkoopere arbeiderswoningen
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.-H.). Arch. J. Groenewegen
openen Bij de verbouwing van een winkelhuis door Joh.H. Groenewegen architect
openen De stalen stoel: de typische uiting van den modernen geest in het hedendaagsche interieur?
openen De nieuwe A.V.R.O.-studio te Hilversum
openen Woonhuis voor den heer C.A. van den Velde te Rearsby, Leicestershire, Engeland. Architect Joh.H. Groenewegen
openen Uitbreiding Montessorischool te Bloemendaal, arch. uitbreiding Groenewegen
openen Een suggestie voor wijlen de Wereldtentoonstelling te Amsterdam
openen [Toelichting bij 'Een suggestie voor wijlen de Wereldtentoonstelling te Amsterdam']
openen Rondgang door de afd. Bouwmaterialen van de Jaarbeurs
openen Stand firma P. van Dijk[.] Architect Joh.H. Groenewegen
openen De versieringen van Amsterdam
openen Houten huizen van arch. Otto Senn
openen Boekbespreking[.] Architectonische Détails Deel I. Ramen en Deuren.
openen Onuitgevoerde projecten
openen Woonhuis te Noordwijk aan Zee[,] architect: Joh.H. Groenewegen[.] Toelichting
openen Internationale congressen voor het nieuwe bouwen C.I.A.M.
openen Enquête functionele buitenwanden
openen Schetsontwerp heerenhuizen[.] Arch. Joh.H. Groenewegen
openen Fabrieken
openen Uitbreiding N.V. Chemische Industrie te Amsterdam
openen Toelichting door den heer H. Groenewegen bij verbouwing N.V. Amsterdamsche Chininefabriek, Dr. Wittenkade, Amsterdam
openen Fabrieksverbouwing
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Architectura et Amicitia ontwerpstudie no. 10
openen Van bewoner tot consument; De Nieuwe Zakelijken en hun toekomstvisie (2)
openen De inschrijving in het Architectenregister
openen Betonskeletbouw
openen Wederopbouwplan Zandvoort
openen Diversen
openen Arch. Wieger Bruin
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Adreslijsten
openen Het oude lied der sacrale architectuur
openen Toekomstig Den Helder
openen Wederopbouw Den Helder
openen Woningen te Breskens
openen Diversen
openen Normalisatie van stalen ramen en deuren
openen Prijsvragen
openen Na-oorlogse etagewoningen te Amsterdam
openen U moet weten
openen Klinieken voor Amsterdamse Universiteit
openen Vieringstoren der St Willibrorduskerk te Hulst
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Prijsvragen
openen Nieuw ziekenhuis voor de Vrije Universiteit
openen Tentoonstellingen
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Personalia
openen Nieuw hoofdgebouw voor Nederlandsche Bank
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Personalia
openen Academisch ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Bouwplannen
openen Restauratie van de St. Baafskerk te Aardenburg
openen Academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Streekziekenhuis te Rotterdam-Zuid
openen Situatieschets van de protestantse kerkbouw in Nederland
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen Gebouwencomplex der Vrije Universiteit
openen Ikaziaziekenhuis te Rotterdam
openen Lezers schrijven
openen Prijsvragen
openen Een belangrijke prijsvraag inzake een sociaal diep ingrijpend bouwkundig probleem
openen De architectenkern de 8
openen Genootschap architectura et Amicitia; ontwerpstudie No. 2 jeugdherberg
openen Rapport inzake de tweede ontwerpstudie, onderwerp 'Jeugdherberg voor 50 gasten' uitgeschreven door het genootschap 'Architectura et Amicitia'
openen Prijsvraag goedkope arbeiderswoningen
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Architectura et Amicitia. Ontwerpstudie no. 10
openen Samenstelling van den architectenraad
openen De wederopbouw van Zandvoort
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Architecten-commissie
openen Woningbouw te Breskens
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Jaarverslag van de Architectenraad
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Kroniek van de B.N.A. over 1953
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Schoonheid als struikelblok
openen Nieuw bouwen in de nieuwe stad
openen Restauratie v.m. Gasthuiskerk te Middelburg
openen Maranathakerk van de Ned. Hervormde Gemeente
openen Hendrik van Boeijen-Oord te Assen
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Bij het overlijden van Joh.H. Groenewegen
openen Vakantieoord voor het N.V.V. te Amersfoort
openen Zusterhuis van het Ikazia-ziekenhuis te Rotterdam
openen Rondgang door de afd. Bouwmaterialen van de Jaarbeurs
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank [...]
openen Korte Berichten
openen De Protestantse Kerkbouw
openen N.H. Centrum te Terheyde;Toelichting
openen Architectuur in de woningbouw
openen Prijsvraag[.] Torenbekroning te Hulst
openen A. et A. bijeenkomst te Arnhem
openen Busstation van de K.L.M. op het Museumplein te Amsterdam
openen K.L.M. Busstation Museumplein Amsterdam
openen Het genootschap van R.K. kunstenaars te 's-Gravenhage
openen Een R.K. kerk voor Chineezen te Medan-Deli. Architekt: Han Groenewegen
openen Prijsvragen, vereniging 'Bouwkunst en Vriendschap', 1954
openen Een nieuw rutshuis te Driebergen[.] Ontwerp Ir J.B. van Loghem, Rotterdam
openen Prijsvraag watertoren Wassenaar 1927
openen ”Goede en goedkoope woningen”. Prijsvraag ontwerp arch. Bodon, Groenewegen, Karsten en Merkelbach : toelichting tot het plan motto “1254”
openen Landhuis te Rearsby, Leicestershire in uitvering. Arch. Joh. H. Groenewegen
openen Afdeeling bouwmaterialen op de Jaarbeurs te Utrecht
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Rondgang door de afd. Bouwmaterialen van de Jaarbeurs
openen Het Instituut voor Physische Therapie, Heilgymnastiek en Massage in de Nic. Witsenstraat te Amsterdam. Architecten: Henri E. v.d. Pauwert te Eindhoven. Albert Kramer te Amsterdam
openen "Die Stadt von Morgen", film van Svend Noldan.
openen Openlucht-Montessori-school voor gezonde kinderen
openen De kleine garage als massaproduct
openen Eenige moderne winkels te Amsterdam
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een nieuw rutshuis te Driebergen[.] Ontwerp Ir J.B. van Loghem, Rotterdam
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Watertorens!
openen Afdeeling bouwmaterialen Jaarbeurs Utrecht
openen Door normalisatie minder ongelukken!
openen Boekbespreking. Bouwkunde door G. Arendzen en J.J. Vriend. Deel II
openen Alors intervient l'architecte .. pour faire solide. Film "Batir" door Pierre Chenal
openen Architectura et Amicitia. Ontwerpstudie no. 10
openen Opzet en karakter van de moderne bewaarschool
openen Het Nieuwe Bouwen in Spanje
openen Kijkjes op de Jaarbeurs 1933
openen Excursies en Lezingen
openen Boekbespreking. Bouwkunde, door G. Arendzen en J.J. Vriend. Deel II [...]
openen Mededeelingen
openen Boekbespreking
openen Een Suggestie voor wijlen de wereldtentoonstelling te Amsterdam
openen Wereldtentoonstelling Amsterdam 1940: Een belang voor Stad en Land
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Propaganda, van, voor menschen waardevolle zaken. Bij een jaarbeursstand voor de firma P. van Dijk, door architect H. Groenewegen
openen Tentoonstelling van de ontwerpen betreffende de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen
openen Zomerhuisje te Beekbergen, architect: Joh.H. Groenewegen
openen Woonhuis te Huizen. Architect: Joh.H. Groenewegen
openen De Amsterdamsche prijsvraag voor goedkoope woningen
openen "Goede en goedkoope woningen". Prijsvraag ontwerp arch. Bodon, Groenewegen, Karsten en Merkelbach. Toelichting tot het plan motto "1254"
openen Alors intervient l'architecte .. pour faire solide. Film "Batir" door Pierre Chenal
openen Boekbespreking. Bouwkunde door G. Arendzen en J.J. Vriend. Deel II
openen Door normalisatie minder ongelukken!
openen Afdeeling bouwmaterialen Jaarbeurs Utrecht
openen Watertorens!
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een nieuw rutshuis te Driebergen[.] Ontwerp Ir J.B. van Loghem, Rotterdam
openen Eenige moderne winkels te Amsterdam
openen De kleine garage als massaproduct
openen Openlucht-Montessori-school voor gezonde kinderen
openen "Die Stadt von Morgen", film van Svend Noldan.
openen Het Instituut voor Physische Therapie, Heilgymnastiek en Massage in de Nic. Witsenstraat te Amsterdam. Architecten: Henri E. v.d. Pauwert te Eindhoven. Albert Kramer te Amsterdam
openen Rondgang door de afd. Bouwmaterialen van de Jaarbeurs
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Alors intervient l'architecte .. pour faire solide. Film "Batir" door Pierre Chenal
openen Boekbespreking. Bouwkunde door G. Arendzen en J.J. Vriend. Deel II
openen Door normalisatie minder ongelukken!
openen Afdeeling bouwmaterialen Jaarbeurs Utrecht
openen Watertorens!
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een nieuw rutshuis te Driebergen[.] Ontwerp Ir J.B. van Loghem, Rotterdam
openen Eenige moderne winkels te Amsterdam
openen De kleine garage als massaproduct
openen Openlucht-Montessori-school voor gezonde kinderen
openen "Die Stadt von Morgen", film van Svend Noldan.
openen Het Instituut voor Physische Therapie, Heilgymnastiek en Massage in de Nic. Witsenstraat te Amsterdam. Architecten: Henri E. v.d. Pauwert te Eindhoven. Albert Kramer te Amsterdam
openen Rondgang door de afd. Bouwmaterialen van de Jaarbeurs
openen Alors intervient l'architecte .. pour faire solide. Film "Batir" door Pierre Chenal
openen Boekbespreking. Bouwkunde door G. Arendzen en J.J. Vriend. Deel II
openen Door normalisatie minder ongelukken!
openen Afdeeling bouwmaterialen Jaarbeurs Utrecht
openen Watertorens!
openen Het nieuwe kantoor-en laboratoriumgebouw van de Amsterdamsche Kininefabriek, architect Joh.H. Groenewegen
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Een nieuw rutshuis te Driebergen[.] Ontwerp Ir J.B. van Loghem, Rotterdam
openen Eenige moderne winkels te Amsterdam
openen De kleine garage als massaproduct
openen Openlucht-Montessori-school voor gezonde kinderen
openen "Die Stadt von Morgen", film van Svend Noldan.
openen Het Instituut voor Physische Therapie, Heilgymnastiek en Massage in de Nic. Witsenstraat te Amsterdam. Architecten: Henri E. v.d. Pauwert te Eindhoven. Albert Kramer te Amsterdam
openen Rondgang door de afd. Bouwmaterialen van de Jaarbeurs
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.H. Groenewegen en H. Mieras

Johan Hendrik Groenewegen (Amsterdam, 1901) volgde de opleiding Bouwkunde aan de School voor de Bouwkunst in Haarlem. In 1928 vestigde hij zich als architect in Amsterdam. Voor de Tweede Wereldoorlog werd hij vooral bekend door zijn ontwerpen voor de Montessorisc ... meer

In 2.80 sec.