Gegevens over Groenewegen, J.M.
  Geboren te Den Haag op 1888.10.27
  Overleden te Jakarta op 1980.04.04
Adres(sen): Dibbetstraat, Den Haag
Perponcherstraat 100, Den Haag
Serdangweg, Medan
Paleisweg 37, Medan
Jalan Jambu 38, Jakarta
Opleiding: Academie voor Beeldende Kunst Den Haag/1905-1909;Bond Nederlandse Architecten, examen als bouwkundig
Nevenfuncties: Bond Nederlandse Architecten/lid/1920-1980Genootschap van r.k. jonge Kunstenaars/lid/1920-1927Haagsche Kunstkring/lid/tot 1927Delische Kunstkring/lid/1927-1942Gemeenteraad van Medan/lid/1928Nederlands Indische Architecten Kring/lid/vanaf 1947Panitia Architectuur Djakarta/lid/1956-1966Akademi Technik National te Jakarta/docent kunstgeschiedenis/1948-1957
Ereblijken: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau/1968
Archief: NAi/GROY
Werken:
(130)
openen Affiche Palang Merah Indonesië
openen Affiche Pembangunan
openen Affiche Pra Juwana (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Affiche Tjap Olympia
openen Appartementengebouw Jalan Kebon Sirih 18 Jakarta Inonesia
openen Aula BPM Pladju
openen Aula Padang
openen Bank Indonesia Jalan Thamrin Jakarta
openen Bank Negara Indonesia Medan
openen Bioscoop Bandjermasin Banjarmasin
openen Bioscoop Capitol Jalan Thamrin 63 Jakarta
openen Bioscoop Indonesia Jalan Thamrin Jakarta
openen Bioscoop Olympia Medan
openen Bioscoop Sovya Bukittinggi
openen Boekomslag Sedjarah Seni-Bangunan Indonesia dan India
openen Café Restaurant Fisslthaler Gevers Deynootplein Scheveningen
openen Café-restaurant D.M. van Vught 's Gravenhage
openen Chinese r.k. kerk Hakkastraat Medan
openen Chinese r.k. kerk Padang (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Complex Rathkamp Kebajoran Jakarta
openen Crematorium en Columbarium Kong-Koan Jakarta
openen Cultureel Centrum (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Cultureel Centrum Gedong Pola
openen Decors Toneelvereniging van de Delische Kunstkring
openen Dependance Museum Seni Modern Bali
openen Diepenbrock monument (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Dorpskerkje (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Droombeeld. Oost Indonesie en Borneo
openen Eengezinswoningen Warmondia Warmond (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Ex-librissen voor familie en bekenden
openen Feestversiering op Lapangan Banteng ten behoeve van r.k. feestviering
openen Flatgebouw Kebayoran Bataafse Petroleum Maatschappij Jakarta
openen Flatgebouw met winkels Prinsegracht 7 Den Haag
openen Gebouw Spuistraat 's Gravenhage
openen Gelegenheidskaart met hand en vogel en tekst van St. Paulus
openen Gemeentehuis Medan
openen Heilig Hartkerk Schiedam
openen Herinneringsplaquette voltooiing spoorlijn Poeloe Radja en Membang Moeda van de Deli Spoorweg Maatschappij
openen Hotel Banteng
openen Hotel de Boer Medan
openen Hotel Ittmann Nunspeet
openen Illustratietekeningen Geschiedenis van de bouwkunst Indonesia en India
openen Kamptekeningen in potlood van J.M.Groenewegen
openen Kantoorgebouw Air Bersih Medan
openen Kantoorgebouw Internatio Medan
openen Kantoorgebouw met directeurswoning Levensverzekering Maatschappij Arnhem Medan
openen Kantoorgebouw NV De Delicourant Medan
openen Kathedraal als vredesmonument (ontwerp J.M.Groenewegen)
openen Kerk (ontwerp Groenewegen)
openen Kerk met pastorie Atmodirono Semarang
openen Kerk Pinkstergemeente Batu Tulis
openen Kindermeubilair Greetje Raadsheer Medan
openen Klerkensociëteit BPM Tandjung
openen Klooster Pajakombo
openen Klooster Sint Franciscus Fort de Kock
openen Klooster zusters van Tilburg Sibolga
openen Landhuis Ad Noë Bogor
openen Landhuizen Nunspeet (ontwerp J.M.Groenewegen)
openen Menteng Bioscoop Jakarta
openen Mesdjid Istiqlal Jakarta (ontwerp Silaban)
openen Meubilair BPM
openen Meubilair dr. Cohen Medan (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Meubilair Lajos Laszlo Medan (architect J.M. Groenewegen)
openen Meubilair Laszlo Padang Bulanweg Medan (architect J.M.Groenewegen)
openen Meubilair Van der Pluim Sumatra (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Moskee (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Moskee Mesdjid Istiqlal Jakarta (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Omslag en tekeningen programmaboekje Delische Kunstkring
openen Omslag kerstnummer 1928 Deli in Woord en Beeld
openen Omslagontwerp voor lederen Album HVA 1920
openen Oranjeschool Medan
openen Paleis Istana Pontianak
openen Paleis Sultan Perbugaan
openen Patiowoningen (architect J.M.Groenewegen)
openen Portiekwoningen Ligusterstraat 's Gravenhage (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Prinses Beatrixschool Medan
openen R.k. kerk Medan
openen Recreatiecentrum Kelender Samadi Jakarta
openen Rumah Sakit Sumber Waras (voorheen Sin Ming Hui) Jakarta
openen School Chinese gemeenschap Medan
openen School Padang (architect J.M.Groenewegen)
openen Societeit BPM Murni Pladju
openen Societeit met bioscoop (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Societeit met bioscoop voor de BPM Balikpapan
openen Sportcentrum BPM met zwembad en societeit Tjepu
openen St.Elisabeth ziekenhuis (Rumah Sakit) Medan
openen Tekening symboliek Oost-West (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Tekening voor Karya
openen Tentoonstellingsstand H.D.Mac Gillavry Ambarawa op Jaarbeurs Medan
openen Toko Obor Gunung Sari Jakarta
openen Uitbreidingsplan Leidschendam (ontwerp J.M. Groenewegen)
openen Vignet Delische Kunstkring
openen Witte Sociëteit Medan
openen Woningen Berkel (architect J.M. Groenewegen)
openen Woningen Hoofddorp (architect J.M. Groenewegen)
openen Woningen Nootdorp (architect J.M. Groenewegen)
openen Woningen Voorburg (architect J.M. Groenewegen)
openen Woningen Wassenaar (architect J.M. Groenewegen)
openen Woningen Welgelegen Rijswijk (architect J.M. Groenewegen)
openen Woonhuis (1) Javasche Bank Kebayoran Jakarta (architect J.M.Groenewegen)
openen Woonhuis (2) Javasche Bank Kebayoran Jakarta (architect J.M.Groenewegen)
openen Woonhuis (3) Javasche Bank Kebayoran Jakarta (architect J.M.Groenewegen)
openen Woonhuis aan het Tobameer Prapat (architect J.M.Groenewegen)
openen Woonhuis Beer (1) Polonia Medan
openen Woonhuis Beer (2) Polonia Medan
openen Woonhuis Beer (3) Polonia Medan
openen Woonhuis Chatelin Polonia Medan
openen Woonhuis Chinese dokter Medan (architect J.M.Groenewegen)
openen Woonhuis De Pelikaan Padang (architect J.M.Groenewegen)
openen Woonhuis Dick van Meerten Sibolgit
openen Woonhuis directeur Deli Spoorweg Mij. Medan
openen Woonhuis ir J.B.Leeuwenberg Medan
openen Woonhuis Jalan Imam Bonjol 9 Jakarta
openen Woonhuis Javasche Bank Jalan Imam Bonjol Jakarta
openen Woonhuis Kamp (1) Polonia Medan
openen Woonhuis Kamp (2) Polonia Medan
openen Woonhuis Los Polonia Medan
openen Woonhuis mr. De Flines Padang (architect J.M. Groenewegen)
openen Woonhuis mr. Sas van Meerwijk Padang (architect J.M. Groenewegen)
openen Woonhuis Paleisweg 37 Medan
openen Woonhuis Steenbergen Polonia Medan
openen Woonhuis Tjong A Fie Polonia Medan
openen Woonhuis Westenberg Polonia Medan
openen Woonhuis Wim van den Berg (1) Polonia Medan
openen Woonhuis Wim van den Berg (2) Polonia Medan
openen Woonhuis Wim van den Berg (3) Polonia Medan
openen Woonhuis Wim van den Berg (4) Polonia Medan
openen Woonhuizen De Arendsburg Medan
openen Zalencomplex Veritas 's Gravenhage
openen Zwembad Jalan Radja Medan
Artikelen:
(20)
openen Van allerlei aard
openen Lezers schrijven
openen Personen
openen RK Chineesche kerk te Medan
openen Stedebouw en Stedeschoon
openen Uitbreiding van het Medansche zwembad te Medan
openen Een R.K. kerk voor Chineezen te Medan-Deli (Sumatra)
openen Examens voor bouwk-opzichter, bouwk-teekenaar en onderbaas in 1912, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Medan, gesticht door planters en handelslui
openen Architectuurontwikkeling in Indonesie na 1945.
openen Het Indische bouwen en de architectuur in Indonesie
openen Gedung Bank Indonesia Tjab. Gambir
openen Han Groenewegen, seorang seniman-arsitek
openen Overleden
openen Architect Han Groenewegen 90 jaar. Haagse Pionier in Verre Oosten
openen Een nieuwe school te Medan
openen De Oranjeschool te Medan
openen Indische stedebouw, architectuur en het moderne bouwen.
openen Café-Restaurant D.M.Van Vught, te 's Gravenhage
openen Werk van den architect Han Groenewegen
Boeken:
(7)
openen Memoires
openen Geschiedenis van de bouwkunst. Indonesia en India
openen Bali
openen Architectuur en Stedebouw in Indonesie 1870-1970
openen Normalisatie in woningbouw. Voordracht gehouden door Dr. H.P. Berlage met 30 afbeeldingen en het praeadvies uitgebracht door ir. J.van der Waarden voo
openen Catalogus Tentoonstelling 1926. Genootschap R.K.Kunstenaars. Kunstzalen De Sirkel L.Van Meerdervoort 53D.
openen NV Mij tot Exploitatie van het Hotel-Restaurant Fisslthaler te Scheveningen
Lezingen:
(0)
Essay:
J.M. Groenewegen (1888-1980)

Johannes Martinus (Han) Groenewegen werd op 27 october 1888 in Den Haag geboren, als zevende kind van Jacobus Frederik Groenewegen en Anna E.M.S. de Heij. Zijn vader, zelf een bekwaam timmerman, besliste dat zijn zoon na de lagere school eveneens moest gaan timmer ... meer

In 4.88 sec.