Gegevens over Versteeg, G.
  Geboren te Vlaardingen op 1872.08.02
  Overleden te Arnhem op 1938
Nevenfuncties: Dienst Gemeentewerken, Arnhem/adjunct-directeur
Archief: NAi/GRAQ
Werken:
(10)
openen Arnhemse Buitenschool Arnhem
openen Elektriciteitscentrale Waalkade Nijmegen
openen Flatgebouw Euterpestraat Remm
openen Gemeentelijke elektriciteitscentrale Arnhem
openen Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor Meisjes met conciërgewoning Apeldoornseweg 210-210a Arnhem
openen Openbare Lagere School 20 Van Verschuerplein Arnhem
openen Tramremise Gemeente Electrische Tram Arnhem
openen Woningbouwcomplex Transvaalbuurt Amsterdam
openen Woonhuis De Algemeene Willem de Zwijgerlaan 311 Amsterdam
openen Woonhuizen Sikkelstraat Amsterdam
Artikelen:
(349)
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen [Boekbespreking] Moderne bouwkunst in Nederland. Een serie monografieën [...]
openen Toelichting bij de publicatie van de bouw van 208 woningen en 2 winkels voor de woningbouwvereeniging "Het Westen" aan de Juliana van Stolbergstraat en de Louise de Colignystraat te A'dam-W.
openen Overtuigen of vertuigd worden?
openen De inrichting van arbeiderswoningen
openen Berichten
openen De Bouwwereld
openen Berichten
openen Rapport van de beoordeelings-commissie Prijsvraag Winkelhuis en Magazijn aan de Roiggestraat No. 24 te Arnhem, voor de firma Zijlstra en Rupp.
openen Berichten
openen Examens voor bouwkundig opzichter en teekenaar der Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Examens bouwk.-opzichter en teekenaar
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag betreffende de examens in 1909 voor bouwkundig-opzichter en voor bouwkundig-teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag
openen Prijsvraag "Dorpsschool"
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1913
openen Tentoonstellingen voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Ingekomen periodieken
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Advies-commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen Commissies voor Tentoonstelling Parijs '25
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland. Jaarverslag over 1925
openen Berlage's werken
openen Berichten
openen Ingekomen schrijven [inzake samenvoeging vakverenigingen]
openen Het jaarboekje voor Beeldende Kunsten
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Haagsche woonhuis-architectuur (II)
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Nationaal congres voor vakopleidingsvraagstukken
openen Ingekomen schrijven [inzake samenvoeging vakverenigingen]
openen Uitspraak van den Eereraad van den B.N.A.
openen De Voorlopige Wenken voor het ontwerpen van Eengezinshuizen
openen Bouwplannen
openen Centrum voor vakopleiding van volwassenen
openen Kantoorgebouw te e architectenbureau ir. Harry Nefkens te Rotterdam projectmedewerker K. Drexhage
openen Kantoorgebouw Regionaal Ziekenfonds te Utrecht architectenbureau Volders en Boogert te Bilothoven/Zeist
openen Woningplattegronden 1900-1970
openen Woningbouw in de Transvaalwijk te Amsterdam Architecten Dr. H.P. Berlage, Ir. J. Gratama en G. Versteeg
openen Prijsvragen.
openen De groei van Amsterdam-Oost ("Indische Buurt") [...] II.
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Nieuwe uitgaven.
openen Architect B.N.A., Ferd.B. Jantzen F.Gzn.
openen Architect B. v.d. Nieuwen-Amstel.
openen Arbeiderswoningen in strookenbouw Architecten Merkelbach & Karsten
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Amendementen en bemerkingen
openen Rapport betreffende het Examen voor Bouwkundig-Opzichter en Bouwkundig-Teekenaar
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Professor E. Gugel herdacht
openen Electrische centrale te Arnhem
openen Verslagen van vergaderingen
openen Berichten
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Berichten
openen Het gebouw der nieuwe Hoogere Burgerschool te Arnhem
openen Jaarverslag 1904-1905
openen Ingezonden stuk
openen Jaarverslagen der afdeelingen 1908-1909
openen Vergadering van de commissie tot behartiging der vakbelangen [...]
openen Vakbelangen
openen Nieuwe bepalingen voor bouwwerken der Badische Staatsspoorwegen
openen Officieel bericht
openen Schoonheidscommissie en inrichting voor M.T.O. te Arnhem
openen De Oosterbeeksche meubelfabriek
openen Laatste berichten
openen Het slot Doornenburg in verval
openen Verslag van de VIIe samenkomst van directeuren en hunne adjuncten, architecten en ingenieurs van gemeentwerken en bouw- en Woningtoezicht.
openen De Utrechtse Tentoonstelling
openen Congres voor vakonderwijs ter gelegenheid van de tentoonstelling te Utrecht
openen Het slot Doornenburg in verval
openen Over middelbaar technisch onderwijs
openen Arnhemsche Bouwkunst
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Eerepoorten te Arnhem
openen De strafzaak te Almelo. In verband met de noodzakelijkheid van eene wettelijke regeling van het architectuurvak
openen Haagsche woonhuis-architectuur. Voordracht gehouden door G. Versteeg op 11 November 1912 voor de afdeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [1]
openen Haagsche woonhuis-architectuur (II)
openen Openbaar bouwkundig werk door particuliere architecten
openen Arnhemsche Bouwkunst
openen Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verwarming met water onder druk
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Verslag van de vergadering op Maandag 11 November 1912
openen Examens [...] leden van de commissie
openen Prijsvragen: Tentoonstelling Huis en Tuin
openen De vrijheid in het bouwbedrijf
openen Het jaarboekje voor Beeldende Kunsten
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Prijsvragen. Bouwkundige studieprijsvraag betreffende een dorpsschool met onderwijzerswoning; uitgeschreven door de Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag. Onderwerp: school benevens onderwijzerswoning
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging 'Bouwkunst- en vriendschap' te Rotterdam
openen Hoofdbestuursvergadering
openen Verbond van Nederlandsche kunstenaars-verenigingen
openen Prijsvragen
openen Examens voor bouwkundig Opzichter
openen Het jaarboekje voor beeldende kunsten:Nederlandsche kunstnijverheid in 1913
openen Personalia
openen De vrijheid in het bouwbedrijf
openen Het jaarboekje voor de beeldende kunsten
openen Afdeeling Utrecht der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jaarverslag over 1914
openen Ingekomen schrijven [inzake samenvoeging vakverenigingen]
openen Onderlinge verhouding tusschen architecten bij verbouwingen
openen Jaarverslag
openen Transformatorhuisje te Aerdt (Gelderland)
openen Bond Heemschut
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen Rapporten van deskundigen, door de rechtbank benoemd
openen Een rapport van deskundigen
openen Het ongeluk aan den Westerfoortschen Dijk te Arnhem
openen De ramp aan den Westervoortschen dijk te Arnhem
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Jury-rapport
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Ontvangen boeken en tijdschriften
openen Ledenvergadering
openen Officieel gedeelte
openen Tentoonstelling van de Advies Commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord Holland
openen Woningbouw te Zierikzee
openen Adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noordholland
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Tentoonstelling van middenstandswoningen in de kon. school voor techniek en ambacht te 's-Hertogenbosch
openen Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Tentoonstellingsraad
openen Constructieleer en aesthetiek
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam [...] 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Rapport van de commissie van onderzoek inzake het optreden van den heer Theo Rueter
openen Tentoonstelling Witte Kruis te Alkmaar
openen Grafmonument [Liebknecht - Luxemburg]
openen Amsterdamse bebouwingen Watergraafsmeer
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Commissie van onderzoek, jaarverslag over 1926
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Een woningcomplex in Watergraafsmeer, architect G. Versteeg
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Uitspraak van den Eereraad van den B.N.A.
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Jubileum van Goor
openen Nationaal congres voor vakopleidingsvraagstukken
openen Rapport inzake de huisvesting van krotbewoners
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen G. Versteeg+
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen Personalia
openen Nieuw centrum voor Vakopleiding Volwassenen te Rotterdam
openen Personen
openen Haagsche woonhuis-architectuur
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het Slot Doornenburg.
openen Ingezonden
openen Bioscoop en Autogarage te Deventer
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen In memoriam architekt G. Versteeg
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin".
openen Programma van de nationale bouwkundige studieprijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten in verband met de tentoonstelling "Huis en Tuin" 1913
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury-Rapport
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Berlage's werken
openen Vier bouwwerken van Alb. Otten
openen M.U.L.O. school te Arnhem
openen Reglement van de Gemengde Commissie
openen Kantoorgebouw voor de Geldersche Credietvereeniging. Agentschap Winterswijk
openen Woonhuis Dr. Piekema te Velp
openen Woningbouw te 's-Gravenhage
openen Kantoorgebouw der Geldersche Crediet-Vereeniging te Doetinchem.
openen Moderne Baksteenarchitectuur te Lochem.
openen Pleinversiering te Hilversum.
openen Boekbeoordeeling.
openen Landhuis "Eikenhoven" te Driebergen
openen Woningennood en Noodwoningen
openen Baksteenproducten op de Jaarbeurs
openen Excelsiorhouse Den Haag. Architect L. Zwiers, Amsterdam
openen Administratiegebouw Gemeente-Electriciteiswerken te Nijmegen
openen Ambtenaarswoningen aan den Oost-Singel te Venlo
openen Bijkantoor van de Amsterdamsche Bank te Tilburg
openen Spraanoog
openen Nog het Belgisch Gedenkteeken
openen Gebakken beeldhouwwerk van Krop
openen Landhuisje
openen Landhuis te Bennebroek
openen Prijsvraag
openen R.K. Patronaatsgebouw te Warmenhuizen
openen Architectonisch Redacteur
openen Uitslag uit de gehouden Prijsvraag
openen De Baksteenindustrie op de 4e Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht 1920
openen Het Bouwcomplex "De Hoogte" te Groningen
openen Ter beoordeeling gezonden Boekwerken
openen De Gijselaar-Bank te Leiden
openen Landbouwgebouwen II. Uitgave van de Nederlandsche Heide-Maatschappij
openen De transformatorhuisjes der Gemeentelijke Electriciteitswerken te Amsterdam
openen Volkshuisvesting te Landsmeer
openen Ingezonden
openen Architectonisch redacteur
openen Twee Landhuizen
openen Bioscoop en Autogarage te Deventer
openen Ingezonden
openen Van den Architectonische redacteur
openen J.H.W. Leliman +
openen Post- en Telegraafkantoor te Doetinchem
openen Gebouw Hersteld Apostolische Gemeente, Amsterdam
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen De Natobank te Apeldoorn
openen Baksteen en Keramiek op de 5de Ned. Jaarbeurs te Utrecht
openen Landhuis de Byenschans
openen De Rotterdamsche Betonwoningen
openen Garage met woonhuis te 's-Gravenhage
openen Architectonisch redacteur
openen Anatomisch Instituut van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht
openen Het Gebouw van de Wereldbibliotheek
openen Woonhuizen J.J. Viottastraat te Amsterdam
openen Constructieleer en Aesthetiek
openen Rapport der Jury inzake de prijsvraag "KLEI"
openen Remise te Meyel
openen Trasraamconstructie
openen Boekbespreking
openen Kantoorgebouwen te Hengelo en te Tiel der Nationale Bankvereeniging
openen Heerenhuizen in het Willemspark te Amsterdam
openen Woningbouw te New York (Uit de "New-York Tribune")
openen Dubbele villa's te Aerdenhout
openen Boekbespreking
openen Aan medewerkers en lezers
openen Emma-Apotheek te Hilversum
openen Boekbespreking
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Eenige openbare werken te Dordrecht
openen J.H.W. Leliman
openen Haagsche woonhuis-architectuur
openen Jury-rapport
openen Ingezonden
openen Bioscoop en Autogarage te Deventer
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Ingekomen schrijven [inzake samenvoeging vakverenigingen]
openen Electrische centrale te Arnhem
openen J.H.W. Leliman +
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Haagsche woonhuis-architectuur [1]
openen Haagsche woonhuis-architectuur (II)
openen Programma prijsvraag goedkoope arbeiderswoningen.
openen Technisch Hooger Onderwijs
openen Examen Bouwkundig Opzichter Teekenaar
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar, en Uitvoerder van Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1911
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Prijsvraag voor een Schoolgebouw
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag
openen Prijsvraag Dorpsschool, uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Prijsvragen door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam. Uitgeschreven in 1913.
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Arcitectuur en schoonheid
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Nationaal congres voor vakonderwijs
openen Het Nationaal Congres voor Vakonderwijs
openen Volkshuisvesting te Landsmeer
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Boekbespreking
openen Het werk der Adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland
openen Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Een bouwongeval te Arnhem
openen Het bouwongeval te Arnhem
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen [Mededeelingen]
openen Nieuwbouw
openen Mededeelingen
openen Grootstad bebouwing
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Afloop Aanbestedingen
openen Advies-commissie der Noord-Hollandsche Gemeenten voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Moderne Technische Problemen
openen Afloop aanbestedingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Nieuwe woningen in Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Moderne Amsterdamsche Woningbouw in het 'plan Landlust' te Amsterdam-West
openen Voorgenomen werken
openen Ambtenaarswoningen aan den Oost-Singel te Venlo
openen Berichten
openen Gemeente als vliegwiel voor volkshuisvesting
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Het bindendverklaren van besluiten der M.B.V.A. in het algemeen
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Het brandvrije rieten dak
openen Anatomisch Instituut van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht [2]
openen Anatomisch Instituut van de Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht [1]
openen Post- en telegraafkantoor te Doetinchem
openen De tentoonstelling van Nederlandsche Moderne toegepaste kunst te Arnhem.(slot)
openen Woningbouw op Landlust te Amsterdam voor de Algemeene Woningbouwvereeniging
openen Rapport van de jury inzake de prijvraag voor goedkope arbeiderswoningen uitgesproken door de gemeente Amsterdam
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Gratama (1877-1947), G. Versteeg (1872-1938) en J.W. Dinger (1891-1986)

Jan Gratama werd in 1877 te Groningen geboren en studeerde Bouwkunde aan de Polytechnische School in Delft. Na diverse banen als tekenaar en docent Den Haag en Delft vestigde hij zich in 1908 als architect in Amsterdam ... meer

In 3.39 sec.