Gegevens over Gouwe, W.F.
  Geboren te ... op 1877
  Overleden te ... op 1956
Nevenfuncties: Instituut voor Ambachts- en Nijverheidskunst/directeur/;Dienst voor esthetische vormgeving van de P.T.T./directeur/1945 (omstreeks)-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(37)
openen Prijsvragen
openen In Holland staat een huis[.] Publikatie van projecten voor de Zomertentoonstelling van interieurs in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Algemeene ledenvegadering der V.A.N.K. op Zaterdag 1 Juli 1922, te A'dam
openen Prijsvraag veiligheidsbiljet
openen Een nieuwe serie-uitgave over Nederlandsche kunstnijverheid
openen Prijsvraag reclame-biljet parketvloeren
openen Prijsvraag aanplakbiljet Het Roode Kruis
openen Prijsvraag
openen Prijsvraag voor een fabrieksmerk
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Permanente prijsvraag-commissie
openen Internationale prijsvragen
openen Permanente prijsvraag-commissie
openen De school voor bouwkunde, versierende kunsten en kunstambachten te Haarlem
openen Prijsvraag voor de bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn. Uittreksel uit het programma
openen Internationale tentoonstelling van toegepaste kunst te Zürich
openen Advertentie-prijsvraag Blue Band
openen Personalia
openen Prijsvraag De Vries Robbé & Co. N.V. te Gorinchem
openen Internationale tentoonstelling van toegepaste kunst te Zürich
openen Mededeelingen van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Permanente Prijsvraagcommissie
openen Architectuur tentoonstelling kring "Haarlem"
openen Tentoonstelling voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Jaarverslag van de permanente prijsvraag commissie
openen Propaganda voor het boek
openen Prijsvraag ter gelegenheid van de herdenking van het 40-jarig bestaan der cinematografie
openen Prijsvraag, uitgeschreven door gebroeders Prins Bouwstoffenhandel te Delft
openen Mededeelingen der redactie
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Tweede prijsvraag voor het ontwerpen van wandplaten-series
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Boekaankondiging
openen Prijsvraag Reclame-plaat
openen Mededeelingen
openen Personalia
Boeken:
(1)
openen Ruimte, Jaarboek VANK
Lezingen:
(0)
Essay:
W.F. Gouwe (1877-1956)

Willem Frederik Gouwe legde zich rond 1900 toe op veredeling van het handwerk, o.a. als van het Instituut voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Na de Tweede Wereldoorlog gaf hij leiding aan de Dienst voor esthetische vormgeving van de P.T.T.
Als grafisch ontwerper verz ... meer

In 4.23 sec.