Gegevens over Gouwetor, F.J.
  Geboren te Amsterdam op 1903.07.24
  Overleden te ... op 1972.07.25
Archief: NAi/KGRA
Werken:
(0)
Artikelen:
(100)
openen Corn. Elffers, 18 september, 70 jaar
openen Uitbreidings- en wederopbouwplan van Castricum
openen Het gas in de nieuwe volkswoning
openen Honorarium stedebouwkundig werk
openen Prijsvragen
openen O.L. School te Gorinchem
openen Prijsvragen
openen Tweede productiviteitsteam naar de Ver. Staten
openen Vieringstoren der St Willibrorduskerk te Hulst
openen 18 November a.s.: Bouwnijverheidsdag 1953
openen U moet weten
openen Bouwnjverheidsdag 1953
openen Bouwnijverheidsdag 1953
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Bond van stedebouwkundigen
openen Raad voor de woningbouw
openen Personalia
openen Gemeentelijk lyceum en gymnasium te Dordrecht
openen Nieuwe stadswijk voor Terneuzen
openen Spiegel van de week
openen Woongebouw voor alleenwonenden en onvolledige gezinnen te Rotterdam
openen Lezers schrijven ons
openen Sluiskil wordt nieuw dorp
openen Kantoorgebouw voor de N.V. waterleidingmij 'Zeeuwsch-Vlaanderen' te Terneuzen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Lezers schrijven ons
openen Voorlopige raad voor de volkshuisvesting
openen Bouwplannen
openen Honorariumregeling stedebouwkundig werk
openen Lyceum - gymnasium te Dordrecht
openen Honorariumcommissie voor stedebouwkundig werk
openen Uitbreidingsplan-in-onderdelen 'Molendijk' te Castricum
openen Honorariumcommissievoor stedebouwkundig werk
openen Bouwen in Japan
openen Bedrijfsleven
openen bedrijfsleven
openen In Memoriam ir. Frits Johan Gouwetor
openen Vrijzinnig Hervormde Kerk en woonhuis aan de Emmalaan te Haren
openen Tentoonstelling 'Practische studie' te Delft
openen Nieuw benoemde districtscommissarissen en plaatsvervangende districtscommissarissen
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen De heroprichting van den Bond van Nederlandsche Stedebouwkundigen (B.N.S.)
openen Architecten-commissie
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Mededelingen van de interpretatie-commisie voor de V.R.T. 1949
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Besloten prijsvraag ontwerp stadhuis te Dordrecht
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Kroniek van de B.N.A. over 1952
openen Openbare prijsvraag voor de herbouw van de bekroning van de Vieringsoren op de St. Willibrordus-Basiliek te Hulst
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Verslag van de werkzaamheden van de Interpretatie Commissie R.H.O. 1950, over de jaren 1953, 1954 en 1955
openen Mededelingen van de BNA [samenstelling kringcommissies]
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen De uitbreiding van Eindhoven
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Kort verslag van de Ledenvergadering te Nijmegen op 16 mei 1958
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen De Rotterdamse woonwijk Pendrecht
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1960-
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1962
openen In memoriam
openen Mededelingen van en namens de BNA
openen Jubilarissen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Gymnasium en H.B.S. te Zutphen
openen Naschrift van de redactie [bij artikel J.H. Mulder]
openen Woningbouw systeem "Welschen"
openen Gymnasium en H.B.S. te Zutphen
openen De vijf Experimentele Woningbouwplannen
openen Prijsvraag[.] Torenbekroning te Hulst
openen Gymnasium en H.B.S. te Zutphen
openen Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen B.N.S.
openen De ligging der bijzondere gebouwen als functie van het stedebouwkundige plan
openen Productiviteitsdag bouwnijverheid
openen Toren te Dordrecht
openen Aanbestedingen
openen Voorgenomen werken
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen. Aankondiging
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Cornelis Elffers 18 september 1968 70 jaar
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
F.J. Gouwetor (1903-1972)

J.A. Kuiper (1907-2003), Frits Johan Gouwetor (1903–1972) en jhr. J. de Ranitz (1909–1993) vormen na de Tweede Wereldoorlog samen een architectenbureau. Kuiper studeert in 1933 af aan de Technische Hogeschool (TH) in Delft en wordt vervolgens medewerker bij Stad en ... meer

In 4.13 sec.