Gegevens over Gosschalk, I.
  Geboren te Amsterdam op 1838.4.18
  Overleden te Brussel op 1907.10.10
Adres(sen): , Amsterdam
, Brussel (België)
Opleiding: Eidgenössisches Polytechnikum Zürich/1858-1862;München/(?)
Nevenfuncties: Gemeente Amsterdam/gemeenteraadslid/1875-1887;Koninklijk Oudheidkundig Genootschap/bestuurslid/;Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst/voorzitter, erelid/;Amstelstem/redacteur/;Nederlandsche Spectator/medewerker/;Algemeen handelsblad/medewerker/;Commissie van Bestuur van de Commissie van Toezicht over de Veenderij de Nieuwe Bullewijk/lid/1881-?;Vereenigde Westbijlmer en Klein-Duivendrechtsepolder/hoofdingeland/1892-1895;Leesmuseum/lid/;College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst/lid/1875-1878;Koninklijk Instituut van Ingenieurs/lid/;Arti et Amicitiae/lid/;Bestuur afdeling Amsterdam Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst/erelid/;Plaatselijke Schoolcommissie/lid/;Commissie van Bijstand in het beheer der Publieke Werken/woordvoerder en lid/;
Archief: NAi/GOSS 60;NAi/GOSS 0001;NAi/AR.B.01-3085;Gemeent
Werken:
(124)
openen Arbeiderswoningen Zuidelijk Zaagmolenpad Amsterdam
openen Azijnfabriek en kantoorgebouw J. Goldschmidt & Zn. Amsterdam
openen Bedrijfspand De Beer & Gnirrep
openen Beerwagen Amsterdam
openen Biscuitsfabriek Ruyschstraat 81-89 Amsterdam
openen Boek- en kunsthandel Keizersgracht 453 Amsterdam
openen Brasserie Heineken Wereldtentoonstelling Parijs 1889
openen Café Continental Amsterdam
openen Café De Vijfhoek Amsterdam
openen Café Gotische Zaal Die Port van Cleve Amsterdam
openen Café Hofstede Amstelhoek Amsterdam
openen De Brielse Poort Amsterdam
openen Drie bewaar- en legkelders Heinekenbrouwerij Amsterdam
openen Drijvende ronde tempel in de Buiten-Amstel Amsterdam
openen Dubbel woonhuis Plantage Middenlaan 20ab Amsterdam
openen Entrepotdok in de Stadsrietlanden Amsterdam
openen Erepoort Leidsebosje Amsterdam
openen Fabriek van Bronswerken Becht & Dyserinck Amsterdam
openen Foto-atelier Herengracht 132 Amsterdam
openen Galjoot Willemyntje Amsterdam
openen Gasfabriek aan de Haarlemmerweg (Westergasfabriek) Amsterdam
openen Gasfabriek bij de Linnaeusstraat (Oostergasfabriek) Amsterdam
openen Gasfabriek Haarlemmerweg Amsterdam
openen Gasfabriek Haarlemseweg Amsterdam
openen Gemeentehuis Heusden
openen Gist- en ijskelder Heinekenbrouwerij Amsterdam
openen Godsdienstschool Jonas Daniël Meijerplein 6-10 Amsterdam
openen Godsdienstschool Jonas Daniël Meijerplein Amsterdam
openen Godsdienstschool Nieuwe Herengracht 49 Amsterdam
openen Godsdienstschool Vereniging Talmoed Tora Amsterdam
openen Grafmonument Cornelis Outshoorn Haarlem
openen Heineken mouterij, kantoor en stallingen
openen Hotel-café Die Port van Cleve Amsterdam
openen Hotel-café Mille Colonnes Amsterdam
openen Hotel-café Palais Royal Amsterdam
openen IJsloodsen Heinekenbrouwerij Amsterdam
openen Kantoor Lippman, Rosenthal & Co. Amsterdam
openen Kantoor Spuistraat 137 Amsterdam
openen Kantoorgebouw en pakhuis Bakkerstraat 2 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Singel 512 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Twentsche Bank-Vereeniging Singel 179 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Wertheim & Gompertz. Amsterdam
openen Kerk van de Vrije Gemeente Amsterdam
openen Koetshuis met bovenwoning Kerkstraat 427-431 Amsterdam
openen Koninklijk Instituut van Ingenieurs
openen Kunstboterfabriek Maljapenkade Amsterdam
openen Laboratorium Nederlandsche Koolteerstokerij Amsterdam
openen Leesmuseum Amsterdam
openen Modemagazijn Hirsch Amsterdam
openen Monument Dr. Sarphati Amsterdam
openen N.H. Bovenkerk of Nicolaaskerk Koornmarkt Kampen
openen N.H. Grote of Sint-Janskerk Achter de Kerk Gouda
openen N.H. Sint-Gertrudiskerk Markt Geertruidenberg
openen Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis Amsterdam
openen Pakhuis Prinsengracht 812 Amsterdam
openen Pakhuis Zwanenburgwal 38-40 Amsterdam
openen Panoramagebouw Plantage Middenlaan 50 Amsterdam
openen Pauline's Hoeve Amstelveen
openen Pension Trompenberg Hilversum
openen Petroleumentrepot Galgenveld Amsterdam
openen Plan indeling Concertgebouw Amsterdam
openen Poortgebouw Die Port van Cleve Amsterdam
openen R.K. Kerk Onze-Lieve-Vrouwe of Buitenkerk Kerkstraat Kampen
openen Raadhuis Gouda
openen Raadhuis Zutphen
openen Schutsluis, brug en sluiswachterswoning Veenderij Nieuw-Bullewijk Ouderkerk
openen Sint Nicolaas- of Bovenkerk Kampen
openen Sociëteit De Groote Club Amsterdam
openen Sociëteit en schouwburg De Unie Hilversum
openen Sophie Rosenthal Bewaarschool Amsterdam
openen St. Gertrudiskerk Geertruidenberg
openen Stadhuis Markt Gouda
openen Station Groningen
openen Stedebouwkundig plan Binnengasthuis Amsterdam
openen Stedebouwkundig plan wegennetwerk en uitbreiding Amsterdam
openen Stoombierbrouwerij Heineken Amsterdam
openen Stoomdiamantslijperij Commelinstraat 96 Amsterdam
openen Stoomdiamantslijperij Valkenburgerstraat 83-85 Amsterdam
openen Synagoge Den Bosch
openen Synagoge Schoutenstraat 14 Zwolle
openen Tekening bierhal
openen tekeningen
openen Tentoonstellingsgebouw Het Broekerhuis Amsterdam
openen Teylers Museum Haarlem
openen Twee woonhuizen Nieuwe Achtergracht 104-104a Amsterdam
openen Verenigingsgebouw Amstels Werkman Amsterdam
openen Vergaderzaal en museum van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
openen Verplaatsbare godsdienstschool achter Jonas Daniël Meijerplein 4 Amsterdam
openen Vijf leg- en ijskelders met woning Heinekenbrouwerij Amsterdam
openen Villa Buen Retiro Hilversum
openen Villa Burgemeester Van Royensingel 6 Zwolle
openen Villa Gravelandseweg 55 Hilversum
openen Villa Van Hoogstratensingel 8 Dordrecht
openen Villa Vogelenzang Hilversum
openen Wachterswoningen Heiligerlee
openen Westelijk Entrepot Amsterdam
openen Winkel en bovenwoning Rokin 120 Amsterdam
openen Winkel Paleisstraat 6 Amsterdam
openen Winkel Vijzelstraat 61 Amsterdam
openen Winkel- en woonhuis Amstelstraat 17 Amsterdam
openen Winkel- en woonhuis Reguliersgracht 57-59 Amsterdam
openen Winkelwoonhuis Binger Amsterdam
openen Winkelwoonhuis Nieuwendijk 144 Amsterdam
openen Woning Groenburgwal 27 Amsterdam
openen Woning Nieuwe Kerkstraat 131-133 Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Sarphatistraat-Alexanderplein-Alexanderkade Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Vossiusstraat 1-15 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 500 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 573 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 591 Amsterdam
openen Woonhuis Kloveniersburgwal 137-139 Amsterdam
openen Woonhuis met magazijn Stadhouderskade 81 Amsterdam
openen Woonhuis met pakhuis Amstel 107-111 Amsterdam
openen Woonhuis Oudezijds Achterburgwal 152 Amsterdam
openen Woonhuis Oudezijds Voorburgwal 162 Amsterdam
openen Woonhuis Oudezijds Voorburgwal 191 Amsterdam
openen Woonhuis Plantage Middenlaan 17 Amsterdam
openen Woonhuis Plantage Middenlaan 78 Amsterdam
openen Woonhuis Reguliersgracht 63 Amsterdam
openen Woonhuis Weteringschans 113 Amsterdam
openen Woonhuizen Weteringschans 113-129 Amsterdam
openen Woonhuizen Weteringschans 139-151 Amsterdam
openen Zes bewaar- en legkelders Heinekenbrouwerij Amsterdam
Artikelen:
(240)
openen Bekroningen Parijsche tentoonstelling
openen Berichten. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen De nieuwe uitbreidingsplannen der stad Amsterdam 1. Het plan Amstel-Schinkel
openen Voordracht Berlage over het nieuwe uitbreidingspan van Amsterdam
openen Stadsuitbreiding
openen Uitbreidingsplan Berlage
openen Het gouden jubileum van "Architectura et Amicitia"
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Het Dam-Vraagstuk
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1227ste gewone genootschapsvergadering, gehouden Woensdag 11 Sept. 1907 in "Parkzicht"
openen I. Gosschalk
openen Berichten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen J.H. Leliman
openen Bouwkunst en bouwkunstenaars in de pers
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Aan de Redactie
openen Nog eens de Beurs
openen Aan de Redactie
openen Over Stijl in bouw- en meubelkunst, door H.P. Berlage I
openen Over Stijl in bouw- en meubelkunst, door H.P. Berlage II
openen Over Stijl in bouw- en meubelkunst, door H.P. Berlage III
openen Een nieuw gedeeltelijk uitbreidingsplan voor Amsterdam
openen Een nieuw gedeeltelijk uitbreidingsplan voor Amsterdam. Slot
openen Stations op monumentenlijst
openen Schoone en burgerlijke bouwkunst?
openen In Memoriam Willem Kromhout
openen Iets over ijzeren kappen
openen Verdediging van het gegalvaniseerd ijzer, tegen het rapport uitgebragt in de negende algemeene bijeenkomst, gehouden na de twintigste algemeene vergadering der maatschappij 'Tot Bevordering der Bouwkunst'.
openen Verslag van het verhandelde op de tiende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Nationaal Monument voor 1813
openen Verslag van de twee-en-twintigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Verslag van het verhandelde op de elfde algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De Stad Rome. Uit de schets der zedengeschiedenis van Rome in de tijd van Augustus tot het einde der Antonynen, dor Ludwig Friedländer, professor te Koningsbergen.
openen Bij het gebouw voor kantoren Singel, X 18, te Amsterdam
openen Verslag van de drie-en-dertigste algemeene vergadering en de zes-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [...] benevens de zeven-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [van de] maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst, 1875 [=bijlage bij dl. 22, stuk 3)
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Bij de platen, betreffende het nieuwe station te Groningen
openen Inzendingen van Nederlandsche Architecten op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1900
openen Het leesmuseum te Amsterdam
openen Afloop van aanbestedingen
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Binnenlandsche berichten
openen Uit de vergadering van het Kon Instituut van Ingenieurs van 13 Juni 1883
openen Binnenlandsche berichten
openen Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling [lijst van bekroningen]
openen De 50e Algemeene Vergadering
openen De inwijding van het maatschappelijk gebouw en de algemeene vergadering
openen De nieuwe gasfabriek te Amsterdam
openen Een tentoonstelling van bouwkunst
openen Binnenlandsche berichten
openen geen
openen Isaac Gosschalk
openen Tentoonstelling van utiliteitswerken
openen Amsterdamse Quaesties. Vondelpark en Leidsche straat
openen Watertorens in Nederland
openen Gietijzerarchitectuur
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen Protest tegen de Samenstelling der Commissie van Beoordeeling voor het Nationaal Huldeblijk
openen Bij de platen, betreffende het nieuwe station te Groningen
openen Water- en Klokkentoren van de Gasfabriek aan den Haarlemmerweg te Amsterdam
openen Gevel aan de Reguliersgracht te Amsterdam
openen Bij het gebouw voor kantoren, Singel X 18 te Amsterdam
openen De Stad Rome
openen Over de middelen ter voorkoming of vertaging van de oxydatie van ijzeren liggers enz.
openen Ijzerten kappen, trappen en balken
openen Ijzeren koker- of holle balken
openen Iets over ijzeren kappen
openen Verdediging van het gegalvaniseerd ijzer
openen Aan den beoordelaar der prijsvragen voor een monument ter herinnering aan 1813
openen ingezonden
openen Oude woonhuisjes te Dordrecht
openen Een gedenkwaardige catalogus
openen Vluchtigheid of misleiding?
openen Over een blikker in de Staatsbegroting voor 1880
openen Bij de plaat
openen Verzekering van werklieden tegen ongelukken
openen Tijdschriftlezing
openen Atlas ten dienste van het vakonderwijs voor timmerlieden en smeden, samengesteld door W.C. Metzelaar
openen Nog eens het huisje hoek Sophiaplein en Binnen Amstel
openen Bij de plaat
openen Het nieuwe stationsgebouw te Groningen
openen Het oude stadhuis te Amsterdam
openen Naar aanleiding van eenige vaak voorkomende architectonische fouten.
openen Onze hedendaagsche wijze van bouwen, vergeleken met die van den tijd der Renaissance
openen Wanneer is de bouwkunde bouwkunst?
openen Aan de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
openen In welken stijl moeten wij bouwen?
openen Naar aanleiding der Prijsvraag voor een raadhuis te Zutfen
openen Aan den beoordeelaar der prijsvragen voor een monument ter herinnering aan 1813
openen Museum Willem I
openen De schilderijen van het Chirurgijnsgilde te Amsterdam
openen Nog eens de ruïne van Brederode
openen Over de Wereldtentoonstelling te Parijs
openen De tentoonstelling van Wapenen, Krijgsattributen, enz. in Arti et Amicitiae te Amsterdam
openen De opheffing der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Een groet aan de Teekeningen-tentoonstelling, in de kunstzalen der Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam
openen Een oud Amsterdamsch winkelhuis
openen Op de Schans bij de Weteringpoort te Amsterdam in 1866
openen Kunst und Alterthum in Elsas-Lotharingen
openen Geschiedenis van de bouwstijlen
openen ingezonden
openen Feiten of woorden
openen Centraal-Statie
openen (ingezonden)
openen De ruïne van het kasteel van Brederode ten behoeve van naaischolen
openen Iets over bouwen met gebakken steen
openen De Beurs
openen Een vijf en twintig jarig jubilée
openen (ingezonden)
openen Rembrandt in het Rijksmuseum
openen Kritiek?
openen Wederinstelling van een commissie als die der Rijksadviseurs van de monumenten van geschiedenis en kunst
openen De Beurs op het Damrak
openen Nog eens de Beurs
openen (ingezonden)
openen Het Gijsbrechtje
openen (ingezonden)
openen Het Muiderslot
openen Oud-Amsterdamsche huizen. I
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging "rotterdamsche Schouwburg"
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Rapport der Commissie [...]
openen Een tentoonstelling
openen Stijl
openen De beursprijsvraag. Indrukken van de tentoonstelling
openen Het nieuwe Israëlietische ziekenhuis te Amsterdam
openen De beursprijsvraag
openen De stoomtimmerfabriek "De Zwaluw" te Den Helder
openen De nieuwe gasfabriek te Amsterdam
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.] 51ste algemeene vergadering
openen Een onverwacht incident
openen Binnenlandsche berichten
openen Rapport der jury, uitgenoodigd tot beoordeeling der plans, ingekomen op de Eereprijsvraag, uitgeschreven door het Genootschap Architectura et Amicitia, te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 52ste Algemeene vergadering te Haarlem, op 29 September 1885
openen Hedendaagsche kunst
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 9 December 1885
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen Verslag en beoordeeling der 8 antwoorden, ingekomen op de tweede algemeene prijsvraag, serie 1885-1886, uitgeschreven door het Genootschap Architectura et Amicitia, te Amsterdam
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Bij de plaat
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen De Bouwmeester
openen Binnenlandsche berichten
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen De wedstrijd van verwarmings- en verlichtingstoestellen in het Nederlandsch Handelsmuseum te Amsterdam
openen Beoordeeling der door het genootschap Architectura et Amicitia uitgeschreven prijsvraag [...]. Tweede concours
openen Architectura et Amicitia. 31ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 22 December in het American Hotel
openen Overzicht van de week
openen Stal en koetshuis aan den 's Gravenlandschen weg te Hilversum
openen Curiositeiten
openen Snel bouwen
openen Aan de Gasfabriek te Amsterdam
openen Stoomtimmerfabriek 'de Zwaluw, te Helder
openen Een bezoek aan het Oude-Mannenhuis
openen Heimachines zonder rook
openen Als het kalf verdronken is, dempt men de put
openen Nationale Bouwkunst
openen Bouwkunst
openen Faecaliën-kwestie
openen Bouwkunst
openen 50-jarig bestaan der Vereeniging Architectura et Amicitia
openen Het Bagijnhof
openen De water-, en klokkentoren aan de Gasfabriek te Amsterdam
openen Prijsvragen-Memorandum
openen Directeurswoning aan de gasfabriek
openen Brieven uit de hoofdstad
openen Bezwaren tegen de bouwverordeningen en de faecalien-bewaring
openen Die Port van Cleve
openen Villa te Zwolle
openen Verzekering van werklieden
openen Die Port van Cleve
openen Ontwerp voor een mausoleum
openen Een gemeenteraad zonder of met een bouwmeester
openen Een kort uittreksel van het behandelde omtrent arbeiderswoningen op de 41e Algemeene Vergadering der Vereeniging fabrieks- en handwerksnijverheid
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Saloninrichting
openen Belangrijk bericht aan onze Inteekenaren
openen Mededeelingen
openen Ingezonden
openen Gosschalk, I.
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging "rotterdamsche Schouwburg"
openen I. Gosschalk en de Rijksadviseurs
openen Analyses van gebouwen van G. van Arkel en H.P. Berlage, architecten te Amsterdam.
openen Int. Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Bekroond ontwerp voor een gebouw der Maatschappij voor den werkenden stand, te Amsterdam.
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen De Ceintuurbaan
openen De 52e Algemeene Vergadering
openen Rationeel en schilderachtig
openen Daar waar de menschheid juicht, leeft gloed in 't kille water, Amsterdam voor koning Willem III in een tuin herschapen.
openen Die Port van Cleve te Amsterdam
openen Ingang van Die Port van Cleve
openen De nieuwe gasfabriek te Amsterdam
openen Aan de Gasfabriek te Amsterdam
openen De nieuwe gashouder aan de gasfabriek aan de Haarlemmerweg te Amsterdam
openen Galerij station te Groningen
openen Raam station te Groningen
openen Topgevel station Groningen
openen Langs den weg
openen Moeilijke jaren van een energiebedrijf, de Westergasfabriek 1940-45
openen Amsterdam en het IJ
openen Het oude Amsterdam
openen Het panorama
openen Oud Amsterdam
openen De IJ-boulevard van een eeuw geleden;kleine geschiedenis van de De Ruijterkade
openen Elite-sociëteiten en hun leden in de negentiende eeuw.
openen Deze maand
openen Bouwkunst voor een hooggeéerd publiek;het circus Carré
openen Heineken, de mens leeft niet bij bier alleen
openen Van gasfabriek tot lustwarande;nieuwe bestemmingen voor monumentale GEB-gebouwen van Gosschalk in Amsterdam.
openen De water-, en klokkentoren aan de gasfabriek te Amsterdam
openen Directeurswoning aan de gasfabriek, Haarlemmerweg te Amsterdam
openen Die Port van Cleve
openen Villa te Zwolle
openen Die port van Cleve
openen Een flonkerkraam van middenassen
openen Kijk mee op de bouw! - Restauratie Station Groningen vordert
Boeken:
(11)
openen Het kasteel te Muiden;zooals het was in het jaar 1873
openen Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland
openen Omstreden herstel
openen Het Grachtenboek
openen Drie eeuwen Amsterdamsche bouwkunst
openen Waarheid en karakter
openen De literaire wereld van Carel Vosmaer
openen Amsterdamse bouwkunst 1815-1940
openen Bouwen in Nederland in de negentiende eeuw
openen Bouwstijlen in Nederland
openen Isaac Gosschalk - een tovernaar met berg- en baksteen
Lezingen:
(0)
Essay:
I. Gosschalk (1838-1907)

Izak Gosschalk (later: Isaac) zag 18 april 1838 het levenslicht in een huis aan de Amsterdamse Nieuwe Herengracht, als de tweede zoon van de joodse arts Hijman Hartog Gosschalk (1799-1895) en Hester Hijmans (1806-1873).1 Na een actief maatschappelijk en beroepsmatig l ... meer

In 9.05 sec.