Gegevens over Gils, J.W.A. van
  Geboren te Rotterdam op 1865
  Overleden te Rotterdam op 1919
Opleiding: Academie te Antwerpen/
Nevenfuncties: Ambachtsscchool te Maastricht/directeur/
Werken:
(0)
Artikelen:
(106)
openen Ceramiek. Ingezonden
openen Ledenlijst
openen Mergelsteen
openen Aan de Red. van 't Weekblad van A. et A. te Amsterdam
openen Den Heer Jac. van Gils te Rotterdam
openen Ingezonden
openen De bouwvallige toren van Oirschot
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Niet om geld of naam, maar om het bestaan.++
openen Berichten
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Prijsvragen. Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. (Rapport der Jury.)
openen Berichten
openen Reclame-modellen
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Ingezonden. De opleiding van den architect
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Ingezonden
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Prijsvraag voor een nieuw hoofd van het weekblad "De Middenstander"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Verslag van de 1318e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 6 November 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Tentoonstelling Gent 1913
openen Jhr. Mr. Victor de Stuers 1843 - 20 October - 1913
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Berichten (adres aan de Gemeenteraad van R'dam]
openen Prijsvragen
openen Brieven uit Rotterdam
openen Prijsvraag voor een nieuw hoofd van het weeklblad "De Middenstander"
openen Kroniek XVIII. De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Hollandsche kunstenaars in den vreemde
openen Hoe sterven onze monumenten?
openen Kroniek XXXV Ergerlijk vandalisme
openen Ingezonden stukken [brief n.a.v. de sloop van Poeldijk]
openen Toren te Vlissingen
openen Berichten
openen Tentoonstelling Gent 1913. Moderne kunst, afd. bouwkunde
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Prijsvragen
openen Uitgave Holl. Architectuur door Dr. Schueler
openen Dr. Cuypers en de kerkelijke bouwkunst
openen Bouwkunst in Denemarken
openen De nieuwe commissie tot herstel onzer Nederlandsche monumenten
openen Beschrijving kantoorgebouw
openen Restauratie nieuwe-kerktoren te Delft
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Rotterdamsche Post VI
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen In memoriam Joh. A. van Dongen arch. B.N.A. te Breda
openen Kerk te Delft door Jac. van Gils, Architect
openen Woonhuizen te Rotterdam.
openen Prijsvragen, prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Mededeelingen der redactie
openen Inleiding op de vergadering te Ginneken om te trachten het St.-Bernulphus-gilde tot nieuw leven op te wekken
openen Verslag vergadering St.-Bernulphus-gilde
openen Gildereis 1917
openen Kerkelijke bouwkunst
openen De Gildereis naar Gouda, Leiden en Delft 1919
openen Mededeelingen van het St.-Bernulphus-gilde
openen Misleiding in de kerkelijk-liturgisch kunst
openen Twintig jaren Gilde-leven
openen Het altaar in het kerkplan
openen De St. Agathakerk te Eijs
openen Kentering in het Architectuurinzicht
openen Heerenhuis te Rotterdam door Jac van Gils, Architect
openen R.K. kerk met pastorie te Delft. Gebouwd door Jac. van Gils, Architect M.B.V.A.
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1895
openen Prijsvraag
openen De toren te Den Briel
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Prijsvraag
openen Prijsvraag Orgaan 'Middenstander'
openen Jury-Rapport betreffende de prijsvraag voor een 'hoofd' voor het weekblad 'De Middenstander'
openen Prijsvraag
openen Tentoonstelling Gent 1913
openen Prijsvragen door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam. Uitgeschreven in 1913.
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Societeitslokalen, R.K. Leesvereeniging, Rotterdam.
openen Aanbestedingen
openen Afloop van aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Mededeelingen
openen Eenige belangrijke bouwkunst-monumenten in Nederland. Oude gebouwen in Brabant en Limburg
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen [Zonder titel]
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Jac. van Gils +
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.W.A. van Gils (1895-1919)
Jacobus Wilhelmus Anthonus (Jac.) van Gils volgde de opleiding tot architect aan de Academie te Antwerpen; daarna reisde hij door Frankrijk, België, Duitsland en Nederland en tekende daar monumentale kerken. Hij werd directeur van de Ambachtsschool te Maastricht, maar ... meer

In 4.36 sec.