Gegevens over Geus, C. de
  Geboren te Wolvega op 1889.11.25
  Overleden te Amsterdam op 1957.12.24
Opleiding: TH Delft (Prof. J.A.G. van der Steur)/
Nevenfuncties: bestuur BNA/lid/1953-1957;bestuur BNA/waarnemend voorzitter/1957;bestuur BNA/voorzitter/1957
Werken:
(3)
openen 1e Christelijke LTS (Ambachtsschool) Patrimonium Vrolikstraat Amsterdam
openen Gebouw Wella Amsterdam
openen Immanuelschool Jan de Louterstraat 40 Amsterdam
Artikelen:
(77)
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Panden, welke door brand werden verwoest
openen U moet weten
openen Rationalisatie en de culturele waarden in het bouwwezen
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Stichting Economisch instituut voor de bouwnijverheid
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Waarnemend voorzitterschap B.N.A.
openen Samenstellers van het rapport
openen Spiegel van de week
openen Personalia
openen Plannen van de gouden B.N.A.
openen Spiegel van de week
openen Architect G. Feenstra heeft een klein tegelmuseum te Otterlo
openen Bouwplannen
openen Boekentafel
openen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Architecten-commissie
openen Mededeelingen B.N.A.
openen Notulen van de ledenvergadering van de bna
openen Het Bouwcentrum als instelling
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Na-oorlogse Amsterdamse woningbouw
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Kroniek van de B.N.A. over 1952
openen Schoonheid als struikelblok
openen Nieuw bouwen in de nieuwe stad
openen Over slopen en bouwen in oud Amsterdam
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Twee nieuwe scholen aan de Wibautstraat, Amsterdam
openen Benoeming van de Directeur van de BNA
openen Commer de Geus +
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Kantoorgebouw Keizersgracht 300 te Amsterdam
openen Korte Berichten
openen Wederopbouwplan "Jodenbuurt" Amsterdam
openen Adres van de Kring Amsterdam van de B.N.A.
openen Kunstenaar en gemeenschap
openen Stichting Architectuurmuseum
openen Twee nieuwe scholen aan de Wibautstraat, Amsterdam
openen Kantoorgebouw Keizersgracht 300 te Amsterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Mededeelingen
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Oordeel van de kring Amsterdam van de B.N.A. over de plannen voor het Museumplein
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Kroniek van de B.N.A. over 1951
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
C. de Geus (1889-1957)

Commer de Geus werkte als architect samen met J.B. Ingwersen (1921-1996) in het bureau De Geus & Ingwersen. Zij bouwden bijv. de Ambachtsschool aan de Wibautstraat te Amsterdam; de LTS Patrimonium aan de Vrolikstraat te Amsterdam (1952-1956). Eerder bouwde De Geus o.a. ... meer

In 3.11 sec.