Gegevens over Gerber, J.
  Geboren te ... op ...
  Overleden te Bussum op 1949
Nevenfuncties: Gouvernement Nederlands Indië/uitvoerder bouwwerken/?-1924;Gemeentewerken te Bussum/directeur/1924-1944;Streekbureau Walcheren/hoofd/1945-1948
Ereblijken: officier in de orde van Oranje-Nassau/1948;bronzen stadspenning van Middelburg/1948
Werken:
(0)
Artikelen:
(15)
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen Wederopbouw voor de radio
openen [Reactie]
openen [Redactionele inleiding]
openen Personalia
openen De wederopbouw der geteisterde gebieden
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen Spiegel van de week
openen Streekbureau Walcheren
openen Personalia
openen Rioleringsgebouwen te Bussum
openen Publieke Werken
openen Gemeentelijke Bedrijfsgebouwen te Bussum
openen Internationale Tentoonstelling van Gem. Openbare Werken
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Gerber (?-1949)

J. Gerber werkte in Nderlands-Indië in gouvernementsdienst, en voerde daar grote bouwwerken uit. Hij werd in 1924 directeur van gemeentewerken te Bussum, in welke hoedanigheid hij de uitbreiding van die gemeente leidde. In 1945 werd Gerber hoofd van het streekbureau Walche ... meer

In 1.95 sec.