Gegevens over Froger, W.A.
  Geboren te Amsterdam op 1812.05.24
  Overleden te Amsterdam op 1883.01.17
Adres(sen): , Amsterdam
Opleiding: Konklijke Militaire Academie Breda/1828 (vanaf)
Nevenfuncties: Commissie station Amsterdam/lid/1869 (tot);Commissie ter beoordeling van aanvragen tot inpoldering van delen van het IJ ten westen van Amsterdam/voorzitter/1848;Plaatselijke schoolcommissie te Amsterdam/lid/1860-1865;Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amsterdam/lid/1867-1871;Commissie over zuivering van de grachten en waterbodems in Amsterdam/lid/1870-1872;Tweede Kamer der Staten Generaal/lid/1878-1881
Werken:
(8)
openen Gebouw Nederlandsch Bijbelgenootschap Amsterdam
openen Hoofdkantoor De Nederlandsche Bank Oude Turfmarkt 127-129 Amsterdam
openen Lutherse Kerk Singel 411 Amsterdam
openen Nederlandsche Bank Oude Turfmarkt Amsterdam
openen Noordzeekanaal
openen Parkzaal Plantage Parklaan Amsterdam
openen Plan herinrichting Stadstimmertuin Weesperplein Amsterdam
openen Waterverversingsplan grachten Amsterdam
Artikelen:
(5)
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
openen Verslag van de elfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De hoveling van Amsterdam
openen 75 jaar Noordzeekanaal
Boeken:
(4)
openen Rapport betreffende het (dis)functioneren der totale Publieke Werken
openen Eene geregelde waterverversching der stadsgrachten
openen Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901
openen Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Lezingen:
(0)
Essay:
W.A. Froger (1812-1883)

Willem Anthonie Froger werd in 1812 in Amsterdam geboren. Hij was een zoon van de hoedenmaker Isaäc Johannes Froger en Anna Elisabeth Kruys. Hij trouwde op 9 december 1836 met Catharina Stork (23-01-1814 - 01-09-1869) en had zes kinderen (Isaac Johannes, geb. 17-09-18 ... meer

In 2.50 sec.