Gegevens over Friedhoff, G.
  Geboren te Rotterdam op 1892
  Overleden te ... op 1970
Opleiding: Technische Hogeschool Delft/1911-1919
Nevenfuncties: architect/Bureau Rijksbouwmeester van het Tweede District van de Landsgebouwendienst/1919-1922;docent bouwkunde/M.T.S. Rotterdam/1922-1929;Tijdschrift Bouwen/oprichter en eindredacteur/1924-1926;hoofd dienst stadsuitbreiding/Gemeente Haarlem/1926-1929;particulier architect//1929-1938;stadsarchitect/Gemeente Haarlem/1938-1946;Rijksbouwmeester/Rijksgebouwendienst/1946-1957
Archief: NAi/FRIE
Werken:
(87)
openen Aula Nieuwe Algemene Begraafplaats
openen Beatrixschool Haarlem
openen Bejaardenwoningen Purmerend
openen Brug Oudeweg Haarlem
openen Diaconie Weeshuis der Nederlands Hervormde Gemeente Amsterdam
openen First Church of Christ Scientist Amsterdam
openen Floraschool Haarlem
openen Fokkermonument begraafplaats Westerveld Velsen
openen Fuhropschool Haarlem
openen Gebouw voor Tweede Kamer der Staten Generaal Den Haag
openen Gemeentehuis Amsterdam
openen Gemeentehuis Enschede
openen Grote Markt Haarlem
openen H.B.S. Sneek
openen Hoofdkantoor Bataafse Import Maatschappij (BIM) Den Haag
openen Hoofdpostkantoor Den Haag
openen Hoofdpostkantoor Eindhoven
openen Hotelkamerinterieur voor tentoonstelling
openen Huisjes Ouden van Dagen Haarlem
openen Instituut voor Rassenonderzoek en Landbouwgewassen Wageningen
openen Interieur ministerskamer
openen Interieur motorschip Westerdam
openen J.P. Coenschool Haarlem
openen Jan Gijzenvaartbrug Haarlem
openen Kantoorgebouw President Kennedylaan Den Haag
openen Keizerlijk Paleis Addis Abeba Ethiopië
openen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt
openen Koninklijke Bibliotheek Den Haag
openen Lampen
openen Lampen Raadhuis Enschede
openen Landhuis Bergen
openen Landhuis Emmalaan Baarn
openen Landhuis Kali Sari Haarlem
openen Landhuis Van Beest Reeuwijkse Plassen
openen Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Den Haag
openen Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Den Haag
openen Ministerie van Oorlog Den Haag
openen Monument Mr. J. Gerritsz Haarlem
openen Museum Boijmans Van Beuningen Museumpark 18-20 3015 CX Rotterdam
openen Nationaal concert- en operagebouw Sydney
openen Nederlands Hervormde Kerk Amsterdam
openen Nieuwe Zuiderkerk Rotterdam
openen Ontwerp dorpskerk
openen Paleis van Justitie Arnhem
openen Paleis van Justitie Den Bosch
openen Polytechnische School Reval
openen Post- en telegraafkantoor Sittard
openen Post- en telegraafkantoor Sliedrecht
openen Post- en telegraafkantoor Venlo
openen Postkantoor Sint Antoniebreestraat Amsterdam
openen Postkantoor Valkenburg
openen Postkantoor Voorburg
openen Postpakketgebouw Zaanstraat Den Haag
openen Raadhuis Sliedrecht
openen Rijks- of centraal belastingskantoor Amsterdam
openen Rijkskantoor- en gerechtsgebouw Oostburg
openen Scheepsinterieur Veendam
openen Schouwburg Arnhem
openen Studietekening Antiek IJzerwerk 1911
openen Studietekening Antiek Koperwerk 1912
openen Studietekening Buitenhuisje 1914
openen Studietekening Gekleurd Aardewerk 1913
openen Studietekeningen Bankgebouw
openen Studietekeningen Hoofdgebouw Universiteit
openen Studietekeningen Jachthuis 1918
openen Studietekeningen Kurhaus 1918
openen Studietekeningen Oudheidkundig Museum
openen Telefooncentrale Den Bosch
openen Telefooncentrale Groningen
openen Torenbekroning St. Jacobskerk Den Haag
openen Uitbreiding Regeringswijk Den Haag
openen Uitbreidingsplan Jan Gijzenvaart Haarlem
openen Van Heutszmonument Amsterdam
openen Villa Roëllstraat Arnhem
openen Villa Schelmseweg Arnhem
openen Volkenbondspaleis Genève Zwitserland
openen Vuurtoren Ouddorp
openen Vuurtoren Texel
openen Wederopbouw- en uitbreidingsplannen Zandvoort
openen Wederopbouwplan Zandvoort
openen Winkelgalerij Den Haag
openen Winkelwoning Apeldoorn
openen Woonhuis Apollolaan Amsterdam
openen Woonhuis Friedhoff Haarlem
openen Woonhuis Vinkenlaan Wassenaar
openen Woonhuis Wilgenhof 's-Graveland
openen Zoölogisch Laboratorium Rijksuniversiteit Leiden
Artikelen:
(407)
openen Cobouw-prijsvraag 1942
openen Reorganistatie-plan voor den Dienst der Landsgebouwen
openen "Bouwen". I
openen Berichten
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Naschrift van een redactielid
openen Weerwoord aan den heer Blaauw
openen Het tijdschrift "Bouwen"
openen Landhuis 'De Haaf' te Oostdorp van K.P.C. de Bazel
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank NV aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Bij het werk van J.F. Berghoef
openen De nieuwe musea in Den Haag Rotterdam
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Prijsvraag van de Heineken's Brouwerij
openen Meervoudige opdracht voor een stadhuis in Dordrecht
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen Stedebouw en supervisie
openen Zeeuwsche wederopbouw
openen Nogmaals: Zandvoort's wederopbouwplan
openen [Redactionele inleiding]
openen De wolkenkrabber
openen Interessante cijfers over Zandvoort
openen U moet weten:
openen Ir G. Friedhoff Rijksbouwmeester
openen Wederopbouwplan Zandvoort
openen Bezoek van Deensche architecten aan ons land
openen De architect en de wederopbouw
openen Lezers schrijven ons:
openen [Redactionele inleiding]
openen Drie pioniers uit de eeuwwisseling
openen Scholenbouw in ons land en in het buitenland
openen Economische aspecten van de scholenbouw in Nederland
openen De illustraties
openen Bouwplannen
openen Adreslijsten
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen Kerkbouw en traditie
openen U moet weten:
openen Bij het vijftigjarig bestaan van de R.K. St. Bavo te Haarlem
openen Britten bezochten Nederland
openen Lezers schrijven ons:
openen Deense architectuur
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Ir J.Th.J. Cuypers +
openen De Architectenwet
openen Alle goede dingen bestaan uit drie
openen Om de bescherming van het architectenberoep
openen Architect J.J.P. Oud 1890-1950
openen Opdracht aan architecten voor nieuw Provinciehuis in Den Haag
openen Nederland-nummer van "Der Aufbau"
openen Zomeracademie te Maastricht
openen Ir G. Friedhoff: "laten we ons beperken tot ons ambacht"
openen Lezers schrijven ons
openen Groot flatgebouw te Zandvoort
openen Naar verbetering van het aanbestedingsstelsel
openen U moet weten
openen Besloten prijsvraag voor raadhuis te Bussum
openen Provinciehuis voor Zuid-Holland
openen Koninklijke onderscheidingen
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Hoe anderen het zien
openen Prijsvragen
openen Rijkskantorengebouw te 's-Gravenhage
openen Opdrachten voor schetsontwerpen voor stadhuis
openen Stadhuis voor Arnhem
openen U moet weten
openen Afscheid dr ir Emmen
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Nieuw gebouw voor de Rijksgebouwendienst
openen U moet weten
openen Nederlandse ontwerpen voor een paleis voor keizer Haile Selassie
openen Prijsvragen
openen Stadhuis voor Dordrecht
openen Amersfoorts nieuwe stadhuis
openen Nieuwe hogeschoolwijk bezuiden Delft
openen Personalia
openen Monumentenraad
openen Nieuw hoofdgebouw voor Nederlandsche Bank
openen U moet weten
openen Personalia
openen Voorlopige monumentenraad
openen Uitbreidingsplannen departementsgebouw O.K. en W.
openen Poldertoren te Emmeloord
openen Hoe anderen het zien
openen Voorlopige monumentenraad
openen Boekentafel
openen Gekozen ontwerp voor stadhuis te Dordrecht
openen Voorlopige monumentenraad
openen Een architect over architectuur
openen Lezers schrijven ons
openen Personalia
openen Prijsvraagkroniek X
openen Nieuwe stedebouwkundige planning Zandvoort
openen Bouwplannen
openen Scholencomplex te Schiedam
openen PTT-gebouwencomplex Kerkplein te Den Haag architecten- en ingenieursbureau Friedhoff en Van Heerde N.V. te Den Haag
openen Ir. G. Friedhoff b.i. overleden
openen PTT in Bussum
openen De stedebouwkundige planning van de technische hogeschool te Delft
openen Medespeler in de totstandkoming van de gebouwde omgeving
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (1)
openen Kapotverbouwen
openen Hosanna-stemming in Den Haag; het is niet alles goud wat er blinkt in De Resident
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken.
openen Raadhuisplan voor Doetinchem
openen De prijsvraag voor een nieuw stadhuis te Doetinchem
openen Architecten-commissies voor den wederopbouw
openen De barakken te Hellevoetsluis
openen Prijsvraag Raadhuis Sliedrecht
openen Rapport der Jury voor de prijsvraag door de gemeente Sliedrecht uitgeschreven voor een schetsontwerp voor een gemeentehuis
openen Raadhuis te Sliedrecht
openen
openen Algemeene beschouwingen
openen Ingezonden [brief inzake Rijksbureaux]
openen Overheidsbemoeiing in zake kunst
openen Nederlandsche tentoonstelling te Kopenhagen
openen M.T.S. te Haarlem
openen Ontwerpen voor Post- en Telegraafkantoren te Venlo en te Sittard
openen De prijsvraag voor de Chicago-Tribune
openen Het nieuwe raadhuis te Sliedrecht
openen Het stadhuis te Stockholm
openen Bouwkunde tentoonstelling "Practische studie" te Delft
openen Landhuis Kari Sari te Haarlem
openen Officieele mededeelingen
openen Nieuwe Boekwerken: Bali door P.A.J. Moojen
openen Nieuwe Boekwerken: J.J.P. Oud
openen Over 'schortjes'-architectuur, een boekrecensie en nog wat
openen Ontwerp Volkenbondspaleis te Genève
openen Architectuur tentoonstelling kring "Haarlem"
openen Schoonheidscommissies
openen Kroniek van de week
openen Een tentoonstelling van eenvoudige woninginrichtingen in Vreewijk
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Finsche indrukken
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen Twenthe
openen Enkele details van de tentoonstelling Stockholm 1930
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen Vereeniging voor voortgezet- en hooger bouwkunstonderwijs
openen De woningwet 1902-1929 [...]
openen XXIIste jaarverslag 1930-1931, vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Diaconie weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Twee trouwstoelen
openen Enschedé's nieuwe raadhuis
openen Enschede's raadhuis en zijn architect
openen Bij het werk van J.F. Berghoef, architect te Aalsmeer
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Bij enkele werken van architect Aug. M.J. Sevenhuysen B.N.A.
openen Ir. J. Duiker
openen Wettelijke architectenregeling in Finland
openen Prijsvraag Schouwburg te Arnhem
openen Monumenten
openen Juryrapport betreffende de ingekomen ontwerpen voor den bouw eener synagoge voor de Nederlandsch-Israelitische hoofdsynagoge te Amsterdam op een terrein aan de Lekstraat (Plan Zuid) Aldaar
openen Verbouwing van een winkelhuis te Apeldoorn
openen Nog eens het Zwitsersche paviljoen te Brussel
openen De opening der jubileumtentoonstelling van het genootschap architectura et amicitia in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Prijsvraag
openen Officiële mededelingen nr. 18a
openen Toelichting bij het landhuis aan de Emmalaan te Baarn
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Rapport van de commissie van beoordeling der ontwerpen voor en vleugel aan het stadhuis te Haarlem
openen De Deensche tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De aula op de nieuwe algemeene begraafplaats te Haarlem
openen First church of Christ, Scientist, Amsterdam
openen First church of Christ, Scientist te Amsterdam
openen De synagoge aan de Lekstraat te Amsterdam
openen Quo vadis?
openen New York World's Fair 1939
openen Het Nederlandsche paviljoen op de New York World's Fair 1939
openen Het gebouw van de General Motors op de New York World's Fair
openen Ontvangen boekwerken: Samtida konst i Holland
openen Ned. Hervl. Kerk aan den Middenweg te Amsterdam-Oost
openen De architect en het meubel
openen Woonhuis aan de Beelslaan te Haarlem
openen Ir. J.B. van Loghem +
openen Het restaureren van oude monumenten
openen De J.P. Coenschool aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat te Haarlem
openen Monument Anthony Fokker
openen Supervisie Rotterdam
openen Samenstelling Raden van Orde in de Districten
openen De Beatrix-school te Haarlem
openen The culture of cities
openen De wederopbouw van Zandvoort
openen Mijmeringen na een studiereis
openen Landhuis te Reeuwijk
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen Maurits Plate
openen Het ontwerp Architectenwet I.
openen Werk van de Rijksgebouwendienst
openen Ir. G.C. Bremer oud Rijksbouwmeester 7 juli 1880-14 augustus 1949
openen Marinus Pieter Bolten [necrologie]
openen Diverse mededelingen
openen Rede gehouden door Ir. G. Friedhoff bij de opening van de Boosten-Tentoonstelling
openen Naar aanleiding van: "Gedachten rondom het Huis der Provincie te Arnhem"
openen Meervoudige opdracht nieuw raadhuis, Amersfoort
openen Ingezonden stuk [over prijsvragen]
openen Uitbreiding Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Den Haag
openen [ingezonden brief over de prijsvraag Hulst]
openen Rapport van de comissie van advies voor de beoordeling van de ontwerpen
openen Watertoren te Zandvoort
openen Nieuw bouwen in een oude stad
openen Bekroond ontwerp Cultureel Centrum te 's-Hertogenbosch
openen Wederwoord aan de heer S.J.S. Wichers
openen "Durf te derven"
openen Pas op! Wel of niet "aanpassen"?
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Het gebouw van de P.N.E.M. te 's-Hertogenbosch
openen Mededelingen
openen Toeristische overwegingen over de wederopbouw van verwoeste steden
openen Mededelingen
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Rondom het U.I.A.-Congres te Moskau
openen Dudok, W.M.
openen Hoe het was, hoe het is en hoe het worden zal
openen Enkele aantekeningen bij de esthetische waardering van baksteen
openen De Bornholmse rondkerken
openen De rondkerken van Bornholm
openen Meningen
openen Belastinggebouw te Amsterdam
openen Meervoudige opdracht voor een stadhuis in Dordrecht
openen Uitbreiding departementsgebouw van O.K. en W.
openen Ir. G.C. Bremer
openen De Volharding, Haag
openen Wie weet er nog raad met raadhuizen? Raadhuis, stadhuis, stadskantoor
openen Ir. J. Duiker
openen Juryrapport betreffende de ingekomen ontwerpen voor den bouw eener synagoge voor de Nederlandsch-Israelietische hoofdsynagoge te Amsterdam op een terrein aan de Lekstraat (Plan Zuid) aldaar
openen Duiker, Ir. J.
openen Professor Henry Evers 70 jaar
openen Schone herinneringen uit een omstreden verleden
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen Prijsvraag van de Heineken's Brouwerij
openen Stand van zaken
openen [Brief aan A et A]
openen Prijsvraag voor een gemeentelijk kantoorgebouw naast het Stadhuis te Stockholm
openen Verhandeling over architectuur [redactionele inleiding]
openen Verhandeling over architectuur [exposé n.a.v. Zweeds artikel]
openen De Deense architectuur
openen Tijdschriftbespreking
openen Herbouwingsschema voor de Grote Markt te Haarlem
openen Jubileumnummers "Arkitekten" en "Byggmästaren"
openen De architect en het theater
openen Een halve eeuw bouwen
openen Uitbreiding van het Regeringscentrum te Den Haag
openen Een suggestie voor een uitbreiding van de Regeringsgebouwen te 's-Gravenhage
openen De regeringskern in Den Haag
openen De prijsvraag voor een bekroning van de vieringstoren van de St. Willebrorduskerk te Hulst[.] Prijsvraag of kansspel?
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Uit het Programma van Eisen voor een nieuwe hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V.
openen Over samenwerking tussen kunstenaars en architecten
openen Het nieuwe raadhuis te Sliedrecht
openen Ontwerpen voor post- en telegraafkantoren te Venlo en Sittard
openen Prijsvraag Polytechnische School te Reval
openen De prijsvraag voor een gebouw van de Volkenbond
openen Toelichting bij het landhuis aan de Emmalaan te Baarn
openen Bij een landhuis van ir. G. Friedhoff
openen De aula op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Haarlem
openen First Church of Christ Scientist te A'dam
openen Ned. Herv. Kerk aan de Middenweg te Amsterdam-Oost
openen Woonhuis aan de Beelslaan te Haarlem
openen Belastinggebouw te Amsterdam
openen Ontwerp Volkenbondspaleis te Genève
openen Degelijk en vakkundig bouwer belangrijker dan critiekloos volgen van modestromen
openen De wederopbouw van Zandvoort
openen De Bijenkorf in Rotterdam van Dudok
openen
openen Brief
openen Ir. G.C. Bremer, Oud Rijksbouwmeester, 7 juli 1880-14 augustus 1947
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen Uit het Programma van Eisen voor een nieuwe hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V.
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Bij het werk van Ir. G. Friedhoff
openen De nieuwe rarekiek
openen Nederlandsche bouwkunst in het badhuis te Scheveningen
openen Nieuwe uitgaven. Bouwkunst
openen Architektuur in de Scandinaafsche landen
openen Een dorpskerk. Architekt: G. Friedhoff
openen Allerlei. Bouwkunst en Vriendschap
openen Het Van Heutsz-monument
openen Bij de tentoonstelling, ingericht door 'Architectura et Amicitia'
openen Bij een huisje van Maurits Plate
openen Bij een landhuis van Ir. Friedhoff
openen De tuinaanleg bij het landhuis van Ir. Friedhoff
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Allerlei. Prijsvraag Raadhuis te Doetinchem
openen Weekstaten. Van 23 December tot 5 Januari '39
openen Nieuwe uitgaven. 'De bouwkunst van ons land', door J.J. Vriend
openen Prijsvraag nieuw stadhuis te Doetinchem
openen 'Onnationaal nationalisme'
openen Het Provinciehuis van Zuid-Holland
openen Zandvoort op de helling
openen Vragen die antwoorden en antwoorden die vragen oproepen
openen Hoe denken onze architecten over figurale of - en non-figurale kunst in relatie tot de bouwkunst. Geen wezenlijk verschil tussen figurale en abstracte kunst
openen Nogmaals: vragen en antwoorden
openen Woord en wederwoord
openen Schone beelden uit een omstreden verleden
openen Verontschuldiging terzake publicatie architect V.d. Laan
openen Landhuis Kali-Sari te Haarlem, arch. G. Friedhoff
openen Het raadhuis te Enschede
openen Het raadhuis te Enschede (Slot.)
openen Raadhuis Enschede
openen Diaconie weeshuis der Ned. Herv. gemeente te A'dam
openen Diaconie-weeshuis, Amsterdam
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De ontwikkeling van de baksteenarchitectuur (1)
openen Ir. J.B. van Loghem +
openen Rapport van de commissie van advies voor de beoordeling van de ontwerpen
openen Ontwerpen voor Post- en Telegraafkantoren te Venlo en te Sittard
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Het Nederlandsche paviljoen op de New York World's Fair 1939
openen Rapport van de commissie van beoordeling der ontwerpen voor een vleugel aan het stadhuis te Haarlem
openen De wederopbouw van Zandvoort
openen Jubileum prijsvraag "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Bescheiden luisteren naar wat bouwwerk vertelt
openen Ter Herdenking † ir A van der Steur 1893-1954
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Raadhuis te Enschede
openen Voorgenomen Werken
openen Enschede's nieuwe raadhuis
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Het nieuwe Diaconie-Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam-Zuid
openen Het nieuwe Weeshuis der Ned. Herv. Diaconie te Amsterdam
openen ]Een rondwandeling door Amsterdam-Zuid. I.
openen Het nieuwe raadhuis te Enschede
openen Mededeelingen
openen In memoriam Arch. Ir. J. Duiker b.i.
openen Mededeelingen
openen De nieuwe Stadsschouwburg te Arnhem. De bekroonde ontwerpen
openen Mededeelingen
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen De positie van den architect
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Oude en nieuwe kerken in Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Schone herinneringen uit een omstreden verleden
openen Ir. J. Duiker
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen Holland en Denemarken te Parijs
openen Ir G. Friedhoff zestig jaar
openen Studiereis naar de Verenigde Staten van Amerika
openen Rijks Hogere Burgerschool te Sneek
openen Het stadhuis te Amersfoort. Ir. A. v. Kranendonk wint de Prijsvraag met het ontwerp onder motto To 'Pew'
openen Toegepaste kunst in Rijkskantorengebouw Den Haag
openen Het bekroonde ontwerp van architect A. Elzas in de prijsvraag voor een synagoge te Amsterdam
openen De functionele neurose (vert. art. Robin Boyd)
openen Lyceum en kweekschool O.L. Vrouw ter Eem Amersfoort
openen Het stadhuis te Amersfoort. Ir. A. van Kranendonk wint de Prijsvraag met het ontwerp onder motto 'To Pew'
openen Schone herinneringen uit een omstreden verleden
openen Tentoonstelling van den B.K.I. te Haarlem
openen Enschede's raadhuis en zijn architect
openen Jonge Monumenten 1900-1940
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de gemeente Sleidrecht uitgeschreven voor een schetsontwerp voor een gemeentehuis
openen Landhuis Kali Sari te Haarlem
openen Diaconie weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam,
openen Diaconie weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen
openen Het nieuwe Stadhuis te Enschede
openen Het nieuwe raadhuis te Enschede
openen Friedhoff's Raadhuis van Enschede
openen Het Van Heutszmonument
openen Monumenten
openen Het monument - Van Heutsz
openen Het van Heutszmonument
openen Het Van Heutsz-Monument te Amsterdam
openen Den Haag van de toekomst. Ir. G. Friedhoff drukt zijn stempel op regeringswijk. Goed èn goedkoop ministerie voor 3500 ambtenaren
openen 'k Hou van belastingkantoren als ze niet te hoog zijn
openen Gebouw
openen De macht der administratie. Bij het nieuwe admininstratiegebouw in de hoofdstad
openen
openen PTT-gebouwencomplex Kerkplein te Den Haag architecten- en ingenieursbureau Friedhoff en Van Heerde N
openen
openen Rijks Hogere Burgerschool te Sneek
openen Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam
openen Nieuwe bekroning voor de toren van de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage
openen Luctor et emergo. Een voorzet voor het post0MIP aan de hand van twee bedreigde hoogtepunten uit het oeuvre van rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff
openen De aula van de nieuwe begraafplaats te Haarlem
Boeken:
(8)
openen Nederlandse architectuur. Uitgevoerde werken van bouwkundige ingenieurs
openen Nederlandse architectuur. Uitgevoerde werken van bouwkundige ingenieurs
openen Nederlandse architectuur. Uitgevoerde Werken van Bouwkundige Ingenieurs in opdracht van de Vereniging van Delftse Ingenieurs
openen W.M. Dudok
openen Nederlandse architectuur: Uitgevoerde werken van bouwkundig ingenieurs. In opdracht van de Vereniging Delftse Ingenieurs
openen Neuere Hollandische Baukunst
openen Bouwkundige encyclopedie (2 delen)
openen Winkler Prins van de kunst, encyclopedie van de architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid (3 delen)
Lezingen:
(0)
Essay:
G. Friedhoff (1892-1970)

Gijsbert Friedhoff wordt in 1892 in Rotterdam geboren. In 1919 studeert hij af aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij sluit zich aan bij het traditionalisme van de Delftse School. Friedhoff blijft gedurende zijn hele loopbaan consequent in die keuze. Hij weet als ... meer

In 6.31 sec.