Gegevens over Flipse, J.L.
  Geboren te Arnhem op 1885.09.07
  Overleden te Amsterdam op 1952.01.24
Nevenfuncties: gemeentelijke woningdienst Amsterdam/directeur/
Werken:
(1)
openen Commissie proefwoningen
Artikelen:
(23)
openen In Holland staat een huis[.] Publikatie van projecten voor de Zomertentoonstelling van interieurs in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Instelling commissie proefwoningen door de nijverheidsorganisatie T.N.O.
openen Verslag betreffende de examens in 1909 voor bouwkundig-opzichter en voor bouwkundig-teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Exploitatie van noodwoningen tijdens en na den vorigen oorlog
openen [Noodwoningen]
openen De bouw van 48 proefwoningen te Rotterdam
openen Verbouwing van zolderverdiepingen tot woningen
openen Tuindorp Amstelstation
openen Uitbreidingsplan Nieuwendam-West
openen Personalia
openen Langzame huurverhoging
openen Prijsvragen
openen Programma prijsvraag goedkoope arbeiderswoningen.
openen Ir. Keppler
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Uitbreidingsplan Nieuwendam-West
openen Uitbreidingsplan Nieuwendam West
openen Woningbouw in het plan "Landlust" te Amsterdam voor de stichting "Zomers Buiten"
openen De voorziening in de volkshuisvesting te Amsterdam gedurende de laatste jaren
openen Rapport van de jury inzake de prijvraag voor goedkope arbeiderswoningen uitgesproken door de gemeente Amsterdam
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: J.L. Flipse (1885-152)
Jan Leendert Flipse was directeur van de gemeentelijke woningdienst te Amsterdam.

NB: het oeuvre van J.L. Flipse is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 5.40 sec.