Gegevens over werk
Naam: kantorencomplex KLM Amsterdamse Weg 55 Amstelveen
Type: kantorencomplexen;
Opdrachtgever: KLM (hoofdkantoor, 1967)
Uitgevoerd: ja
Bestaand: ja
Architecten: Fledderus, R.H. (Fledderus), 1967, ontwerp-; Putten, van (Kraaijvanger), 1970, voortzetting-; Kuit (Kraaijvanger), 1970, voortzetting-; Knol (Kraaijvanger), 1970, voortzetting-; Maas (Kraaijvanger), 1970, voortzetting-; Kooij, J., 1967, ontwerpassistent-;
Bijdragen: Boerse, C.P. -tuinarchitect-, Bouwcombinatie van Eesteren-Voormolen -aannemer-, N.V. ingenieursbureau Aronsohn -constructeur-, Vassely, V. -beeldend kunstenaar-, Jonk, N. -beeldend kunstenaar-, Hoeben J. -beeldend kunstenaar-, Baat, J. de -beeldend kunstenaar-, Struyken, P -beeldend kunstenaar-,
Adres: Amsterdamse Weg 55, 1182GP, Amstelveen;
Bijzonderheden: Het nieuwe kantoor bedoeld voor het management van KLM diende het hoofdkantoor in Den Haag te vervangen. Het terrein, 6.5 hectare groot zal plaats moeten bieden aan het hoofdkantoor, directiegarages, een computercentrum, een energiegebouw, een rijwielstalling, een portiersloge, dienstwoningen en bruggen. Als gevolg van beperkende bepalingen ten aanzien van de bouwhoogte was een wat uitgestrekter gebouw onvermijdelijk. Om dit enigszins te beperken is gekozen voor een stervormige opzet met drie vleugels. Om het verticale verkeer in de kern te laten plaatsvinden, zijn hoofdentree en hal op de begane grond naast de kern in een van de vleugels geplaatst. Het gebouw is geprojecteerd op een stramien van 7.50 m wat weer onderverdeeld is in eenheden van 1.25m, waarop scheidingswanden kunnen worden geplaatst. Een paviljoen vormige uitzondering op deze structuur wordt gevormd door het bedieningsrestaurant voor het personeel. Deze aanbouw is geplaatst op de begane grond tussen twee vleugels in. Een tweede uitzonderlijke ruimte wordt gevormd door de vergaderruimtes welke boven de kern in een hexagonaal volume zijn geplaatst. De plattegrond van het computercentrum is 60 bij 60 meter. Als gevolg van de slechte bodemgesteldheid was het niet mogelijk een kelder onder het gebouw te plaatsen waardoor de technische ruimtes naar de begane grond zijn verhuisd. Gezien de oppervlakte voor deze technische ruimtes beperkt was ontstond de mogelijkheid op de begane grond rondom het pand een galerij te situeren. Op de eerste verdieping bevindt zich de grote computerruimte. Uitgaande van een toenemend gebruik van de computer is er veel reserve oppervlak in dit gebouw opgenomen wat tijdelijke door andere functies wordt ingenomen. Op de tweede verdieping zijn rondom een patio kantoren voor de programmeurs, systeemanalisten e.d. gesitueerd. In het energiegebouw zijn ondergebracht de koelmachines, verwarmingsketels, de noodstroom- en no-break-installaties, de transformatoren en de gasreduceerinrichting. Het gebouw is via een grote koker verbonden met het hoofdkantoor en het computercentrum.
  Literatuur
Illustraties: