Gegevens over Faber, L.
  Overleden te Den Haag op 1929.09.23
Adres(sen): Den Haag,
Ereblijken: Ridder Orde van Oranje-Nassau/
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(2)
openen Klooster De Beyart Maastricht
openen Klooster en school De Beyart Tongerseweg 135 Maastricht
Artikelen:
(4)
openen Binnenlandsche berichten
openen Architect L. Faber [necrologie]
openen L. Faber. +
openen Mededeelingen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: L. Faber (1855 (omstreeks)-1929)

L. Faber ontwierp onder andere het klooster van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht (909); zie http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=3895.

N.B.: het oeuvre van L. Faber is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.58 sec.