Gegevens over Eysvogel, H.T.
Nevenfuncties: Publieke Werken Amsterdam/achitect tweede klasse/(?)-1918;Publieke Werken Amsterdam/adjunct-architect/1919-1920;Publieke Werken Amsterdam/hoofdopzichter/1920 (vanaf);Publieke Werken Amsterdam/adjunct-hoofd Afdeling Gebouwen/1920 (vanaf)
Werken:
(0)
Artikelen:
(0)
Boeken:
(1)
openen Straatmeubilair Amsterdamse School 1911-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
H.T. Eysvogel

H.T. Eysvogel werkte bij verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam. Tot 1919 was hij achitect tweede klasse bij Publieke Werken. Per 1 janari 1919 werd hij bevorderd tot adjunct-architect. In 1920 bekleedde hij de functie van hoofdopzichter en adjunct-hoofd van de Afdel ... meer

In 1.96 sec.