Gegevens over Evers, H.J.
  Geboren te Ellecom op 1855.11.24
  Overleden te Wassenaar op 1929.11.01
Opleiding: Academie Den Haag/1875-1876;Academie Antwerpen/1876-1877
Nevenfuncties: Architectura et Amicitia/lid/1883-1890;Architectura et Amicitia /bestuurslid/1885-1887;Bouwkunst en Vriendschap/bestuurslid/1890-1902;Bouwkunst en Vriendschap/lid monumentencommissie/1894;Bouwkunst en Vriendschap/erevoorzitter/1902-1929;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/1891-1929;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/hoofdbestuurslid/1894-1897;Bouwkundig Weekblad/redactielid/1895-1897;Grote ere-prijsvraag Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/jurylid/1902;Rotterdamse Kunstkring/lid/1893-1902;Rotterdamse Kunstkring/lid tentoonstellingscommissie/1896;Rotterdamse Kunstkring/vice-voorzitter/1898;Internationaal Architectencongres Brussel/Nederlands afgevaardigde/1900;Internationaal Architectencongres Wenen/Nederlands afgevaardigde/1908;Internationaal Architectencongres Rome/Nederlands afgevaardigde/1911;Commissie voorbereiding bouw Koninklijke Stallen Paleis Het Loo/lid/1905-1910;Restauratiecommissie gevel Paleis op de Dam/lid/1914-1915;Rijks-Commissie tot voorbereiding van de Stichting van een Rijks-architectuurmuseum/lid/vanaf 1918;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg/lid/omstreeks 1925;Prijsvraag Vredespaleis/adviseur jury/1906;Bouwkunstontwerpen wereldtentoonstelling Brussel 1910/lid jury/1910;Schoonheidscommissie Park Zorgvliet Den Haag/lid/1912;Schoonheidscommissie gemeente Delft/lid/1922-1926;Comite neerlando-belge d'art civique ter voorbereiding wederopbouw Belgie/lid/1915;Commissie gedenkteken G.J. de Jongh Rotterdam/lid/1917;Raad van Bestuur Academie Den Haag/lid/1905-1912;Academie Rotterdam/bestuurslid/;TH Delft/lid Senaat/1926-1929;Academie Rotterdam/hoofd afdeling bouwkunst/1887-1902;TH Delft/hoogleraar bouwkunst/1902-1926;Prijsvraag gemeentehuis Zeist/jurylid/;Prijsvraag voor een monumentale fontein op het kruispunt van 's Gravendijkwal en Mathenesserlaan Rotterdam/jurylid/;Prijsvraag ere-diploma t.g.v. Internationale Bakkerijtentoonstelling Amsterdam/jurylid/;Prijsvraag nieuwe ingang en nieuw administratiegebouw Diergaarde Blijdorp Rotterdam/jurylid/;Prijsvraag watertoren Wassenaar/jurylid/
Archief: NAi/EVEZ
Werken:
(43)
openen Academiegebouw Rijks Hoogeschool Steenschuur Leiden
openen Acht schetsen van architectuur in Budapest
openen Agnetapark Delft
openen Bouwbureau stadhuis Rotterdam
openen Boymans Boekhandel Van Hogendorpsplein 4 Rotterdam
openen Caland monument
openen Centrale Bibliotheek en Museum van Oudheden Nieuwe Markt Rotterdam
openen Domkerk Milano (ontwerp H.J. Evers)
openen Drie tekeningen van muurbekroningen, waarvan een naar een villa van architect P. Sedille
openen Elf schetsen van architectuur in Wenen
openen Gebouw Maatschappij voor den Werkenden Stand Kloveniersburgwal Amsterdam (ontwerp H.J. Evers)
openen Gebouw Wijkverpleging Twentstraat Gedempte Sloot Den Haag
openen Grafmonument voor H.P. Vogel (motto Pallas Athena)
openen Grafmonument voor H.P. Vogel (motto Sancta Simplicita)
openen Grafmonument voor H.P. Vogel (motto Souviens toi)
openen Hoekhuis met toren
openen Hoofdgebouw Polytechnische School Oude Delft Delft
openen Hoofdgebouw Technische Hogeschool Delft Oude Delft Delft
openen Huis Dieren (ontwerp H.J. Evers)
openen Inrichting Coolsingel Rotterdam
openen Jachtboerderij Wanink Twickelerlaan 21 Deldeneresch
openen Kantoorgebouw Furness Scheepvaart en Agentuur Mij. Westplein Rotterdam
openen Kerk Nederlandse Protestantenbond met bijgebouw en kosterswoning Westvest 90-92 Schiedam
openen Kerkgebouw in centraalbouw (ontwerp Evers)
openen Monumentale fontein Hereplein Groningen (ontwerp H.J. Evers)
openen Nederlands Hervormde kerk Loolaan Apeldoorn (ontwerp H.J. Evers)
openen Recreatiegebouw De Tent Zocherweg 8-9 Delft
openen Remonstrantse kerk met bijgebouw en kosterswoning Westersingel 76 Rotterdam
openen Stadhuis Rotterdam (ontwerp Evers)
openen Synagoge Lipotvaros Budapest
openen Twee woonhuizen (ontwerp H.J. Evers)
openen Verenigingsgebouw bouwkunstbeoefenaars (motto La brique)
openen Vier tekeningen van Arabische bouwonderdelen
openen Vijf tekeningen van Egyptische bouwonderdelen
openen Villa J. Kruijtbosch Mr Van Rhemenslaan 9 Apeldoorn
openen Villa Klein Avegoor Rijksstraatweg 9 Ellecom
openen Villa met hoektoren (ontwerp H.J. Evers 1911)
openen Villa met hoektoren (ontwerp H.J. Evers 1914)
openen Villa Rustoord Hoogestraat Dieren
openen Vogelvluchtperspectief school te Armentieres van architect C. Chipiez en drie tekeningen van Assyrische bouwonderdelen
openen Volkshuis Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Van Hogendorpsplein Rotterdam
openen Wilhelmina-fontein Burgemeester Hoffmanplein Rotterdam
openen Zes woonhuizen voor den deftigen stand (ontwerp H.J. Evers)
Artikelen:
(274)
openen Natuursteen en de architect
openen Architect moet zijn nieuwe positie begrijpen en aanvaarden
openen Personalia
openen Boekentafel
openen De nieuwe Coolsingel
openen Personalia
openen A. Pouderoyen overleden
openen Gebouw voor wijkverpleging
openen Excursie van bouwkundige studenten onder leiding der hoogleeraren H. Evers en J.F. Klinkhamer naar Dresden en Berlijn
openen Raadhuisplannen te Rotterdam
openen De architectuur in hare hoofdtijdperken, door H. Evers
openen Tentoonstelling practische studie te Delft
openen Het nieuwe raadhuis van Rotterdam
openen Het Rotterdamsche Raadhuis
openen IXe Internationaal Congres voor Architecten te Rome in 1911
openen De Binnenhof misère
openen Prijsvraag Rotterdamsche Stadhuis
openen Het nieuwe Stadhuis van Rotterdam
openen Het nieuwe stadhuis te Rotterdam
openen Over modern of traditioneel bouwen in verband met de R'damse stadhuisbouw
openen Het Rotterdamsch Stadhuis
openen Het nieuwe raadhuis van Rotterdam
openen Berichten
openen Tentoonstelling van Duitsche kunst
openen De bouwkunst in Weenen (I)
openen Buitenlandsche berichten
openen De bouwkunst in Weenen (II)
openen De bouwkunst in Weenen (III)
openen De bouwkunst in Weenen (IV)
openen Buitenlandsche berichten
openen Bij de plaat
openen De bouwkunst te Budapest
openen Heinrich von Ferstel (I)
openen Heinrich von Ferstel (II)
openen Bij de plaat
openen De nieuwe beurs te Amsterdam
openen Ingezonden
openen (Officiëele lichamen)
openen De Prix de Rome
openen Ingezonden (2)
openen Bij de plaat
openen Ingezonden
openen Stroomingen. I
openen Stroomingen. II
openen Stroomingen. III
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag der R.K. Leesvereeniging te Rotterdam
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur. I
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur. II
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur. III
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur. IV
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur. V
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur. VI
openen Een Maiden Speech
openen Ingezonden
openen De nieuwe Remonstrantsche kerk te Rotterdam
openen De nieuwe St. Bavo te Haarlem
openen Tentoonstelling van Duitsche Kunst te Dresden. I
openen Tentoonstelling van Duitsche Kunst te Dresden. II
openen Tentoonstelling van Duitsche Kunst te Dresden. III
openen Tentoonstelling van Duitsche Kunst te Dresden. IV
openen Ingezonden
openen Het nut der historische studiën tot de vorming van den architect. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de bouwkunst aan de Polytechnische School te Delft. 25 September 1902
openen Nieuwe regeling van onderwijs en examens voor bouwkundige ingenieurs (architecten) aan de Polytechnische School
openen Het Caland-monument te Rotterdam
openen Over Weenen (I)
openen Over Weenen (II)
openen Over Weenen (III)
openen Over Weenen (IV)
openen Over Weenen (V)
openen Gebouw voor wijkverpleging
openen Kerk voor de afdeeling van den Ned. Protestanten Bond te Schiedam
openen Iets over het raadhuis
openen Prof. ir. J.F. Klinkhamer b.i.
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1895
openen Prijsvraag
openen Viering Kroningsfeest
openen De Tweeling of de Remonstr. KERK te Rotter- en de nieuwe BEURS te Amsterdam
openen Prijsvraag
openen Prijsvragen
openen De architectuur en hare hoofdlijnen
openen Prijsvragen
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Benoemingen. - Polytechnische School
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Ontwerp voor een Villa
openen Prijsvragen
openen Ruimte-Ontwikkeling in de architectuur
openen Ontwerp voor eene dubbele Villa
openen Verfraaiïng onzer Steden
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Zal Amsterdam zijn paleis nog tot Raadhuis gewijzigd zien?
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag 'Het Westen'
openen Prijsvraag, Raadhuis Zeist
openen Gemeentehuis te Zeist
openen Prijsvragen
openen Programs voor de Prijsvragen
openen Raadhuis te 's Gravenhage
openen De Nederlandsche Centrale Commissie voor de Algemeene en Internationale Tentoonstelling in Brussel in 1910
openen Een nieuw Raadhuis voor Rotterdam
openen Prijsvraag, Raadhuis Rotterdam
openen Raadhuis te Rotterdam
openen Het paleis op den Dam
openen Raadhuis Rotterdam
openen Het Raadhuis van Rotterdam
openen De restauratie van het Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen De Rotterdamsche Stadhuisbouw
openen Rotterdam's Stadhuis
openen Eene laatste herdenking
openen Brieven uit de hoofstad
openen Prijsvraag voor en ontwerp tot verfraaiing van het stationsplein te Leeuwarden
openen Wedstrijd in de schoone bouwkunst 1918
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen Invloed van klimplanten op muurwerk
openen Prijsvragen
openen Op vijf-en-dertig-jarigen leeftijd
openen Prijsvragen
openen Van Overal
openen Prijsvragen
openen Vereenigingsgebouw
openen Prof. H.J. Evers +
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd
openen Architecuurgeschiedenis als generatieprobleem
openen Het 'Comité Néerlando-Belge d'Art Civique
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam
openen Afscheid Prof. Evers.
openen (Afscheidscollege prof. Henri Evers)
openen Afscheidscollege prof. H. Evers
openen Nederlands eerste hoogleraar bouwkunde: Eugen Gugel
openen [Restauratiecommissie Paleis op de Dam]
openen Hollandse Beaux-Arts
openen Bekroningen op de Tentoonstelling te Parijs
openen Binnenlandsche berichten
openen Binnenlandsche Berichten
openen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1885-1935
openen De nieuwe hoogleeraar
openen De nieuwe stallen op het Loo
openen De tentoonstelling van Bouwkunst en Vriendschap
openen De verassching van wijlen prof. Henri Evers
openen Duiker, Ir. J.
openen Professor Henry Evers 70 jaar
openen Gemeentehuis te Zeist. Rapport der commissie van beoordeling
openen Gemengde berichten
openen Mislukt fonteinplan
openen Het afscheid van prof. Henri Evers van de T.H.S.
openen (Huldiging van Prof. H. Evers)
openen Inaugureele rede van prof. Henri Evers, bij de officiële aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de bouwkunst aan de Polytechnische School te Delft
openen (Juryrapport prijsvraag fontein kruispunt Mathenesserlaan en 's Gravendijkwal)
openen Beschouwingen over de opleiding van den architect
openen Artistieke beschouwingen
openen Karakterschets. Professor Henri Evers
openen Onderwijs
openen Oratio Inauguralis (I)
openen Oratio Inauguralis (II)
openen Henri Evers
openen Rotterdamsche figuren. XXII. Professor Evers
openen (Personalia. Henri Evers)
openen (Personalia)
openen Voorgeschiedenis Architectuurmuseum
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Prijsvraag voor een eere-diploma
openen Prijsvragen
openen (Prof. H. Evers 70 jaar)
openen Prof. Henri Evers 70 jaar
openen Prof. Evers 70 jaar
openen Prof. H. Evers
openen Prof. H.J. Evers
openen Prof. Henri Evers, 1855-24 November-1925
openen Prof. Henri Evers door mr. A.R. Zimmerman herdacht
openen Prof. Henri Evers gehuldigd
openen Prof. Henri Evers (I)
openen Prof. Henri Evers (II)
openen Prof. Henri Evers (III). Een grootsche huldiging
openen Prof. Henri Evers
openen (Prof. Henri Evers)
openen Prof. Henri Evers. De ontwerper van het Rotterdamsche Stadhuis
openen Prof. Henri Evers
openen Professor Henri Evers
openen Redevoering, uitgesproken door Professor Henri Evers, bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Polytechnische School, op Donderdag 25 September
openen Stedebouw in België 1920-1040. Algemene ontwikkeling
openen In memoriam Prof. Henri Evers
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, Rotterdam
openen Verslagen van vergaderingen
openen In memoriam Prof. Henri Evers
openen Prof. Henri Evers
openen Architecten en hun werk. III. Henri Evers
openen Ir. J.B. van Loghem b.i. architect
openen Architectuurprijsvragen van 1880 tot 1920
openen Bekroond ontwerp voor een gebouw der Maatschappij voor den Werkenden Stand, te Amsterdam
openen Berichten
openen (Berichten)
openen Berlage gepasseerd
openen Binnenlandsche berichten
openen Brief over bouwkunst. Rotterdam. (II)
openen Buitengewone prijsvraag
openen Opt sien vant patroon voort raethuys tot Rotterdam (clinckdicht)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam. (Het advies der Jury of het advies der Raadhuis-Commissie?)
openen De eerste zitting van den Rotterdamschen Gemeenteraad in het nieuwe stadhuis
openen De prijsvraag voor een Raadhuis te Rotterdam (I)
openen De prijsvraag voor een Raadhuis te Rotterdam (II)
openen De prijsvraag voor een Raadhuis te Rotterdam (III)
openen De prijsvraag voor een Raadhuis te Rotterdam (IV)
openen De prijsvraag voor het nieuwe Raadhuis van Rotterdam
openen De prijsvraag voor het Rotterdamsche Raadhuis
openen De prijsvraag voor het Rotterdamsche raadhuis
openen Eene laatste herdenking
openen Gedenkteeken op het graf van wijlen den architect H.P. Vogel
openen Gemengd Nieuws
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (II)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (III)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (IV)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (V)
openen De uitgenoodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Het nieuwe Post- en Telegraafkantoor te Rotterdam
openen Groote plannen te Rotterdam
openen De Tweeling of de Remonstr. Kerk te Rotter- en de nieuwe Beurs te Amsterdam
openen Het nieuwe Raadhuis te Rotterdam. Kort verslag van de rede gehouden in de vergadering der Afdeeling Bouw- en Waterbouwkunde van 11 April 1919, ter inleiding tot het bezoek aan het Raadhuis, door prof. Henri Evers, architect
openen Het nieuwe Raadhuis van Rotterdam
openen Rotterdam Woonstad
openen Het Apeldoornse onderonsje
openen Kort overzicht van de voordracht van Prof. Henri Evers over het nieuwe Rotterdamsche raadhuis
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Monument voor het graf van wijlen den architect H.P. Vogel
openen Rotterdamsche figuren. De Burgemeester
openen Prijsvraag Milaan
openen Prijsvraag te Apeldoorn
openen Prijsvraag voor een gedenkteeken op het graf van de bouwkunstenaar H.P. Vogel
openen Prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1877 door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Programma van een prijsvraag, uitgeschreven door de Afdeeling 's Gravenhage der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, voor eenvoudig gedenkteken op het graf van wijlen den bouwkunstenaar H.P. Vogel
openen Rapport van de Jury ter beoordeeling der ontwerpen voor een Raadhuis te Rotterdam
openen Iets over de Rotterdamse raadhuis-bouw
openen Verslag van de 76e Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op Dinsdag 14 September 1897 in het Societeitsgebouw der Rotterdamsche Diergaarde
openen Prijsvragen (2)
openen Kerk der Nederlandsch Hervormde gemeente te Apeldoorn
openen (Raadhuis)
openen Kalksteen
openen De nieuwe Remonstrantsche kerk te Rotterdam
openen Monumentale fontein op het Heereplein te Groningen
openen Stadhuisbouw te Rotterdam (I)
openen Stadhuisbouw te Rotterdam (II)
openen Stadhuisbouw te Rotterdam (III)
openen Stadhuisbouw te Rotterdam
openen Tentoonstelling te Parijs
openen Tentoonstelling van bouwkunst 1893
openen Een half stadhuis en een rode olifant. Het werk van de Rotterdamse architecten De Roos, Overeijnder en Otten
openen Twee ontwerpen voor een nieuwen westelijken gevel van den dom te Milaan
openen De geest van Jacob van Campen
openen Bouwkunst. Open brief aan de Jury van de Rotterdamsche Stadhuisprijsvraag door K. de Bazel
openen J.C. van Marken en 'Het Agnetapark' te Delft
openen De voltooiiing van het nieuwe stadhuis
openen In memoriam Henri Evers
Boeken:
(18)
openen Het Oriëntalisme in de westerse architectuur
openen Het nut der historische studiën tot de vorming van den architect. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de bouwkunst aan de
openen De architectuur in hare hoofdtijdperken. I
openen Over Weenen. Naar aanleiding van het 8e Int. Architecten-Congres 13-24 Mei 1908
openen De architectuur in hare hoofdtijdperken. II
openen Het huis bouwkunde. De huisvesting van de Afdeling Bouwkunde aan de TH te Delft vanaf 1843-1971. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Technische Ho
openen Michiel Brinkman 1873-1925
openen Nederlandse architectuur. 1893-1918. Architectura
openen Delftsche Studenten-Almanak voor 1904
openen Het Vredespaleis
openen Moderne Architectuur in Nederland 1900-1940
openen Villaparken in Nederland. Een onderzoek aan de hand van het villapark Duin en Daal te Bloemendaal 1897-1940
openen Honderd jaren Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen
openen De Rijksbouwmeesters
openen Architectuurgids Den Haag 1800-1940
openen Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
openen Watertorens in Nederland
openen Delft wordt modern. Architectuur en Stedebouw 1850-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
Henri Evers (1855-1929)
Architect, geschiedschrijver, hoogleraar

'en zoo ge, na alles bestudeerd, geordend en vergeleken te hebben, een blik achter u slaat, dan zal de kunst u het beeld zijn van een schoonen lusthof, een Eden, met rijk geboomte, waarin het heerlijk is te vertoeven en naar ... meer

In 4.81 sec.