Gegevens over Ettinger, J. van
  Geboren te Rotterdam op 1902.04.13
  Overleden te Rotterdam(?) op 1981.03.29
Opleiding: TH Delft, werktuigbouwkunde/
Nevenfuncties: Nederlandsche Stichting voor Statistiek/secretaris/1940 (omstreeks);Vereniging voor Statistiek/voorzitter/1945-?;d3 stalen meubelen, Rotterdam/directeur en-of adviseur/1932-1934;Fana Metaal (FAbriek van NAuwkeurige METAALbewerking), Rotterdam/oprichter - leidinggevende/1935-?;Bouwcentrum Rotterdam en gelieerde instellingen/(president-)directeur/1943-1972;Bouwcentrum Rotterdam en gelieerde instellingen/adviseur/1972-?
Ereblijken: ridderorde/1972
Werken:
(1)
openen Meubilair d3 (ontwerp J. van Ettinger)
Artikelen:
(471)
openen De architect en het Bouwcentrum
openen Het Bouwcentrum, Internationaal voorlichtingscentrum voor het bouwwezen met permanente en tijdelijke tentoonstellingen.
openen Het Bouwcentrum in zijn nieuwe gedaante
openen De architect en het Bouwcentrum
openen Bouwnijverheid en Annexatie
openen Redactionele verantwoordelijkheid
openen Registratie van Bouwvakarbeiders
openen Studiedagen Volkshuisvesting en Woningbouw
openen Etagewoningen en winkels met bovenwoningen
openen De Hoofdinspectie voor de Volkshuisvesting en de indexcijfers der bouwkosten
openen Studiedagen voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Woningbehoefte en Woningbouwprogramma
openen Het Bouwcentrum komt!
openen Nederlandsch Bouwcentrum
openen Internationaal contact over bouwmaterialen
openen Indexcijfers Bouwkosten Grond- en Waterbouw
openen Het Nederlandsche Bouwcentrum
openen [Bezoek aan bouwterrein Bouwcentrum]
openen Belgische architecten bezochten Nederland
openen Statistische dag
openen Betekenis der statistiek van de rationele woningbouw
openen Het Bouwcentrum in een nieuw stadium
openen Minister in 't Veld bezocht het Bouwcentrum
openen Industrieontwikkeling en woningbouw
openen Meer woningen voor de industrie
openen De vlag in top!
openen Vlaamse belangstelling voor het Bouwcentrum
openen Engelse stedebouwkundigen bezoeken het Bouwcentrum
openen Bijeenkomst van architecten in het Bouwcentrum
openen "Standaard"-plattegronden
openen Huis van het bouwwezen ingewijd
openen Internationale belangstelling voor het Bouwcentrum
openen Beroepsvoorlichting en vakopleiding in het Bouwcentrum
openen Bouwcentrum geopend als internationaal instituut
openen Prof. dr ir J. Klopper
openen Industrialisatie en woningbouw
openen Spiegel van de week
openen Diversen
openen Onderwijs ontmoet practijk
openen Ronde tafel-conferentie in het Bouwcentrum
openen Internationale bouwdocumentatie-conferentie te Genève
openen Inernationale Bouwdocumentatie
openen Diversen
openen Minister In 't Veld zal Woningbouwcentrum openen
openen Amerikaanse belangstelling voor de Nederlandse woningbouw
openen Woningbouwcentrum
openen Efficiënte woningbouw
openen Woningbouwcentrum door minister In 't Veld geopend
openen Rotterdamsche en Haagse afdelingen geopend
openen [Bijschrift bij foto]
openen Minister Joekes opende Ziekenhuisbouwcentrum
openen Gezondheidscentrum Tilburg
openen Overleg i.z. ziekenhuisbouw tussen Bouwcentrum en Belgische specialisten
openen Gunnar Myrdal in het Bouwcentrum
openen Vergelijking exploitatieschema's voor 1950 en 1948
openen Architectuur of industriële vormgeving
openen [Bijschrift bij foto]
openen Nauwere samenwerking
openen Internationale bouwdocumentatie
openen Examen "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Bronvermelding:
openen Van Pepler tot planning en prefab
openen Nationale Commissie voor Bouwdocumentatie
openen Fusie van verenigingen van statistici in Nederland
openen Spiegel van de week
openen Congres voor internationale bouwdocumentatie
openen Vacantie-oorden
openen Commissie uit Raad van Europa bezocht het Bouwcentrum
openen Uitvoering door Bureau Documentatie Bouwwezen
openen Nederland-nummer van "Der Aufbau"
openen Ir J. van Ettinger's reis naar Amerika
openen Belangstelling in Amerika voor het Bouwcentrum
openen Ir van Ettinger terug uit de Ver. Staten
openen Reorganisatie van Ratiobouw
openen Diversen
openen Architecten en Bouwcentrum
openen Groeiende belangstelling voor oprichting van bouwcentra in andere landen
openen Artikelen in dit nummer:
openen Het Bouwcentrum groeit uit zijn kleren
openen Arch. Ralph Walker in het Bouwcentrum
openen Standaardplattegronden eengezinsrijenhuis
openen Electro-technisch Centrum geopend
openen Ir J. van Ettinger houdt rede voor de Amerikaanse architecten
openen Ontstaan en korte inhoud van het rapport
openen Mr Stichman en zijn problemen
openen Film over het werk van het Bouwcentrum
openen Buitenlandsche vertegenwoordigers van Philips in het Bouwcentrum
openen Drecteur Bouwcentrum naar Amerika
openen Van troffel tot pollepel
openen Tweede acoustische dag in het Bouwcentrum
openen Examens "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Ministers Witte en De Bruyn in het Bouwcentrum
openen Technisch-commerciële documentatie
openen Tentoonstelling over Nedrlandse achitectuur te Londen
openen Tentoonstellingen
openen Samenwerking Bouwcentrum en groothandelaren in bouwstoffen
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Het Bouwcentrum
openen Hoe kunnen wij de kennis van zovelen in één bouwwerk toepassen
openen Spiegel van de week
openen Koningin Juliana bezocht wederom het Bouwcentrum
openen Internationale samenwerking in het bouwwezen
openen Bevordering efficiency in het ambacht
openen Duitse belangstelling voor het Bouwcentrum
openen Nationale wedstrijd van leerling-metselaars
openen Britse ambassadeur in het Bouwcentrum
openen Voordracht van ir J. van Ettinger te Wenen
openen Bouwcentrum als internationaal voorbeeld en voorganger
openen Europees productivity-team voor de bouwnijverheid in Nederland
openen Breed-opgezette studie ten behoeve van de functionele woning begonnen
openen Stichting Kwaliteitsdienst voor de industrie opgericht
openen Spiegel van de week
openen Nauwere samenwerking tussen de handel en het bouwcentrum
openen Minister Algera bezocht Bouwcentrum
openen Goedkope woningen
openen N.V. "Waalsteen" vrijgesproken
openen Buitenlands bezoek neemt weer sterk toe
openen Oostenrijks bezoek in het Bouwcentrum
openen Bouwcentrum wordt uitgebreid
openen Personalia
openen De Zilveren Troffel is naar Amsterdam gegaan
openen Voorlichting bij woninginrichting in Zweden
openen Examens "Organisatie Bouwbedrijf"
openen E 55 De afdelingen bouwen en wonen
openen Bijeenkomsten in het Bouwcentrum
openen Spiegel van de week
openen Werkprogramma der nieuwe stichting
openen Regeling Risicoverrekening 1951
openen Eerste lustrum van de huishoudraad
openen Goedkope woningen door hogere productiviteit
openen Statistische Dag 1955
openen Opnieuw de vlag in top!
openen Standaard-plattegronden
openen Staalcentrum
openen Het Bouwcentrum en de huisvrouw
openen Architecten kwamen bijeen
openen Naast een metselkampioen thans ook een kampioen straatmaker
openen Bouwcentrum nam deel van zijn uitbreiding in gebruik
openen Examens "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Ir J.J. van der Wal ten grave gedragen
openen Spiegel van de week
openen In memoriam ir J.J. van der Wal
openen "Maand van de Bouwnijverheid" in het Bouwcentrum
openen Spiegel van de week
openen Houtdag 1955 pousseert het houtrijke huis
openen Rationalisatie en de culturele waarden in het bouwwezen
openen Maand van de Bouwnijverheid ondervindt reeds zeer grote belangstelling
openen Programma der Maand van de Bouwnijverheid
openen Weena 700
openen Baksteenindustrie zal niet meer dan 3 procent van productie exporteren
openen Vele woorden van lof jegens Bouwcentrum en zijn directeur
openen Concentratie van krachten aan het Weena
openen Maand van de Bouwnijverheid
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Spiegel van de week
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Spiegel van de week
openen Maand van de bouwnijverheid: 1 en 2 februari
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Spiegel van de week
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Spiegel van de week
openen Na de maand van de bouwnijverheid
openen Ambachtscentrum opende afdeling bouwambachten
openen Maand van de bouwnijverheid: 15 februari
openen Maand van de Bouwnijverheid: 22 februari
openen Psychologische aspecten van de woninginrichting
openen Het Bouwcentrum in zijn nieuwe gedaante
openen Internationale ontwikkeling van het Bouwcentrum blijft zich voortzetten
openen Koningin bracht werkvbezoek aan Rotterdam
openen Housing Centre en Bouwcentrum
openen De Zilveren Troffel definitief naar Amsterdam
openen Het houtrijke huis in de praktijk
openen Geen geleide, maar wilde loonvorming
openen Studieraad Informatiecentrum voor Scholenbouw
openen Internationale samenwerking in de bouwkundige research en documentatie
openen Spiegel van de week
openen Opleidingsvraagstukken
openen Internationaal overleg over moderne bedrijfsvoering en organisatie
openen Mogelijkheden van produktiviteitsverhoging in de traditionele bouw
openen Prijsvragen
openen Moderne verwarming met vaste brandstoffen
openen Manifestatie Natuursteen 1957
openen Spiegel van de week
openen Contact onderwijs en bedrijfsleven in het bouwbedrijf
openen Internationale samenwerking in de bouwkundige research
openen Spiegel van de week
openen Bouwen, een wereldvraagstuk
openen Zutphen veroverde de zilveren troffel
openen Wat, waar wanneer ....
openen Wat, waar, wanneer ....
openen Bouwcentrum en ziekenhuis-bouw en -inrichting
openen Examens 'Organisatie Bouwbedrijf' 1957
openen Spiegel van de week
openen Kwaliteit
openen Technisch Verfcentrum [redactionele inleiding]
openen Opening Ziekenhuiscentrum in het Bouwcentrum
openen Spiegel van de week
openen Minister Suurhoff opende het Ziekenhuiscentrum
openen Ziekenhuis-specialisten bijeen
openen Informatiecentrum voor scholenbouw in het Bouwcentrum
openen Planning bij de uitvoering van bouwwerken
openen Lichtcentrum
openen Oostenrijks minister in het Bouwcentrum
openen Het bezoek van het Engelse koningspaar aan het Bouwcentrum
openen Spiegel van de week
openen Koninklijk bezoek aan het Bouwcentrum
openen Engelse stalenramen-fabrikanten bezochten het Bouwcentrum
openen 'De industrialisatie in dienst van de bouwnijverheid'
openen Spiegel van de week
openen 'De industrialisatie in dienst van de bouwnijverheid'
openen Eindhoven veroverde de zilveren troffel
openen Spiegel van de week
openen 'Organisatie Bouwbedrijf' 1958
openen Internationale Bouwcursus 'I.C.B.'
openen [Conseil International du Bâtiment]
openen Internationaal congres over bouwspeurwerk
openen Spiegel van de week
openen Uit de pers
openen Spiegel van de week
openen Congres C.I.B. in 1959
openen Spiegel van de week
openen [Hilton]
openen Bedrijfseconomische problemen in de bouwnijverheid
openen Hernieuwde activiteit van de Studiegroep Efficiënte Woningbouw
openen Internationaal congres voor bouwresearch
openen Ook de boerderij verandert
openen Spiegel van de week
openen Zilveren troffels definitief uitgereikt
openen "Organisatie Bouwbedrijf" 1959
openen Spiegel van tien jaar
openen Internationaal
openen "Schoonheid in de industrie"
openen Spiegel van de week
openen C.I.B. houdt in Rotterdam zijn eerste congres
openen In de marge van het C.I.B.-congres
openen Spiegel van de week
openen Tweede internationale cursus geopend
openen Dag voor kwaliteitszorg
openen Voorlichtingscentrum lichamelijk gehandicapten
openen Naar een bewoonbare wereld
openen Integrale kwaliteitszorg
openen Spiegel van de week
openen All-in costs en het beleid voor kwaliteisinvesteringen in gebouwen
openen Grete Rikko in het Bouwcentrum
openen 'Besliskunde' bij het bouwen
openen Vereniging Toepassing kunststoffen bouwwezen
openen Het ruimtelijke constructieframe
openen Bekroonde ontwerpen E.G.K.S.-prijsvraag
openen 'Week van de volkshuivesting'
openen Een nieuw maandblad: Bouwmarkt
openen Statistische dag
openen Week van de volkshuisvesting
openen Lichtcentrum in het Bouwcentrum heropend
openen Spiegel van de week
openen Dag voor en expositie over kwaliteitszorg
openen Van geval tot geval
openen Problemen van stadsuitbreiding en winkelvoorziening
openen Boekentafel
openen Eigenschappen en toepassingmogelijkheden van lichte scheidingswanden
openen Pier Luigi Nervi oriënteerde zich
openen Spiegel van de week
openen In memoriam Architect Ben Merkelbach
openen Prinses Irene opent tentoonstelling 'Levend Erfdeel'
openen Spiegel van de week
openen Kunststoffen in de bouwnijverheid
openen Raad voor industriële vormgeving geïnstalleerd
openen Personalia
openen Tentoonstelling 'Kopen en Knopen'
openen Besliskunde en besliskunst in de bouwnijverheid
openen Spiegel van de week
openen Beheersing van verkeersbehoeften en verkeerscapaciteit
openen Relatie consumenten - winkelcentra
openen Nederland adviseert Agentijnse bouwwereld
openen Vijfde internationale bouwcursus geopend
openen Spiegel van de week
openen Speurwerk ten dienste van het bouwbedrijf
openen Tentoonstelling werken van Nervi
openen Literatuuroverzicht
openen Bilaterale bouwkundige samenwerking
openen Hoe B.D.B. onstond en wat daaruit is voortgevloeid
openen 20 jaar in functie + 5 jaar vooruitzien
openen Werken aan het probleem
openen 20-jarig bestaan van het Bureau Documentatie Bouwwezen
openen N.V. Bouw Internationaal Centrum
openen Boekentafel
openen Woonbehoefte en haar voorziening
openen Kwaliteitscentrum geopend
openen Vereniging Toepassing kunststoffen bouwwezen
openen Uitbreiding van het Bouwcentrum
openen Congres van de Europese organisatie voor kwaliteitszorg
openen Opening van de tentoonstelling 'Paris au Bouwcentrum'
openen Directeur Bouwcentrum naar Zuid-Amerika
openen Opening 6e Internationale cursus in het bouwen
openen Baksteendag 1963
openen Tentoonstelling 'Woning 1975'
openen Voorlichtingsdagen E.G.K.S.
openen 'Hoe onderhoud ik mijn huis?'
openen Opening 7de internationale cursus in bouwen
openen Energieke aanpak van scholenbouw in Mexico
openen 'Stad in beweging', expositie in het Bouwcentrum
openen Bouwkunst en montagebouw in Oostenrijk
openen Toepassing van staal in de bouwnijverheid
openen Metsel- en stukadoorswedstrijden
openen Ir. A. Aronsohn c.i. overleden
openen Rotterdam vestigingsplaats van Int. Kwaliteitscentrum
openen 'Hoe onderhoud ik mijn huis'
openen Rotterdam vestigingsplaats van Internationale Kwaliteitscentrum
openen Het woningprobleem in Turkije
openen Internationale scholenbouwconferentie in het Bouwcentrum
openen Opening 7de internationale cursus in bouwen
openen Energieke aanpak van scholenbouw in Mexico
openen 'Stad in beweging', expositie in het Bouwcentrum
openen Bouwcentrum in Zuidlaren
openen Nieuwe benoemingen bij het Bouwcentrum
openen Het aannemersbedrijf in 1980
openen Bouwvakbeurs te Zuidlaren
openen Modern kwaliteitsbeleid: levenskwestie voor economie
openen Regionaal Bouwcentrum
openen Vierde informatiecursus besliskunde
openen Wat, waar, wanneer ...
openen Conseil International du B‰timent
openen Boekentafel
openen 'Rotterdam - stad in beweging'
openen Kwaliteitszaken in het Bouwcentrum
openen Ontwikkelingscyclus voor de woningbouw
openen Tentoonstelling geopend in het Bouwcentrum
openen De gebruiker en kwaliteit
openen Het Verre Oosten heeft behoefte aan miljoenen woningen
openen Naar geïndustrialiseerd bouwen
openen 'En toch ... Rotterdam'
openen Ir. J. van Ettinger erelid
openen Internationaal C.I.B.-congres
openen ECAFE-bijeenkomst te Bangkok
openen Kwaliteitscongres
openen International Quality Centre in het Bouwcentrum
openen Kwaliteitscongres in Rotterdam
openen Mening van ir. J. van Ettinger over C.I.B.-congres
openen Vijfde informatiecursus Besliskunde
openen Ir. J. van Ettinger naar Noord- en Zuid-Amerika
openen Publikaties
openen De oogst van een decennium
openen De bewustwording
openen Mevrouw J.H. Meihuizen-ter Braake overleden
openen Exeriment Studio Rotterdam geopend
openen Programma-studies
openen Metsel- en stukadoorswedstrijden te Rotterdam
openen Bezoek uit Pakistan
openen Conferentie over ruimte voor de jeugd
openen Diploma-uitreiking International Course on Building
openen Groeiende reikwijdte van kwaliteitsbeheersing
openen Toepassing van de ontwikkelingscyclus in de bouwnijverheid
openen Internationale cursus voor industriële kwaliteistinstructeurs
openen Ir. van Ettinger in Afrika
openen Technische hulp aan Afrika
openen Verkooptentoonstelling van kunst in warenhuis
openen Uitbreiding gebouwencomplex Bouwcentrum
openen Eerste woningbouwproject volgens de ontwikkelingscyclus
openen International Course on Building geopend
openen Ir. J. van Ettinger bezocht Noord- en Zuid-Amerika
openen Spiegel van ir. J. van Ettinger
openen Ir. Jan van Ettinger 65 jaar
openen Het Bouwcentrum in kaart
openen Redactieraad ingesteld
openen Uitbreiding Bouwcentrum
openen Vierde 'eerste' paal
openen Diploma-uitreiking internationale bouwcursus
openen Jaarverslag V.T.K.B.
openen [Roemeense architectuur]
openen Publikaties
openen Dr. L. Neher overleden
openen Lezers schrijven ons
openen Internationale sociëteit
openen Boekentafel
openen De Summa-woning
openen Besliskunde
openen Spiegel van de week
openen Het Bouwcentrum in het buitenland
openen 10.000 Eurowoningen
openen Spiegel van de week
openen Twee internationale cursussen afgesloten
openen [Eurowoningen]
openen Stichting Build
openen Bouwteams uit India en Thailand
openen Vergadering uitvoerend comité CIB
openen Regionaal Bouwcentrum te Maastricht
openen Build International
openen Spiegel van de week
openen Jhr. mr. M.L. de Brauw voorzitter Bouwcentrum en Ratiobouw
openen Ook regionaal Bouwcentrum te Maastricht
openen Build International
openen Spiegel van de week
openen 25 jaar Bouwcentrum in beweging
openen Het Bouwcentrum in Afrika
openen Huldiging A.L.G.M. Rombouts Ing. I.G. - Lg. - L.E.G.
openen Technische bijeenkomst kwaliteitszorg in de bouwnijverheid
openen Sluiting internationale cursussen Bouwcentrum
openen Verdere uitbreiding van het Bouwcentrum
openen Besliskunde
openen Zeventien jaren
openen De CIB vergaderde
openen Bouwcentrum Noord-Nederland in opbouw
openen Wereldvolkshuisvestingsvraagstukken
openen Hoog of laag wonen - in zestien landen
openen Bouwcentrum in een vierde fase
openen Een bewoonbare wereld
openen Sociale woningbouw in Brazilië
openen Bouwcentrum Noord-Nederland
openen Voorstel tot rationalisatie van de woningbouw in Nederland, gedaan in 1947[.] Wat kwam er van dit voorstel terecht?
openen 'Volk nder dak' in het Bouwcentrum
openen Symposium 'Plastics in Building'
openen tentoonstellingen
openen 'Bewoonbare wereld', Bouwcentrumexposities
openen de toren aan het weena
openen Statistiek in de wereld van nu
openen Kwart eeuw besliskunde
openen Woningbouw in discussie
openen Efficiënte woningbouw sinds 1947
openen Onderwijs en opleiding
openen Bouwen aan en in de maatschappij
openen Bewoonbare wereld
openen Wonen, woonomgeving en verkeer Plan industrialisatie woningbouw
openen Programma en ontwerp
openen Directiewisseling bij Bouwcentrum
openen Naar een bewoonbare wereld
openen Bouw communicatie
openen Ir. J. van Ettinger uit de redactieraad
openen Bouwen aan en in de wereld
openen Integrale aanpak van de sociale woningbouw
openen Ir. Jan van Ettinger 70 jaar
openen Ir. J. van Ettinger geridderd
openen Bestuur en directie Bouwcentrum
openen Sylvette
openen bedrijfsleven
openen De rol van kunststof in de bouw
openen Gebouweneconomie: beslissen, ontwerpmethodiek en flexibiliteit van kosten
openen 'Overleven door kwaliteit', nieuw boek van ir. J. van Ettinger
openen INFOROM
openen Oprichter Bouwcentrum en Bouw ir. Jan van Ettinger overleden
openen Overheid verplicht bouwproduktie op minimum-peil te houden
openen En maar metselen jongens, met diepe neggen ...
openen Jongens van het eerste uur
openen fabrieksgebouwen 1939
openen Stichting Bouwcentrum opgericht
openen Installatie bestuur bouwcentrum
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Rapport van de Studiegroep "Efficiente Woningbouw"; werkgroep plattegronden
openen De architect en het Bouwcentrum
openen Union Internationale des Architectes
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Koninklijke Onderscheidingen
openen Gernieuwde activiteit van de studiegroep Efficiënte Woningbouw
openen Personalia
openen Maximale vrijblijvendheid ondanks 36 inleiders
openen Stichting Bouwcentrum opgericht
openen Bouwnieuws. Betere voorlichting over Australië gewenst. Bouwcentrum organiseert documentatie
openen Het Bouwcentrum en technische gemeentediensten
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Ontvangen boekwerken
openen Architectuurhistorie lijdt onder elitaire opleiding
openen Een opdrachtje uit de jaren dertig...
openen Directiewisseling bij Bouwcentrum
openen Ir. Jan van Ettinger, 1902-1981
Boeken:
(17)
openen Welvaart en industrie in Nederland
openen Reshaping the International Order
openen Naar een rechtvaardiger internationale orde
openen Kinderen boven de 0-lijn
openen Groei door kwaliteit: groeien en verdelen
openen Naar een hogere ontwikkelingskwaliteit: een ontwikkelingsplan
openen Op zoek naar kwaliteit
openen Emancipatie door kwaliteit
openen Overleven door kwaliteit
openen More ... through quality
openen Towards a habitable world: task, problems and methods, acceleration
openen Bevordering van de efficiency in het ambacht: rapport
openen Kwaliteitsbeheersching
openen Het bouwbedrijf in Nederland
openen Kwaliteitscontrole
openen De statistiek in de onderneming
openen Gebouw en getal
Lezingen:
(0)
Essay:
J. van Ettinger (1902-1981)

Jan van Ettinger volgde een opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur, en bekwaamde zich als statisticus. Hij was o.a. betrokken bij de bedrijven d3 (als directeur verkoop) en Fana Metaal, die stalen meubelen vervaardigden, waarvan hij er ook enige ontwierp (1932- ... meer

In 4.53 sec.