Gegevens over Emmen, J.
  Geboren te Rotterdam op 1889.05.12
  Overleden te Den Haag op 1965.11.22
Adres(sen): Heemraadsingel 2b, Rotterdam
Opleiding: TU Delft/1915
Nevenfuncties: Commissie proefwoningen TNO/lid/1941;Commissie onderzoek hydraulische bindmiddelen en beton/lid/1932;Betonbond/lid/1927;Betonvereniging/lid/1929;Cement/redactielid/1949-1956;C.U.R.-commissie/voorzitter/
Archief: NAi/EMME
Werken:
(26)
openen Belastingkantoor met garage Hengelosestraat 75 Enschede
openen Bomvrije bergplaats voor kunstschatten (Kunstbunker Paasloo) Paasloregel 77 Basse
openen Brug Maaskade-Oosterkade Rotterdam
openen Brug Nieuwe Maas Rotterdam
openen Brug voor gewoon verkeer in gewapend beton
openen Brug voor gewoon verkeer van 150 meter
openen Brug voor gewoon verkeer van 300 meter (ontwerp J.M.H. Emmen)
openen Commissie proefwoningen
openen Gebouw Radio Scheveningen Sluiseiland IJmuiden
openen Gouvernementsgebouw Bouillonstraat, Lenculenstraat Maastricht
openen Grote Kerk Grote Kerkplein Dordrecht
openen Hyperboloïde koeltorens Staatsmijnen
openen Katerveerbrug Zwolle
openen Koninginnebrug Koningshaven Rotterdam
openen Noordersluis Sluiseiland IJmuiden
openen Ondergrondse kunstbewaarplaats Hoge Veluwe Otterlo
openen Post- en Telegraafkantoor Neude 11 Utrecht
openen Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Dam 9 Zaandam
openen Radiostation Kootwijk Radio Kootwijk
openen Spoorbrug in gewapend beton (ontwerp J.M.H. Emmen)
openen Stationspostgebouw Rijswijkseweg 13-21, Waldorpstraat 1-15 Den Haag
openen Stationspostkantoor Rijswijkseweg-Waldorpstraat Den Haag
openen Toren Brielle
openen Toren De Lier
openen Waterloopkundig laboratorium Raam Delft
Artikelen:
(82)
openen Gewapend beton en ijzer in den bruggenbouw [bespreking proefschrift.J. Emmen].
openen Rotterdam en het bouwen
openen De Maastunnel te Rotterdam
openen Instelling commissie proefwoningen door de nijverheidsorganisatie T.N.O.
openen Correspondentie
openen Prijsvraag Koninginnebrug
openen Ontwerp van een hefbrug voor de internationale prijsvraag ter vernieuwing van de Koninginnebrug te Rotterdam
openen Noordersluis te IJmuiden weer in gebruik
openen Vijftig jaar Nederlandse bouwtechniek
openen Redactionele inleiding
openen Dordrechts scheve toren
openen Mutaties bij de Rijksgebouwendienst
openen Dordts Grotekerktoren
openen Kerktoren te Dordrecht niet meer in beweging
openen Personalia
openen Afscheid dr ir Emmen
openen Rapport over instorting aan de Vijzelstraat
openen De instorting te Geleen
openen De discussies
openen Rotterdams brugplan anno 1935-'36
openen Brugopritten in spiraalvorm
openen De restauratie van de Grotekerkstoren te Dordrecht (1)
openen Conforntatie: idee - illusie - werkelijkheid
openen Officieele mededeelingen van den Betonbond.
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Ofiicieele mededeelingenvan de Betonvereeniging.
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Onderzoek hydraulische bindmiddelen en beton
openen Onderzoek hydraulische bindmiddelen en beton.
openen Waterloopkundig laboratorium te Delft arch. Ir. H. Kammer
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni nar Apeldoorn en Loenen
openen Nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam
openen Rotterdamsche post V.
openen Rotterdamsche Post XI
openen De nieuwe Koninginnebrug twe Rotterdam
openen Het nieuwe havenkantoor te IJmuiden
openen Boekbespreking; Gewapend beton en ijzer in de brugbouw
openen Ontwerp van een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam door Dr. Ir. J. Emmen
openen Boekbespreking: Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas Rotterdam
openen Toepassing van hooge spanningen bij gewapend-betonconstructies
openen [...] toelichting van dr. ir. J. Emmen, die hij in zijn boek [Ontwerp voor een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam]geeft:
openen Het nieuwe havenkantoor te IJmuiden
openen Toepassing van hooge spanningen bij gewapend-betonconstructies
openen Enkele algemene beschouwingen over hangbruggen (...)
openen Toepassing van hooge spanningen bij gewapend-betonconstructies
openen Ervaringen met Franklin-palen
openen De werken in gewapend beton voor het station voor draadloze telegrafie op het Kootwijksche zand
openen Stationsgebouw Den Haag
openen De werken in gewapend beton voor het station voor draadlooze telegrafie op het Kootwijkse Zand
openen Gewapend beton en ijzer in den bruggenbouw [bespreking proefschrift.J. Emmen].
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen De brug over de Maas bij Rotterdam
openen Het beton als constructiemateriaal. Voodracht, gehouden voor den Bond voor Materialenkennis, op Woensdag 22 Maart 1939, door Dr.Ir. J. Emmen
openen Brugontwerp voor Rotterdam
openen [...] toelichting van dr. ir. J. Emmen, die hij in zijn boek [Ontwerp voor een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam_]geeft
openen Instelling commissie proefwoningen door de nijverheidsorganisatie T.N.O.
openen Officieele mededeelingen van den Betonbond.
openen Onderzoek hydraulische bindmiddelen en beton.
openen Dr.ir. Jan Emmen, 1889-1965
openen Gewapend beton en ijzer in den bruggenbouw [bespreking proefschrift J. Emmen]
openen Brugontwerp voor Rotterdam
openen Rotterdam en het bouwen
openen De Maastunnel te Rotterdam
openen De restauratie van de Grotekerkstoren te Dordrecht (1)
openen Conforntatie. Idee - illusie - werkelijkheid
openen Waterloopkundig laboratorium te Delft arch. Ir. H. Kammer
openen Nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam
openen Rotterdamsche post V.
openen Rotterdamsche Post XI
openen De nieuwe Koninginnebrug te Rotterdam
openen Boekbespreking. Gewapend beton en ijzer in de brugbouw
openen Ontwerp van een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam door Dr. Ir. J. Emmen
openen Boekbespreking. Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas Rotterdam
openen Stationsgebouw Den Haag
openen
openen Uitbreiding stationspostkantoor te 's-Gravenhage
openen De nieuwe oeververbinding te Rotterdam
openen De brug voor gewoon verkeer over den IJssel bij het Katerveer
openen Studie voor een gebouw ten behoeve der draadloze telegrafie;Studie voor een watertoren in beton;Gebouw ten behoeve der draadlozen telegrafie
openen
Boeken:
(5)
openen Gewapend-beton en ijzer in den brugbouw
openen Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam
openen Ontwerp voor een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam
openen Bruggen in Nederland 1800-1940. Bruggen van beton, steen en hout
openen Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
Lezingen:
(1)
openen Toepassing van hoge spanningen bij gewapend-betonc
Essay:
J. Emmen (1889-1965)

Jan Emmen studeerde in 1915 aan de TH in Delft af als civiel-ingenieur. Grote roem vergaarde hij met zijn niet uitgevoerde ontwerp voor een brug over de Koningshaven, de Koninginnebrug. Dit afgewezen ontwerp leidde tot een proefschrift Gewapend-beton en ijzer in den brugb ... meer

In 6.32 sec.