Gegevens over Elling, P.J.
  Geboren te Utrecht op 1897.01.30
  Overleden te Amsterdam op 1962.11.20
Nevenfuncties: TH Delft/buitengewoon hoogleraar architectuur/1957-?
Archief: NAi/ELLI
Werken:
(0)
Artikelen:
(100)
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Nieuw gebouw voor de B.P.M.
openen Amsterdams alarm
openen Plannen voor een A.M.V.J.-gebouw Rotterdam
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Bouwend Rotterdam
openen U moet weten
openen Prijsvragen
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Stationspostgebouw voor Amsterdam
openen Personalia
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Personalia
openen Pompstation te Jutfaas
openen Het staalskelet
openen Heiwerk voor het G.A.K.-gebouw te Amsterdam
openen Bouwplannen
openen U moet weten
openen Secretariaatsgebouw voor de Jaarbeurs te Utrecht
openen G.A.K.-gebouw geopend
openen Bouwen voor universiteit en hogeschool
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen Bouwplannen
openen Drie nieuwe jaarbeursgebouwen
openen Bouwplannen
openen Drinkwater en bouwen
openen Personalia
openen Wat, waar, wanneer ...
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Het experiment getoetst
openen Gemeenschappelijk administratiekantoor te Amsterdam
openen Aluminiumbekleding van een watertoren
openen De constructie van de stationspostgebouwen te Amsterdam
openen Prefabricage van staalconstructies
openen Boekentafel
openen Het Utrechtse Vreeburg: heel of half ei
openen u moet weten
openen De stedebouwkundige planning van de technische hogeschool te Delft
openen Apeldoorn gaat tweede part van De Maten bouwen
openen Werkgebouw en studio's te Hilversum architect W.L. van Oostrum te Haarlem
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (2)
openen Vervangen of restaureren?
openen Onbekend terrein
openen Twee moderne landhuizen te Hilversum architect P. Elling
openen Nieuwe uitgaven
openen Woonhuis te Bunnik bij Utrecht
openen Woonhuis te Hilversum architect P.Elling
openen Plannen voor een kantoorgebouw van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (b>P.M.) te 's-Gravenhage
openen Na-oorlogse Amsterdamse woningbouw
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Koninklijke fabriek van rijtuigen en spoorwagens, J.J. Beynes N.V., Beverwijk
openen Schoonheid als struikelblok
openen Bart van der Leck 80 jaar
openen Mededelingen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam
openen Woonhuis te Wassenaar
openen Bouwheer en bouwmeester
openen Rijnhotel te Rotterdam
openen Woonhuis aan de Schapendrift te Blaricum
openen Sportcentum voor studenten te Delft
openen Secretariaatsgebouw voor de Jaarbeurs te Utrecht
openen Vara-studio's te Hilversum
openen Mededelingen
openen Een experiment in ruimte
openen Hedendaagse Bouwkunst in Nederland
openen Bouwkunst afgebeeld
openen Gemengd nieuws
openen Hoogbouw in staal
openen Korte Berichten
openen "De ontwerper en zijn tijd"
openen VARA-studio's te Hilversum
openen Drie nieuwe jaarbeursgebouwen
openen Een prijsvraag van de B.P.M. voor een kantoorgebouw
openen Over de Nederlandse inzending [op Triennale Milaan]
openen Eigen huis
openen Een plan voor het dorp Nagele
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen De vijf Experimentele Woningbouwplannen
openen Nieuwbouw voor de Lettergieterij "Amsterdam"[.] Archn Merkelbach en Elling
openen Verbouwing van een flat voor Dr C. van der Leeuw[.] Arch. bureau Merkelbach en Elling in samenwerking met Bart v.d. Leck
openen Verbouwing flat te msterdam[.] Toelichting
openen Tentoonstelling van Nederlandse architectuur in Engeland
openen Laboratorium Ketjen
openen De Amer-Centrale
openen [Meubelkunst]
openen Hal Theod. Gilissen Bank Amsterdam
openen Studieprijsvraag Laanweg, Amsterdam N.
openen A. et A. Studieprijsvraag
openen Samenhang en competentie van architectuur en stedebouw
openen Nieuwe Hoogtepunten in Rotterdams City. Compromissen van grote invloed
openen Fantasierijke combinatie Rijnhotel - A.M.V.J.-gebouw
openen De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen Programma van de Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord
openen Mart Stam
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
P.J. Elling (1897-1962)

Petrus Johannes (Piet) Elling wordt in 1897 te Utrecht geboren. Hij groeit op in Utrecht, in een groot, streng katholiek kleermakersgezin. Elling haalt zijn timmermansdiploma aan de ambachtsschool, om hierna zijn opleiding te vervolgen aan de kunstnijverheidsschool te ... meer

In 2.20 sec.