Gegevens over Coenraad, J.
  Geboren te Zaandam op 1886.04.05
  Overleden te Zaandam op 1945.05.19
Opleiding: Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand/1903-1906;Hoger Bouwkunst Onderricht, A
Archief: NAi/EILM
Werken:
(0)
Artikelen:
(11)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verplaatsing van een petroleumtank
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Nieuwe Ambachtsschool te Zaandam
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.H. Eilmann (1840–1916), H.D. Eilmann (1843–1883) en J. Coenraad (1886–1945)

De gebroeders Johan Herman en Herman Diderich Eilmann zijn niet alleen aannemers in de bouw, maar ook de ontwerpers van een gevarieerd oeuvre. Het woonhuis voor Cornelis Kamphuijs aan de Westzijde in Zaandam word ... meer

In 1.85 sec.