Gegevens over Eesteren, C. van
  Geboren te Alblasserdam op 1897.07.04
  Overleden te Amsterdam op 1988.02.21
Nevenfuncties: TH Delft, afdeling bouwkunde/buitengewoon hoogleraar stedenbouwkunde/1948-?
Werken:
(9)
openen dorpsplan Nagele
openen Kantoorgebouw Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) Bos en Lommerplantsoen Amsterdam
openen ontwerp Museumplein Amsterdam (ontwerp De Casseres, Van Eesteren, Karsten, Merkelbach)
openen Pre-advies organische woonwijk in open bebouwing
openen Stedebouwkundig ontwerp Museumplein Amsterdam
openen Villa A. Kersseboom Van Offenberglaan's-Gravenhage
openen Woningbouwplan Geuzenveld Amsterdam
openen Woningen Molensloot, Den Haag
Artikelen:
(280)
openen Woonwijk "Neubuehl" te Zürich
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Bericht
openen "Publicaties van de internationale congressen voor het nieuwe bouwen".
openen Tentoonstelling De rationele woonwijk
openen Het nieuwe bouwen te Barcelona
openen Het Bauhaus wordt voortgezet. Kroniek eener school
openen De modelwoning in de 'Bijenkorf' te Rotterdam
openen De fusie van De 8 en de Groep 32
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen Karl Moser + 28 Februari 1936
openen Rotterdam en het bouwen
openen Scholennummer. Inleiding
openen Bau-Entwurfslehre door Prof. Ernst Neufert [boekbespreking]
openen Over de "8 en Opbouw"
openen Indrukken van het 5e congres van de C.I.A.M. te Parijs (28 juni tot 2 juli)
openen Architect Dr. L.C. Walter Gropius benoemd tot leider der architectenafdeeling van de "Harvard-University" U.S.A.
openen Nieuws uit de C.I.A.M.
openen Eenige opmerkingen over de tentoonstelling abstracte kunst
openen Waarom wij uit de 8 gingen!
openen Torrès Clavé
openen Internationale congressen voor het nieuwe bouwen C.I.A.M.
openen Inleiding
openen Van Loghem als docent
openen Woorden van afscheid aan het graf van J.B. van Loghem [...]
openen Ter inleiding bij de afbeeldingen en de bespreking van het Studiogebouw 2 van de A.V.R.O.
openen Verslag Conferentie 20-22 December 1940
openen In Holland staat een huis[.] Publikatie van projecten voor de Zomertentoonstelling van interieurs in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Gli Elementi Dall' Architettura Funzionale [Boekbespreking]
openen Twee fabrieken
openen Boekbespreking
openen Ontvangen tijdschriften
openen Holland op zijn rechtst
openen Architectuur-diagnose (naar aanleiding van de architecxtuur-tentoonstelling van de "Stijl-groep" in de galerie Rosenberg te Parijjs)
openen Bouwkunst reactie
openen Van bewoner tot consument; De Nieuwe Zakelijken en hun toekomstvisie (2)
openen Stedebouwkundige prijsvraag
openen De woningvoorziening in 1947
openen C.I.A.M.-gedelegeerden te Zürich bijeen
openen Een hart voor Oosterbeek
openen Nieuwe hoogleraren te Delft
openen Bridgwater - 1947
openen Diversen
openen Sir Lancelot over zijn bezoek aan Nederland
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen Inaugurele rede van prof. C. van Eesteren
openen Professor F.A. Eschauzier
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen 50 jaren stedebouw
openen Bouwcentrum geopend als internationaal instituut
openen Hoe anderen het zien
openen Problemen bij stedebouwkundige maatregelen
openen Architect B. Merkelbach stadsbouwmeester van Amsterdam
openen Afd. bouwkunde te Delft
openen Stedebouwkundige adviescommissie voor de IJsselmeerpolders
openen Personalia
openen Voordrachten te Darmstadt over Nederlandse problemen
openen Mies van der Rohe: vormgeving van ruimte
openen Plan voor Lelystad
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Uitslag prijsvraag groenstrook Buitenveldert
openen Boekentafel
openen Amsterdams verkeersprobleem
openen Vestiging van Renault te Amsterdam
openen Spiegel van de week
openen Naar een samenlevingsarchitectuur
openen Het experiment getoetst
openen U moet weten ...
openen Raad van advies voor ruimtelijke ordening
openen Lelystad, plan gereed, bouw begonnen
openen Spiegel van de week
openen Op de drempel
openen Stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam in vogelvlucht (2)
openen Monumentenzorg en ruimtelijke ordening
openen Wat, waar, wanneer ...
openen Afscheidscollege prof. C. van Eesteren
openen Raad voor de stedebouw in Amsterdam
openen Wonen of bos
openen De parallax in de bouwkunst
openen Groot recreatiegebied in Zuidelijk Flevoland
openen David Roëllprijs voor prof. C. van Eesteren
openen Ooggetuige bij eerste schreden
openen Het verkeer in de ruimtelijke ordening
openen Pleidooi voor een belevenis
openen De stedebouwkundige planning van de technische hogeschool te Delft
openen Recreatieplan in agrarisch landschap
openen ... want men heeft u toch nodig, ook al gelooft men dat nauwelijks
openen Tussen Pythia en Jeanne Modaal
openen Architectenbureaus lijden sterk aan kennisverlies
openen Prijzenswaardige ouderdom
openen Wolkenkrabbers een teken van beschaving
openen Herinnering in episoden aan architect Wieger Bruin
openen Voor niks gaat nog steeds de zon op
openen Emile Aillaud en zijn ideeën over sociale woningbouw
openen Venetiaanse bul voor professor Cornelis van Eesteren
openen Jongens van het eerste uur
openen De opdracht en de opdrachtgever: Rotterdam en Nationale Nederlanden
openen Herinnering aan Dick van Woerkom
openen In memoriam Cornelis van Eesteren
openen Aardstralen en andere dingen
openen Prix de Rome: Aardigheid eraf
openen Afscheid van het Olympische Stadion
openen Landschapsarchitectuur (boekbespreking)
openen Eerbetoon aan Van Eesteren
openen Bijlmermeer wordt opnieuw uitgevonden
openen De [naoorlogse] Wijken
openen Opbouwen van kennis
openen Op zoek naar de kern van de stedebouwkunde
openen Agenda
openen Uit de stad van Ford Naar aanleiding van foto's en mededeelingen van den Amer. architect Lonberg Holm
openen De prijsvraag "Unter der Linden". Architect C. van Eesteren behaalt den eersten prijs.
openen Amerikaansche torenhuizen
openen Civiel en bouwkundig studentengezelschap "Practische studie".
openen Internationale leergang voor nieuwe architectuur
openen Het laatste nummer van "De Stijl"
openen Nieuwe uitgaven
openen Het waardhuis te Elshout
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Prix-de-Rome voor bouwkunst
openen Tentoonstelling Prix-de-Rome bouwkunst
openen Amerikaansche Indrukken
openen De nieuwe architectuur
openen Berichten: Unter den Linden
openen Bouw- en woningverordening te Rotterdam
openen De organisatie van een centraal materiaal-onderzoek-station
openen Officiële mededeelingen aan de vereenigingen no. 18
openen De ontwikkelingsgang van Theo van Doesburg
openen Nieuwe stations te Amsterdam
openen De in gebruik genomen nieuwe stations te Amsterdam
openen Studiegroep woningarchitectuur
openen Stedebouwkundige Prijsvraag
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen Een internationale architecten-organisatie in voorbereiding
openen Inaugurale rede van prof. C. van Eesteren
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Excursie van "Stylos" naar Finland
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over het jaar 1963
openen Prof. C. van Eesteren 4 juli 70 jaar
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Personalia
openen De 'experimentele woningbouwprijsvraag' van de B.N.A.
openen Personen
openen Korte Berichten
openen Lelystad: geen stad en geen dorp maar heel veel vriendelijkheid
openen Stedebouwkundige concepties: van Lelystad tot Almere
openen Lelystad wijzigt stedenbouwkundige koers. Van CIAM tot woonerf
openen De fusie van "De 8" en de "Groep 32".
openen De fusie van "de 8" en de "Groep 32"
openen Prijsvraag Dorpscentrum te Oosterbeek
openen Stand van zaken
openen [Brief aan A et A]
openen Over samenwerking tussen architecten en schilders
openen De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen ern cultuurlandschappen, hun verschijningsvormen en uitdrukking. Rede uitgesproken door Prof. C. van Eesteren op 28 April 1948
openen Boekbespreking Mechanization takes command door S. Giedion
openen Tijdschriftbespreking. Plan: Tidskrift för planering av landsbygd och vätorter
openen Een halve eeuw bouwen
openen Over de Nederlandse inzending [op Triennale Milaan]
openen Een plan voor het dorp Nagele
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen Adres van de Kring Amsterdam van de B.N.A.
openen Een buitenbeentje
openen Studieprijsvraag Laanweg, Amsterdam N.
openen A. et A. Studieprijsvraag
openen Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord
openen [verbindende teksten bij bijdragen studiedag]
openen Post Box for the development of the Habitat (B.P.H.)
openen 'De Stijl' toen en J.J.P. Oud nu
openen De T.H. en de internationale architectuur
openen Nieuw-Den Haag
openen Allerlei. Dr. Berlage en het vraagstuk der volkshuisvesting
openen Klein Tornooi
openen Grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam. Algemeen uitbreidingsplan
openen 'Nagele' - dorp met een kunsthart
openen Bouwkunst reactie
openen Van Loghem als docent
openen Woorden van afscheid aan het graf van J.B. van Loghem [...]
openen Bebouwing Wieringermeerpolder
openen Ter inleiding bij de afbeeldingen en de bespreking van het studiogebouw 2 van de A.V.R.O.
openen Frankendaal, een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen De fusie van De 8 en de Groep 32
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen De modelwoning in de 'Bijenkorf' te Rotterdam
openen Het Bauhaus wordt voortgezet. Kroniek eener school
openen Het nieuwe bouwen te Barcelona
openen Tentoonstelling De rationele woonwijk
openen "Publicaties van de internationale congressen voor het nieuwe bouwen".
openen Bericht
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Woonwijk "Neubuehl" te Zürich
openen Ter inleiding 9bij themanummer 'De functionele stad', t.g.v. stedebouwkundige tentoonstelling in Stedelijk Museum A'dam, 1-30 juni 1935]
openen Duizend mijlen over zee met het Congres van het Nieuwe Bouwen
openen Internationale Revue
openen Uitnoodiging tot het 4e internationale congres voor het nieuwe bouwen.
openen 4e Internationale Congres in Moskou (1-10 Juni 1933).
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Internationale Revue i 10
openen Mededeelingen
openen Nieuwe Architectuur
openen Int. Congres voor Moderne Architectuur
openen Internationale Leergang voor Moderne Architectuur
openen Mededeelingen
openen In memoriam Arch. Ir. J. Duiker b.i.
openen Mededeelingen
openen Titel voor Van Tijen
openen Feijenoord
openen De Jordaan
openen De Bijlmer Het einde van een doodlopende weg
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Van tuinstedebouw tot stedelijke uitwaaiering
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Americana
openen Pleidooi voor een naïef realistische stedebouw
openen Geschiedenis van Amsterdam 1919-1945 levendig beschreven
openen Óver een stedebouwkundige hink-stap-sprong[.] Staalkaart van driekwart eeuw stedebouw
openen Het Italiaanse rationalisme vlucht in een autonome architectuur
openen Van melancholisch peinzen in de natuur tot gebruiksgroen voor het gewone volk[.] Oorsprong en geschiedenis van het volkspark
openen Architectuurhistorie lijdt onder elitaire opleiding
openen Van oude gebouwen in het voorbijgaan
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen Bij de dood van prof. ir. J.H. v.d. Broek - een vernieuwer die sporen nalaat
openen Boeken
openen Jaap Bakema
openen Nieuwe uitgaven. N.B. De Stijl, Maandblad voor Nieuwe Kunst, Wetenschap en Kultuur. 'Dernier numéro'
openen Programma van de Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord
openen De betekenis van het Laanwegkwartier als wijkcentrum voor Noord
openen Fragmenten uit de rede van C. van Eesteren als voorzitter van de C.I.A.M., bij de opening der tentoonstelling ['De Functionele Stad', Stedelijk Museum A'dam]
openen Theo van Doesburg
openen De Prix de Rome 1935
openen Woonwijk "Neubuehl" te Zürich
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Bericht
openen "Publicaties van de internationale congressen voor het nieuwe bouwen".
openen Tentoonstelling De rationele woonwijk
openen Het nieuwe bouwen te Barcelona
openen Het Bauhaus wordt voortgezet. Kroniek eener school
openen De modelwoning in de 'Bijenkorf' te Rotterdam
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen Naar aanleiding van de prijsvraag voor een watertoren te Wassenaar
openen Woonwijk "Neubuehl" te Zürich
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Bericht
openen "Publicaties van de internationale congressen voor het nieuwe bouwen".
openen Tentoonstelling De rationele woonwijk
openen Het nieuwe bouwen te Barcelona
openen Het Bauhaus wordt voortgezet. Kroniek eener school
openen De modelwoning in de 'Bijenkorf' te Rotterdam
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen Woonwijk "Neubuehl" te Zürich
openen ...... wie stout is - een gard.
openen Boekbespreking. Rationelle Bebauungsweisen.
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Bericht
openen "Publicaties van de internationale congressen voor het nieuwe bouwen".
openen Tentoonstelling De rationele woonwijk
openen Het nieuwe bouwen te Barcelona
openen Het Bauhaus wordt voortgezet. Kroniek eener school
openen De modelwoning in de 'Bijenkorf' te Rotterdam
openen Frankendaal: een woonbuurt in de Watergraafsmeer te Amsterdam
openen Afd. bouwkunde te Delft
Boeken:
(3)
openen Architectenprogramma voor de woningbouw
openen Cornelis van Eesteren Architect Urbanist. Deel I Bouwkunst, Stijl, Stedebouw Van Eesteren en de Avant-Garde
openen Cornelis van Eesteren Architect Urbanist. Deel II Het Algemeen Itbreidingsplan van Amsterdam Geschiedenis en Ontwerp
Lezingen:
(0)
Essay:
C. van Eesteren (1897-1988)

Cornelis van Eesteren is een zoon van Balten van Eesteren, firmant van het aannemersbedrijf Boele & Van Eesteren; en hij leert het bouwen uit de praktijk kennen. Hij gaat voor theoretische onderbouwing naar de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschap ... meer

In 5.95 sec.