Gegevens over Eberson, L.H.
  Geboren te Arnhem op 1822.03.23
  Overleden te Arnhem op 1889.11.30
Archief: NAi/EBER
Werken:
(2)
openen Koninklijke stallen Den Haag
openen Rijksmuseum Amsterdam
Artikelen:
(38)
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
openen Verslag van de elfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Nationaal Monument voor 1813
openen Schoorsteenmantel, geplaatst in de eetzaal van het kasteel Biljoen, bij Arnhem
openen Het landgoed Beekhuizen
openen Kippenhok met loop op de buitenplaats: "Klein Roosendaal"
openen Beschouwingen over de bouwkunst. Door Viollet-Le-Duc, Rijks-architect te Parijs.
openen Oranjerie, gebouwd door den Heer W. Baron van Heeckeren van Kell te Ruurlo, in het jaar 1866
openen Het landhuis De Kortenburg nabij Renkum
openen Museum te Amsterdam
openen
openen Rapport over de bouwkunst op de Internationale Koloniale- en Uitvoerhandeltentoonstelling te Amsterdam 1883
openen Prijsvraag voor den bouw van eene nieuwe beurs te Amsterdam
openen Ontwerp van eene kerk voor den protestantschen eeredienst
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Binnenlandsche berichten
openen De nieuwe beurs
openen Prijsvraag voor de bouw van eene nieuwe beurs te Amsterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen Het rapport der jury over de beurs-ontwerpen
openen De opening van het nieuwe Rijks-museum te Amsterdam
openen Tentoonstelling van bouwkunst en kunstnijverheid in de 'Haagsche Kunstkring'
openen Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Wageningen
openen Beursgebouw te Amsterdam
openen Cuypers en De Stuers
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging "rotterdamsche Schouwburg"
openen Het rapport der jury over de beurs-ontwerpen
openen De opening van het Rijks-museum te Amsterdam
openen Hugo Pieter Vogel [necrologie]
openen Binnenlandsche berichten
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag
openen Binnenlandsche berichten
openen Prijsvraag van de Louisa-stichting
openen De Amsterdamse Beurskwestie
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging "rotterdamsche Schouwburg"
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
L.H. Eberson

Lucas Hermanus Eberson wordt in 1822 in Arnhem geboren als zoon van een smid. Door het jonge overlijden van zijn ouders is Eberson op 13-jarige leeftijd wees. Zijn familie neemt de opvoedingstaken over. Eberson volgt vanaf 1841 lessen in de bouwkunde aan de tekenschool van J. Bre ... meer

In 2.85 sec.