Gegevens over Dongen jr., J. van
  Geboren te Breda op 1896
  Overleden te ... op 1973
Adres(sen): , Ginneken
, Amsterdam
, Apeldoorn
Archief: NAi/DONG
Werken:
(0)
Artikelen:
(243)
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Wageningen Behoud van het gesloten stadskarakter
openen Rhenen
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen U moet weten
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen U moet weten
openen In memoriam G. de Zeeuw architect B.N.A.
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Twee kerkjes van architekt G. Feenstra
openen Bij het werk van architekt G. Feenstra
openen De Opstandingskerk. N.H. Kerk te Nijmegen-Oost. Architectenbureau Feenstra Arnhem
openen Een Nederduits Hervormde Kerk te Huissen (Gld). Architect G. Feenstra te Arnhem
openen Christocentrische Kirchenkunst
openen Berichten en varia
openen De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Mededeelingen van het Gilde
openen "R.K. Bouwblad" (11 Jan.)
openen Gildereis Groningen 1934
openen "R.K. Bouwblad"
openen Kerkhofkunst. Lezing gehouden op de XVe Nederlandsche Liturgische Week
openen Bouwkunst...... kleinzieligheid?
openen Architect Koldewey in Vlaanderen [over lezingen]
openen Een meervoudige opdracht voor den bouw van een kapel op de R.K. Begraafplaats St. Barbara te 's-Gravenhage
openen Drukkerij 'Hermes' te Eindhoven. Architekt: C.H. de Bever B.N.A.
openen Van de vereeniging. Bundeling der lezingen, gehouden op de studiedagen in 1933
openen Een Van de Velde-nummer van het maandblad 'Kunst'
openen Van de vereeniging. Verslag der algemeene vergadering op zaterdag 9 Juni 1934 in hotel 'Suisse' te Tilburg
openen De verhouding tusschen kerkelijke opdrachtgever en kunstenaar. Lezing gehouden op de studiedagen der A.K.K.V., 1934
openen Schoonheidscommissies
openen Nieuwe uitgaven. Perspectiefteekeningen voor bouwkundigen, door J.J. Vriend en G. Arendzen
openen De nieuwe R.K. kerk met pastorie in de Veldmaat (gemeente Haaksbergen. Architekt Johs. Sluijmer B.N.A. te Enschede
openen Van de vereeniging. Gebundelde inleidingen der studiedagen 1934
openen De nieuwe kerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Assen. Architek Jan van Dongen Jr., B.N.A. te Apeldoorn
openen Van de vereeniging. Voordrachten studiedagen 1934
openen Van de vereeniging. Studiedagen te Huybergen
openen Vier radiolezingen. 1. Doel en richting van het R.K. Bouwblad
openen Vier radiolezingen. 2. Landeigen vormen in de kerkelijke architectuur
openen Vier radiolezingen. 3. De toekomst der beeldende kunst
openen Vier radiolezingen. 4. De verhouding tusschen opdrachtgever en kunstenaar
openen Nieuwe uitgaven. Principaal en architekt
openen Van de vereeniging. Groep bouwkunst
openen Van de vereeniging. Open brief aan den heer J. van Dongen jr.
openen Nieuwe uitgaven. Jaarverslag van het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland
openen Nieuwe uitgaven. Jaarverslag 1934 'Geldersch Genootschap'
openen Het Museum Boijmans te Rotterdam
openen Allerlei. Over 'kunst'
openen Nieuwe uitgaven. 'Die Christliche Kunst', Nr. 10, Juli 1935
openen Nieuwe uitgaven. Nieuwere architektuur
openen Nieuwe uitgaven. Overijssel - hoe het bouwt. Dikwijls goed, dikwijls fout
openen Allerlei. Hoe is het mogelik?
openen Handwerk en machine
openen De St. Engelbertkerk te Keulen
openen Tentoonstellingsarchitektuur
openen Nieuwe uitgaven. Keukens
openen Bij werk van J.A. van Dongen +
openen Toelichting bij een enkele en een dubbele woning te Apeldoorn. Arch. Jan van Dongen Jr. B.N.A.
openen Nieuwe uitgaven. Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa
openen Organisch bouwen
openen Nieuwe uitgaven. Richtlijnen voor saneering van het bouwvak, door Architekt Ide Bloem
openen Nieuwe uitgaven. Bouwkundige bladen
openen Nieuwe uitgaven. Paul Bromberg: de kleine practische woning tevens bouw en inrichting van weekend- en zomerhuisjes
openen Allerlei. Over goeden smaak gesproken!
openen Twee kerkjes van architekt G. Feenstra
openen Het stalen raam, door A.W. de Goey
openen Het Olympisch dorp te Berlijn
openen Allerlei. Cursus voor architektenopleiding
openen Onze kerkhoven
openen Een kerk in Japan
openen Woningbouw en techniek
openen Nieuwe uitgaven. Aanbesteding en prijsberekening van schilderwerken
openen Evangelische kapel in Bad Kohlgrub. Architekt: German Bestelmeyer
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Groep bouwkunst. Jaarvergadering
openen Vlaamsche bouw- en aanbestedingskalender 1937
openen Nieuwe uitgaven. Accoustisch en thermisch bouwen, door ir. J.B. van Loghem b.i.
openen Bij een kroonjaar
openen Allerlei. Architektenopleiding
openen Een schilderswoning aan den oever van den ouden Oder. Architekt: Werner Harting
openen Nieuwe uitgaven. ' Architectuur' door Ir. A. Boeken
openen Een oorlogsmonument
openen Nieuwe uitgaven. Nationale woningraad
openen Nieuwe uitgaven. Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en stedebouw
openen Nieuwe uitgaven. Geldersch Genootschap tot Bevordering en Insdtandhouding van de schoonheid van stad en land
openen Een woonhuis in Riehen
openen Houten kerken in Finland
openen Bij het werk van architekt G. Feenstra
openen Nieuwe uitgaven. Bouwkundige gids
openen Nieuwe uitgaven. Mouseion-reeks, nr. 3 Siameesche Bouwkunst, ingeleid door L.D. Petit
openen Nieuwe uitgaven. Isolatie, door Dr. K. Möller
openen Nieuwe uitgaven. Het moderne interieur, door W. Retera Wzn.
openen Jaarverslag Instit. voor Sier- en Nijverheidskunst
openen Bij werk van architekt Prof. Fritz Schopohl
openen Nieuwe uitgaven. Dagelijksch brood. I. De kersttijd
openen Nieuwe werken. Architectonische details
openen Nieuwe uitgaven. Die Schmiedearbeiten. Technik, Formgebung und Anwendung, door Gewerbeschulrat Hans Scheel
openen Nieuwe uitgaven. Van Gendt's bouwkalender
openen Inlandsche bouwkunst
openen De Verlosserkerk aan den Fasantenhof te Kassel. Architekt: K. Schmiedt
openen Nieuwe uitgaven. 'Beknopte kleurenleer', door E. Rijgersberg
openen Een woonhuis in Oberbayern. Arch. Alfred Kirchener
openen Een missiehuis te Goirle. Architekt: ir. Bern. Oomen b.i.
openen Nieuwe uitgaven. Verslag van de vereeniging 'Nederland in den vreemde' over 1937
openen Nieuwe werken. Beter wonen
openen Een evangelische kapel te Wilhelmshorst. Architekt Winfried Wenland
openen Brabant let op Uw zaak
openen Nieuwe uitgaven. Kleine landhuizen in Holland, door F. Hausbrand
openen Nieuwe uitgaven. Memlings Madonna's te Brugge
openen Nieuwe uitgaven. Instituut voor Ser- en Nijverheidskunst. Jaarverslag 1937
openen Allerlei. Holland zien!
openen Nieuwe uitgaven. 'De bouwkunst van ons land', door J.J. Vriend
openen De studiedagen te Huybergen 14-17 April 1939
openen Evangelische kerk in Bad Wiessee. Architekt Bruno Biehler
openen Het Katholiek Gemeenschapsoord
openen Werk van Paul Schmitthenner
openen Prijsvraag voor een landarbeiderswoning. Uitgeschreven door het bestuur van de tentoonstelling 'Ideaal wonen'
openen Kapel op de St. Josephstichting te Apeldoorn. Architekt: J. van Dongen jr. B.N.A.
openen Nieuwe uitgaven. 'Houtverbindingen en steenverbanden'. 'Afdekkingen van deur- en raamopeningen'. 'Deur- en raamconstructies'
openen Nieuwe uitgaven. Constructieleer voor timmerlieden ten behoeve van het nijverheidsonderwijs
openen Over schoonheidscommissies en beroepsbescherming
openen Nieuwe uitgaven. Houtmaten en benamingen in tabellarischen vorm, ten dienste van architekten, aannemers en alle houtgebruikers
openen Reactie
openen Herleving van de Christelijke kunst in Bretagne
openen Nieuwe uitgaven. Kennis van bouwstoffen
openen Houtbouw
openen O.L. Vrouw ter Eem te Amersfoort. Architect B.J Koldewey B.N.A.
openen Nieuwe uitgaven. Romaansche bouwkunst in West-Vlaanderen, door M. English
openen Constructieleer voor timmerlieden ten behoeve van het Nijverheidsonderwijs, door S.P. Botman
openen Dubbel landhuis te Huis-ter-Heide
openen Een nieuwe R.K. Kerk te Vierlingsbeek. Architect Jan Strik
openen Restauratie van de kerk te Oirlo (L.). Architectect ir. Jules Kayser
openen Boekbespreking. Land en volk van Brabant
openen De Kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in het Heuvelkwartier te Breda. Architect: prof. ir. M.J. Granpré Molère
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Kentering in het Architectuurinzicht
openen De Koninklijke School voor Kunstnijverheid te 's-Hertogenbosch. Architecten: irs J.G. Deur en C. Pouderoyen
openen De plaats van het bevrijdingsmonument op de Grote Markt te Breda
openen Dubbel landhuis te Huis-ter-Heide
openen De nieuwe Geref. Kerk te Oosterbeek. Architect W. Verschoor
openen Schetsplan voor een R.K. Kerk te Vierlingsbeek
openen Een Nederduits Hervormde Kerk te Huissen (Gld). Architect G. Feenstra te Arnhem
openen Kerk te Velddriel. Architect Jos. C.A. Schijvens
openen Studie week-end
openen Vierentwintig woningen te Apeldoorn. Architect: Jan Grypsma
openen De Sint Pauluskerk te Emmen
openen De Opstandingskerk. N.H. Kerk te Nijmegen-Oost. Architectenbureau Feenstra Arnhem
openen Van koetshuis tot kapel
openen De Kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Nijmegen. Arch. Ir. H. Thunnissen
openen Uit buitenlandse tijdschriften. 'Das Münster'
openen Het moderne program van de kerkbouw [met nabeschouwing]
openen 'n Reisverrassing
openen Een Spaansche parochiekerk
openen De St. Antoniuskerk te Eindhoven. Toelichting van de architecten
openen Ontwerp voor een gereformeerde kerk c.a. te Oosterbeek
openen Dependance Hotel Schoonoord te Heelsum. Architect Jan Grijpma
openen De nieuwe kerk van den H. Antonius van Padua te Groesbeek
openen Kunst in België
openen Enige resultaten van het H.B.O. te Tilburg
openen Kerkhofbesturen 'opgepast'!
openen Noodkerken
openen Elf vrienden
openen Bij een ingang
openen Nieuwe uitgaven. Maerlantbibliotheek XIII. Dr. Irmengard von Roeder-Baumbach 'Versieringen bij blijde inkomsten'
openen Nieuwe uitgaven. Protestantse kerkbouw I
openen Nieuwe uitgaven. Architect Gunar Asplund, - biografisch essay, door Hakon Ahlberg
openen Nieuwe uitgaven. Haus und Strasse im Vorort, door Gustav Wolf
openen Nederland bouwt in baksteen. Naar aanleiding van de tentoonstelling in Museum Boymans te Rotterdam 20 Juli - 15 October 1941
openen Studiedagen der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging
openen De St. Theresiakerk te Apeldoorn
openen Nieuwe uitgaven. Monumentale glasschilderkunst in Nederland
openen Nieuwe uitgaven. 42e jaarverslag van de Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht. 1940
openen Nieuwe uitgaven. Bouwkundige gids, door F.H. Mijling en H. Vergoossen
openen Kindervacantiehuis te Wallgau, Hoog Beieren. Architecten Eisenlohr en Pfennig te Stuttgart
openen Nieuwe uitgaven. 'Van heilige symbolen', door Romano Guardini, vertaald door Dr. V. Leemans
openen Ahrend's bouwkundig zakboek
openen Nieuwe uitgaven. Het meubel van Gothiek tot Biedermeier, door Dr. Anne Berendsen
openen Bouwkunst in Finland
openen H. Geest kapel te Assel-Kootwijk
openen Nieuwe uitgaven. De grondslag voor een nieuwe gemeenschap naar de leer van Quadragesimo Anno, door P. Dr. Mr. Angelinus O.F.M. Cap.
openen Twee landhuizen van architect G.J. Postel
openen Een ontspanningsgebouw in Gros-Hansdorf bij Hamburg. Architekten: Albert Hauschildt en Fritz Lipowsky
openen Schetsplan voor een R.K. kerk te Nijmegen. Architect: Jan Strik
openen De St. Joseph Kerk te Tegelen
openen Kapel op Jonkersbos te Nijmegen. Architect: F. Mol
openen De Kerk van H. Hart te Mazamet (Fr).Architect M. Joseph Belmont
openen S. Piero in Palco
openen In memoriam Kees van Moorsel
openen De dragers en de mensen. Het einde van de massawoningbouw
openen Gymnasium c.a. van de P.P. Augustijnen te Eindhoven
openen Boekbespreking. Erich Widder, 'Zeichen des Heils'
openen Drie protestante kerken in Arnhem
openen Twee katholieke kerken in Amstelveen. H. Geestkerk - architect: J.G. de Groot. Kerk van O.L. Vrouw v.d. Berg Carmel - architect: P. Sips
openen Kees de Bever +
openen Le Corbusier. Een parochiekerk te Firminy (Fr.)
openen Drie kerken op de Veluwe te Ermelo, Nunspeet en 't Harde
openen Nieuw Paleis van Justitie te Arnhem
openen Drie kerken in het bisdom Utrecht. 1. St. Laurenskerk te Bilthoven. 2. St. Nicolaaskerk te Odijk. 3. St. Bernarduskerk te Utrecht
openen De stadsschouwburg te Eindhoven. Architecten: Ir. C.G. Geenen, Ir. L.R.T. Oskam en G.M. Geenen
openen Een schouwburg te Apeldoorn
openen De schouwburg in Den Helder
openen Insula Dei in Arnhem. Architect: J. van Dongen jr.
openen Le Corbusier 1918-1960
openen De kerk van 'St. Anne'te Nancy
openen De Pauluskerk in Nijmegen. Architecten Nap en van Ede
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Nieuwe uitgaven. Accoustisch en thermisch bouwen, door ir. J.B. van Loghem b.i.
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Allerlei. Holland zien!
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Volkshoogeschool voor bouwkunst
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Kleuterschooltje te 's-Gravenhage. Architect: Nics. Molenaar
openen 'Verpleegtehuizen bejaarden'. Uitgave Bouwcentrum Rotterdam
openen R.K. Middelbare Meisjesschool te Oss
openen Kapel te Huis ter Heide. Architect Corns. Elffers
openen R.K. Kerk te Overloon. Architect: Jan Strik
openen 'Interbau Berlin 1957'. In drie maanden 922.950 bezoekers!
openen Technische School te Nijmegen. Lagere technische school Dr. Poels te Nijmegen. Architecten: Bureau Irs. J.G. Deur en C. Pouderoyen, medewerker P. Tak, Nijmegen
openen H. Geestkerk te Roermond. Architect Prof. Ir. F. Peutz
openen Kapel te Hem (Fr.). Architect Hermann Baur
openen Boekbespreking. Kleuterscholenbouw
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Allerlei. Holland zien!
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Kleuterschooltje te 's-Gravenhage. Architect: Nics. Molenaar
openen Noodkerken
openen Een meervoudige opdracht voor den bouw van een kapel op de R.K. begraafplaats St. Barbara te 's-Gravenhage
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J. van Dongen jr. (1896-1973)

Jan van Dongen wordt in 1896 in Breda geboren. In 1913 behaalt hij het getuigschrift voor leerling-timmerman aan de Ambachtsschool van Breda. Hij ontwikkelt belangstelling voor bouwen en ontwerpen en volgt tijdens zijn militaire dienstplicht een schriftelijke PBN ... meer

In 3.65 sec.