Gegevens over Doesburg, Th. van
  Geboren te Utrecht op 1883.08.30
  Overleden te Davos op 1931.03.07
Archief: NAi/DOES
Werken:
(2)
openen Atelierwoning Van Doesburg Meudon Frankrijk
openen Ontwerp voor een verkeersstad (ontwerp T. van Doesburg)
Artikelen:
(248)
openen Het laatste 'Styl' nummer verschenen. Atelier met oning te Neudon-Val-Fleury. Architect Theo van Doesburg
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen Vernieuwingspogingen in de architectuur. Naar aanleiding van het slot van het artikel van Prof. Ir. J.G. Wattjes in Bouwbedrijf van 29 April j.l. no 9.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland: Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
openen Over de "8 en Opbouw"
openen Over kunst en abstracte kunst zegt [...]
openen Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Abstracte Kunst" te Amsterdam
openen Abstracte kunst is zuiverder kunst
openen Eenige opmerkingen over de tentoonstelling abstracte kunst
openen Waarom wij uit de 8 gingen!
openen Sticht de 8 verwarring?
openen Moderniseering van den Stadsschouwburg
openen Aan Piet Mondriaan op zijn 70en verjaardag
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Words, words!
openen Voorwaarden tot een nieuwe architectuur
openen Ontvangen tijdschriften
openen Holland op zijn rechtst
openen Architectuur-diagnose (naar aanleiding van de architecxtuur-tentoonstelling van de "Stijl-groep" in de galerie Rosenberg te Parijjs)
openen Het glas in lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Architectuurvernieuwingen in Servië, Polen, Japan, enz.
openen De taak der nieuwe architectuur
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Goed wonen
openen Negende Triennale
openen Het visitekaartje van het Nieuwe Bouwen
openen Over de toekomst der architectuur
openen Mies van der Rohe: vormgeving van ruimte
openen Boekentafel
openen Mens of monotype
openen Autonome architectuur
openen Het werk van dr. J.J.P. Oud
openen Naar een samenlevingsarchitectuur
openen Oud - een van de grootsten
openen Dr. G.Th. Rietveld overleden
openen Theo van Doesburg
openen Wat, waar, wanneer ...
openen Tentoonstellingen
openen Het ongerijmde van het gewone
openen Documentatie De Stijl
openen Karel Appel van Vragende kinderen tot Technikon
openen De doorbraak (1916-1919) bij J.J.P. Oud Over de lijnen van geleidelijkheid tussen Velp en Purmerend
openen Bij de dood van een beroemde vergetene (1) Robert van 't Hoff maker van het kleinst denkbare oeuvre
openen Een beroemde vergetene (2) Een poging tot reconstructie: de werken van R. van 't Hoff
openen Ecologisch wonen als doel én middel tegen vele kwalen
openen Agenda
openen Onze eerste industriële ontwerper
openen Emile Aillaud en zijn ideeën over sociale woningbouw
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (1)
openen Herinnering aan Dick van Woerkom
openen Hoofdstuk uit nieuw boek over beroemde volkshuisvester
openen Achterhaalde zakelijkheid op de Biënnale Jonge Architecten
openen In Rotterdam rammelt het
openen Landschapsarchitectuur (boekbespreking)
openen Agenda
openen Vernieuwingspogingen in de Fransche architectuur
openen De voorbereidingen der "exposition des arts decoratifs" Parijs 1925
openen Vernieuwingspogingen der architectuur in Duitschland en Oostenrijk
openen Het Hollandsch paviljoen op de Exposition des Arts Décoratifs te Parijs
openen Vernieuwingspogingen der Oostenrijksche en Duitsche architectuur
openen Het Hollandsch paviljoen op de Exposition des Arts Decoratifs te Parijs
openen De architect Andre Lurçat
openen Naschrift
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland Frankrijk - Duitschland - Oostenrijk - Tjecho-Slowakije etc.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Etc.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije, Etc.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Italië, Zwitserland
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Italië, Zwitserland, Rusland, Polen Enz.
openen Architectuurvernieuwingen in het Buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Italië, Zwitserland, Rusland, Polen, enz.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland: Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Itali, Zwitserland, Rusland, Polen, enz.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Italie, Zwitserland, Rusland, Polen, enz.
openen Die neue Baukunst in Oesterreich - eine Entgegnung
openen Naschrift.
openen Ontwikkeling van de bouwkunst en de bouwtechniek Het wezen der bouwkunst
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Italie, Zwitserland, Rusland, Polen, enz.
openen Vernieuwingspogingen in de architectuur. Naar aanleiding van het slot van het artikel van Prof. Ir. J.G. Wattjes in "Het Bouwbedrijf" van 29 April j.l. no 9.
openen Naschrift.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen Kunst en architectuurvernieuwing in Sovjet-Rusland
openen Eenige nieuwe architectuurdemonstraties in Tjechoslowakije.
openen Kunst- en architectuurvernieuwing in Sovjet-Rusland
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland. De ombeelding van de Aubette in Straatsburg
openen Kunst- en architectuurvernieuwing in Italie
openen Kunst- en architectuurvernieuwing in Italië
openen Kunst- en architectuurvernieuwing in Italië en Spanje
openen Architectuurvernieuwingen in Spanje Polen, Japan enz.
openen Het glas-in-lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Terrassenarchitectuur.
openen Het glas-in-lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Architectuurvernieuwingen in Spanje, Polen, Japan, enz.
openen Het glas in lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Architectuurvernieuwingen in Spanje, Polen, Japan, enz Constructieve, functioneele en esthetische vorm.
openen Het glas-in-lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Architectuurvernieuwingen in Spanje, Polen, Servië, Japan, enz.
openen Architectuurvernieuwingen in Servië, POolen, Japan, enz.
openen Kunst- en architectuurvernieuwing in Polen
openen Belangrijke nieuwe uitgaven over nieuwe architectuur
openen Kunst- en architectuurvernieuwing in Polen
openen In Memoriam Théo van Doesburg
openen Naschrift.
openen Gebouw Citroën aan het Stadionplein te Amsterdam architect Jan Wils
openen Het laatste nummer van "De Stijl"
openen Nieuwe uitgaven
openen Twee moderne uitingen
openen De Stijl
openen Prijsvraag tot verfraaiing Stationsplein te Leeuwarden
openen Glas-in-lood van Theo van Doesburg
openen Ingezonden [brief n.a.v. bespreking glas-in-lood ramen Van Doesburg]
openen Moderne tuinplastiek
openen Gemeentelijke Volkswoningen, polder "Spangen", Rotterdam
openen Is een universeel beeldingsbegrip thans mogelijk
openen De taak der nieuwe architectuur
openen Aanval!
openen De beteekenis der mechanische esthetiek voor de architectuur en de andere vakken
openen Over de moderne toegepaste kunsten; lezing gehouden door V. Huszar op het 2e Kongres van moderne kunst te Antwerpen 1922, 22 januari
openen Van de esthetiek naar het materiaal
openen De invloed van de Stijlbeweging in Duitsland
openen De Stijl-beweging in Duitsland
openen De beteekenis van de kleur in binnen- en buitenarchitectuur (1)
openen De nieuwe architectuur
openen Berichten
openen De ontwikkelingsgang van Theo van Doesburg
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Prof. C. van Eesteren 4 juli 70 jaar
openen De 'experimentele woningbouwprijsvraag' van de B.N.A.
openen Complement
openen De gebroeders Perret
openen Over samenwerking tussen architecten en schilders
openen Kurt Schwitters (1887-1948)
openen Tentoonstelling "Les premiers maîtres de l'art abstract" Galerie Maeght, Parijs, Juni 1949
openen Antwoord van de heer Karsten
openen Vordemberge-Gildewart in de Bijenkorf, de "Stijl"-groep en "De val van Icarus"
openen 3e Congres van de A.I.C.A. (Internationale organisatie van kunstcritici) te houden van 2-10 Juli 1951 te Amsterdam en 's-Gravenhage
openen Een halve eeuw bouwen
openen De verzameling Peggy Guggenheim in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De schil-der-kunst in het "Prinsenhof" te Delft
openen Aan de alleenstaande J.J.P. Oud bij zijn zestigste verjaardag
openen Tijdschriften[.] L'art d'aujourd'hui "Cinquante années de sculpture"
openen Over de Nederlandse inzending [op Triennale Milaan]
openen Werk in uitvoering
openen Boekbespreking[.] J.J.Pieter Oud[,] Giulia Veronesi Architetti del Movimento moderno
openen De bal kaatst terug
openen [Hommage aan G. Rietveld]
openen Wederwoord
openen Boekbespreking. Michel Seuphor, Piet Mondrian. H.C.L. Jaffé, De Stijl 1917-1931, The Dutch Contribution to modern Art
openen Enige flarden van een gesprek tussen architecten en kunstenaars
openen Het "Tweede Vrijz.-Christ. Lyceum" van Oud (1956) gezien in verband met de architectuurontwikkeling
openen 'De Stijl' toen en J.J.P. Oud nu
openen Een Fransch boek over Nederlandsche architektuur
openen Van Doesburg herdacht door 'De 8'
openen De Nieuwe Zakelijkheid
openen Absolutisme en musikalisme
openen Allerlei. Het Nieuwe Bouwen
openen 'In Holland staat een huis'
openen Theo van Doesburg
openen Bloemenkamertje en Aubette als realisering van het 4 dimensionale ruimtebeeld
openen Boekbeoordeeling.
openen Studies in hedendaagsche Architectuur. V. "De Dubbele Sleutel" te Woerden
openen Vacantiehuis te Noordwijkerhout
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen Vernieuwingspogingen in de architectuur. Naar aanleiding van het slot van het artikel van Prof. Ir. J.G. Wattjes in Bouwbedrijf van 29 April j.l. no 9.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland: Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Het laatste 'Styl' nummer verschenen. Atelier met oning te Neudon-Val-Fleury. Architect Theo van Doesburg
openen Laren argumenteert!
openen Rietveld en de schoonheidscommissie te Laren
openen Prijsvraag verfraaiing stationsplein te Leeuwarden
openen Uit den Spijkerbak
openen Bij het werk van Architect W. Weidlich
openen Uit den Spijkerbak
openen Mededeelingen
openen Rudolph Schindler 1887-1953
openen De woningbouw tegen zijn liefhebbers verdedigd
openen Wat was Berlage? Cultuurpolitiek en architectuurgeschiedenis
openen Louis Herman De Koninck een eenzame en zachtaardige functionalist
openen You can be an architect tomorrow
openen Het Italiaanse rationalisme vlucht in een autonome architectuur
openen Architectuuronderzoek naar jaren '20-'40 komt op gang
openen Tendensen van de twintiger jaren het echte Duitsland[.] Weimarkunst als bindmiddel voor Europese cultuur
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen Boeken
openen Bouwen 20/40 Te weinig illusies, te weinig partijdigheid
openen Nieuwe uitgaven. N.B. De Stijl, Maandblad voor Nieuwe Kunst, Wetenschap en Kultuur. 'Dernier numéro'
openen [zonder titel]
openen Theo van Doesburg 1883-1931
openen Theo van Doesburg
openen Een atelier met woning te Meudon-Val-Fleury
openen De Prix de Rome 1935
openen Nog eenige opmerkingen bij het werk van Hannah Höch
openen Theo van Doesburg to-morrow
openen Het laatste 'Styl' nummer verschenen. Atelier met oning te Neudon-Val-Fleury. Architect Theo van Doesburg
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland: Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
openen Vernieuwingspogingen in de architectuur. Naar aanleiding van het slot van het artikel van Prof. Ir. J.G. Wattjes in Bouwbedrijf van 29 April j.l. no 9.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen Het laatste 'Styl' nummer verschenen. Atelier met oning te Neudon-Val-Fleury. Architect Theo van Doesburg
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland: Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
openen Vernieuwingspogingen in de architectuur. Naar aanleiding van het slot van het artikel van Prof. Ir. J.G. Wattjes in Bouwbedrijf van 29 April j.l. no 9.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen Het laatste 'Styl' nummer verschenen. Atelier met oning te Neudon-Val-Fleury. Architect Theo van Doesburg
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland: Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
openen Vernieuwingspogingen in de architectuur. Naar aanleiding van het slot van het artikel van Prof. Ir. J.G. Wattjes in Bouwbedrijf van 29 April j.l. no 9.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen De Architectuurtentoonstelling Die Wohnung te Stuttgart 1927
Boeken:
(6)
openen Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst
openen On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931
openen On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931
openen On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931
openen On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931
openen On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931
Lezingen:
(0)
Essay:
Th. van Doesburg

Schilder, dichter en architect Theo van Doesburg wordt in 1883 in Utrecht geboren als Christiaan Emil Marie Küpper. Na een echtscheiding treedt zijn moeder, Henriette Catharina Margadant, in 1893 in het huwelijk met horlogemaker Theodorus van Doesburg, waarschijnlijk de biol ... meer

In 2.88 sec.