Gegevens over Delver, D.
Nevenfuncties: Afdeling stedebouw dienst Gemeentewerken Apeldoorn/hoofd/1961-?;Afdeling Uitbreidingsplannen en Sstedebouwkundige realisatie dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw Gemeente Rotterdam/chef/?-1961
Werken:
(0)
Artikelen:
(6)
openen Kerk te Onnen
openen Personalia
openen Perspectieftekening van Apeldoorn
openen Gelderland het zinvol niets-doen
openen Ir. J.Ph.L. Petri
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: D. Delver

D. Delver was o.m. betrokken bij het uitbreidingsplan voor Ugchelen (1961).

NB: het oeuvre van D. Delver is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.01 sec.