Gegevens over Deenik, B.T.
  Geboren te ... op ...
  Overleden te Naarden op 1952
Nevenfuncties: gemeentewerken Naarden/directeur/;gemeentelijk electrisch bedrijf Naarden/directeur/;Bond van hoofden van gemeentewerken in de provincie Noord-Holland/penningmeester/
Werken:
(0)
Artikelen:
(5)
openen Van allerlei aard
openen Personalia
openen Hinderwetvereeniging
openen Examens voor bouwk-opzichter, bouwk-teekenaar en onderbaas in 1912, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
B.T. Deenik (?-1952)

B.T. Deenik was sedert 1 april 1917 directeur van gemeentewerken te Naarden. Hij was tevens directeur van het gemeentelijk electrisch bedrijf aldaar. Deenik was penningmeester van de Bond van gemeentewerken in de provincie Noord-Holland. Hij is in 1952 op 64-jarige leefti ... meer

In 3.00 sec.