Gegevens over Dam, A.W. van
  Geboren te Den Haag op 1815.07.02
  Overleden te Den Haag op 1901.01.25
Opleiding: Haagsche Teeken-academie/;Studiereis Frankrijk en Italië/1837-1841
Nevenfuncties: Tijdschrift Bouwkundige Bijdragen/redacteur/;Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Rotterdam/docent/
Archief: NAi/DAMA
Werken:
(1)
openen Zuiderkerk Rotterdam
Artikelen:
(28)
openen A.W. van Dam +
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen Dr. Jan Kalf
openen De restauratie der Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Mededeeling [buitengewone prijsvraag]
openen De algemeene vergadering
openen Binnenlandsche berichten
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Rotterdam, gehouden 18 april 1884
openen Jubileum C. Muysken
openen Dr. Jan Kalf
openen Protest tegen de Samenstelling der Commissie van Beoordeeling voor het Nationaal Huldeblijk
openen Dr. Jan Kalf
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De Rotterdamsche schouwburgprijsvraag
openen Benoemingen
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.] Afdeeling Rotterdam. Vergadering van Vrijdag 18 April 1884
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit te 's-Gravenhage
openen Dr. Jan Kalf
openen C. Krook Pzn.
openen Gepaste hulde
openen Prijsvragen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A.W. van Dam

Anthonie Willem van Dam is in 1815 in Den Haag geboren. Hij werd al op jonge leeftijd wees en kreeg zijn opleiding via het Burgerweeshuis in Den Haag. Hij volgde lessen bij architect A. Roodenburg en aan de Haagsche Teeken-academie, de latere Koninklijke Academie van Beeldende Ku ... meer

In 2.79 sec.