Gegevens over Cler, C. de
Nevenfuncties: Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting/ingenieur 1ste klasse/?-1950, 1955-?;dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw te Rotterdam/stedenbouwkundige/1950-1955
Werken:
(0)
Artikelen:
(72)
openen Aan de redactie van "Forum"
openen Stedebouw en supervisie
openen Het Wederopbouwplan Hengelo
openen [Conferentie "Scotland tomorrow"]
openen "Standaard"-plattegronden
openen Tien maanden Premieregeling
openen Tijdelijke splitsing van woningen
openen Studiecommissie Bouwvoorschriften
openen Rondgang langs "de duplexwoning"
openen Personalia
openen Nederland-nummer van "Der Aufbau"
openen Unificatie gemeentelijke bouwvoorschriften
openen Personalia
openen Prijsvragen
openen Commissie stedebouwkundige luchtbescherming
openen Prijsvragen
openen Stadsvernieuwing - een levensbelang
openen Woningprijsvraag E.G.K.S.
openen Zou het niet wat speelser kunnen?
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Jaarvergadering van de Federatie Welstandstoezicht
openen Wonen in de toekomst
openen Derde congres van Bergeyk
openen Pandora en Doornroosje
openen Wereldstedebouwdag
openen Adviescommissie experimentele woningbouw
openen Wonen in 1980
openen Wijzigingen in organisatie bij ministerie
openen Commissie van advies reconstructie, sanering en stedelijke werken
openen Personalia
openen personalia
openen Commissie bescherming architectentitel geïnstalleerd
openen Experimentele woningbouw
openen Een stapje uit de rij Discussiebijeenkomst over experimentele woningbouw in het Bouwcentrum te Rotterdam
openen Stadsvernieuwing
openen 1975: jaar van de architectonische erfenis
openen Normaalwoningbouw ['special']
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Studieontwerpen Duplexwoningen
openen Mededelingen van de B.N.A.;reglement van de kerngroep van de studiegroep woningarchitectuur
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Interbau - Berlin 1957
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Mededeling
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Samenstelling van het bestuur van de BNA per 1 mei 1963
openen Personalia
openen A et A leergang te Doorn
openen Ideeënprijsvraag voor een Poldertoren te Emmeloord (N.O.P.)
openen [Genootschap A. et A.] 13e Leergang te Doorn
openen Aan de redactie van "Forum"
openen Bouwnieuws. Studiecommissie bouwvoorschriften
openen Studieontwerpen Duplexwoningen
openen Stedenbouw en supervisie
openen De Stokstraat in opspraak
openen Boeken
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Boekbespreking. Ir C. de Cler, Van steen tot tad, stedebouw
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Het Wederopbouwplan Hengelo
openen Het Wederopbouwplan van Hengelo
openen Personalia
Boeken:
(1)
openen Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen
Lezingen:
(0)
Essay: C. de Cler (?-?)

C. de Cler was stedenbouwkundige bij het Ministerie voor Wederopbouw en Volkshuisvesting en bij de dienst voor Stadsontwikkeling en Wederopbouw te Rotterdam.

NB: het oeuvre van C. de Cler is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 5.04 sec.