Gegevens over Casseres, J.M. de
  Geboren te Beverwijk op 1902.08.02
  Overleden te ... op 1990.09.14
Opleiding: School voor Bouwkunde en Versierende Kunsten en Kunstambachten Haarlem/-1922;Technische Hochschule D
Nevenfuncties: Wijk aan Zee en Duin/gemeente-architect/1926;Castricum/Gemeente-architect/1928-1929;Gezondheidscommissie Noord-Holland Beverwijk/lid/1929-1930;Dienst Gemeentewerken Eindhoven/technisch hoofdambtenaar/1929-1938;Streekplandienst/voorzitter/1935-1938;Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening/Hoofdinspecteur Landbouw/1943-1954;Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Referendaris/Lid van de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Directie van de Landbouw/1954-1968
Archief: NAi/Cass
Werken:
(51)
openen BATA-terrein Best
openen Bebouwingsplan Beverwijk plangebied 12
openen E.E.G. agrarische sector
openen Kaartenmateriaal t.b.v. Landbouwatlas
openen Kishon-havenproject Haifa Israël
openen Kopstation met pleinbebouwing Tuinstad Wijk aan Zee
openen Landbouwkundig project (1955-1960, 1962)
openen ontwerp Museumplein Amsterdam (ontwerp De Casseres, Van Eesteren, Karsten, Merkelbach)
openen Pension-café-restaurant Castricum
openen Planologisch plan plattegrond gemeentegrenzen Laren en Lochem, Hardenberg, Ruwiel en omgeving en Meppel
openen Planologisch plan schetskaart der Nederlandse gemeenten
openen Planologisch project Flevopolder
openen Planologisch project IJmond-Noord (1955-1956)
openen Planologisch project Nederland
openen Planologisch project voor de landbouw (1954-1959)
openen Plattegrond Europa en VS
openen Rapport fiscale winstbepaling (1964)
openen Schema uitbreidingsplan Eindhoven 3
openen Stationsplein Wijk aan Zee
openen Stedebouwkundig ontwerp Museumplein Amsterdam
openen Stedenbouwkundig plan Noord-Kennemerland
openen Topografische kaart grondgebied gemeente Wijk aan Zee en Duin
openen Uitbreidingsplan agglomeratie Rotterdam
openen Uitbreidingsplan begrenzingen van het streekplan
openen Uitbreidingsplan Beverwijk plangebied 12 en 13
openen Uitbreidingsplan Boschdijk gemeente Eindhoven
openen Uitbreidingsplan Dorpsplein Castricum
openen Uitbreidingsplan Eindhoven
openen Uitbreidingsplan Eindhoven 1
openen Uitbreidingsplan Eindhoven 1930
openen Uitbreidingsplan Eindhoven 2
openen Uitbreidingsplan Geldrop
openen Uitbreidingsplan Mierlo
openen Uitbreidingsplan Noord-Brabant, Limburg, Duitsland
openen Uitbreidingsplan Oost-Noord-Brabant
openen Uitbreidingsplan Tongerle gemeente Eindhoven
openen Uitbreidingsplan Trachau-Dresden 1923
openen Uitbreidingsplan Zeeland
openen Uitbreidingsplan Zuid-Oost-Noord-Brabant
openen Uitbreidingsplan "IJzeren Man" gemeente Eindhoven
openen Verkeersplan Aanduiding Lineair Wegenstelsel Amsterdam Wijk aan Zee
openen Verkeersplan Algemeen Plan Amsterdam Wijk aan Zee
openen Volkenbondpaleis Genève (ontwerp Merkelbach en De Casseres)
openen Volkenbondpaleis te Genève (ontwerp J.M. de Casseres)
openen Wegenplan Amsterdam-Wijk aan Zee
openen Wegenplan Eindhoven-Tilburg
openen Wegenplan Noord-Brabant
openen Wegenplan Overveen-Zandvoort
openen Wegenplan Rijksstraatweg Castricum
openen Winkelpand Breestraat 73 Beverwijk
openen Woningen en woonstraten (ontwerp studenten M.J.K.S. 1943)
Artikelen:
(139)
openen Lectuur over Stedebouw
openen Stadsuitbreiding <-> landbouw en recreatie
openen Een sociologische benadering van het wonen
openen Stedebouw
openen Stedebouw [...] II.
openen Stedebouw
openen Een moderne hijschstelling.
openen Nieuwe boeken
openen Boekbespreking
openen De beteekenis van de "Ciudad Lineal" voor den modernen stedebouw
openen De groote tentoonstelling Dusseldorf 1926 (GESOLEI)
openen De groote tentoonstelling Dusseldorf 1926 (GESOLEI) II
openen De Oplossing van Winkel-etalage op de eerste Verdieping Winkelpui aan de Breestraat te Beverwijk Architect J.M. de Casseres
openen Nieuwe boeken [boekbespreking]
openen Stedebouw
openen Stedebouw in Frankrijk
openen Some Notes on Dutch Town Planning: a Sociological Study
openen De beteekenis van de 'Ciudad Lineal' voor den modernen stedebouw
openen De groote tentoonstelling Düsseldorf 1926 (Gesolei), Grondslagen der moderne Duitsche Bouwkunst
openen Stedebouw en kaartenwetenschap
openen Paul Wolf's "Wohnung und Siedlung"(boekbespreking)
openen Een lacune in onze stedebouwkundige wetgeving
openen Grondslagen der Planologie
openen Bij de Ruines van Outshoorn's meesterwerk
openen Stedebouw
openen Grondslagen der dorpsuitbreiding I
openen Grondslagen der dorpsuitbreiding II
openen Grondslagen der dorpsuitbreiding III
openen Zwitsersche landkaarten. Een bijdrage tot de kaartenwetenschap
openen J.C.M. Broek: The Santa Clara Valley, California, a Study in Landscape Changes (boekbespreking)
openen Oorlog en Stedebouw (ingezonden reactie)
openen The Planning of an Industrial Town in Holland. The Townplanning scheme of Eindhoven.
openen Het uitbreidingsplan van Eindhoven
openen Ordening in Amerika, het werk van den "National Resources Board" in de VS
openen Lintbebouwing en Ruilverkaveling
openen Principles of Planology
openen Principals of Planology and the spirit of American Planning
openen Planning on the Continent, with special reference to National Planning Polen, Germany and Cecho-Slowakia
openen Speech and Planning
openen Luchtbescherming en Stedebouw
openen Amerikaanse reiservaringen op stedebouwkundig gebied
openen Een "planning" experiment op groote schaal in de Vereenigde Staten: het werk van de "Tennessee Valley Authority"
openen Het andere Amerika, maatschappijbeschrijving en maatschappijkritiek in de Vereenigde Staten
openen Talk or Reality
openen De uitbreiding der plattelandsgemeente
openen Ruilverkaveling ten behoeve van stads-en dorpsuitbreiding
openen Gemeentegrenzen. Uitbreidingsplannen en streekplannen
openen Naar een Nationaal Plan
openen Uit het rariteitenkabinet der gemeentegrenzen I
openen Nederlandse Gemeentegrenzen
openen Uit het rariteitenkabinet der gemeentegrenzen II
openen Consument, voeding en landbouwpolitiek
openen Kaart en werkelijkheid. De weg Polsbroek-IJsselstein
openen Significa, visuele voorstelling en landbouwwetenschap
openen Pierre Patte, Franse stedebouwer in de 18e eeuw
openen Streekplan en landschapsschoon
openen Transport van denkbeelden; Signifische gedachten over enkele mededelingsmiddelen
openen Over vergaderen
openen Het jaar 2000 Ruimtelijk geschouwd
openen De Wiener Kreis, de joodse bijdrage tot de moderne wijsbegeerte
openen In de woordenwarwinkel van een oude significus
openen J.Locke: An essay, concerning humane understanding (recensie)
openen Een dialoog tussen een Urbanist en zijn vriend
openen Tussen Stad en Land
openen Kaartenkunst in de 17e eeuw; het werk van de gebroeders Blaeu
openen Cyrus Kehr, a Nation Plan-a basis for co-ordinated physical development of the United States, with a suggestion for a world plan.
openen Een ontstellend rapport, een reactie op de Haagse stadsuitbreidingsplannen
openen Inleiding tot de geschiedenis van de Stedebouw
openen Recensie op het boek:' Geography and National Land Planning'
openen Recensie op het rapport:'National Planning and Public Works' van de 'National Resources Board'
openen Stedebouw in Crisistijd. Plan of chaos. Naar rationeele werkverschaffing.
openen De groengordel om Minneapolis- St.Paul
openen
openen Stedebouw en SamenlevingSY:NAi/Cass 289
openen Stedebouw
openen Streekplan en uitbreidingsplan als hulpmiddel in de strijd om de stilte
openen Heden en toekomst van de volkstuin
openen Auto, fiets en weg; een stedebouwkundige causerie
openen Charles Dickens
openen
openen De rationele opbouw van Palestina
openen Oud-Brabantsche Vestingsteden
openen
openen Nijmegens uitbreidingsplan
openen Physische Geografie en Planologie
openen Overpeinzingen van een Geograaf
openen
openen Amerikaanse Planning
openen The persecution of the Dutch jews during the occupation
openen Landbouw en Schilderkunst
openen De herstelwetgeving die hersteld moet worden
openen Aide Mémoire
openen Wij en de Duitse herbewapening
openen Het kleine boeren vraagstuk
openen Militaire Planologie
openen Het gaat u aan...of u gaat er aan
openen
openen Onze tijden, hun historici en commentatoren. De versnelling van het gebeuren in de wereld.
openen Vrijheid en Gebondenheid op ruimtelijk gebied
openen Ingezonden
openen Naar Nieuwe Zakelijkheid en Nieuwe Degelijkheid
openen Amsterdam-Hilversum, Amsterdam-Utrecht; de toestand van het Hollandsche wegennet
openen Traffic and Townplanning
openen Het andere Nederland
openen Some notes on agricultural cartography
openen Planologie en Landschapsarchitectuur
openen Waar zijn wij aan toe, en waar gaan wij heen; enkele zorgelijke planologische beschouwingen
openen Sociologie en Planologie
openen Waarom boer? Waar boer? Hoe boer? Een boek voor boeren en boerinnen en hen die het willen worden
openen Landbouw en Stedebouw
openen Rationele Stedebouw
openen Grondslagen der planologie
openen Terra Incognita Brabantia. De kerk als maatschappelijke factor. Bijdrage tot de sociographie van een Nederlands gewest
openen Middeleeuwse kunst in New York; het nieuwe museum "the Cloisters"
openen Over significa, sociologie en planologie
openen "Land of the Free". Sectarisme in Amerika
openen Over Semantiek, Sociologie en Planologie
openen De Publieke Opinie in de Verenigde Staten
openen
openen Consument, voeding en Landbouwpolitiek
openen Mens en landschap; inleiding tot de Landschapskunst
openen Berg-af, hoe steil?
openen Gemeente Castricum. Uitbreidingsplan. Bebouwingsplan. Bestemmingsplan
openen Twee jaar streekplanwerk in het Zuid-Oosten van Noord-Brabant
openen Streekplan en bedrijfsleven
openen Beginselen der agrarische planologie
openen Open brief aan J.M. de Casseres, M.T.P.I.
openen Vragen en Antwoorden
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Mededeelingen
openen De oplossing van winkel-etage op de eerste verdieping. Winkelpui aan de Breestraat te Beverwijk. Architect J.M. de Casseres
openen Lineaire stadsuitbreiding in Nederland. Onuitgevoerde plannen van De Vries en de Casseres
openen Een praktische wetenschap voor de ordening van de aarde. De Casseres en de opkomst van de Planologie
openen Ir. J.M. de Casseres stedebouwer en planoloog
Boeken:
(16)
openen Het agrarisch planologisch onderzoek
openen Beginselen der landschapsplanologie
openen Het landschapsplanologisch onderzoek
openen De bestemmingsregeling van agrarisch gebied in het uitbreidingsplan
openen Landbouw en uitbreidingsplannen
openen De tuinbouw in de agrarische planologie
openen Bosbouw en stedebouw
openen Verkaveling en verkeer
openen Landbouwatlas van Nederland
openen Titel onbekend
openen Stad Versus Land. Eenvoudige toelichting bij de lantaarnplaatjes gemaakt t.b.v. de Afd. Grond- en pachtzaken
openen Ruilverkaveling ten behoeve van stads-en dorpsuitbreiding
openen Tractatus Terrarum, Mens en landschap. Inleiding tot de landschapskunst
openen Beginselen der algemene planologie
openen Stedebouw
openen Het andere Amerika
Lezingen:
(8)
openen Transport van denkbeelden; signifische gedachten o
openen Over vergaderen
openen Streekplan en landschapsschoon
openen Grondslagen der Planologie
openen Inleiding tot de geschiedenis van de stedebouw
openen Principles of Planology and the spirit of American
openen Stedebouw en Samenleving
openen Stedebouw
Essay:
J.M. de Casseres (1902-1990)

Joël Meijer de Casseres werd op 2 augustus 1902 als geboren in Beverwijk. Hij was het enig kind van Jacob de Casseres en Duifje de Casseres-Davidson. Het Portugees-Joodse gezin, woonde in Beverwijk in de Breestraat nummer 73 boven hun meubelmagazijn, waar meubele ... meer

In 4.58 sec.