Gegevens over Buskens, H.M.
  Geboren te Rotterdam op 1909.06.16
  Overleden te ... op 1978.05.14
Opleiding: bouwkundig ingenieur Technische Hogeschool Delft/1937
Nevenfuncties: Planologiche Dienst provincie Noord-Brabant//1938-1954;dienst Wederopbouw en Volkshuisvesting/directeur-generaal/1954-1967
Ereblijken: Ridder Orde van de Nederlandse Leeuw/
R:52 I:69 D:64 D:64 E:65 R:72 :20 O:4F R:72 D:64 E:65 :20 V:76 A:61 N:6E :20 D:64 E:65 :20 N:4E E:65 D:64 E:65 R:72 L:6C A:61 N:6E D:64 S:73 E:65 :20 L:4C E:65 E:65 U:75 W:77 /:2F
Werken:
(0)
Artikelen:
(139)
openen Prijsvraag
openen Friesche boerderijen
openen Landschapsherstel
openen Mogelijkheden en problemen bij den wederopbouw
openen Katholieke kunstenaars en architecten
openen Stedebouwkundige prijsvraag
openen Een hart voor Oosterbeek
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Adreslijsten
openen De groeiende stad
openen Stadsuitbreiding <-> landbouw en recreatie
openen Wijk- en gemeenschapsgedachte
openen Wet en persoonlijkheid in de bouwkunst
openen Studie-weekend Bouvigne
openen Studieweekend op Bouvigne
openen 52ste Gezondheidscongres
openen Tweede productiviteitsteam naar de Ver. Staten
openen Studiedagen over bebouwingswijzen
openen Studiedagen stedebouw
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Scheppende arbeid vraagt voldoende vrijheid van beweging
openen Spiegel van de week
openen Personalia
openen Ir H.M. Buskens bezocht Friesland
openen Wijzigingen in het bestuur van Ratiobouw
openen 300 Woningen te Dordrecht
openen Nog 17 jaar ....
openen Architecten kwamen bijeen
openen Meer woningen en grotere differentiatie daarvan
openen Weena 700
openen Personalia
openen Na de maand van de bouwnijverheid
openen Int. Commissie voor de bouwnijverheid
openen Welstandstoezicht
openen Architectuur en welstandstoezicht
openen Durox-fabriek begon haar produktie
openen Goedkeuringsbeleid geeft gunstige resultaten
openen Restauratie en vernieuwing
openen Woonstijl en woonwensen in een plattelandsgemeente
openen Congressen enz.
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Spiegel van de week
openen 'Zonder de particuliere bouwondernemer zal het niet lukken'
openen Woningebouw en christelijke normen
openen Mutaties bouwprogrammacommissie
openen 'De wereld bouwt in Berlijn'
openen Spiegel van de week
openen Produktiviteit in de bouwnijverheid
openen Personalia
openen Oostenrijks minister in het Bouwcentrum
openen Personalia
openen Feestelijke viering 50-jarig jubileum B.N.A.
openen 1908 - B.N.A. - 1958
openen Architect moet zijn nieuwe positie begrijpen en aanvaarden
openen Internationale Bouwcursus 'I.C.B.'
openen Houtdag 1958
openen Technische deskundigheid rechtvaardigt niet zelfverheffing en exclusiviteit
openen Volkshuisvestingsbeleid en woningproduktie in Nederland
openen Prijsvragen
openen Spiegel van de week
openen Huis voor één
openen Spiegel van de week
openen Economische aspecten van hoge woongebouwen
openen [Inleiding themanummer over Uithoorn 25 jaar uitbreiding]
openen Economische aspecten van hoge woongebouwen
openen Spiegel van de week
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Week van de volkshuisvesting
openen Derde 'huizenfabriek' in ons land geopend
openen Volkshuivesting als voorwerp van preventieve gezondheidszorg
openen Diploma kerkelijke architectuur
openen Forumdiscussie
openen Baksteenfabrikanten verontrust door overheidsmaatregelen
openen Eerste blok Panagro-Larsen-Nielsenwoningen te Vlaardingen
openen Spiegel van de week
openen Samenwerken is samen bouwen
openen Experimentele woningbouwprijsvraag B.N.A.
openen Stedelijke recreatiebehoeften en agrarische belangen
openen Huisvesting voor bejaarden
openen Uitbreidingsplan-Braband van Spijkenisse
openen 20-jarig bestaan van het Bureau Documentatie Bouwwezen
openen Kantoor en fabriek in Someren
openen Zorg voor huisvesting van bejaarden
openen Arbeidsbesparing
openen Anderhalve eeuw Wernink
openen Spiegel van de week
openen U moet weten ...
openen Baksteenindustrie houdt expansie woningbouw nog wel bij
openen Eerste Appl-woning gereedgekomen
openen Wijzigingen bij de centrale directie
openen De woningnood en de opschuiving
openen Installatie van de Rijksplanologische Commissie
openen De verantwoordelijkheid van de criticus
openen Massale woningproduktie is onontkoombaar
openen Bouwdag C.O.P.
openen Bouwdag 1966
openen Spiegel van de week
openen Model-bouwverordening op panelen toegelicht
openen 'Meer en beter bouwen'
openen Mogelijkheden voor houtbouw
openen Wonen in hoogbouw
openen Baksteendag
openen Bedrijfseconomische sanering van de baksteenindustrie nog niet voltooid
openen Spiegel van de week
openen Personalia
openen Onderdak voor vier miljoen
openen Afscheidswoord
openen Spiegel van de week
openen Hoogbouw, huisvesting en landschap
openen Commissie van advies reconstructie, sanering en stedelijke werken
openen Reconstructie en sanering
openen Onderzoekingen op de woningmarkt (1)
openen Cursus "Kerkelijke Architectuur", R.K. leergangen.
openen Stedebouwkundige Prijsvraag
openen Notulen van de ledenvergadering van de bna
openen Kwartaalverslag van de Stichting Ratiobouw
openen Koninklijke Onderscheidingen
openen Rede van Ir. H.M. Buskens, directeur-generaal van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid, uitgesproken op vrijdag 16 mei 1958 te Nijmegen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de B.N.A.
openen Rede gehouden door ir. H. Lammers, voorzitter van de Koninkklijk Matschappij tot bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten, in de algemene ledenvergadering te Utrecht op 13 december 1958
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen Mededelingen
openen Prijsvraag Dorpscentrum te Oosterbeek
openen Lezing-cyclus over Stedebouw
openen A et A leergang te Doorn
openen Overheidsnieuws. Leiding Centrale Directie Wederopbouw en Volkshuisvesting
openen Studie week-end
openen Is het congres kunst en christendom geslaagd?
openen Mededelingen
openen Enige resultaten van het H.B.O. te Tilburg
openen Mededeelingen
openen Mededelingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
Ir H.M. Buskens (1909-1974)

Henricus Maria Buskens behaalde in 1937 het diploma bouwkundig ingenieur aan de TH Delft. Per 1 januari 1938 werd Buskens aangesteld bij de planologische dienst van Noord-Brabant. In 1954 werd hij directeur-generaal op het departement Wederopbouw en Volkshuisvestin ... meer

In 4.97 sec.