Gegevens over Buskens, P.G.
  Geboren te Rotterdam op 1872.10.09
  Overleden te ... op 1939.09.19
Adres(sen): Mathenesserlaan 264a, Rotterdam
Nevenfuncties: B.N.A./voorzitter/1923-1928;A.K.K.V. Groep Bouwkunst/voorzitter/;Bouwkunst en Vriendschap/commissielid 'oude gebouwen te Rotterdam'/1901;Gemeenteraad Rotterdam/lid/;
Archief: NAi/archief BNARf91;NAi/archief TJUB;GAR/Fotocolle
Werken:
(67)
openen Aloysius College Den Haag
openen Bedrijfsverzamelgebouw Atlantic Huis Rotterdam
openen Brug Deest-Bergharen
openen Café De Tempelier Molenstraat Nijmegen
openen Café-restaurant en hotel De Karseboom Nijmegen
openen Café-restaurant en sociëteit Burgerrust Helmond
openen Café-restaurant Lommerrijk Hillegersberg
openen Drukkerij De Bont & Zonen Rotterdam
openen Dubbel woonhuis Mathenesserlaan Rotterdam
openen Groep woonhuizen Zeeboulevard Vlissingen
openen Herenhuis Markt Helmond
openen Herenhuis Schiedamsesingel Rotterdam
openen Herenhuis Schiekade Rotterdam
openen Huis Padang Groesbeekseweg Nijmegen
openen Huize Katwijk Den Haag
openen Instituut St. Lucia Rotterdam
openen Kantoor en magazijnen Van Rietschoten & Houwens Rotterdam
openen Kantoor- en winkelgebouw Het Regentessehuis Rotterdam
openen Kantoorgebouw Levensverzekerings Maatschappij Utrecht Rotterdam
openen Kantoorgebouw Zuidblaak Rotterdam
openen Kerk van de H. Willibrord Beukelsdijk Rotterdam
openen Klooster Dominicanessen Tiel
openen Leo-scholen (P.G. Buskens)
openen R.K. Bijzondere School Nieuwkerkstraat Rotterdam
openen R.K. Bijzondere School Robert Fruinstraat Rotterdam
openen R.K. Hogere Burger School Boompjes Rotterdam
openen R.K. Hogere Burgerschool Sint Franciscus Rotterdam
openen R.K. kerk Bergen op Zoom
openen R.K. Kerk O.L.V. tenhemelopneming Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg
openen R.K. kerk Sint Theresia van het Kindje Jezus Rotterdam
openen R.K. Meisjesschool Pater Beatusstraat Heerlen
openen R.K. Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk Voorburg
openen R.K. Sint Franciscus van Assisikerk en pastorie Heerlen
openen R.K. Sint Laurentius en Elisabethkathedraal Rotterdam
openen R.K. Sint Rosaliakerk Rotterdam
openen Sint Andreas Gasthuis Tiel
openen Sint Elisabeth Gasthuis Arnhem
openen Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
openen Sint Lucia Instituut Rotterdam
openen Sint Norbertus Lyceum Roosendaal
openen Sint Willibrorduskerk Rotterdam
openen St. Franciscus College v.h. R.K. Hogere Burgerschool Beukelsdijk 91 Rotterdam
openen Twee herenhuizen Oranjesingel Nijmegen
openen Villa Duinendaal Boxtel
openen Villa Hoek Boxtel
openen Villa Varkenoordseweg Rotterdam
openen Warenhuis De Zon Gouda
openen Winkel en kantoorpand Coolsingel 22 Rotterdam
openen Winkel Scheepstimmermanslaan Rotterdam
openen Winkelwoning Coolsingel 11 Rotterdam
openen Winkelwoning Gedempte Botersloot Rotterdam
openen Winkelwoning Korte Hoogstraat Rotterdam
openen Winkelwoning Molenstraat 62 Nijmegen
openen Winkelwoning Molenstraat 70-72 Nijmegen
openen Winkelwoning Noordblaak Rotterdam
openen Winkelwoning Van Hogendorpplein 5 Rotterdam
openen Winkelwoning Van Hogendorpplein 7 Rotterdam
openen Winkelwoningen en café-restaurant Grote Kerkplein Rotterdam
openen Winkelwoningen Schiedamsesingel Rotterdam
openen Woningbouwcomplexen Spangen Rotterdam
openen Woonhuis Boschje Rotterdam
openen Woonhuis Stationsstraat 10 Tiel
openen Woonhuis Westersingel Rotterdam
openen Woonhuizen Heemraadsingel Rotterdam
openen Woonhuizen Mathenesserlaan Rotterdam
openen Zes burgerwoonhuizen Pompenburgsingel Rotterdam
Artikelen:
(216)
openen Verslagen
openen Berichten
openen Programma eener prijsvraag voor een societeitsgebouw in het park te Rotterdam
openen Het voorontwerp en het nader voorstel betreffende de bouw van een nieuw stadhuis te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Maatschappij "Arti et Amicitiae"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Verslag omtrent den bond Heemschut
openen Ìngezonden. Het nieuwe stadhuis voor Rotterdam
openen Onderstaand request werd ter plaatsing in "Architectura" gezonden.
openen De school voor bouwkunde, versierende kunsten en kunstambachten te Haarlem
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbewerking
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1919
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Witte en Bergen op Zoom
openen Ter herinnering aan architect F.H. Welschen
openen Normalisatie.
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Voorgenomen werken
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Bond van Ned. Architecten.
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken
openen Ontwerp-normaalbladen.
openen Dubbel woonhuis te Rotterdam
openen
openen Ingezonden stukken
openen Berichten
openen Personalia
openen Berichten
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Berichten
openen Officieel Gedeelte [jaarverslagen etc.]
openen De taak, samenstelling, positie en bevoegdheid der bouwkundige adviesbureaux.[...]
openen Ingezonden: beschouwingen naar aanleiding van de bijdrage v/d Hr. P.G. Buskens over BWK. Advies-bureaux
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Het St. Franciscus-Gasthuis te Rotterdam
openen Ingekomen schrijven [inzake samenvoeging vakverenigingen]
openen Jaarverslag
openen Jury-rapport; Gevelwedstrijd Vredehof
openen Prijsvragen
openen Ingezonden: Brieven uit Rotterdam IV
openen Verslag der ledenvergadering der M.B.V.A.
openen Ledenvergadering
openen Ingekomen stukken: rapport inzake geschil Dudok-Van Loghem
openen Rapport van de Aesthetische Commissie van 'Bouwkunst en Vriensdschap': Welke maatregelen moeten door de overheid getroffen worden bij het uitgeven aan particulieren van terreinen [...]
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1919
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Permanente Prijsvraag-Commissie;Jaarverslag over 1919
openen
openen Prijsvraag voor een schoorsteenmantel, uitgeschreven door de 'Tegelfabriek Schiedam'
openen Bouwbeeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer (2)
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen De excursie
openen De nieuwe R.K. Hoogere Burgerschool te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen De plaquette van den B.N.A.
openen Bestuur en commissies van den BNA
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Officieele mededeelingen
openen Reorganisatie Alg. R.K. kunstenaars-vereeniging
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Bouw- en woningverordening te Rotterdam
openen De organisatie van een centraal materiaal-onderzoek-station
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Zuid Limburg
openen Het "Atlantichuis' te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen J.F. van Teeffelen
openen Rapport van de studie-commissie van den B.N.A. inzake ordening van het bouwvak
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen P.G. Buskens +
openen P.G. Buskens
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Rotterdam
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen Het 'Atlantichuis' te Rotterdam
openen Prijsvragen. Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Lijst van gebouwen in Art Nouveau in enkele steden van ons land
openen Onze kerkschilderkunst
openen Huldiging van architect Jos.Th. Cuypers
openen Verslag van de jaarlijksche algemeene vergadering op 20 November 1930 in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, om half twee
openen Jaarverslag van het Sint Bernulphusgilde, uitgebracht in de jaarvergadering van 21 April 1926
openen De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Bespreking der tentoonstelling van "Petra" te Maastricht
openen Notulen van de feestvergadering van 28 Nov. 1929 in het Aartsbisschoppelijk Museum
openen Mededeelingen van het gilde
openen St. Bernulphusgilde Lijst van leden op 1 April 193
openen De kerk in het stadsbeeld
openen Verslag der algemeene jaarvergadering van het St. Bernulphus-Gilde, gehouden te Utrecht, op Woensdag 29 November 1933
openen Twintig jaren Gilde-leven
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen De tentoonstelling te Padua
openen Van de vereeniging. Een schrijven van de groep bouwkunst aan den commissaris van H.M. de Koniging in Limburg
openen Sint Rosaliekerk
openen Van de vereeniging. Groep bouwkunst
openen Van de vereeniging. In memoriam Jan van Teeffelen
openen Van de vereeniging. Groep bouwkunst der Algemeene Katholieke Kunstenaars Vereeniging
openen Van de vereeniging. Verslag van de lustrum-vergadering der Alg. Kath. Kunstenaarsvereeniging
openen De restauratie van de St. Rosaliekerk te Rotterdam
openen Van de vereeniging. Nationale verloting met ministeriëele goedkeuring, georganiseerd door de Algemeene Katholieke Kunstenaars-Vereeniging
openen Van de vereeniging. Radio lezingen
openen De positie van den vakbekwamen architekt
openen P.G. Buskens +
openen Bij het werk van P.G. Buskens
openen De Gevelprijsvraag te Rotterdam
openen Ingezonden
openen De St. Elisabeths Kerk te Rotterdam van Arch. P. Buskens
openen De St. Luciastichting te Rotterdam van Arch. P. Buskens
openen De St. Willebrorduskerk te Rotterdam, hoek Beukelsdijk Jachthuisstraat Architecten P.G. Buskens, Rotterdam, Ir. H. Thunnissen, Den Haag
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Voorjaarsvergadering groep 'Bouwkunst'
openen Ingekomen stukken: rapport inzake geschil Dudok-Van Loghem
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Rapport van de studie-commissie van den B.N.A. inzake ordening van het bouwvak
openen Permanente Prijsvraag-Commissie;Jaarverslag over 1919
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Programma eener Prijsvraag voor een Societeitsgebouw in het Park te Rotterdam
openen Prijsvraag, Officieren-Sociëteit
openen Het Gebouw voor de Tweede Kamer
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Aanbestedingen
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1915
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1916
openen Prjsvraag voor een uitbreidingsplan te Oosterland
openen De nationale woningraad, de volkswoningbouw en de architecten
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1919
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Ontwerp van drie Woonhuizen aan de Nieuwe Plantaadje te Rotterdam
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Afloop van aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Mededeelingen
openen Ontwerp der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Prijsvraag
openen Gunningen
openen Huldiging Joseph Cuypers
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Mededeelingen
openen L.C. van de Vlugt. +
openen Mededeelingen
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen MVerslag van de jaarlijksche algemeene vergadering op 20 November 1931 gehouden te Utrecht in het Aartsbisschoppelijk Museum
openen De architectuurtentoonstelling
openen Schoonheidscommissie en openbaar bouwkundig adviesbureau
openen Het Gebouw voor de Tweede Kamer
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen In memoriam Albert Otten
openen Adres inzake het plan Groot-Amsterdam
openen In memoriam Albert Otten
openen P.G. Buskens +
openen P.G. Buskens, oud-voorzietter van den B.N.A
openen P.G. Buskens, architect B.N.A., voorzitter van den B.N.A. van 1923-1928
openen Bij het werk van P.G. Buskens
openen Oude gebouwen te Rotterdam
openen Kerkelijke bouwkunst
openen Hedendaagsche kerkbouw
openen Bouwbeeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer
openen De nieuwe R.K. Hoogere Burgerschool te Rotterdam
openen Bedrijfsverzamelgebouw Atlantic House Rotterdam
openen Restauratie R.K. Rosaliakerk Rotterdam
openen Het orgel van de H.H. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam
openen Sint Rosalia. Nieuwe ombouw en restauratie der oude schuilkerk
openen Dubbel woonhuis Mathenesserlaan Rotterdam
openen Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
openen Sint Lucia Instituut Rotterdam
openen Sint Elisabethkerk
openen Regentessehuis Rotterdam
openen Dubbel woonhuis Mathenesserlaan Rotterdam
openen De kerken in Voorburg
Boeken:
(3)
openen P.G. Buskens, architect M.B.V.A. Rotterdam: uitgevoerde gebouwen, projecten enz.
openen Interbellum Rotterdam. Kunst en cultuur 1918-1940
openen Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw in Rotterdam, 1860-1950
Lezingen:
(0)
Essay:
P.G. Buskens (1872-1939), katholiek bouwer in Rotterdam

De Rotterdamse bouwmeester Petrus Gerardus Buskens behoorde tot die groep architecten die in de praktijk zijn gevormd. Zijn vader, metselaarspatroon, bestemde P.G. Buskens eveneens tot dit ambacht en als zodanig werkte hij dan ook reeds ... meer

In 10.06 sec.