Gegevens over Broek, J.H. van den
  Geboren te Rotterdam op 1898.10.04
  Overleden te Wassenaar op 1978.09.06
Opleiding: Technische Hogeschool, Delft/1919–1924
Nevenfuncties: Adviesbureau Stadsplan Rotterdam/adviseur/1943;Voorbereidingscommissie van het Bouwcentrum/lid/1944;Kerngroep van de Studiegroep Woningarchitectuur/lid/1945-1954;Adviescommissies van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting/lid/1947;Consumentenstichting 'Goed Wonen'/leiding oprichting/1946;Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)/betrokken bij oprichting/1956;Technische Hogeschool, Delft/hoogleraar/1947 (vanaf);Union Internationale des Architectes (UIA)/lid/;Comité de Liaison des Architectes du Marché Commun/lid/
Archief: NAi/BROX;NAi/BROZ
Werken:
(38)
openen Bakkerij met woning Hakvoort Nagele
openen Bebouwing dorp Nagele
openen Flatgebouw Parklaan Rotterdam
openen Hoofdkantoor met computercentrum en centraal laboratorium Coöperatieve Melkcentrale Gouda
openen Kantoor Econosto Rotterdam
openen Lingeriewinkel Spruyt van Rietschoten, Lijnbaan 6, Rotterdam
openen Loonwerkerbedrijf Gebroeders De Visser Nagele
openen Melkhandel met woning firma Urk Nagele
openen Nederlands Paviljoen Expo '58 te Brussel
openen Pakhuis H.J. Reesink Zutphen
openen Paviljoens Dijkzicht E55 Rotterdam
openen Stedenbouwkundig plan en bankgebouw Blaak Ideeën Prijsvraag wederopbouw Rotterdam Hofplein en Blaak
openen Supervisorschap Vlaardingen
openen tentoonstellingsruimte het Stiltecentrum Energiebeurs E55 Rotterdam
openen Uitbreidingsplan De Westwijk Vlaardingen
openen Vakantiehuis De Dolfijn De Koog Texel
openen Vakantiehuis De Glashut Ouddorp
openen Wederopbouwplan Blaak Rotterdam
openen Winkelcentrum Burgemeester van Sonweg, Rembrandtweg, Keizer Karelweg, Mr. Groen van Prinsterenlaan Amstelveen
openen Winkelcentrum Hoge Vught en woningbouwcomplex Breda
openen winkelstraat De Lijnbaan Rotterdam
openen Woningbouw Alexanderpolder Rotterdam
openen Woningbouwcomplex Blijdorp Rotterdam
openen Woningbouwcomplex De Pol Marsweg Zutphen
openen Woningbouwcomplex Dresselhuysstraat
openen Woningbouwcomplex Rochussenstraat Breitnerstraat
openen Woningbouwcomplex Rochussenstraat Rotterdam
openen woningbouwcomplex Stadhoudersweg, Statenweg, Statensingel, Van Beuningenstraat Rotterdam
openen Woningbouwcomplex Voornsevliet-Frans Bekkerstraat Rotterdam
openen Woningbouwcomplex Vroesenlaan Bijlwerffstraat e.o.
openen Woonblokken 'Centraal Plan Blijdorp' kruising Stadhoudersweg-Statenweg Rotterdam
openen Zes appartementen te Rotterdam
Artikelen:
(742)
openen Vragen over "Vragen van Rietveld"'
openen Onderschrift [bij 'Vragen over de "Vragen van Rietveld" door A. Staal]
openen Ingezonden
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen "Goede en goedkoope woningen". Prijsvraagontwerp arch. Ir. J.H. v.d. Broek, Rotterdam. Overwegingen tot het plan onder motto "Optimum"
openen De stad znder kunst. Straatprofielen, open en gesloten woonblokken in Rotterdam
openen Een studie over arbeiderswoningen met gaanderijsysteem
openen Kantoorgebouw der firma Reesink & Co. te Zutphen
openen Over de krantenberichten
openen Uitbreiding van de Diaconessen-inrichting te Rotterdam[.] Architecten Brinkman & Van den Broek
openen Rotterdam Ahoy
openen Prijsvragen
openen Ontwikkelingstendenzen in woning- en stedebouw
openen Studiedagen over 'het hedendaagse monumentale gebouw in Nederland'
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen J.J.P. Oud. Ere-doctor in de Technische Wetenschappen
openen Het bouwcentrum te Rotterdam
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen De foto's in dit nummer
openen Literatuur-overzicht
openen Het Bouwcentrum komt!
openen Durven en niet durven in de Magistratuur
openen Het wonen in de stad
openen Planologische problemen van een binnenstad
openen Het cultureele probleem
openen De illustraties
openen Protestantsche Kerkbouw
openen Nederlandsch Bouwcentrum
openen Internationale Conferentie van Architecten
openen Bouwkunst in Brazilië
openen Drie Badplaatsen
openen De Schouwburg te Rotterdam
openen Het Nederlandsche Bouwcentrum
openen Tentoonstellingen
openen [Bezoek aan bouwterrein Bouwcentrum]
openen Het gelaat van de nieuwe stad
openen Hoe Rotterdam in oorlogstijd bouwde
openen De architectonische verzorging van industriewijken
openen Belgische architecten bezochten Nederland
openen Wat nu?
openen Nieuwe hoogleraren te Delft
openen Bridgwater - 1947
openen Lectuur over Stedebouw
openen [Redactionele inleiding]
openen Normalisatie bij scholenbouw
openen Mogelijkheden en grenzen van normalisatie
openen Mededeling van het Dagelijks Bestuur van het Bouwcentrum
openen Inaugurele redes
openen De mens en zijn woning
openen Creatieve krachten in de architectonische conceptie
openen Voorlopige Raad voor de Kunst
openen Het Bouwcentrum in een nieuw stadium
openen Minister in 't Veld bezocht het Bouwcentrum
openen Nederlands nieuwe kerken
openen Architecten Commissie voor 's-Gravenhage
openen Prijsvragen
openen Nieuwe bouwsystemen
openen Union Internationale des Architectes
openen Diversen
openen Architectonische mogelijkheden en gevaren
openen Congres der U.I.A. te Lausanne
openen Vlaamse belangstelling voor het Bouwcentrum
openen Kerkbouw en moderne architectuur
openen Nieuwe winkels en warenhuizen in Amerika
openen Union Internationale des Architectes
openen Kerkbouw en moderne architectuur
openen Wet en vrijheid:twee architectonische begrippen
openen Professor F.A. Eschauzier
openen Congres over het Haagse structuurplan
openen "Standaard"-plattegronden
openen Naschrift
openen Prijsvragen
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Architectonische mogelijkheden en gevaren
openen Huis van het bouwwezen ingewijd
openen Spiegel van de week
openen Redactionele inleiding
openen 2. Architectonische-stedebouwkundige facetten en consequenties voor het structuurplan
openen Kanttekening op de prae-adviezen
openen Discussie over Dudoks plan
openen "Het hedendaagse monumentale gebouw in Nederland"
openen Het structuurplan-Dudok
openen Frans architect zoekt plaatsing
openen Bouw van havenloodsen te Rotterdam
openen Personalia
openen Diversen
openen Van de boekentafel
openen Diversen
openen Hoe anderen het zien
openen Bouwplannen
openen Internationale bouwdocumentatie-conferentie te Genève
openen Inernationale Bouwdocumentatie
openen Het woongebouw aan het Zuidplein te Rotterdam
openen Efficiënte woningbouw
openen Leergang ziekenhuisbouw
openen Uitvoerend comité der U.I.A.
openen Twee leergangen:
openen Spiegel van de week
openen Nauwere samenwerking
openen Examen "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Nieuw gebouw voor de B.P.M.
openen Spiegel van de week
openen Proefwoningbouw te Voorburg zomer 1951 gereed
openen Congres voor internationale bouwdocumentatie
openen Etagewoningen te Rotterdam
openen Proefwoningbouw te Voorburg
openen Architect J.J.P. Oud 1890-1950
openen Lezers schrijven ons
openen Winkelcentrum te Rotterdam
openen Roterdam's Opbouwdag 1951
openen Hogere huur voor met duurder geld gebouwde woningen
openen Bouwmodulus (3)
openen Architecten en Bouwcentrum
openen Artikelen in dit nummer:
openen Arch. Ralph Walker in het Bouwcentrum
openen Standaardplattegronden eengezinsrijenhuis
openen Opening Electro-technisch Centrum in het Bouwcentrum
openen Doornse dagen 1952
openen Spiegel van de week
openen Electro-technisch Centrum geopend
openen Ontstaan en korte inhoud van het rapport
openen Examens "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Seriescholen
openen Standaardplattegronden meergezinshuizen
openen Architectuur en "team-work"
openen Van den Broek en Bakema aan Oud
openen Internationale jury beoordeelde Duitse woningbouw
openen Spiegel van de week
openen Standaardisatie-problemen
openen Spiegel van de week
openen Standaardisatie in de woningbouw
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Tentoonstellingen
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Het Bouwcentrum
openen Koningin Juliana bezocht wederom het Bouwcentrum
openen Invloed van gewapend beton op de stijl
openen Examens "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Nieuwe taken voor architecten
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Minder uniformiteit in bouwvormen
openen Examens "Organisatie Bouwbedrijf"
openen Spiegel van de week
openen Bijeenkomsten in het Bouwcentrum
openen Internationaal architectencongres in Den Haag
openen Kantoorgebouwen
openen Architecten en andere ontwerpers van E 55
openen Protestantse kerkbouw
openen Standaard-plattegronden
openen Architecten in internationaal verband bijeen
openen Spiegel van de week
openen Nieuwe standaardplattegronden nader bezien
openen Architecten kwamen bijeen
openen Prof. ir J.H. van den Broek
openen U moet weten
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Grote plannen voor Haagse Kalvermarkt
openen Staalskelet of betongeraamte?
openen Spiegel van de week
openen Rationalisatie en de culturele waarden in het bouwwezen
openen Spiegel van de week
openen Weena 700
openen Spiegel van de week
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Maand van de Bouwnijverheid
openen Van de boekentafel
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Maand van de bouwnijverheid - 25 januari
openen Het woonhuis van de architect
openen Nieuwe hogeschoolwijk bezuiden Delft
openen De nieuwe hogeschoolwijk bezuiden Delft
openen Nederlandse inzending voor Brusselse wereldtentoonstelling
openen Spiegel van de week
openen Stichting Economisch instituut voor de bouwnijverheid
openen Raad voor de kunst
openen "Alleen en niet alleen"
openen Economisch instituut voor de bouwnijverheid
openen Gemeentelijke vervoer- en motordienst te Rotterdam
openen Interbau
openen Kantoorgebouwen
openen Lezers schrijven ons
openen Van de boekentafel
openen Koninklijk bezoek aan het Bouwcentrum
openen Spiegel van de week
openen Kernplan-Amstelveen
openen Woonhuis van prof. ir. J.H. van den Broek
openen Over de toekomst der architectuur
openen Bezwaren tegen bouw van krantenpaleis
openen Interbau-weken te Berlijn
openen Het Nederlandse paviljoen op de Expo
openen Internationale Bouwcursus 'I.C.B.'
openen Lezers schrijven ons
openen Warm wonen
openen Hernieuwde activiteit van de Studiegroep Efficiënte Woningbouw
openen Spiegel van de week
openen Vormgeving en kleurtoepassing
openen Spiegel van de week
openen Unilever-Haus te Hamburg
openen Moeilijkheden bij continu-opdrachten
openen Tentoonstellingen
openen Rotterdamse architecten uitgenodigd
openen Bouwplannen
openen Bedrijsfsbouw
openen Bedrijfservaringen bij doelmatige uitbreidingen
openen Boekentafel
openen Symposion Industriële vormgeving
openen Geen hoogbouw in Castricum
openen De opleiding tot industrieel ontwerper
openen Symposion over industriële vormgeving
openen Woningen voor financieel zwakke gezinnen
openen Personalia
openen Stad en jeugd - jeugd en stad
openen Spiegel van de week
openen De stichting 'Goed Wonen' en haar algemene raad
openen Week van de volkshuisvesting
openen Doelmatigheid en creativiteit in de woningbouw
openen Spiegel van de week
openen Doelmatigheid en creativiteit in de woningbouw
openen Bouwen voor universiteit en hogeschool
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Spiegel van de week
openen Uitreiking Sikkensprijs
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Sikkensprijzen uitgereikt
openen Spiegel van de week
openen In memoriam Architect Ben Merkelbach
openen Wereldomroep te Hilversum
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen Prijsvraag voor experimentele woningbouw
openen Stylos vult 'Bouwkunde' met vrije kunst uit vrije tijd
openen Personalia
openen Prijs van critici voor architecten Van den Broek en Bakema
openen De prijs van de critici
openen Nieuw stadhuis voor Terneuzen
openen Het raadhuiscentrum van Marl
openen Bouwplannen
openen Sikkensprijs 1962 toegekend
openen Experimentele woningbouwprijsvraag B.N.A.
openen Bouwen voor een open samenleving
openen Sikkensprijs-1962 toegekend
openen Hangende constructies en hun architectonische vorm
openen Bouwen voor een open samenleving
openen Tentoonstelling in Polen over Nederlandse architectuur
openen Vergadering Ned. inst. voor volkshuisvesting en stedebouw
openen Studiefonds voor a.s. architecten
openen Bouwnota officieel aangehouden
openen Reis naar Egypte
openen Het volgende miljoen
openen U moet weten ...
openen Prijsvraag afsluiting Prinsehofcomplex te Deft
openen Prijsvraag 'Werkelijk wónen'
openen Hoe ziet beter wonen er uit?
openen Nieuw centrum Goed Wonen
openen Prijsvraag ontwerp studentenhuisvesting
openen Plan voor schouwburg te Zürich
openen Prijsvraag 'Werkelijk wónen'
openen Prijsvraag nieuw centrum Tel Aviv
openen Prijsvraag 'Werkelijk wonen'
openen Contract job en architect
openen Het architectencongres te Havanna
openen Basis-ontwerp voor het Dorp
openen Mexico trekt alle registers open
openen Extra studiebeurzen voor studenten bouwkunde
openen Lezers schrijven ons
openen Een promotie vanwege de eer
openen Samenwerking van beeldende kunst en architectuur
openen Rietveld: het echte nieuwe bouwen moet nog beginnen
openen Afsluiting van Delfts Prinsenhofcomplex
openen Rietvelds Sonsbeek-paviljoen
openen Bijeenkomsten tijdens Deubau te Essen
openen Bouwplannen
openen Uitreiking Sikkens-prijzen
openen Afscheidscollege van prof. ir. J.H. van den Broek
openen Stichting Architecten Research opgericht
openen Architecten in bouwbedrijven
openen Schouwburg te ZŸrich
openen Hoge woongebouwen
openen De stichting Architecten Research
openen 'Directors and mis-directors'
openen Over de totaliteit van het bouwen
openen Bouwplannen
openen Sikkensprijzen
openen Pampus 1
openen Synthese
openen Bouwplannen
openen SAR introduceert een nieuwe ontwerp-methodiek
openen Prijsvraag stadskern Meppel
openen Systematiek van basistypen voor woningen
openen E.I.B. in ruimer kader geplaatst
openen Bouwspeurwerk en ontwikkelingswerk
openen Ontwikkeling van Israël
openen Jubileum prof. ir. J.H. van den Broek
openen Prof. ir. J.H. van den Broek
openen Het experiment in de woningbouw
openen Stadhuis te Marl
openen Wijk te Papendrecht
openen Holzbauer mag definitief ontwerp maken
openen Basistypen voor woningen
openen Wijk Wilgendonk, Papendrecht
openen Cadeau voor Delft
openen Bestemmingsplan Deventer
openen Combinatie bij stadsontwikkeling
openen Structuurplan 'Groot-Vaassen' architecten Van den Broek en Bakema
openen Voorstel tot rationalisatie van de woningbouw in Nederland, gedaan in 1947[.] Wat kwam er van dit voorstel terecht?
openen prijsvragen
openen Een kwart eeuw wonen
openen Winkelcentrum
openen tentoonstellingen
openen bijeenkomsten
openen Architecten opleiden tot projectontwikkelaars Ontwikkeling van de woningbouw in Nederland
openen Weinig in veel
openen Kerkbouw
openen Postcheque en girodienst in Arnhem architecten Van den Broek en Bakema medewerkend architect voor dit project J.M.A. de Groot h.b.o.
openen Plan voor recreatiecentrum Grevelingen architectenbureau Van den Broek en Bakema
openen Efficiënte woningbouw sinds 1947
openen prijsvragen
openen Hoog woongebouw te Delft (G.E.M.-Bouw) architecten Van den Broek en Bakema medewerkend architect J.M. Stokla
openen Inrichting voor geestelijk hulpbehoevende architecten Van den Broek en Bakema
openen Een bouwwerk te selecteren ... Toespraak van ir. F. Sevenhuysen bij de uitreiking van de A.J. van Eckprijs aan prof. W.G. Quist
openen Zoeterwoude ordt biercentrum
openen [Boekbespreking] DIALOOG KUNST EN GEBOUW [...] Onder redactie van: J.J. Beljon, ir. H.O. Eckardt, prof. dr. A.M. Hammacher, Ch.J.F. Karsten, J. Reimert, mej. drs. E.B. van der Steur en P.B. Weehuizen
openen Met bezielde kout de dag gekort Een BNA-bijeenkomst over een stukje actualiteit
openen Denkbeelden over een wijk in Papendrecht
openen Pleidooi voor een belevenis
openen Nieuwbouw in de binnenstad?
openen Recreatieplan in Melick-Herkenbosch vindt geen doorgang
openen Het sport en tentoonstellingsgebouw Ahoy' te Rotterdam [...] Warmte- en koeltechnische installaties
openen De stedebouwkundige planning van de technische hogeschool te Delft
openen Gebouw voor Bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft architectengemeenschap prof. ir. J.H. van den Broek en prof. J.B. Bakema medewerkend architect ir. J. Boot
openen Over functie en gebruik Functionaliteit als uitgangspunt voor een conceptie nabeschowingen van Van den Broek en Bakema over het gebouw voor Bouwkunde
openen Gebouw voor elektrotechniek te Delft architect G. Drexhage (ingenieurs- en architectenbureau Drexhage, Sterkenburg, Bodon en Venstra, tevren Van Bruggenb, Drexhage, Sterkenburg en Bodon)
openen Enkele observaties van het gebruik door studenten van het nieuwe gebouw voor bouwkunde
openen Enige opmerkingen over de nieuwe T.H.-wijk te Delft
openen Uitstellen en opnieuw beginnen Hoorzitting over Rotterdam's tunnelplan
openen Architecten Computer Informatie Systeem
openen Ziekenhuis voor Apeldoorn
openen Hooghuis te Eindhoven architecten Van den Broek en Baema medewerkende architecten J.M. Stokla en ir. J.P. Balhuizen
openen Bevolking tegen raadhuisplan
openen Raadhuis Ede
openen Ik ben een rustig mens interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning
openen Maken of laten ontstaan (2)
openen u moet weten
openen AMRO-computercentrum Amstelveen geopend
openen E.I.B.
openen Bouw (14)
openen Bouwplan Tilburg
openen Hilversums aanrommelen
openen ... want men heeft u toch nodig, ook al gelooft men dat nauwelijks
openen Distributiecentrum te Rotterdam architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Rotterdam
openen Raadhuis te Terneuzen architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Rotterdam
openen Koekamp-Malieveld in Den Haag
openen Ik zie, ik zie wat hij ook ziet
openen Beton en het leefmilieu
openen Argeloos
openen Prof. dr. A. Hendriks: het gaat om zaken en niet om personen
openen Prof. dr. A. Hendriks: het belangrijkste staat nooit op papier
openen Andere wegen voor de binnenstad
openen Rotterdam nog steeds voor de keus
openen Conforntatie: idee - illusie - werkelijkheid
openen Eerst bomen, dan wonen!
openen Misleidend
openen Stedebouw in de komende vakverenigingssamenleving
openen Woonhuis te Nederweert architectengemeenschap Van den Broek en Bakema
openen Prof. Van den Broek als docent in Delft
openen Tram- en busabri's te Den Haag architectengemeenschap Van den Broek en Bakema te Rotterdam
openen Woningen en winkels te Vlaardingen architectenbureau Van den Broek en Bakema te Rotterdam (ontwerp J.M.A. de Groot)
openen Drie critici over een partijtje ongeregeld Ook bij architectuur kan men beweren: La critique n'est qu'un monsieur
openen Woningen te Almere-haven architectenbureau Van den Broek en Bakema te Rotterdam
openen Centrale werkplaats HTM te Den Haag architectenbureau Van den Broek en Bakema te Rotterdam
openen Beurzen en tentoonstellingen
openen Ecologisch wonen als doel én middel tegen vele kwalen
openen Parkeergarage te Arnhem
openen Agenda
openen Hoogbouw in Nederland
openen Witte architect of niet? [Boekbespreking]
openen Agenda
openen Herinnneringen aan Hugh Maaskant
openen Hergebruik
openen Kantoorgebouw te Amsterdam
openen 'De bouwnijverheid is ten zeerste gediend met een objectieve voorlichting'
openen Jongens van het eerste uur
openen De opdracht en de opdrachtgever: Rotterdam en Nationale Nederlanden
openen Hoofdstuk uit nieuw boek over beroemde volkshuisvester
openen Een rondrit met Carel Weeber
openen Groothandelsgebouw: a work of bureaucracy and genius
openen Naoorlogse wijken: Den Haag
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen.
openen Voorgenomen werken.
openen Studieprijsvragen van "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Prijsvragen
openen Een belangrijke prijsvraag inzake een sociaal diep ingrijpend bouwkundig probleem
openen De bebouwing in Blijdorp en Bergpolder te Rotterdam
openen Het woning-probleem
openen Flat-hoogbouw aan de Schiekade te Rotterdam arch. Ir. H.J. van den Broek
openen De internationale tentoonstelling van kunst en techniek 1937 te Parijs
openen Woning-complex "Eendracht" te Rotterdam architect Ir. J.H. van den Broek
openen Prijsvraag Ontwerp woningbouw in het groot
openen Bouwkunde tentoonstelling "Practische studie" te Delft
openen Prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvraag Bouwkunst en Vriendschap 1925
openen Bouwkunst en Vriendschap. Prijsvragen 1930. 1e Prijsvraag: Vacantie koloniehuis
openen 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Studieprijsvragen in 1932 uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en vriendschap' te Rotterdam
openen Flatgebouw Nieuwe Binnenweg-Mathenesserlaan te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen A. Stahlie, architect B.N.A.+
openen Stahlie, A. +
openen Prijsvraag goedkope arbeiderswoningen
openen In memoriam Albert Otten
openen J.F. van Teeffelen
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen A & A. Rapport van de commissie van beoordeling van ontwerpstudie no. 7.
openen Drie kerken van H.P.J. de Vries
openen Im memoriam
openen Woning-complex in het plan "Blijdorp" te Rotterdam
openen Wonen of kamperen
openen Het kantoorgebouw voor de N.V. de Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-bank te 's-Gravenhage
openen Nederlandse inzending op de foire de Paris 16 mei - 2 juni 1936
openen Een weekend- en vacantiegebouw te Oostvoorne van ir. W. van Tijen [...]
openen Doktershuis te Bilthoven van ir. H. van Vreeswijk b.i. Voorburg
openen Wijziging in de commissie van redactie
openen Het Nederlandse paviljoen op de tentoonstelling Parijs 1937
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Expo-1937. Eerste indrukken van de Parijsche Tentoonstelling
openen De expo 1937 (III)
openen Stichting Bouwcentrum opgericht
openen Installatie bestuur bouwcentrum
openen Aanbieding van de nota van de Nederlandsche Architecten aan de minister president
openen Een internationale architecten-organisatie in voorbereiding
openen Architecten-commissie
openen Olympische Spelen
openen Architectencommissie voor 's-Gravenhage
openen Inaugurale rede van prof. Ir. J.H. van den Broek
openen Congres van de union internationale des architectes te Lausanne
openen Het bouwcentrum te Rotterdam
openen Normaalwoningbouw ['special']
openen Lustrumprijsvraag
openen Het Bouwcentrum als instelling
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Rapport van de Studiegroep "Efficiente Woningbouw"; werkgroep plattegronden
openen Excursie naar Kopenhagen
openen Diverse mededelingen
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Diverse mededelingen
openen Roterdam Ahoy
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Tweede congres van de Union Internationale des Architectes
openen Union Internationale des Architectes
openen Mededelingen van de B.N.A.;reglement van de kerngroep van de studiegroep woningarchitectuur
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen In memoriam Ir. J.J. van der Wal
openen 4e Congres van de Union Internationale des Architectes (U.I.A.)
openen De nationale energiemanifestatie E 55
openen De Union Internationale des Architectes en het vierde congres
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Wandelen door Rotterdam
openen Rotterdam
openen Winkelpand van H.H. de Klerk en Zonen C.V. te Rotterdam
openen In memoriam Ir. A. van der Steur, Architect B.N.A.
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen Mededelingen van de BNA [samenstelling kringcommissies]
openen Etagewoningen te Breda
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen Prijsvraag voor een Raadhuis te Marl
openen Rietveld 70 jaar
openen Rietveld; Bijdrage tot vernieuwing der bouwkunst
openen Wereldtentoonstelling 1958, Brussel
openen De Nederlandse Sectie van de Union INternationale des Architectes en het Ve Congres te Moskou, 1958
openen Mededelingen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Over de postulaten der architectuur of: de kwadratuur van de circel
openen Gernieuwde activiteit van de studiegroep Efficiënte Woningbouw
openen Het Congres te Moskau
openen Mededelingen
openen Industriële vormgeving
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1959
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1960-
openen Ketelhuis Laboratorium voor Warmte- en Stoftechniek
openen Houtloods van NV Aannemingsbedrijf F. van Welzenes, Spijkenisse
openen Woongebouw Hansaviertel, Berlijn - Duitsland
openen Gereformeerde kerk te Nagele
openen Verbouwing en restauratie van het Raadhuis te Brielle
openen Gebouw voor de Wereldomroep te Hilversum
openen Hoog woongebouw te Berlijn
openen Cultureel centrum
openen Postkantoor aan de Zuidzijde
openen Zuidwand van het winkelcentrum
openen Politiebureau in de noordoosthoek winkelcentrum, Amstelveen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen De prijsvraag Experimentele Woningbouw van de B.N.A.
openen Mededelingen
openen Kerkelijk centrum te 's-Gravenhage
openen Samenstelling van het bestuur van de BNA per 1 mei 1963
openen Bekroonde ontwerpen voor een huisvestingscomplex voor studenten op Drienerlo
openen B.N.A. Experimentele woningbouwprijsvraag 1962 - analyse en resultaten
openen Gedachten over woningbouw geanalyseerd
openen Mededelingen van en namens de B.N.A.
openen Mededelingen van en namens de BNA
openen Prijsvraag voor een stukje Meppel
openen Van den Broek, de brug tussen twee stijlen
openen Korte Berichten
openen Van Vliet & Van Dulst's Bouwbedrijf N.V., Rotterdam
openen Boekbespreking: 'Gids voor de Nederlandse architectuur'
openen Gemengd
openen Experimentele projecten en kennisvorming in de woning- en stedebouw
openen Studieprijsvraag project Delft
openen Nederland op de Wereldtentoonstelling Brussel '58
openen De Algemene Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen Korte Berichten
openen De stedebouwkundige planning van de Technische Hogeschool in de Wippolder te Delft
openen 50 jaar Nederlands bouwen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Congres van de Union internationale des architectes te Lausanne
openen 'Bouwen 20-40' gaf uitstekend overzicht
openen Een stukje binnenstad van Eindhoven
openen Variaties op vakantiehuisjes
openen Architectur-Urbanismus
openen De Nederlandse massa-woningbouw tussen 1900 en 1940: voor het volk, maar niet door het volk. Een nieuwe belangwekkende studie
openen Op zoek naar grondslagen voor zinvolle variatie in woningen en woonmilieus
openen Het bouwen van Van den Broek: activiteit ten behoeve van de gemeenschap
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
openen Het ontwerpen van woningen. Kunst én sociale dienstverlening?
openen Van Gool: 'Wij architecten zijn geen therapeuten'
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Kerkenbouw en moderne architectuur
openen Beeldende kunst en architectuur:van integratie tot synthese
openen Conforntatie. Idee - illusie - werkelijkheid
openen Stromingen en tendenties in de nieuwe architectuur
openen Rotterdam Ahoy'
openen Stichting Bouwcentrum opgericht
openen De vijfde leergang van A. et A. te Doorn
openen Doel en wezen van de architectuur
openen "Delft" en het "nieuwe" bouwen
openen Stand van zaken
openen [Brief aan A et A]
openen Lustrum-Prijsvraag "De Poorters"
openen Herbouw van een gedeelte van Thomsen's Havenbedrijf aan de Lekhaven te Rotterdam
openen Woon- en werkgebouw voor kunstenaars te Rotterdam
openen Sociaal Cultureel Centrum aan het Zuidplein te Rotterdam
openen Studiedagen over het hedendaagse grote monumentale gebuw in Nederland
openen Errata
openen De zevende leergang van A et A te Doorn
openen Rotterdam Ahoy'
openen Ahoy', een mijlpaal
openen Belgische architecten bezoeken Nederland Mijmeringen na het aanvaarden van een uitnodiging
openen Tijdschriftbespreking[.] Het Ziekenhuiswezen (Speciaal bouwnummer 1950)
openen Een prijsvraag van de B.P.M. voor een kantoorgebouw
openen 9e Leergang te Doorn
openen Architectuur in de woningbouw
openen De vijf Experimentele Woningbouwplannen
openen Naar aanleiding van een weekend bijeenkomst van de Nederlandse CIAM-groep ter bespreking van het probleem: Wapenfabriek Hispano Suiza
openen Medisch Centrum Scheepvaartvereniging Zuid - Rotterdam
openen Metaalmaatschappij van W. van Houten & Zonen Rotterdam
openen Winkelpanden
openen Bedrijfsgebouwen
openen Samenvatting van de discussies
openen school te Brielle archn Van den Broek en Bakema
openen een centrum voor film, toneel en expositie enz. te Rotterdam archn Van den Broek en Bakema ['t Venster]
openen De kerk op de Heuvel te Breda[.] Arch. Prof. Ir M.J. Granpré Molière
openen Het contact "Stylos" - "Poorters" gezien in verband met de verhoudingen in onze hedendaagse architectengemeenschap
openen Utiliteitsbouw[,] bouwen voor het gebruik
openen Woningbouw 1948-1953
openen Neue Ausstellungsgestaltung [-] Nouvelles conceptions de l'exposition [-] New Design in Exhibitions[.] R.P. Lose
openen Toelichting van de architect [bij Opstandingskerk Schiedam]
openen Ere-comité, samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht 1908-1958
openen Studenten en studerenden
openen Omschrijving van de architectuur van de Nederlandse inzending op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen De architectuur van de Nederlandse afdeling op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen De bal kaatst terug
openen Boekbespreking. Roberto Aloi, Architetture per lo Spettacolo
openen [Slotopmerkingen]
openen Galeries Modernes te Rotterdam
openen Wederwoord
openen Het bureau Van den Broek en Bakema
openen Opmerkingen van een buitenstaander
openen Laten wij verder gaan ...!
openen Huis aan de Kralingseweg te Rotterdam
openen Gemeentelijke Vervoer- en Motordienst te Rotterdam
openen Sportcomplex bij de Waalhaven te Rotterdam
openen Woningbouw Overschie te Rotterdam
openen Alexanderpolder
openen Samenvatting van de 11e leergang van A et A op 25 en 26 februari 1956 in Doorn
openen Een nabetrachting [over E55]
openen Concours d'émulsion 1955
openen Straatmeubels
openen Plan Kennemerland van v.d. Broek en Bakema
openen Documentatie meervoudige opdracht voorlopig ontwerp Hoofdkantoorgebouw 'De Nederlanden van 1845' Den Haag Forum 10-11
openen Geen torenflats in Castricum
openen Over kasba en duidelijkheid
openen Verschraald geweten
openen Discussie-avond A. et A. ingeleid door ir. W. van Tijen
openen Discussie
openen Rotterdam Ahoy
openen 50 jaar Nederlands bouwen, een filmisch overzicht ter gelegenheid va het 50-jarig jubileum van de BNA in 1958
openen Allerlei. Studieprijsvragen. 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Technische dag Bouwcentrum
openen Op de uitkijk. Oud geeft zijn visie op Velzen
openen Idealisme
openen De proefwoningen te Voorburg
openen Bouwnieuws. Proefwoningbouw te Voorburg
openen Antwoord aan collega ir. W. de Bruyn
openen Rationele woningbouw? Openbare brief aan prof. ir. J.H. van den Broek b.i.
openen Studiedagen over 'Het hedendaahse monumentale gebouw in Nederland'
openen Kroniek. Een congres over Nederlands nieuwe kerken
openen Tussentijdse balans
openen Verantwoording Tentoonstelling Hilvarenbeek 1962
openen Bouwen voor een open samenleving
openen Twee hogescholen. Inleiding
openen Langs spanningslijnen van synthese en analyse
openen Twee hogescholen
openen Schokbeton?
openen Tel-Aviv-Yafo. Internationale prijsvraag voor het ontwerpen van een stad
openen Wonen als levensvraag
openen De aula van de T.H.-Delft
openen Aula en Evoluon
openen Het winkelcentrum als stedebouwkundig probleem
openen De aansluiting van straat en interieur
openen De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd
openen Levend stedelijk woongebied - door organische flexibiliteit
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam. I
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdamn. II. Het Mathenesserplein
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen 50 jaar Nederlands bouwen
openen Stromingen en tendenties in de nieuwe Nederlandse architectuur
openen Leestafel
openen Drie praeadviezen. 1. Maatschappelijke achtergrond van het structuurplan; 2. Architectonische facetten en consequenties van het structuurplan; 3. Verhouding tussen stedebouwer en architect
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Bedrijfsgebouwen
openen Alexanderpolder
openen Velen hebben veel aan hem te danken
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen In memoriam Albert Otten
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Ingezonden
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen Onderschrift [bij 'Vragen over de "Vragen van Rietveld" door A. Staal]
openen Vragen over "Vragen van Rietveld"'
openen Rotterdam Ahoy'
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Juryrapport
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Wat de redactie ervan denkt
openen Vragen aan Rietveld
openen .. Flatgebouw Parklaan ..
openen Berichten
openen Studieprijsvragen 1932. Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap.
openen [Toelichting, bij 'Zomerhuisje op een der Zuid-Hollandsche eilanden. Architecten Ir. J.H. v.d. Broek en Ir. W. van Tijen']
openen Zomerhuisje op een der Zuid-Hollandsche eilanden. Architecten Ir. J.H. v.d. Broek en Ir. W. van Tijen. Ontwerp voor een woonhuisje. Architect G. Rietveld
openen Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen In memoriam ir A. van der Steur, Architect B.N.A.
openen De stedebouwkundige opzet en architectonische vormgeving van de T.H.-wijk
openen [Toelichting, bij Zomerhuisje op een der Zuid-Hollandsche eilanden. Architecten Ir. J.H. v.d. Broek en Ir. W. van Tijen]
openen Kantoorgebouw der firma Reesink & Co. te Zutphen
openen Pleidooi voor een belevenis
openen Een weekend- en vacantiegebouw te Oostvoorne van ir. W. van Tijen [...]
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Bedrijfsgebouwen
openen Alexanderpolder
openen Prijsvraag van 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Mededeelingen
openen Prijsvraag voor het gebouw der H.A.V. Bank te Schiedam
openen Voorgenomen Werken
openen Een nieuw magazijn van de firma H.J. Reesink & Co. te Zutphen
openen Prijsvraag 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Flatgebouw aan de Schie
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Proefbeslasting en draagkracht van heipalen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Mededeelingen
openen Moderne bouwkunst te Rotterdam en Omgeving
openen Woningbouw te Rotterdam
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Twee belangrijke lezingen op de Efficiency-dagen
openen Moderne technische problemen. Buitenmuurconstructies
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen Bommer was er altijd bij
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Feijenoord
openen Stedebouw voor het blok gezet
openen Hoofd van Hendriks moet rollen
openen Structuuronderzoek: knoeien en liegen
openen Bakema: er is geen weg terug naar middeleeuwse knikstraatjes-op-een-platte-aardschijf-idee
openen Brug als steen in architectennvijver
openen Basis valt weg onder Basisplan 75 Rotterdam
openen Woningen Van Tijen eerste strokenbouw in Nederland[.] De Pol in kaart gebracht
openen Maximale woningdifferentiatie[.] De nieuwe eentonigheid
openen Dromen van de benijdenswaardige optimist Bakema
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Rotterdamse bibliotheek zorgt voor storm in Delft
openen Verwarring over huisvesting
openen Bij de dood van prof. ir. J.H. v.d. Broek - een vernieuwer die sporen nalaat
openen Ontwapening als wapen tegen behoudendheid
openen De stichting 'Wonen' officieel
openen Een sta'atsprijs zonder 'statie'
openen Ir. W. van Tijen: 'Het bouwen van de perfekte consumptiewoning dat is de dood in de pot'
openen Boeken
openen Experimentele woningbouwplannen. Het woningbouwplan voor Hengelo
openen Naoorlogse bouwkunst in Nederland
openen J.J.P. Oud. Ere-doctor in de Technische Wetenschappen
openen Tentoonstelling van de ontwerpen betreffende de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen
openen De Amsterdamsche prijsvraag voor goedkoope woningen
openen BNA-voorjaarsvergadering 1969 te Maastricht. Toelichting thema:De Leefbaarheid van de binnenstad
openen AMS Kattenburg
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Tentoonstellingspaviljoen Parijs
openen Het Nederlandse paviljoen op de tentoonstelling Parijs 1937
openen Het kantoorgebouw voor de N.V. de Centrale Arbeiders-verzekerings- en deposito-bank te 's-Gravenhage
openen Stromingen en tendenties in de nieuwe nederlandse architectuur
openen Een woningbouw-plan voor Vianen
openen Beton en architectuur
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
Boeken:
(9)
openen Gids voor Nederlandse architectuur
openen Nederlandse architectuur. Uitgevoerde werken van bouwkundige ingenieurs
openen Gids voor Nederlandse architectuur / Guide to dutch architecture
openen Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam
openen Nederlandse architectuur: Uitgevoerde werken van bouwkundig ingenieurs. In opdracht van de Vereniging Delftse Ingenieurs
openen Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam
openen Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam
openen Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam
openen Nota van de Nederlandsche architecten over den na-oorlogschen woningbouw
Lezingen:
(0)
Essay:
J.H. van den Broek (1898-1978)

Johannes Hendrik van den Broek wordt in 1898 geboren als zoon van een aannemer. Hij volgt eerst een opleiding tot onderwijzer (1913–1917) in Nijmegen. Na het afronden van zijn opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool (1919–1924) te Delft ... meer

In 5.42 sec.