Gegevens over Broese van Groenou, A.
  Geboren te Djokjakarta op 1880.01.04
  Overleden te Den Haag op 1961.05.19
Adres(sen): 'De Hoeve', Groen van Prinstererlaan 1, Wassenaar
Opleiding: TH Delft/?-1904
Nevenfuncties: Nederlandse Lawn Tennis Bond (NLTB)/voorzitter/1922-1938;Haagsche Kunstkring/lid en voorzitter (1922)/1917- circa 1925:Wassenaarsche Bouwvereniging/bestuurslid/;Commissie van Advies bij de bouw van het Volkenbondpaleis te Genève/lid/1931-1938;Commissie bij de bouw van het Europees Parlement, Straatsburg/lid/na 1945;Prijsvraagcommissie bejaardenhuizen 'Karenhuizen', Alkmaar/jurylid/1917;Uitbreidingsplan Den Haag-West/jurylid/1922;Prijsvraag Het nationaal gedenkteken voor 1 augustus 1918 (Het Honswijk-comité)/jurylid/;Prijsvraag bebouwing terrein Reinkenstraat en Kranenburgweg/jurylid/1927
Archief: HGA/BvG
Werken:
(38)
openen Arbeiderswoningen Oostdorp Wassenaar
openen Arbeiderswoningen Tuindorp Kerkehout Wassenaar
openen Architectenwoning Nassa Dillenburgstraat Den Haag
openen Dienstwoning Ruurloseweg Vorden
openen Dubbel woonhuis Willem III-laan 3-5 Wassenaar
openen Dubbele villa Van Lennepweg 30-32 Scheveningen
openen Dubbele villa Van Lennepweg 38-40 Scheveningen
openen Flatgebouw Zorgvliet Den Haag
openen Haags Tehuis voor Ongehuwden Rijswijkseweg Den Haag
openen Haagsch Tehuis voor Ongehuwden Rijswijkseweg Den Haag
openen Herenhuis Koninginnegracht 22 Den Haag
openen HTO-gebouw (Tehuis voor Ongehuwden) Rijswijkseweg Den Haag
openen Kantoorgebouw Cultura Wassenaarseweg 20 Den Haag
openen Landhuis Groenouwe Loenen
openen M.E.T.S.-banen Wassenaarseweg Scheveningen
openen Middenstandswoningen tuindorp 't Lansink Hengelo
openen Plantersvilla Tandjong Tirto Djokjakarta
openen Planterswoning Vreede-Broese van Groenou, Tjandi Semarang
openen Stadion Westbroekpark Den Haag (project)
openen Studietekeningen (Broese van Groenou)
openen Theehuis De Braamberg Vasse
openen Tuindorp Het Lansink C.T. Storkplein e.o. Hengelo
openen Tuindorp 't Lansink C.T. Storkplein e.o. Hengelo
openen Verkade Theater Herengracht 13ab Den Haag
openen Villa Duinauwe Haesebroekseweg 12 Wassenaar
openen Villa Meijendel, Wassenaar
openen Villa met garage Tirsa Willem Lodewijklaan 13 Den Haag
openen Villa met garage Weynschenk Parkweg 17 Den Haag
openen Villa Orania Den Haag
openen Villa W. Broese van Groenou Parkweg 9a Den Haag
openen Villa W. Coops-Broese Van Lennepweg Scheveningen
openen Villa 't Kruisselt, Kruisseltlaan De Lutte, Oldenzaal
openen Woonhuis De Hoeve Broese van Groenou Groen van Prinstererlaan 1 Wassenaar
openen Woonhuis Javastraat 2a Den Haag
openen Woonhuis met dienstwoning Tubantia Asserlaan 5 Den Haag
openen Woonhuis Stationsweg Zuid 14 Bloemendaal
Artikelen:
(107)
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Nagekomen berichten
openen Ned. Instituut voor volkshuisvesting en stedebouw, Amsterdam
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Week van de volkshuisvesting
openen Een belangrijk congres anno 1918
openen Personalia
openen Voorgenomen werken
openen Nieuwe leden
openen Villa's nabij Den Haag
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Algemeene September vergadering-excursie te 's-Gravenhage op Woensdag 20 September en Donderdag 21 September
openen Rectificatie
openen Examens [...] leden van de commissie
openen Afdeeling 's-Gravenhage; Jaarverslag
openen De schoonheidscommissie te 's-Gravenhage
openen Afdeeling 's-Gravenhage [...] Verslag van de vergadering [...]
openen Programma voor een Studie-prijsvraag uit te schrijven door de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Prijsvraag Karenhuizen
openen Jaarverslag
openen Prijsvragen
openen Ingekomen stukken:Prijsvraag Karenhuizen Alkmaar
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Heerenhuis aan de Koninginnegracht no. 22 te 's-Gravenhage
openen Officieel gedeelte
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Moet de M.B.V.A. zich misvormen?
openen Tentoonstelling van bouwkunst en kunstnijverheid in de 'Haagsche Kunstkring'
openen Architect en bouwkundig ingenieur
openen Ledenvergadering
openen Officieel gedeelte
openen
openen Programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan 's-Gravenhage
openen Prijsvraag voor een schoorsteenmantel, uitgeschreven door de 'Tegelfabriek Schiedam'
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Bouwbeeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer (2)
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Het voorzitterschap van den B.N.A. [...]
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni nar Apeldoorn en Loenen
openen Bouwkunsttentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Huize "Groenouwe" te Loenen
openen Haagsche Brieven I.
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Na-beschouwingen over het internationale architectencongres
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Flatgebouw-Zorgvliet
openen De Nieuwe Volkenbondspaleizen
openen Re-organisatie van het architectenberoep
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Liber Amicorum J.P. Mieras
openen Mededeling
openen In memoriam Ir. A.Broese van Groenou
openen Mededeling van overlijden
openen Flatgebouw Zorgvliet
openen Heerenhuis aan de Koninginnegracht No. 22 te 's-Gravenhage
openen De tering naar de nering
openen Moet de M.B.V.A. zich hervormen?
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Haagsch tehuis voor ongehuwden, H.T.O. + architect K.G.C. de Bazel.
openen Prijsvraag
openen Jury-rapport over de openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar (Karenhuizen)
openen Adres ingevolge besluit van de Alg. Verg. van den Gemeenteraad van Amsterdam
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1916
openen Prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen te Alkmaar
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Openbare prijsvraag voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen, de zoogenaamde 'Karenhuizen', te Alkmaar
openen Woningcongres te Amsterdam
openen Rijkskantoor bouwmaterialen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Een bouw-prijsvraag voor Den Haag
openen Programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan 's Gravenhage West
openen Nederlandsche Tuinsteden
openen Programma van de Prijsvraag voor de bebouwing van het terrein aan de Reinkenstraat en den Kranenburgerweg nabij de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Woningcongres
openen Mededeelingen
openen Regeeringsmaatregelen
openen [Mededeelingen]
openen Mededeelingen
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in de laatste 25 jaren te 's-Gravenhage
openen De bouw der nieuwe Volkenbondpaleizen
openen Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Wijnhuistoren te Zutphen
openen Het verbouwde Theater Heerengracht
openen Huize 'Groenouwe' te Loenen
openen Het Van Stolkpark, geschiedenis van een 'Rotterdams' buurtje tussen Scheveningen en Den Haag,
openen Beeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer
openen Haagsche woonhuis-architectuur
openen Hejmo Nia: het verhaal van een Haagse villa en haar bewoners
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni naar Apeldoorn en Loenen
openen Tentoonstelling van Bouwkunst en Kunstnijverheid in de "Haagsche Kunstkring"
openen De Hoeve
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A. Broese van Groenou (1880-1961)

Er zijn misschien evenveel redenen om Broese van Groenou en De Clercq in één boek op te nemen als om dat niet te doen. Hoewel zij enige jaren uit kostenoverwegingen een kantoor en ondersteunend personeel gedeeld hebben, is er geen sprake geweest van een wer ... meer

In 6.02 sec.