Gegevens over Brinkman, J.A.
  Geboren te Rotterdam op 1902.03.22
  Overleden te Rotterdam op 1949.05.06
Adres(sen): , Rotterdam
Werken:
(7)
openen Fabriekscomplex Stoommeelfabriek 'De Maas' Rotterdam
openen Interieur M.S. 'Nieuw Amsterdam', M.S. 'Zaandam' en M.S. 'Noordam'
openen Jaarbeursgebouwen Vredenburg Utrecht
openen Kantoorgebouw Koninklijke Fabriek F.W. Braat Hooikade Delft
openen Van Nelle fabriek Rotterdam
openen Van Nelle Fabriek Rotterdam
openen Vergadergebouw theosofische P.C. Meulemanstichting Tolstraat Amsterdam
Artikelen:
(137)
openen Bijkantoor van de forma R. Mees & Zoonen aan de 's-Gravendijkwal te Rotterdam. Architecten Brinkman & Van der Vlugt, Rotterdam.
openen Het woongebouw "Bergpolder" te Rotterdam in aanbouw! Architecten: Ir. J. Brinkman en L.C. van der Vlugt en Ir. W. van Tijen
openen Twee woonhuizen te Rotterdam van de arch. Brinkman en v.d. Vlugt
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Opbouwen No. 11-12, 1934
openen Arch. L.C. van der Vlugt
openen Van der Vlugt als realisator
openen Leen van der Vlugt
openen Bij het overlijden van L.C. van der Vlugt
openen [Oeuvre L.C. van der Vlugt, foto's]
openen Bij zijn laatste werk
openen Over kantoorgebouwen in het algemeen
openen Het bouwen in Zuid-Afrika
openen Ingezonden: Een buitenlandsch architect zendt ons het volgende:
openen Hoogbouw aan de Kralingsche Plas te Rotterdam Arch. Ir. W. van Tijen en H. Maaskant
openen Enquête functionele buitenwanden
openen Uitbreiding van de Diaconessen-inrichting te Rotterdam[.] Architecten Brinkman & Van den Broek
openen Over baksteen en bouwen
openen Tentoonstellingen
openen Hoe Rotterdam in oorlogstijd bouwde
openen De architectonische verzorging van industriewijken
openen Lectuur over Stedebouw
openen Normalisatie bij scholenbouw
openen Bouw van havenloodsen te Rotterdam
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen Etagewoningen te Rotterdam
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Nederlandse architectuur op zomerpostzegels
openen Van de boekentafel
openen Bouwen voor een open samenleving
openen Jubileum prof. ir. J.H. van den Broek
openen Een kwart eeuw wonen
openen In memoriam Willem van Tijen
openen Witte architect of niet? [Boekbespreking]
openen Van Nelle's fabriek 'voorlopig' monument
openen De opdracht en de opdrachtgever: Rotterdam en Nationale Nederlanden
openen Beroemde gebouwen [Boekbespreking]
openen Gebouw Van Nelle te Leiden Architecten: J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt
openen Fabrieksgebouwen van de Erven De Wed. J. van Nelle te Overschie Arch. J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Voorgenomen werken
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Voorgenomen werken.
openen Een Finsche beoordeeling van de Nederlandsche bouwkunst
openen Nieuwe uitgaven
openen Tentoonstellingen en congressen Architectuur-teekeningen en meubelen
openen Woongebouw voor arbeiders in den Bergpolder architecten: Ir. W. van Tijen en Ir. J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt
openen Nieuwe uitgaven
openen De bebouwing in Blijdorp en Bergpolder te Rotterdam
openen Flat-hoogbouw aan de Schiekade te Rotterdam arch. Ir. H.J. van den Broek
openen In memoriam L.C. van der Vlugt
openen Nieuwe uitgaven
openen De internationale tentoonstelling van kunst en techniek 1937 te Parijs
openen De gebouwen van het vliegveld Ypenburg architecten: Brinkman & Van der Vlugt te Rotterdam en M. Zwanenburg te Rijswijk
openen Nieuwe uitgaven
openen Prijsvraag Ontwerp woningbouw in het groot
openen Prof. Behrens over moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Bij het fabrieksgebouw-Van Nelle
openen Woongebouw Perkpolder te Rotterdam
openen Het stadion Feyenoord te Rotterdam
openen Kroniek van de B.N.A. over 1949
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Rotterdam
openen Architectuurfotografie
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen 'Bouwen 20-40' gaf uitstekend overzicht
openen Service
openen De Nederlandse massa-woningbouw tussen 1900 en 1940: voor het volk, maar niet door het volk. Een nieuwe belangwekkende studie
openen Van Gool: 'Wij architecten zijn geen therapeuten'
openen "Delft" en het "nieuwe" bouwen
openen Herbouw van een gedeelte van Thomsen's Havenbedrijf aan de Lekhaven te Rotterdam
openen Woon- en werkgebouw voor kunstenaars te Rotterdam
openen Sociaal Cultureel Centrum aan het Zuidplein te Rotterdam
openen Errata
openen Een halve eeuw bouwen
openen Architectuur in de woningbouw
openen Een huis in Spangen voor 270 families
openen Allerlei. Van den muur naar het kastje!
openen Kroniek. Hoogtepunten in de latere architectuur
openen In memoriam van C.I.A.M.
openen De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam. I
openen Het Eigenhuis Moderne Schoonheid, door Ir. J.P. Fokker
openen Boekbespreking
openen Paden en assen in de moderne tuin
openen Nieuwe inzichten bij de landhuisbouw
openen Zelf inrichten
openen Huis "Solleveld" Rotterdam
openen Huis Dr. Boevé te Rotterdam Architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt
openen Leestafel
openen Opbouwen No. 11-12, 1934
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Twee woonhuizen te Rotterdam van de arch. Brinkman en v.d. Vlugt
openen Het woongebouw "Bergpolder" te Rotterdam in aanbouw! Architecten: Ir. J. Brinkman en L.C. van der Vlugt en Ir. W. van Tijen
openen Bijkantoor van de forma R. Mees & Zoonen aan de 's-Gravendijkwal te Rotterdam. Architecten Brinkman & Van der Vlugt, Rotterdam.
openen Tijdschriften
openen De studieprijsvragen van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 1932
openen Amsterdam - Rotterdam
openen Mededeelingen
openen Voorgenomen Werken
openen Tabaksfabriek van de firma De Erven de Wed. J. van Nelle te Overschie
openen Afloop Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Afloop Aanbestedingen
openen Kantoor- en fabrieksgebouwen van de Firma de Erven de Wed. J. van Nelle
openen Techn. Middelb. School 'Technicum'
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Een belangrijke lezing - en filmavond
openen woongebouw "Bergpolder" te Rotterdam. Architecten: Ir. W. van Tijen, Ir. J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt
openen Mededeelingen
openen Moderne bouwkunst te Rotterdam en Omgeving
openen Mededeelingen
openen L.C. van de Vlugt. +
openen Moderne technische problemen. Buitenmuurconstructies
openen Onderzoekingen van Bouwconstructies enz. in Amerika
openen Experimenten met nieuwe constructie-wijzen door de John. B. Pierce Foundation
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen De Nieuw-Amsterdam[:] overal een andere (luxe) omgeving
openen Bakema: er is geen weg terug naar middeleeuwse knikstraatjes-op-een-platte-aardschijf-idee
openen De luister van ons land
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Jaap Bakema
openen Het oordeel der huisvrouwen over het Nieuwe Bouwen
openen Bijkantoor van de forma R. Mees & Zoonen aan de 's-Gravendijkwal te Rotterdam. Architecten Brinkman & Van der Vlugt, Rotterdam.
openen Personalia
Boeken:
(4)
openen Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam
openen Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam
openen Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam
openen Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam
Lezingen:
(0)
Essay:
J.A. Brinkman (1902-1949)

Johannes Andreas (Jan) Brinkman was de zoon van Michiel Brinkman (1873-1925). Na zijn studie in Delft te hebben voltooid, associeerde Brinkman zich met ir. L.C. van der Vlugt. Na diens overlijden in 1936 kwam een samenwerking met prof. ir. J.H. van den Broek tot stan ... meer

In 2.94 sec.