Gegevens over Bremer, G.C.
  Geboren te Rotterdam op 1880.07.08
  Overleden te Arnhem op 1949.08.14
Adres(sen): Balistraat 125, 2585 XR Den Haag
Scheveningseweg 16, 2517 KT Den Haag
Utrechtsestraat 51 (vm. Utrechtseweg), 6811 LT Arnhem
Kwekerijweg 23, 2597 JL Den Haag
Van Vredenburchweg 47, 2282 SE Rijswijk
Duinvoetlaan 10-12, 2243 GL Wassenaar
Prof. Winternitzlaan 8, 6957 DM Laag-Soeren
Opleiding: Hogere Burgerschool Rotterdam/;Polytechnische School Delft/1899-1904
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/architect-lid/1908;Bestuur Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeling Den Haag/commissaris/1910-1911;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Permanente commissie van onderzoek/lid/1915-1917;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie voor het nazien van de rekening en verantwoording van het bestuur/lid/1915;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie ten einde het instituut der schoonheidscommissie en der bouwkundige Adviesbureaux in studie te nemen/lid/1917;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie van onderzoek/reservelid/1919;Bouwkundig Weekblad, redactie/lid/1922-1925;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie van Voorlichting/lid/1925-1928;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie tot reorganisatie van den dienst der landsgebouwen/lid/1922;Commissie Jubileumtentoonstelling 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina/lid/1923;Commissie voor de normalisatie van keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen/lid/1924;Bond van Nederlandse Architecten (BNA)/lid/;Exposition des Arts Décoratief et Industriels modernes/deelname/1925;Jury Prijsvraag Watertoren te Wassenaar/secretaris/1927;Commissie Voorlichting BNA (advies m.b.t. opdracht ontwerp stadhuis Enschede)/lid/1928;Schoonheidscommissie Wassenaar/lid/1928-1942;Tentoonstellingsgraad i.v.m. Nederlands Paviljoen Belgische Tentoonstelling 1929/adviseur/1929;Jury Prijsvraag raadhuis Den Haag/lid/1929-1935;Jury Prijsvraag HAV-bank te Schiedam/lid/1929;Commissie Restauratie en uitbreiding Stadhuis Leiden/lid/1930;Gemeentelijke Advies Commissie nieuw Stadhuis en Hoofdkantoor van de Politie Den Haag/lid/1930;Jury Prijsvraag voor een nieuwe verkeersweg, tusschen de in aanbouw zijnde Maasbrug en de Markt te Maastricht/lid/1931;Gemeentelijke Commissie adviseurs i.v.m. plannen voor het nieuwe stadhuis te Leiden/lid/1931;Gemeentelijke Commissie adviseurs i.v.m. plannen voor het nieuwe stadhuis te Leiden/lid/1932;Rijkscommissie voor Beeldende Kunstopdrachten/lid/1932;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg/lid/1933;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Sectie voor de instandhouding der Monumenten, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht/lid/1934-1936;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, commissie toezicht en restauratie en onderhoud Leidse stadhuis)/lid/1935-1940;Jury HAC (Haagsche Architecten Club) prijs voor werkloze architecten/lid/1936;Centrale commissie, advies-commissie gebonden kunsten (architectuur)/lid/1937-onbekend;Jury 2 prijsvragen Groep Rijksgebouwendienst van de bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst (BTA)/lid/1939;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, commissie toezicht en restauratie en onderhoud/ondervoorzitter/1940;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht/plaatsvervangende sectievoorzitter/1940;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, commissie toezicht en restauratie en onderhoud Leidse stadhuis, kerk te Rhenen, bebouwing Damterrein/lid/1941;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, dagelijkse commissie/waarnemend voorzitter/1945;Bestuur van het Nationale Park Hoge Veluwe, Otterlo/lid/1945 (omstreeks);Bestuur van het Rijksmuseum Otterlo/lid/1945 (omstreeks);Voorlopige Monumentenraad,afdeling II Monumentenzorg/lid/1946;Voorlopige Monumentenraad afdeling V, Rijkscommissie voor de bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaar/lid en ondervoorzitter/1946;Commissie beschrijving Monumenten in oorlogsgevaar/ondervoorzitter/1946;Voorlopige Monumentenraad, Commissie ter voorbereiding van een ontwerp Monumentenwet/voorzitter/1946-1949;Schoonheidscommissie Den Haag/lid/;Commissie wederopbouw Den Haag/lid/1940-1946 (omstreeks);Architecten-commissie Zuid Holland [voor de wederopbouw]/lid/1941;Wederopbouw Rotterdam/supervisor/1941;Raad van Bijstand van den Rijksdienst voor het Nationale Plan/hoofd/1944;Voorlopige Monumentenraad Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving (IV)/lid/1946;Jury prijsvraag voor de uitbreiding van Sociëteit De Witte Den Haag/lid/1924;Jury prijsvraag BTA voor schoolgebouw voor jongens en meisjes annex kleuterklas/lid/1939;Jury prijsvraag BTA 5 foto's moderne architectuur, 5 foto's vrije onderwerpen/lid/1939
Ereblijken: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw/1930
Archief: Gemeentearchief Rotterdam/bevolkingregister, inv.n
Werken:
(103)
openen Abdij en abdijkerken Abdijplein Middelburg
openen Abdijcomplex Middelburg
openen Afdeling bouwkunde Technische Hogeschool Doelenstraat Delft
openen Aula Rijksuniversiteit Domplein 2 Utrecht
openen Automatische telefooncentrale Hengelo
openen Belastingkantoor De Boompjes 49 Rotterdam
openen Belastingkantoor met garage Hengelosestraat 75 Enschede
openen Boerderij 'Tusschen Laenen' Tusschenlanen 11-13 Bergambacht
openen Bomvrije bergplaats voor kunstschatten (Kunstbunker Paasloo) Paasloregel 77 Basse
openen Botanisch Laboratorium (of Laboratorium Plantenkunde) Landbouw Hoogeschool Arboretumlaan 4 Wageningen
openen Café-restaurant Paviljoen Wilhelminabrug Maastricht
openen Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid (Laboratorium voor anorganische chemie en gezondheidsleer) Catharijnesingel Utrecht
openen Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, Rijksserologisch Instituut en Serologisch Laboratorium Catharijnesingel 59 Utrecht
openen Congresgebouw Landgoed Zorgvliet Oude Scheveningsweg Den Haag (ontwerp G.C. Bremer)
openen Dubbel landhuis 'De Heerd' Duinvoetlaan 10-12 Wassenaar
openen Dubbel woonhuis 'Merelnest' Duinvoetlaan 6-8 Wassenaar
openen Ethnographisch Museum (Rijksmuseum voor Volkenkunde) Steenstraat 1 Leiden
openen Gebouw Raad van State Buitenhof Den Haag
openen Gebouw van de Octrooiraad Willem Witsenplein 6 Den Haag
openen Gebouw voor den Industrieelen Eigendom (Hoofdkantoor Postcheque en Girodienst) Spaarneplein Den Haag
openen Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor Meisjes met conciërgewoning Apeldoornseweg 210-210a Arnhem
openen Gouvernementsgebouw Bouillonstraat, Lenculenstraat Maastricht
openen Groot Auditorium Rijksuniversiteit Utrecht
openen Hoge Raad der Nederlanden Plein 2 Den Haag
openen Hoofdgebouw van de PTT Willemsplein Arnhem
openen Hoofdpostkantoor Statenstraat 4-6 Maastricht
openen Huis Empe
openen Huis 'Empe' Voorsterweg 166 Empe
openen Hulppost- en telegraafkantoor met telefoonbureau en twee bovenwoningen 'De Kievit' Groot Haesebroekseweg 55a-55b-57 Wassenaar
openen Inrichting schoollokaal expositie 'Kind, Kunst en School' Rotterdam
openen Kantoor Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie Kortenaerkade 11-12 Den Haag
openen Kantoor Hoofdbestuur PTT De Savornin Lohmanplein Den Haag
openen Kliniek voor dermatologie Rijksuniversiteit Oostersingel 69 Groningen
openen Kunstbewaarplaats Sint-Pietersberg Maastricht
openen Laboratorium Erfelijkheidsleer Landbouw Hoogeschool Dreijenlaan 2 Wageningen
openen Laboratorium Plantenziektekundige dienst Landbouw Hoogeschool Geertjesweg 15 Wageningen
openen Laboratorium Veeteelt Landbouw Hoogeschool Duivendaal 1-10 Wageningen
openen Laboratorium voor Landbouwscheikunde Landbouw Hoogeschool Diedenweg 18-Englaan 1 Wageningen
openen Laboratorium voor Organische, Anorganische en de Fysische Scheikunde en voor Chemische Technologie (Gele Scheikunde) Julianalaan 136 Delft
openen Laboratorium voor Tropische Plantenteelt Landbouw Hoogeschool Prof. Ritzema Bosweg 32 Wageningen
openen Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie Rijksuniversiteit Jan van Galenstraat 40 Utrecht
openen Laboratorium voor Zuivelbereiding Landbouw Hoogeschool Lawickse Allee 13 Wageningen
openen Landhuis Prof. Winternitzlaan 10 Laag-Soeren
openen Landhuis 'Arva' Rozendaalselaan 61 Velp (Gld.)
openen Landhuis 'De Kloek' en kwekerij Bergweg 7 Amerongen
openen Landhuis 'De Krielhof' en kwekerij Koenestraat, Bergweg 19 Amerongen
openen Landhuis 'Huize Beukbergen' Amersfoortseweg 59 Huis ter Heide
openen Landhuis 'Klein Engelenburg' Spoorstraat 1 Leuvenheim
openen Marine-etablissement Amsterdam
openen Natuurkundig Laboratorium Westersingel 32-34 Groningen
openen Ondergrondse kunstbewaarplaats Hoge Veluwe Otterlo
openen Openbare Lagere School 20 Van Verschuerplein Arnhem
openen Openbare Lagere School 21 (Rembrandtschool, Dr. P.C.M. Bosschool) Brantsenstraat 1, Bouriciussstraat Arnhem
openen Organisch Chemisch Laboratorium Rijksuniversiteit Croesestraat 79 Utrecht
openen Paleis van Justitie Korte Voorhout Den Haag
openen Paleis van Justitie Minderbroedersberg 4 Maastricht
openen Plein 1945 Den Haag
openen Plein rondom de Grote Kerk Alkmaar
openen Post- en telegraafgebouw (Hoofdpostkantoor) Coolsingel 42 Rotterdam
openen Post- en telegraafkantoor Markt 14 Asten
openen Post- en telegraafkantoor met directeurswoning Lange Kerkdam 1-4 Wassenaar
openen Post-, telefoon,- en telegraafkantoor Stationsweg 11 Sliedrecht (ontwerp Ulrich en Bremer)
openen Post-, telefoon-, telegraaf- en belastinggebouw Enschedesestraat 50 Hengelo (Ov.)
openen Post-, telegraaf en telefoongebouw en Openbare leeszaal Balinkesstraat 4 Winterswijk
openen Post-, telegraaf- en belastingkantoor Wilhelminasingel 6-10 Weert
openen Post-, telegraaf- en telefoongebouw (Geld- en telefoniekantoor) Keizerstraat Breda
openen Post-, telegraaf- en telefoongebouw en belastingdienst Utrechtsestraatweg Woerden
openen Post-, telegraaf- en telefoongebouw met ambtswoning Sint Jorisplein 1 Terborg
openen Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Dam 9 Zaandam
openen Postkantoor Schoutenbosje 5 Laren
openen Postmuseum De Savornin Lohmanplein Den Haag
openen Protestantse Kerk (Kleine Kerk) Voorhout
openen Provinciehuis Noord-Holland Paviljoen Welgelegen Paviljoenstraat 5, Dreef 3 Haarlem
openen Rijks Hoge Burgerschool Van Heemstraweg West 5 Zaltbommel
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten plan Zuid Amsterdam (ontwerp G.C. Bremer)
openen Rijksmuseum Kröller-Müller landgoed De Hoge Veluwe Otterlo
openen Rijksserologisch Instituut Sterrenbosch 1 Utrecht
openen Rijksuniversiteit Groningen, Chemisch (Scheikundig) laboratorium Bloemsingel 10 Groningen
openen School Eerste HBS voor Meisjes Witte de Withstraat Rotterdam
openen School Vereeniging ter bevordering van het vakonderwijs voor kleermakers Rietgrachtstraat 70 Arnhem
openen Sint-Servaasbrug Maastricht
openen Sint-Walburgstoren Zutphen (ontwerp G.C. Bremer)
openen Stadhuis Amsterdam (ontwerp G.C. Bremer)
openen Stationspostgebouw Rijswijkseweg 13-21, Waldorpstraat 1-15 Den Haag
openen Stationspostkantoor Rijswijkseweg-Waldorpstraat Den Haag
openen Tandheelkundige kliniek Rijksuniversiteit Jutfaseweg 5 Utrecht
openen Technische Physica laboratorium Mijnbouwstraat Delft
openen Tuinstadwijk Wippolder Technische Hogeschool Delft
openen Tweede Kamer der Staten-Generaal Buitenhof, Spuistraat Den Haag (ontwerp verbouwing Bremer en Prent)
openen Versterkerstation Hengelosestraat Enschede
openen Versterkerstation Looimolenstraat 18 Weert
openen Volkenbondpaleis Genève (ontwerp G.C. Bremer)
openen Vredespaleis en bibliotheek Carnegieplein 2 Den Haag
openen Waterloopkundig laboratorium Leeghwaterweg Delft
openen Wilhelminabrug Maastricht (ontwerp G.C. Bremer)
openen Woonhuis Diedenweg 18 Wageningen
openen Woonhuis Utrecht
openen Woonhuis Utrechtseweg 284 Arnhem
openen Woonhuis 'De Kaap' Klingelbeekseweg 62 Oosterbeek
openen Woonhuis 'Yvonne' Hilversum
Artikelen:
(336)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Naqschrift
openen Reorganistatie-plan voor den Dienst der Landsgebouwen
openen Ontvangen tijdschriften
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbewerking
openen Het Hofpleinplan-Berlage
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Voorlopige monumentenraad
openen Herstel van door oorlogsgeweld beschadigde monumenten
openen Personalia
openen In memoriam ir G.C. Bremer
openen Personalia
openen Nederlandse architectuur op zomerpostzegels
openen Stationspostkantoor te Rotterdam
openen Vernieuwing van de Wilhelminabrug te Maastricht
openen De nieuwe Coolsingel
openen De stedebouwkundige planning van de technische hogeschool te Delft
openen De eigen geschiedenis [boekbespreking]
openen Normalisatie.
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Ontwerp-normaalbladen.
openen Voorgenomen werken.
openen 's Gravenhage's raadhuisplannen
openen Bebouwing van den Wieringermeer met dorpen, boerderijen en landarbeiderswoningen
openen Stalen-ramen-fabriek "Koop"
openen Architecten-commissies voor den wederopbouw
openen Officieel Gedeelte;afdeeling 's Gravenhage
openen Berichten. Personalia. J. van Looy †
openen Jaarverslag
openen De hoogere burgerschool voor meisjes te Arnhem
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Ledenvergadering
openen Het nieuwe post- en telegraafgebouw te Rotterdam
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1919
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Commissie tot samenstelling van een architectenlijst
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Rijksgebouwendienst
openen Schoonheidscommissie II
openen Ingezonden (n.a.v. kwestie schoonheidscommissies)
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Henry van de Velde [1]
openen Henry van de Velde [II]
openen Beschouwingen van Henry van de Velde
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Ingezonden
openen Ingezonden: Prijsvraag watertoren te Wassenaar
openen Aan de directie van de HAVbank te Schiedam
openen Paviljoen voor de Nederl. deelneming aan de intern. kol. tentoonstelling te Parijs in 1931
openen Prijsvraag, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Maastricht voor het ontwerpen van een nieuwe verkeersweg [...]
openen Architectonisch werk langs de Zuidelijke Veluwezoom
openen De nieuwe Maasbrug te Maastricht
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Geschenk van de Ned. Regeering aan den Volkenbond
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen De aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht
openen Wandversiering van de groote zittingszaal in het gebouw van den Hoogen Raad, Prof. R.N. Roland Holst, fec.
openen 15e internationaal architecten-congres te Washington
openen Gebouw van den Hoogen Raad te 's-Gravenhage
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Zijn laatste werk
openen Supervisie Rotterdam
openen Samenstelling van de Monumentenraad
openen Ir. G.C. Bremer oud Rijksbouwmeester 7 juli 1880-14 augustus 1949
openen Overzicht van de werkzaamheden van wijlen Ir. G.C. Bremer Oud Rijksbouwmeester
openen Kort geschiedkundig overzicht van de Aula der Rijksuniversiteit te Utrecht
openen Het nieuwe post- en telegraaf gebouw te Rotterdam
openen Het nieuwe Provinciaal Gouvernementsgebouw te Maastricht
openen Architectonische opvatting en technische uitvoering
openen Zijn laatste werk (Roland Holst)
openen Het nieuwe post- en telegraafgebouw te Rotterdam (eerste deel)
openen Ingezonden
openen Gebouw van den Hoogen Raad te 's-Gravenhage. Arch. Ir. G.C. Bremer B.N.A.
openen Voorstel voor de a.s. Alg. Vergadering
openen Ostendorf. Sechs Bücher vom Bauen, Band II. Verlag Wilhelm Ernst und Sohn Berlin
openen Henry van de Velde
openen Henry van de Velde [vervolg]
openen [Necrologie Kromhout (1864-1934)]
openen Het nieuwe post- en telegraafgebouw te Rotterdam (tweede deel)
openen Herstel van door oorlogsgeweld beschadigde monumenten
openen De brug over de Kromme Waal te Amsterdam
openen Samenstelling van de Voorlopige Monumentenraad
openen Ir G.C. Bremer +
openen Stationsgebouw Den Haag
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Het nieuwe Gouvernementsgebouw te Maastricht
openen De tweede brug te Maastricht
openen Ideeënwedstrijd voor een stadhuis te 's-Gravenhage
openen Bij het beeldhouwwerk van den heer J. van Lunteren
openen Aan de directie van de HAVbank te Schiedam
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Ingezonden Prijsvraag Watertoren te Wassenaar
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen De Vereeniging 'Architectura et Amicitia'
openen De fusie der architectenbond mislukt
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1919
openen Het toepassen van Natuursteen aan Nederlandsche moderne Bouwwerken
openen Mededeelingen
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Ontwerp der Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Prijsvraag kantoorgebouw
openen Architect Mutters zeventig jaar
openen Prijsvraag voor het gebouw der H.A.V. Bank te Schiedam
openen Normalisatie in Nederland
openen Een nieuw Laboratorium voor Technische Physica
openen Technische vragen
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Maastricht een voorpost der Nederlandsche beschaving
openen De bouwkunst der 20e eeuw in Maastricht
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen De opening der Wilhemina-brug te Maastricht
openen Het Leidsche Stadhuis
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Haagsche stadhuis
openen Prof. van der Steur zeventig jaar
openen Mededeelingen
openen De historie van onze P.T.T. wachtzalen
openen De tweede Maasbrug te Maastricht gewijzigd
openen Ir G.C. Bremer (oud rijksbouwmeester)
openen Overzicht van de werkzaamheden van wijlen Ir G.C. Bremer Oud Rijksbouwmeester
openen De architectuur van Gustav Cornelis Bremer
openen Ir. G.C. Bremer
openen Ir. G.C. Bremer en de Rijksgebouwendienst. Een reactie
openen Rijksgebouwendienst
openen Ir. G.C. Bremer
openen In memoriam ir. G.C. Bremer
openen Ir. G.C. Bremer †
openen Afdeling 's-Gravenhage. Vergadering van 17 december 1909.
openen Enige en algemeen kennisgeving
openen De ontwikkeling van Rijksoverheidsbouw sinds 1850
openen Ir. G.C. Bremer
openen De prijsvraag voor het Rotterdamsche Raadhuis
openen Afdeeling 's-Gravenhage
openen Ambtenaar-architect
openen Verslag der ledenvergadering der Maatschappij op donderdag 1 maart, etc.
openen Ambtenaar-architect
openen Verkiezing hoofdbestuur
openen Rapport keuring hout
openen Officieel gedeelte
openen Verkiezingen hoofdbestuur
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards
openen Verkiezingen commissiën
openen Rapport van de commissie van advies inzake den Stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Jaarvergadering B.N.A. 1925
openen Prijsvraag, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Maastricht voor het ontwerpen van een nieuwe verkeersweg, tusschen de in aanbouw zijnde Maasbrug en de Markt.
openen Rijksgebouwendienst
openen G.C. Bremer 60 jaar
openen De prijsvraag der H.A.C.
openen Geen nieuw raadhuis aan de Asser Markt
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Centrale Commissie
openen Ideeënprijsvraag stadhuis en hoofdbureau politie
openen Prijsvragen van den Bond van Technische Ambtenaren in ovefrheidsdienst
openen Nationale Plan
openen Nijverheid en keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen
openen De positie van de Rijksbouwmeester 1915-1989. The position of the Governement Architect 1915-1989
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen De wederopbouw van Borculo
openen Henry van de Velde
openen Opening nieuw spoorwegpostkantoor te Utrecht
openen Reactie van de auteur op het commentaar van drs. H.M.H. van de Schoor
openen Het andere modernisme
openen De Steenbrug te Maastricht (a)
openen De Steenbrug te Maastricht (b)
openen De tweede brug te Maastricht
openen De nieuwe Maasbrug te Maastricht
openen De stedebouwkundige planning van de Technische Hogeschool in de Wippolder te Delft
openen De historie van onze P.T.T. wachtzalen
openen De toren in het stadsbeeld
openen Het nieuwe Gouvernementsgebouw te Maastricht
openen Dr. Colijn's politieke rede te Maastricht
openen Opening van het nieuwe Limburgsch Gouvernementsgebouw
openen Bij de opening van 't nieuwe Gouvernementsgebouw
openen Het nieuwe Gouvernementgebouw te Maastricht
openen De huisvesting van de Hoge Raad der Nederlanden
openen Wordt de Hoge Raad een beschermd Haags stadsgezicht?
openen De Maasbrug te Maastricht (I deel)
openen De Maasbrug te Maastricht (II deel)
openen De Maasbrug te Maastricht (slot)
openen De Hoogere Burgerschool voor meisjes te Arnhem
openen Het Volkenbond paleis
openen 1950-1955, Het Stationspostgebouw in Den Haag
openen Stationspostgebouw Den Haag
openen
openen W.C. Brouwer (1877-1933), aarden vaatwerk - tuinaardewerk - bouwaardewerk
openen Een nieuw gebouw voor de Rijksacademie van Beeldende Kunst
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Tentoonstelling ontwerp 2e - Kamergebouw
openen [Brief van de studenten van Bouwkunde]
openen Doorbraak Jonker Fransstraat-Gouden Singel-Coolvest
openen Het nieuwe Gouvernementsgebouw te Maastricht
openen Een zwerftocht door het nieuwe gebouw
openen Een Maastrichtsche rede van dr. H. Colijn
openen [Opening Wilhelminabrug]
openen De ingebruikneming van de nieuwe Maasbrug te Maastricht
openen Brugbouw te Maastricht
openen Bevoordeeling buitenlandsch fabrikaat?
openen Het Provinciehuis te Haarlem
openen Het Haarlemsche Expediteursbedrijf en de verhuizing der prov.Griffie
openen Verbetering mogelijk
openen Het provinciehuis te Haarlem
openen De huisvesting der provinciale Griffie
openen Een nieuw gevaar?
openen Tandheelk. Instituut te Utrecht
openen Voor de mondlijdende menscheid
openen Opening van de kliniek van dermatologie
openen Studenten en examens
openen Kliniek voor Dermatologie Rijksuniversiteit te Groningen
openen Het nieuwe postkantoor te Zaandam
openen Het Post-, Telegraaf- en Telefoon-Kantoor
openen Opening van het nieuwe post- en telegraafkantoor
openen Woerden's nieuwe postkantoor
openen Het nieuwe Gouvernementsgebouw te Maastricht
openen Wanddecoraties van R.N. Roland Holst in het gebouw van de Hoge Raad
openen Tweede lezing. Chr. De Moor
openen Het plan tot verbouwing van den Hoogen Raad
openen [De Hoge Raad] gehuisvest
openen [Betreft Aula Rijksuniversiteit Utrecht]
openen Mededeeling prijsvraag voor de bouw van een paleis voor den Volkenbond
openen De Aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht
openen Bespiegeligen
openen Het spoorwegpostkantoor
openen Toekomst van 'Paasloo pantheon'
openen Het Tweede Kamer gebouw
openen Bouwkunst - tentoonstelling 1898-1923 te Amsterdam (tweede deel)
openen Geschiedenis van de posterijen te Woerden
openen De Plantenziektekundige Dienst
openen Laboratorium voor vergelijkende physiologie der universiteit Utrecht
openen [Betreft Kantoor Hoofdbestuur PTT Den Haag]
openen Het Abdijcomplex te Middelburg architectonisch bedrog?
openen Bewoonbaar verklaard
openen Het nieuwe gebouw van den Hoogen Raad
openen Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Rotterdam
openen Prijsvraag voor een volkensbondspaleis te Genève
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen 's Werelds modernste Postkantoor
openen Het nieuwe Haagse Hoofdpostkantoor
openen Het Hoofdpostkantoor te 's-Gravenhage
openen Belastingkantoor wordt opnieuw verbouwd
openen 's-Gravenhage: stad en structuur
openen De nieuwe Maasbrug te Maastricht
openen De nieuwe Maasbrug te Maastricht. De wijziging, aanleiding tot tevredenheid
openen Landhuisbouw te Wassenaar (tweede deel)
openen Een Hollands paleis in Limburg
openen Huidige gerechtsgebouw aan Plein te Den Haag bestaat kwart eeuw
openen Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoekingen
openen Het nieuwe gebouw van den Hoogen Raad
openen Opening Rijksserologisch Instituut
openen Maandag Feestdag voor Maastricht
openen De brug te Maastricht
openen Het verbouwde chemische laboratorium te Groningen
openen [Geen titel]
openen De staatsbegroting voor 1914. Monumenten
openen Aanbesteding
openen Rijksmuseum voor volkenkunde
openen Brieven over bouwkunst
openen Het verbouwde Natuurkundig Laboratorium der Rijksuniversiteit te Groningen
openen De eerste behuizing van den Hoogen Raad
openen De verbouwing van het gebouw van den Hoogen Raad
openen De Hooge Raad betrekt zijn nieuwen zetel
openen Tandheelkundige kliniek te Utrecht
openen Tandheelkundig Instituut, nijpende plaatsgebrek
openen Tandheelkundig Instituut, geen verbetering
openen Het nieuwe gebouw van den Hoogen Raad der Nederlanden - de zes beelden op de trap
openen Prof. Jordan krijgt een nieuw laboratorium
openen Verbouwing van den Hoogen Raad
openen Het nieuwe gebouw voor den Plantenziektekundigen Dienst
openen Aanbesteding
openen Tijdschriften, Limburg-nummer van de gemeenschap
openen De Plantenziektekundige Dienst
openen Aanbesteding
openen Tentoonstelling Amsterdamsche raadhuisplannen
openen Het postkantoor te Breda
openen Nieuw gebouw voor 't hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst. Aan einde Laan van Meerdervoort bij Kijkduin
openen Nieuw Koninklijk Paleis of congresgebouw op Zorgvliet
openen Het P. en T.-gebouw te Wassenaar
openen Bouw van postkantoor bij het Holl. Spoor aanbesteed
openen Natuurkundig laboratorium
openen Het woonhuis Utrechtseweg 284 in Arnhem
openen Het bouwbeeldhouwwerk van J. van Lunteren
openen Sloperskogel voor nieuwbouw Kamer
openen Wandversiering van de grootste zittingszaal in het gebouw van den Hoogen Raad. Prof. R.N. Roland Holst fec.
openen Het nieuwe gebouw van de Hooge Raad in Den Haag. Een fraai geheel van bouw- en interieurkunst. Streven naar imponeren
openen Het nieuwe gebouw van den Hoogen Raad. Fraai interieur, waaraan tal van kunstenaars hebben meegewerkt.
openen Hoge Raad moet wijken voor de bouw van 'een kantine' voor de Tweede Kamer
openen Wandschildering van Ch. de Moor. In het Gebouw van den Hoogen Raad. Als hoofdfiguur Hugo de Groot
openen Het mozaïekwerk in het gebouw van den Hoogen Raad. Thans gereed gekomen
openen Museum Mauritshuis of Tweede Kamer in oud ministerie
openen
openen [Foto afbraak pand Hoge Raad]
openen 'Arva', een 'small country house' in Velp
openen De huisvesting van de Raad van State
openen Het 50-jarig bestaan van de 1ste H.B.S. voor Meisjes
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Letteren en Kunst. Kind, Kunst en School
openen Verhuizing van den Postcheque- en Girodienst
openen Het gebouw van den Postchèque- en Girodienst
openen De ontwerpen voor het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, II
openen Een nieuw Laboratorium voor Technische Physica
Boeken:
(16)
openen De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
openen Catalogus tentoonstelling 'Nederland bouwt in baksteen, 1800-1940'
openen Architettura edilizia urbanistica Olanda 1917/1940
openen 1880-1949 Gustavus Cornelis Bremer Rijksbouwmeester
openen Wie is dat?
openen Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
openen Het gebouw van Nederland
openen Aloysius Adrianus van Hemert (1891-1970)
openen Bouwen '20-'40: de Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen
openen Willem Marinus Dudok. Architect-stedebouwkundige 1884-1974
openen Een communicatietheoretische architectuurstudie. De architectuur van Ir. G.C. Bremer
openen Wie is dat?
openen Blokken op de bres. Geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen (1967-1997)
openen Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland
openen Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
openen Kunst opdrachten van de Rijksgebouwendienst na 1945
Lezingen:
(0)
Essay:
G.C. Bremer (1880-1949)
door R. Visser-Zaccagnini

Voorwoord

Mijn onderzoek naar het leven en het werk van rijksbouwmeester Gustav Cornelis Bremer begon tijdens mijn studie aan de universiteit van Utrecht, bij de colleges 'Bouwkunst na 1750' gegeven door de docent Marie Thérèse van ... meer

In 24.15 sec.