Gegevens over Bremer, G.C.
  Geboren te Rotterdam op 1880.07.08
  Overleden te Arnhem op 1949.08.14
Adres(sen): Balistraat 125, 2585 XR Den Haag
Scheveningseweg 16, 2517 KT Den Haag
Utrechtsestraat 51 (vm. Utrechtseweg), 6811 LT Arnhem
Kwekerijweg 23, 2597 JL Den Haag
Van Vredenburchweg 47, 2282 SE Rijswijk
Duinvoetlaan 10-12, 2243 GL Wassenaar
Prof. Winternitzlaan 8, 6957 DM Laag-Soeren
Opleiding: Hogere Burgerschool Rotterdam/;Polytechnische School Delft/1899-1904
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/architect-lid/1908;Bestuur Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeling Den Haag/commissaris/1910-1911;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Permanente commissie van onderzoek/lid/1915-1917;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie voor het nazien van de rekening en verantwoording van het bestuur/lid/1915;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie ten einde het instituut der schoonheidscommissie en der bouwkundige Adviesbureaux in studie te nemen/lid/1917;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie van onderzoek/reservelid/1919;Bouwkundig Weekblad, redactie/lid/1922-1925;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie van Voorlichting/lid/1925-1928;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Commissie tot reorganisatie van den dienst der landsgebouwen/lid/1922;Commissie Jubileumtentoonstelling 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina/lid/1923;Commissie voor de normalisatie van keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen/lid/1924;Bond van Nederlandse Architecten (BNA)/lid/;Exposition des Arts Décoratief et Industriels modernes/deelname/1925;Jury Prijsvraag Watertoren te Wassenaar/secretaris/1927;Commissie Voorlichting BNA (advies m.b.t. opdracht ontwerp stadhuis Enschede)/lid/1928;Schoonheidscommissie Wassenaar/lid/1928-1942;Tentoonstellingsgraad i.v.m. Nederlands Paviljoen Belgische Tentoonstelling 1929/adviseur/1929;Jury Prijsvraag raadhuis Den Haag/lid/1929-1935;Jury Prijsvraag HAV-bank te Schiedam/lid/1929;Commissie Restauratie en uitbreiding Stadhuis Leiden/lid/1930;Gemeentelijke Advies Commissie nieuw Stadhuis en Hoofdkantoor van de Politie Den Haag/lid/1930;Jury Prijsvraag voor een nieuwe verkeersweg, tusschen de in aanbouw zijnde Maasbrug en de Markt te Maastricht/lid/1931;Gemeentelijke Commissie adviseurs i.v.m. plannen voor het nieuwe stadhuis te Leiden/lid/1931;Gemeentelijke Commissie adviseurs i.v.m. plannen voor het nieuwe stadhuis te Leiden/lid/1932;Rijkscommissie voor Beeldende Kunstopdrachten/lid/1932;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg/lid/1933;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Sectie voor de instandhouding der Monumenten, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht/lid/1934-1936;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, commissie toezicht en restauratie en onderhoud Leidse stadhuis)/lid/1935-1940;Jury HAC (Haagsche Architecten Club) prijs voor werkloze architecten/lid/1936;Centrale commissie, advies-commissie gebonden kunsten (architectuur)/lid/1937-onbekend;Jury 2 prijsvragen Groep Rijksgebouwendienst van de bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst (BTA)/lid/1939;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, commissie toezicht en restauratie en onderhoud/ondervoorzitter/1940;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht/plaatsvervangende sectievoorzitter/1940;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, subcommissie Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, commissie toezicht en restauratie en onderhoud Leidse stadhuis, kerk te Rhenen, bebouwing Damterrein/lid/1941;Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, dagelijkse commissie/waarnemend voorzitter/1945;Bestuur van het Nationale Park Hoge Veluwe, Otterlo/lid/1945 (omstreeks);Bestuur van het Rijksmuseum Otterlo/lid/1945 (omstreeks);Voorlopige Monumentenraad,afdeling II Monumentenzorg/lid/1946;Voorlopige Monumentenraad afdeling V, Rijkscommissie voor de bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaar/lid en ondervoorzitter/1946;Commissie beschrijving Monumenten in oorlogsgevaar/ondervoorzitter/1946;Voorlopige Monumentenraad, Commissie ter voorbereiding van een ontwerp Monumentenwet/voorzitter/1946-1949;Schoonheidscommissie Den Haag/lid/;Commissie wederopbouw Den Haag/lid/1940-1946 (omstreeks);Architecten-commissie Zuid Holland [voor de wederopbouw]/lid/1941;Wederopbouw Rotterdam/supervisor/1941;Raad van Bijstand van den Rijksdienst voor het Nationale Plan/hoofd/1944;Voorlopige Monumentenraad Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving (IV)/lid/1946;Jury prijsvraag voor de uitbreiding van Sociëteit De Witte Den Haag/lid/1924;Jury prijsvraag BTA voor schoolgebouw voor jongens en meisjes annex kleuterklas/lid/1939;Jury prijsvraag BTA 5 foto's moderne architectuur, 5 foto's vrije onderwerpen/lid/1939
Ereblijken: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw/1930
Archief: Gemeentearchief Rotterdam/bevolkingregister, inv.n
Werken:
(103)
openen Abdij en abdijkerken Abdijplein Middelburg
openen Abdijcomplex Middelburg
openen Afdeling bouwkunde Technische Hogeschool Doelenstraat Delft
openen Aula Rijksuniversiteit Domplein 2 Utrecht
openen Automatische telefooncentrale Hengelo
openen Belastingkantoor De Boompjes 49 Rotterdam
openen Belastingkantoor met garage Hengelosestraat 75 Enschede
openen Boerderij 'Tusschen Laenen' Tusschenlanen 11-13 Bergambacht
openen Bomvrije bergplaats voor kunstschatten (Kunstbunker Paasloo) Paasloregel 77 Basse
openen Botanisch Laboratorium (of Laboratorium Plantenkunde) Landbouw Hoogeschool Arboretumlaan 4 Wageningen
openen Café-restaurant Paviljoen Wilhelminabrug Maastricht
openen Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid (Laboratorium voor anorganische chemie en gezondheidsleer) Catharijnesingel Utrecht
openen Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, Rijksserologisch Instituut en Serologisch Laboratorium Catharijnesingel 59 Utrecht
openen Congresgebouw Landgoed Zorgvliet Oude Scheveningsweg Den Haag (ontwerp G.C. Bremer)
openen Dubbel landhuis 'De Heerd' Duinvoetlaan 10-12 Wassenaar
openen Dubbel woonhuis 'Merelnest' Duinvoetlaan 6-8 Wassenaar
openen Ethnographisch Museum (Rijksmuseum voor Volkenkunde) Steenstraat 1 Leiden
openen Gebouw Raad van State Buitenhof Den Haag
openen Gebouw van de Octrooiraad Willem Witsenplein 6 Den Haag
openen Gebouw voor den Industrieelen Eigendom (Hoofdkantoor Postcheque en Girodienst) Spaarneplein Den Haag
openen Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor Meisjes met conciërgewoning Apeldoornseweg 210-210a Arnhem
openen Gouvernementsgebouw Bouillonstraat, Lenculenstraat Maastricht
openen Groot Auditorium Rijksuniversiteit Utrecht
openen Hoge Raad der Nederlanden Plein 2 Den Haag
openen Hoofdgebouw van de PTT Willemsplein Arnhem
openen Hoofdpostkantoor Statenstraat 4-6 Maastricht
openen Huis Empe
openen Huis 'Empe' Voorsterweg 166 Empe
openen Hulppost- en telegraafkantoor met telefoonbureau en twee bovenwoningen 'De Kievit' Groot Haesebroekseweg 55a-55b-57 Wassenaar
openen Inrichting schoollokaal expositie 'Kind, Kunst en School' Rotterdam
openen Kantoor Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie Kortenaerkade 11-12 Den Haag
openen Kantoor Hoofdbestuur PTT De Savornin Lohmanplein Den Haag
openen Kliniek voor dermatologie Rijksuniversiteit Oostersingel 69 Groningen
openen Kunstbewaarplaats Sint-Pietersberg Maastricht
openen Laboratorium Erfelijkheidsleer Landbouw Hoogeschool Dreijenlaan 2 Wageningen
openen Laboratorium Plantenziektekundige dienst Landbouw Hoogeschool Geertjesweg 15 Wageningen
openen Laboratorium Veeteelt Landbouw Hoogeschool Duivendaal 1-10 Wageningen
openen Laboratorium voor Landbouwscheikunde Landbouw Hoogeschool Diedenweg 18-Englaan 1 Wageningen
openen Laboratorium voor Organische, Anorganische en de Fysische Scheikunde en voor Chemische Technologie (Gele Scheikunde) Julianalaan 136 Delft
openen Laboratorium voor Tropische Plantenteelt Landbouw Hoogeschool Prof. Ritzema Bosweg 32 Wageningen
openen Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie Rijksuniversiteit Jan van Galenstraat 40 Utrecht
openen Laboratorium voor Zuivelbereiding Landbouw Hoogeschool Lawickse Allee 13 Wageningen
openen Landhuis Prof. Winternitzlaan 10 Laag-Soeren
openen Landhuis 'Arva' Rozendaalselaan 61 Velp (Gld.)
openen Landhuis 'De Kloek' en kwekerij Bergweg 7 Amerongen
openen Landhuis 'De Krielhof' en kwekerij Koenestraat, Bergweg 19 Amerongen
openen Landhuis 'Huize Beukbergen' Amersfoortseweg 59 Huis ter Heide
openen Landhuis 'Klein Engelenburg' Spoorstraat 1 Leuvenheim
openen Marine-etablissement Amsterdam
openen Natuurkundig Laboratorium Westersingel 32-34 Groningen
openen Ondergrondse kunstbewaarplaats Hoge Veluwe Otterlo
openen Openbare Lagere School 20 Van Verschuerplein Arnhem
openen Openbare Lagere School 21 (Rembrandtschool, Dr. P.C.M. Bosschool) Brantsenstraat 1, Bouriciussstraat Arnhem
openen Organisch Chemisch Laboratorium Rijksuniversiteit Croesestraat 79 Utrecht
openen Paleis van Justitie Korte Voorhout Den Haag
openen Paleis van Justitie Minderbroedersberg 4 Maastricht
openen Plein 1945 Den Haag
openen Plein rondom de Grote Kerk Alkmaar
openen Post- en telegraafgebouw (Hoofdpostkantoor) Coolsingel 42 Rotterdam
openen Post- en telegraafkantoor Markt 14 Asten
openen Post- en telegraafkantoor met directeurswoning Lange Kerkdam 1-4 Wassenaar
openen Post-, telefoon,- en telegraafkantoor Stationsweg 11 Sliedrecht (ontwerp Ulrich en Bremer)
openen Post-, telefoon-, telegraaf- en belastinggebouw Enschedesestraat 50 Hengelo (Ov.)
openen Post-, telegraaf en telefoongebouw en Openbare leeszaal Balinkesstraat 4 Winterswijk
openen Post-, telegraaf- en belastingkantoor Wilhelminasingel 6-10 Weert
openen Post-, telegraaf- en telefoongebouw (Geld- en telefoniekantoor) Keizerstraat Breda
openen Post-, telegraaf- en telefoongebouw en belastingdienst Utrechtsestraatweg Woerden
openen Post-, telegraaf- en telefoongebouw met ambtswoning Sint Jorisplein 1 Terborg
openen Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Dam 9 Zaandam
openen Postkantoor Schoutenbosje 5 Laren
openen Postmuseum De Savornin Lohmanplein Den Haag
openen Protestantse Kerk (Kleine Kerk) Voorhout
openen Provinciehuis Noord-Holland Paviljoen Welgelegen Paviljoenstraat 5, Dreef 3 Haarlem
openen Rijks Hoge Burgerschool Van Heemstraweg West 5 Zaltbommel
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten plan Zuid Amsterdam (ontwerp G.C. Bremer)
openen Rijksmuseum Kröller-Müller landgoed De Hoge Veluwe Otterlo
openen Rijksserologisch Instituut Sterrenbosch 1 Utrecht
openen Rijksuniversiteit Groningen, Chemisch (Scheikundig) laboratorium Bloemsingel 10 Groningen
openen School Eerste HBS voor Meisjes Witte de Withstraat Rotterdam
openen School Vereeniging ter bevordering van het vakonderwijs voor kleermakers Rietgrachtstraat 70 Arnhem
openen Sint-Servaasbrug Maastricht
openen Sint-Walburgstoren Zutphen (ontwerp G.C. Bremer)
openen Stadhuis Amsterdam (ontwerp G.C. Bremer)
openen Stationspostgebouw Rijswijkseweg 13-21, Waldorpstraat 1-15 Den Haag
openen Stationspostkantoor Rijswijkseweg-Waldorpstraat Den Haag
openen Tandheelkundige kliniek Rijksuniversiteit Jutfaseweg 5 Utrecht
openen Technische Physica laboratorium Mijnbouwstraat Delft
openen Tuinstadwijk Wippolder Technische Hogeschool Delft
openen Tweede Kamer der Staten-Generaal Buitenhof, Spuistraat Den Haag (ontwerp verbouwing Bremer en Prent)
openen Versterkerstation Hengelosestraat Enschede
openen Versterkerstation Looimolenstraat 18 Weert
openen Volkenbondpaleis Genève (ontwerp G.C. Bremer)
openen Vredespaleis en bibliotheek Carnegieplein 2 Den Haag
openen Waterloopkundig laboratorium Leeghwaterweg Delft
openen Wilhelminabrug Maastricht (ontwerp G.C. Bremer)
openen Woonhuis Diedenweg 18 Wageningen
openen Woonhuis Utrecht
openen Woonhuis Utrechtseweg 284 Arnhem
openen Woonhuis 'De Kaap' Klingelbeekseweg 62 Oosterbeek
openen Woonhuis 'Yvonne' Hilversum